EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


MEDIA o FUNDACJI


22.10.2005 ; Polska Agencja Prasowa SA Jaki rynek pracy ?

www.samorzad.pap.pl


Jaki rynek pracy ?

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw prowadzi badania potrzeb powiatowych rynków pracy. Analiza wyników ma określić trendy zmian zachodzące na rynku pracy i w sektorze edukacj, co ułatwi m.in. władzom samorządowym kształtowanie lokalnego rynku pracy. Badanie będzie przeprowadzone dwukrotnie w odstępie rocznym na terenie powiatów województwa lubelskiego. Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZPORR, działanie 2.1.

Jak nas poinformował Tadeusz Pawlus z EDS - Fundacji Nowy Staw, celem projektu jest dostarczenie danych statystycznych dotyczących sektora gospodarki, edukacji i rynku pracy oraz przeglądu opinii pracodawców, pracowników, uczniów i studentów, którzy w perspektywie do 2 lat wejdą na rynek pracy. Badanie przeprowadzane jest na poziomie powiatów.

„Projekt obejmuje 8 geograficznych obszarów badawczych. 4 z nich to tereny obejmujące wszystkie powiaty grodzkie i towarzyszące im powiaty ziemskie województwa lubelskiego (Lublin, Biała Podlaska, Zamość, Chełm), pozostałe 4 to tereny powiatów puławskiego, biłgorajskiego, parczewskiego, hrubieszowskiego – poinformował Pawlus. „Do badań wybrano pracodawców (określenie potrzeb zatrudnieniowych) oraz pracowników, uczniów i studentów w perspektywie wejścia na rynek pracy - dodaje.

Badania mają m.in. ułatwić odpowiedź na pytania, jaki będzie napływ absolwentów na lokalne rynki pracy i w którym kierunku powinna pójść edukacja w regionach?

Jak podkreśla Pawlus, „dzięki badaniom systemu edukacji, opinii pracodawców i pracowników ( w tym potencjalnych) potrzeby rynku pracy zostaną porównane z ofertą edukacyjną i posiadanymi przez pracowników kwalifikacjami, by wskazać potrzeby edukacyjne na lokalnych rynkach pracy”.

W pierwszej kolejności odbiorcami danych z badań będzie administracja oświatowa i Urzędy Pracy, władze samorządowe, podmioty edukacyjne, pracodawcy i ich organizacje, organizacje pozarządowe zajmujące się problematyka rynku pracy. Raporty przeznaczone będą także dla doradców zawodowych, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, liderów Klubów Pracy. Raport końcowy ma być przedstawiony w grudniu br.
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ