EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI


STYCZEŃ 2019 r. Rekrutacja czas start !
Ruszyła promocja projektu Włączeni społecznie

Zachęcamy do kontaktu z naszymi pracownikami. Prowadzimy spotkania informacyjne oraz rozmowy rekrutacyjne z osobami zainteresowanymi udziałem w projekcie. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły do 30 czerwca 2019r. Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie. Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w zakładce DO POBRANIA.


STYCZEŃ 2019 r. Początek projektu
Włączeni społecznie!

Od dnia 01.01.2019 roku EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW w partnerstwie z Inspires sp z.o.o., na terenie województwa mazowieckiego rozpoczęła realizację projektu Włączeni społecznie! Projekt realizowany jest w ramach Działania 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Szczegóły w zakładce O Projekcie.
KRÓTKO O PROJEKCIE


Projekt „Włączeni społecznie! „ realizowany jest w ramach Działania 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Liderem projektu jest
EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ
– FUNDACJA NOWY STAW

Partner projektu jest
INSPIRES SP. Z O. O.


CELE

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej oraz szans na znalezienie zatrudnienia wśród 82 osób niezatrudnionych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie wymogów określonych w regulaminie rekrutacji. Zapewniamy:

  • Stypendium szkoleniowe i stażowe
  • Certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje zawodowe
  • Zwrot kosztów dojazdu
  • Materiały szkoleniowe
  • Catering oraz poczęstunek

WIĘCEJ O PROJEKCIE


UCZESTNICY

Uczestnikiem/czką projektu jest osoba w wieku 18 lat i więcej niezatrudniona zamieszkująca (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) jedną z gmin wymienionych w § 1 pkt 3 zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wpisująca się w jedną z kategorii ...

WIĘCEJ O UCZESTNIKACH

REKRUTACJA

Zgłoszenia rekrutacyjne do projektu trwają w okresie
od 01.2019-06.2019.

Warunkiem przystąpienia do Projektu jest wypełnienie Formularza rekrutacyjnego do Projektu i dostarczenie go wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi w wyznaczonym terminie do Biura Projektu Radom Biznesowa 2/20

WIĘCEJ O REKRUTACJI


TERMIN

Projekt realizowany jest w okresie
od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.


PROJEKT "WŁĄCZENI SPOŁECZNIE!"PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH DZIAŁANIA 9.1. AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA OSÓB WYKLUCZONYCH I PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT AKCJA AKTYWIZACJA! WSPÓŁFINASOWANY ZE ŚRODKÓW UE W RAMACH RPO WM 2014-2020.
DOFINANSOWANIE Z UE 806 478,28 PLN