EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW

AKTUALNOŚCI 2017 ROKU23.06.2017 Wilanów Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw została uhonorowana Nagrodą Społeczną im. Kardynała Wyszyńskiego.

Z rąk Prymasa Polski, arcybiskupa Wojciecha Polaka otrzymaliśmy Nagrodę Społeczną im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W roku 25-lecia działalności naszej Fundacji nagroda prymasowska przyznana została za dzieła inspirowane i promujące katolicką naukę społeczną. Kapituła pod przewodnictwem prof. Jana Żaryna szczególnie doceniiła praktyczne wdrażanie zasad i upowszechnianie ich wśród młodzieży oraz organizację Chrześcijańskich Tygodni Społecznych


Dla PR Lublin o nagrodzie mówi Michał Wójcik - prezes EDS-FNS.WIĘCEJ NA STRONIE POLSKIEGO RADIA LUBLIN