EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAWIntegracja społeczna i zawodowa
uchodźców z Ukrainy

СОЦІАЛЬНА ТА ПРОФЕСІЙНА ІНТЕГРАЦІЯ
БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИWERSJA POLSKA    УКРАЇНСЬКА ВЕРСІЯ
WYBIERZ WERSJĘ JĘZYKOWĄ - ОБЕРІТЬ МОВУ
POLSKA

УКРАЇНСЬКА"INTEGRACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA
UCHODŹCÓW Z UKRAINY"

СОЦІАЛЬНА ТА ПРОФЕСІЙНА ІНТЕГРАЦІЯ
БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ
PROJEKT
"INTEGRACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA
UCHODŹCÓW Z UKRAINY"

Projekt „Integracja społeczna i zawodowa uchodźców z Ukrainy”
jest współfinansowany ze środków Rezerwy Funduszu Pracy
w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2025

Dofinansowanie projektu z Rezerwy Funduszu Pracy: 991 565, 00 PLN
Całkowita wartość: 991 565, 00 PLNNowyStaw
ПРОЕКТ
Соціальна та професійна інтеграція
біженців з України

Проект Соціальна та професійна інтеграція біженців з України
співфінансується Резервним фондом у рамках
Відомчої програми активізації для іноземців на 2022-2025 роки.

Співфінансування проекту з резерву Фонду праці 991 565, 00 злотих
Загальна вартість 991 565, 00 злотихNowyStaw