EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI


LISTOPAD 2018 R. ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ DO PROJEKTU „PEŁNOSPRAWNI NA LUBELSKIM RYNKU PRACY”

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO:


 • osób z niepełnosprawnościami w tym (w tym z zaburzeniami psychicznymi), zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
 • osób z obszaru województwa lubelskiego, w tym powiaty m. Lublin, Biała Podlaska, Zamość, Chełm, powiaty hrubieszowski, janowski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, łęczyński, łukowski, opolski, świdnicki, tomaszowski, włodawski;

ZAPRASZAMY:


 • osoby z niepełnosprawnościami w wieku 18-64;
 • osoby bezrobotne należące wyłącznie do III gr osób sprofil. jako oddal. od rynku pracy
 • osoby bierne zawodowo;
 • osoby o niskich kwalifikacjach;
 • osoby korzystających z P.O. Pomocy Żywnościowej;

FORMY WSPARCIA:


 • indywidualna diagnoza potrzeb z tworzeniem IPD
 • poradnictwo psychologiczno-doradcze: indywidualne/grupowe
 • warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy
 • szkolenie zawodowe
 • 3 miesięczny staż zawodowy
 • indywidualne pośrednictwo pracy

Na każdą formę wsparcia przysługuje zwrot kosztów dojazdu.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w zakładce: POBIERZ

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do zapoznania się z warunkami uczestnictwa, z oferowanymi w ramach projektu działaniami oraz z zasadami rekrutacji do projektu.

O PROJEKCIE

Projekt ,,Pełnosprawni na lubelskim rynku pracy” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

CELE

Głównym Celem projektu jest zwiększona Integracja Społeczno - Zawodowa 60 osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

UCZESTNICY

Projekt skierowany jest do 60 osób
(36 kobiet, 24 mężczyzn), w tym do:

 • osób z niepełnosprawnościami w tym (w tym z zaburzeniami psychicznymi), zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
 • osób z obszaru województwa lubelskiego, w tym powiaty m. Lublin, Biała Podlaska, Zamość, Chełm, powiaty hrubieszowski, janowski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, łęczyński, łukowski, opolski, świdnicki, tomaszowski, włodawski;

WIĘCEJ O UCZESTNIKACH

FORMY WSPARCIA

 • indywidualna diagnoza potrzeb z tworzeniem IPD
 • poradnictwo psychologiczno-doradcze: indywidualne/grupowe
 • warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy
 • szkolenie zawodowe
 • 3 miesięczny staż zawodowy
 • indywidualne pośrednictwo pracy

ZASADY UCZESTNICTWA

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie wymogów określonych w regulaminie projektu.

Zapewniamy:

 • Stypendium szkoleniowe i stażowe,
 • Zwroty kosztów dojazdów,
 • Materiały dydaktyczne,
 • Imienne certyfikaty potwierdzający nabycie kompetencji lub kwalifikacji,
 • Catering/poczestunek podczas szkoleń zawodowych.

TERMIN

Projekt realizowany jest w okresie
od 01.10.2018 r. do 31.07.2019 r.


PROJEKT "PEŁNOSPRAWNI NA LUBELSKIM RYNKU PRACY"W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
NA LATA 2014-2020, DZIAŁANIE 11.1.

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 812 317,37 PLN