Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


MEDIA o FUNDACJI


Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw Konferencja : FUNDUSZE UNIJNE

Kurier Polska : "Jak spożytkować miliony euro"

Klikając na zdjęcie otworzysz link do strony internetowej z artykułeWIADOMOŚCI 13.03.2007

Jak spożytkować miliony euro

http://www.kurierlubelski.pl/module-dzial-viewpub-tid-9-pid-36349.html

Lubelszczyzna otrzymała w ramach programu operacyjnego Kapitał ludzki 479 mln euro do wykorzystania w latach 2007-2013. Pieniądze pójdą m.in. na edukację, szkolenia, naukę języków, zmniejszenie bezrobocia, ale także przeciwdziałanie patologiom społecznym. Jak je spożytkować dla rozwoju regionu? Nad tym zastanawiali się uczestnicy wczorajszej konferencji w hotelu Europa.

Tak wielkiej ilości pieniędzy dotychczas nie mieliśmy. Otrzymaliśmy je mimo opinii niektórych rządowych ekspertów uważających nasz region za peryferie kraju, gdzie nie warto inwestować.

Do obsługi milionów euro Urząd Marszałkowski utworzył specjalny Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, gdzie zatrudnienie znajdzie ok. 70 osób. – Liczymy, że w IV kwartale tego roku rozdysponowane zostaną pierwsze pieniądze na projekty z programu operacyjnego Kapitał ludzki – zapowiedział wczoraj Krzysztof Grabczuk, członek Zarządu Województwa Lubelskiego.

Wczorajsza konferencja pod auspicjami KE zorganizowana została przez Stowarzyszenie Francja Polska dla Europy, Urząd Marszałkowski oraz Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw.