EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI


04.03.2022 ROZPOCZĘCIE III TURY ZAJĘĆ Z ZAKRESU POŚREDNICTWA PRACY GR HRUBIESZÓW

Szanowni Państwo,
informujemy, że 07 marca grupa z Hrubieszowa rozpocznie III turę indywidualnych zajęć z zakresu Pośrednictwa pracy. Szczegółowy grafik zajęć został zamieszczony w zakładce HARMONOGRAMY WSPARĆ.


01.03.2022 ZAKOŃCZENIE 3-MIES. STAŻY ZAWODOWYCH W GR HRUBIESZÓW

Szanowni Państwo,
Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw, informuję że Uczestnicy/czki z grupy Hrubieszów, w dniu 28.02.2022r. zakończyli 3-miesięczny staż zawodowy.
Serdecznie gratulujemy!


02.12.2021 ROZPOCZĘCIE 3-MIES. STAŻY ZAWODOWYCH W GR HRUBIESZÓW

Szanowni Państwo,
Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw, informuję że Uczestnicy/czki z grupy Hrubieszów, w dniu 01.12.2021r. rozpoczęli 3-miesięczny staż zawodowy


01.12.2021 ZAKOŃCZENIE 3-MIES. STAŻY ZAWODOWYCH W GR CHEŁM

Szanowni Państwo,
Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw, informuję że Uczestnicy/czki z grupy Chełm, w dniu 30.11.2021r. zakończyli 3-miesięczny staż zawodowy. Serdecznie gratulujemy!


19.11.2021 ROZPOCZĘCIE III TURY ZAJĘĆ Z ZAKRESU POŚREDNICTWA PRACY GR CHEŁM

Szanowni Państwo,
informujemy, że 22 listopada grupa z Chełma rozpocznie III turę indywidualnych zajęć z zakresu Pośrednictwa pracy. Szczegółowy grafik zajęć został zamieszczony w zakładce HARMONOGRAMY WSPARĆ.


17.11.2021 ROZPOCZĘCIE II TURY ZAJĘĆ Z ZAKRESU POŚREDNICTWA PRACY GR HRUBIESZÓW

Szanowni Państwo,
informujemy, że 19 listopada grupa z Hrubieszowa rozpocznie II turę indywidualnych zajęć z zakresu Pośrednictwa pracy. Szczegółowy grafik zajęć został zamieszczony w zakładce HARMONOGRAMY WSPARĆ.


11.10.2021 ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ Z ZAKRESU USŁUG O CHARAKTERZE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH GR HRUBIESZÓW

Szanowni Państwo,
miło nam poinformować, że 14 października grupa z Hrubieszowa rozpocznie grupowe spotkania z zakresu szkoleń zawodowych "Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera". Szczegółowy grafik zajęć został zamieszczony w zakładce HARMONOGRAMY WSPARĆ. Aby być na bieżąco ze wszystkimi aktualnościami związanymi z projektem "Zintegrowani-2edycja", zapraszamy do regularnego odwiedzania strony projektu.


22.09.2021 ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ Z ZAKRESU POŚREDNICTWA PRACY GR HRUBIESZÓW

Szanowni Państwo,
informujemy, że 24 września grupa z Hrubieszowa rozpocznie indywidualne zajęcia z zakresu Pośrednictwa pracy. Szczegółowy grafik zajęć został zamieszczony w zakładce HARMONOGRAMY WSPARĆ. Aby być na bieżąco ze wszystkimi aktualnościami związanymi z projektem "Zintegrowani-2edycja", zapraszamy do regularnego odwiedzania strony projektu.


09.09.2021 ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ Z ZAKRESU TRENINGU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH GR HRUBIESZÓW

Szanowni Państwo,
informujemy, że 14 września grupa z Hrubieszowa rozpocznie grupowe zajęcia z zakresu Treningu umiejętności społecznych Szczegółowy grafik zajęć został zamieszczony w zakładce HARMONOGRAMY WSPARĆ. Aby być na bieżąco ze wszystkimi aktualnościami związanymi z projektem "Zintegrowani-2edycja", zapraszamy do regularnego odwiedzania strony projektu


06.09.2021 ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ Z ZAKRESU PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO GR HRUBIESZÓW

Szanowni Państwo,
informujemy, że 8 września grupa z Hrubieszowa rozpocznie indywidualne zajęcia z zakresu Poradnictwa prawnego. Szczegółowy grafik zajęć został zamieszczony w zakładce HARMONOGRAMY WSPARĆ. Aby być na bieżąco ze wszystkimi aktualnościami związanymi z projektem "Zintegrowani-2edycja", zapraszamy do regularnego odwiedzania strony projektu.


wrzesień 2021 ROZPOCZĘCIE 3-MIES. STAŻY ZAWODOWYCH W GR CHEŁM

Szanowni Państwo,
Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw, informuję że Uczestnicy/czki z grupy Chełm, w dniu 01.09.2021r. rozpoczęli 3-miesięczny staż zawodowy.


sierpień 2021 ROZPOCZĘCIE PIERWSZEJ FORMY WSPARCIA ORAZ PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO DLA GR HRUBIESZÓW

Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniu 07.08.2021r. grupa z Hrubieszowa rozpocznie pierwszą formę wsparcia w postaci Diagnozy potrzeb uczestników projektu-stworzenie ścieżki reintegracji, a w dalszej kolejności rozpoczną zajęcia z poradnictwa specjalistycznego. Szczegółowe grafiki IPD oraz poradnictwa specjalistycznego na bieżąco będą aktualizowane w zakładce HARMONOGRAMY WSPARĆ. Zapraszamy do regularnego odwiedzania strony.
Osobom zakwalifikowanym do udziału w projekcie serdecznie gratulujemy!


23.07.2021 ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ Z ZAKRESU USŁUG O CHARAKTERZE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH GR CHEŁM

Szanowni Państwo,
miło nam poinformować, że 27 lipca grupa z Chełma rozpocznie grupowe spotkania z zakresu szkoleń zawodowych "Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera". Szczegółowy grafik zajęć został zamieszczony w zakładce HARMONOGRAMY WSPARĆ. Aby być na bieżąco ze wszystkimi aktualnościami związanymi z projektem "Zintegrowani-2edycja", zapraszamy do regularnego odwiedzania strony projektu.


Lipiec 2021 ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ Z ZAKRESU USŁUG O CHARAKTERZE SPOŁECZNYM ORAZ POŚREDNICTWA PRACY GR CHEŁM

Szanowni Państwo,
informujemy, że w lipcu grupa z Chełma rozpocznie indywidualne spotkania z zakresu poradnictwa specjalistycznego, grupowe spotkania z treningu kompetencji społecznych oraz indywidualne spotkania z zakresu pośrednictwa pracy. Szczegółowe grafiki zajęć będą zamieszczane w zakładce HARMONOGRAMY WSPARĆ. Zapraszamy do regularnego odwiedzania strony projektu.


Maj 2021 ROZPOCZĘCIE PIERWSZEJ FORMY WSPARCIA DLA GR CHEŁM

Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniu 21.05.2021r. grupa z Chełma rozpocznie pierwszą formę wsparcia w postaci Diagnozy potrzeb uczestników projektu-stworzenie ścieżki reintegracji. Szczegółowy grafik IPD znajdziecie Państwo w zakładce HARMONOGRAMY WSPARĆ. Zapraszamy do zapoznania się z nim.
Osobom zakwalifikowanym do udziału w projekcie serdecznie gratulujemy!


Luty 2021 Rozpoczynamy rekrutację do projektu „Zintegrowani-2 edycja”

Projekt skierowany jest WYŁĄCZNIE dla osób z niepełnosprawnościami, a w szczególności:

 • osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnościami  intelektualnymi oraz osób  z niepełnosprawnościami  sprzężonymi
 • osób niepełnosprawnych zamieszkujących  na terenach wiejskich, tj. terenach słabo zaludnionych
 • osób niepełnosprawnych korzystających z POPŻ 2014-2020, a zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin w ramach projektu nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących
 • osób niepełnosprawnych zamieszkujących obszary objęte procesem  rewitalizacji
 • osób niepełnosprawnych biernych zawodowo

FORMY WSPARCIA:

 1. Diagnoza potrzeb Uczestników Projektu poprzez stworzenie ścieżki reintegracji
 2. Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym , w ramach poradnictwa specjalistycznego i treningu umiejętności społecznych
 3. Zajęcia z trenerem aktywności zawodowej
 4. Pośrednictwo pracy
 5. Szkolenia podnoszące/uzupełniające kwalifikacje zawodowe:
  • Kucharz, Cukiernik, Piekarz, Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – realizowane przez Lidera Projektu, tj. Consultor Sp. z o.o.
  • Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej, Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej, Pracownik ds. rachunkowości i księgowości – realizowane przez Partnera Projektu, tj. Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw
 6. Płatne 3 miesięczne staż zawodowe

W RAMACH PROJEKTU ZAPEWNIAMY:

 • Stypendium stażowe
 • Stypendium szkoleniowe
 • Zewnętrzne i wewnętrzne egzaminy po szkoleniach zawodowych
 • W przypadku zajęć stacjonarnych trwających w ciągu dnia min 6 godzin - wyżywienie w czasie szkoleń
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
 • Badania lekarskie

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do zapoznania się z warunkami uczestnictwa, działaniami oferowanymi w ramach projektu oraz z zasadami rekrutacji.

Więcej informacji dotyczących projektu „Zintegrowani-2 edycja” można uzyskać:

pod nr tel. 793125321
wysyłając wiadomość e-mail: k.kwiatek@eds-fundacja.pl
osobiście w siedzibie biura:
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw
ul. 3 Maja 18/5a (II piętro)
20-078 Lublin


APLIKUJ DO PROJEKTU

Informacje o możłiwości aplikacji do projektu zamieszczone są w dziale "Rekrutacja".KRÓTKO O PROJEKCIE


Projekt „Zintegrowani-2 edycja” realizowany przez firmę Consultor Sp. z o.o. w partnerstwie z Europejskim Domem Spotkań - Fundacją Nowy Staw. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020. Działanie 11.1 Aktywne włączenie Oś 11 Włączenie społeczne.

Głównym celem Projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej 75 osób (42K) wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem), zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi) w wieku 18-67 lat z województwa lubelskiego, poprzez kompleksowe wsparcie w terminie 01.02.2021r.-31.01.2022 r.


DLA KOGO?

Projekt skierowany jest WYŁĄCZNIE dla osób z niepełnosprawnościami, a w szczególności:

 • osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnościami  intelektualnymi oraz osób  z niepełnosprawnościami  sprzężonymi
 • osób niepełnosprawnych zamieszkujących  na terenach wiejskich, tj. terenach słabo zaludnionych
 • osób niepełnosprawnych korzystających z POPŻ 2014-2020, a zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin w ramach projektu nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących
 • osób niepełnosprawnych zamieszkujących obszary objęte procesem  rewitalizacji
 • osób niepełnosprawnych biernych zawodowo

Zasady uczestnictwa

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie wymogów określonych w regulaminie projektu.


Okres realizacji

Projekt realizowany jest w okresie
od 1.02.2021r. - 31.01.2022 r.

WIĘCEJ O PROJEKCIE
PROJEKT "Zintegrowani - 2 edycja"


Projekt „Zintegrowani - 2 edycja” jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Działanie 11.1 Aktywne włączenie Oś 11 Włączenie społeczne

Wartość projektu: 1 026 816,80 PLN,
w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie: 872 794,28 PLN