EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


UDANA WYMIANA - УСПІШНИЙ ОБМІН


EDS-FNS

Idea wymian polsko – ukraińskich jest bardzo bliska naszej Fundacji. Pierwsze spotkania organizowaliśmy z młodzieżą z Żytomierza już 25 lat temu, w pierwszym roku naszej działalności. Równo dziesięć lat temu przygotowaliśmy ukraiński podręcznik zatytułowany „YES dla Ukrainy – wsparcie dla projektów wymian młodzieżowych”, który precyzyjnie radził jak przygotować dobry projekt i jakimi metodami pracować z młodzieżą.

Dzisiaj, jak nigdy przedtem, potrzeba wspólnych projektów polsko – ukraińskich. Potrzebujemy tego, żeby się lepiej poznać i odkrywać bogactwo naszej wspólnej przeszłości i tradycji. By razem dostrzec przyszłość. I razem usuwać granice. Tą widzialną, która obecnie jest praktycznie nieprzejezdna i hamuje rozwój współpracy polsko – ukraińskiej. I tą niewidzialną, o której mówił w Gnieźnie Ojciec Święty Jan Paweł II: „zbudowaną z lęku i agresji, z braku zrozumienia dla ludzi o innym pochodzeniu, z egoizmu politycznego i gospodarczego oraz z osłabienia wrażliwości na godność każdego człowieka”.

Tą widzialną granicę powinniśmy usprawnić w miarę szybko konkretnymi działaniami rządzących w Warszawie i Kijowie. Dla usunięcia tej drugiej potrzeba czasu, ale także okazji do wspólnej pracy. Jest ona możliwa dzięki programowi Polsko – Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży.

Michał Wójcik

Prezes
Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy StawEDS-FNSEDS-FNS
EDS-FNSUDANA WYMIANA - FILMY
УСПІШНИЙ ОБМІН - ВІДЕО


W niedzielę 23 października 2016 roku, po niemal miesięcznych przygotowaniach, przyjechałam do Nasutowa, by spotkać się tu z doświadczonymi koordynatorami projektów i wymian z Polski i Ukrainy. My – Polacy, czyli przedstawiciele Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw, i oni – Ukraińcy, przedstawiciele Centrum Inicjatyw Europejskich, mieliśmy jeden cel – w tydzień stworzyć podręcznik, który pomoże młodym ludziom organizować i przeprowadzać wymiany polsko-ukraińskie. Szybko okazało się, że my i oni to nowe, lepsze my, a współpraca w tak doborowym zespole dwu narodowym jest łatwiejsza, niż mogłoby się wydawać. Już trzeciego dnia projektu z dumą porozumiewaliśmy się ze sobą bez pomocy tłumacza...

Olga Stankowska - Koordynatorka projektu


FILM - WERSJA POLSKA ; FILM - WERSJA UKRAIŃSKA


FILM - WERSJA POLSKA ; FILM - WERSJA UKRAIŃSKA


MOTYWACJA

Międzynarodowe projekty to spotkania ludzi służące wspólnej nauce, nabywaniu umiejętności, wzajemnemu poznaniu, rozwojowi osobistemu, wypracowywaniu pomysłów na przyszłą współpracę, budowaniu osobowych więzi… Potencjalne cele można by długo mnożyć. Jednak same, nawet najlepsze założenia i idee nie wystarczą. Podstawowym warunkiem udanego projektu jest chęć działania uczestników wyrażająca się w motywacji i zaangażowaniu.

INTEGRACJA

Dzięki atrakcyjnym i wypróbowanym metodom – grom, „strukturom”, zabiegom logistycznym – możemy skutecznie zminimalizować negatywne uczucia i dezintegracyjne zachowania uczestników projektu, kierując ich energię na zespołową realizację zamierzonych celów. Uczestnicy naszego seminarium określili warunki w jakich winna przebiegać skuteczna integracja oraz jak osiągnąć pożądane efekty projektowe.

FILM - WERSJA POLSKA ; FILM - WERSJA UKRAIŃSKA


FILM - WERSJA POLSKA ; FILM - WERSJA UKRAIŃSKA


EWALUACJA

Realizując projekty międzynarodowych wymian młodzieży, chcielibyśmy, aby każdy z nich przebiegał w optymalny sposób i przynosił założone rezultaty. Czy tak jest w rzeczywistości, możemy się przekonać, stosując ewaluację. Dzięki systematycznie gromadzonym informacjom – z punktu widzenia przyjętych kryteriów – jesteśmy w stanie zidentyfikować cechy i ocenić wartość naszych działań, w celu ich usprawnienia, rozwoju lub lepszego zrozumienia.

UPOWSZECHNIANIE

Upowszechnienie rezultatów projektu jest jednym z podstawowych zadań, jakie stoją przed organizatorami wymian polsko-ukraińskich. Upowszechnianie oznacza zaplanowane dzielenie się rezultatami projektu z jak najszerszym kręgiem odbiorców, potencjalnie zainteresowanych ich wykorzystaniem. Musimy wiedzieć, do kogo chcemy dotrzeć z informacjami, czyli dobrać grupy celowe oraz wybrać najlepsze narzędzia zapewniające właściwą komunikację z otoczeniem.

FILM - WERSJA POLSKA ; FILM - WERSJA UKRAIŃSKAEDS-FNS