Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw


EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


MEDIA o FUNDACJI


Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw Konferencja : FUNDUSZE UNIJNE

Kurier Polska : "Jak spożytkować miliony euro"

Klikając na zdjęcie otworzysz link do strony internetowej z artykułeWIADOMOŚCI 13.03.2007

Jak spożytkować miliony euro

http://www.kurierlubelski.pl/module-dzial-viewpub-tid-9-pid-36349.html

Lubelszczyzna otrzymała w ramach programu operacyjnego Kapitał ludzki 479 mln euro do wykorzystania w latach 2007-2013. Pieniądze pójdą m.in. na edukację, szkolenia, naukę języków, zmniejszenie bezrobocia, ale także przeciwdziałanie patologiom społecznym. Jak je spożytkować dla rozwoju regionu? Nad tym zastanawiali się uczestnicy wczorajszej konferencji w hotelu Europa.

Tak wielkiej ilości pieniędzy dotychczas nie mieliśmy. Otrzymaliśmy je mimo opinii niektórych rządowych ekspertów uważających nasz region za peryferie kraju, gdzie nie warto inwestować.

Do obsługi milionów euro Urząd Marszałkowski utworzył specjalny Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, gdzie zatrudnienie znajdzie ok. 70 osób. – Liczymy, że w IV kwartale tego roku rozdysponowane zostaną pierwsze pieniądze na projekty z programu operacyjnego Kapitał ludzki – zapowiedział wczoraj Krzysztof Grabczuk, członek Zarządu Województwa Lubelskiego.

Wczorajsza konferencja pod auspicjami KE zorganizowana została przez Stowarzyszenie Francja Polska dla Europy, Urząd Marszałkowski oraz Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw.
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ