EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


MEDIA o FUNDACJI


22.10.2005 ; Polska Agencja Prasowa SA Jaki rynek pracy ?

www.samorzad.pap.pl


Jaki rynek pracy ?

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw prowadzi badania potrzeb powiatowych rynków pracy. Analiza wyników ma określić trendy zmian zachodzące na rynku pracy i w sektorze edukacj, co ułatwi m.in. władzom samorządowym kształtowanie lokalnego rynku pracy. Badanie będzie przeprowadzone dwukrotnie w odstępie rocznym na terenie powiatów województwa lubelskiego. Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZPORR, działanie 2.1.

Jak nas poinformował Tadeusz Pawlus z EDS - Fundacji Nowy Staw, celem projektu jest dostarczenie danych statystycznych dotyczących sektora gospodarki, edukacji i rynku pracy oraz przeglądu opinii pracodawców, pracowników, uczniów i studentów, którzy w perspektywie do 2 lat wejdą na rynek pracy. Badanie przeprowadzane jest na poziomie powiatów.

„Projekt obejmuje 8 geograficznych obszarów badawczych. 4 z nich to tereny obejmujące wszystkie powiaty grodzkie i towarzyszące im powiaty ziemskie województwa lubelskiego (Lublin, Biała Podlaska, Zamość, Chełm), pozostałe 4 to tereny powiatów puławskiego, biłgorajskiego, parczewskiego, hrubieszowskiego – poinformował Pawlus. „Do badań wybrano pracodawców (określenie potrzeb zatrudnieniowych) oraz pracowników, uczniów i studentów w perspektywie wejścia na rynek pracy - dodaje.

Badania mają m.in. ułatwić odpowiedź na pytania, jaki będzie napływ absolwentów na lokalne rynki pracy i w którym kierunku powinna pójść edukacja w regionach?

Jak podkreśla Pawlus, „dzięki badaniom systemu edukacji, opinii pracodawców i pracowników ( w tym potencjalnych) potrzeby rynku pracy zostaną porównane z ofertą edukacyjną i posiadanymi przez pracowników kwalifikacjami, by wskazać potrzeby edukacyjne na lokalnych rynkach pracy”.

W pierwszej kolejności odbiorcami danych z badań będzie administracja oświatowa i Urzędy Pracy, władze samorządowe, podmioty edukacyjne, pracodawcy i ich organizacje, organizacje pozarządowe zajmujące się problematyka rynku pracy. Raporty przeznaczone będą także dla doradców zawodowych, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, liderów Klubów Pracy. Raport końcowy ma być przedstawiony w grudniu br.