INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW

ZAPYTANIA OFERTOWE


Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw podpisała z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych umowę o dofinansowanie projektu: „Akademia Kwalifikacji ICT” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego w latach 2014-2020 w ramach ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych.


Warszawa, dn. 16.02.2017 r.

Zaproszenie do składania ofert w trybie rozeznania rynku nr:
22/AK/2016 – RPMA.10.03.04-14-1430/15

Zapytanie dotyczy oferty w zakresie przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego i wydanie certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w zakresie „Zintegrowanych Systemów Informatycznych ERP”.

Do pobrania:
dokument PDF z treścią zapytania
w formacie WORD


Warszawa, dn. 14.02.2017 r.

Zaproszenie do składania ofert w trybie rozeznania rynku nr:
21/AK/2016 – RPMA.10.03.04-14-1430/15

Zapytanie dotyczy oferty w zakresie przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego i wydanie certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w zakresie „Informatycznego zarządzania projektem”.

Do pobrania:
dokument PDF z treścią zapytania
w formacie WORD


Warszawa, dn. 09.02.2017 r.

Zaproszenie do składania ofert w trybie rozeznania rynku nr:
20a/AK/2016 – RPMA.10.03.04-14-1430/15

Zapytanie dotyczy oferty w zakresie cateringu (obiad dwudaniowy) w trakcie realizacji szkoleń „Informatyczne zarządzanie projektem” w powiecie ciechanowskim.

Do pobrania:
dokument PDF z treścią zapytania
w formacie WORD


Warszawa, dn. 19.01.2017 r.

Zaproszenie do składania ofert w trybie rozeznania rynku nr:
17/AK/2016 – RPMA.10.03.04-14-1430/15

Zapytanie dotyczy oferty w zakresie cateringu (obiad dwudaniowy) w trakcie realizacji szkoleń „Zintegrowane systemy informatyczne ERP” w powiecie radomskim.

Do pobrania:
dokument PDF z treścią zapytania
w formacie WORD


Warszawa, dn. 19.01.2017 r.

Zaproszenie do składania ofert w trybie konkurencyjności nr:
16/AK/2016 – RPMA.10.03.04-14-1430/15

Poniższe zapytanie dotyczy oferty w zakresie wynajmu sal na potrzeby przeprowadzenia szkolenia „Informatyczne zarządzanie projektem” - powiat radomski.

Do pobrania:
dokument PDF z treścią zapytania
w formacie WORD


Warszawa, dn. 19.01.2017 r.

Zaproszenie do składania ofert w trybie rozeznania rynku nr:
15/AK/2016 – RPMA.10.03.04-14-1430/15

Zapytanie dotyczy oferty w zakresie cateringu (obiad dwudaniowy) w trakcie realizacji szkoleń „Informatyczne zarządzanie projektem” w powiecie płockim.

Do pobrania:
dokument PDF z treścią zapytania
w formacie WORD


Warszawa, dn. 19.01.2017 r.

Zaproszenie do składania ofert w trybie konkurencyjności nr:
14/AK/2016 – RPMA.10.03.04-14-1430/15

Poniższe zapytanie dotyczy oferty w zakresie wynajmu sal na potrzeby przeprowadzenia szkolenia „Informatyczne zarządzanie projektem” - powiat płocki.

Do pobrania:
dokument PDF z treścią zapytania
w formacie WORD


Warszawa, dn. 30.11.2016 r.

Zaproszenie do składania ofert w trybie rozeznania rynku nr:
13/AK/2016 – RPMA.10.03.04-14-1430/15

Poniższe zapytanie dotyczy oferty w zakresie cateringu (obiad dwudaniowy) w trakcie realizacji szkoleń „Informatyczne zarządzanie projektem” w powiecie ostrołęckim.

Do pobrania:
dokument PDF z treścią zapytania
w formacie WORD


Warszawa, dn. 30.11.2016 r.

Zaproszenie do składania ofert w trybie rozeznania rynku nr:
11a/AK/2016 – RPMA.10.03.04-14-1430/15

Poniższe zapytanie dotyczy oferty w zakresie cateringu (obiad dwudaniowy) w trakcie realizacji szkoleń „Zintegrowane systemy informatyczne ERP” w powiecie radomskim.

Do pobrania:
dokument PDF z treścią zapytania
w formacie WORD


Warszawa, dn. 18.11.2016 r.

Zaproszenie do składania ofert w trybie rozeznania rynku nr:
9a/AK/2016 – RPMA.10.03.04-14-1430/15

Poniższe zapytanie dotyczy oferty w zakresie cateringu (obiad dwudaniowy) w trakcie realizacji szkoleń „Zintegrowane systemy informatyczne ERP” w powiecie siedleckim.

Do pobrania:
dokument PDF z treścią zapytania
w formacie WORD


Warszawa, 31.10.2016 r.

Zaproszenie do składania ofert nr:
8/AK/2016 – RPMA.10.03.04-14-1430/15

Zapytanie dotyczy oferty w zakresie wynajmu sal na potrzeby przeprowadzenia szkolenia „Zintegrowane systemy informatyczne ERP” – powiat ciechanowski.

Do pobrania: dokument PDF z trescia zapytania


Warszawa, 31.10.2016 r.

Zaproszenie do składania ofert nr:
6/AK/2016 – RPMA.10.03.04-14-1430/15

Zapytanie dotyczy oferty w zakresie wynajmu sal na potrzeby przeprowadzenia szkolenia „Zintegrowane systemy informatyczne ERP”-powiat płocki.

Do pobrania: dokument PDF z trescia zapytania


Warszawa, dn. 31.10.2016 r.

Zaproszenie do składania ofert w trybie rozeznania rynku nr:
7a/AK/2016 – RPMA.10.03.04-14-1430/15

Poniższe zapytanie dotyczy oferty w zakresie cateringu (obiad dwudaniowy) w trakcie realizacji szkoleń „Zintegrowane systemy informatyczne ERP” w powiecie ciechanowskim.

Do pobrania:
dokument PDF z treścią zapytania
w formacie WORD


Warszawa, dn. 31.10.2016 r.

Zaproszenie do składania ofert w trybie rozeznania rynku nr:
5a/AK/2016 – RPMA.10.03.04-14-1430/15

zapytanie dotyczy oferty w zakresie cateringu (obiad dwudaniowy) w trakcie realizacji szkoleń „Zintegrowane systemy informatyczne ERP” w powiecie płockim.

Do pobrania:
dokument PDF z treścią zapytania
w formacie WORD


Warszawa, 31.10.2016 r.

Zaproszenie do składania ofert nr:
4/AK/2016 – RPMA.10.03.04-14-1430/15

Zapytanie dotyczy oferty w zakresie wyboru trenerów/trenerek prowadzących szkolenia informatyczne z zakresu: Zintegrowane systemy informatyczne ERP.

Do pobrania: dokument PDF z trescia zapytania

załacznik nr 1 ; załacznik nr 2 ; załacznik nr 3 ; załacznik nr 4 ; załacznik nr 5 ; załacznik nr 6 ;


Warszawa, dn. 23.09.2016 r.

Zaproszenie do składania ofert w trybie rozeznania rynku nr:
3a/AK/2016 – RPMA.10.03.04-14-1430/15

Zapytanie dotyczy oferty w zakresie cateringu (obiad dwudaniowy) w trakcie realizacji szkoleń „Informatyczne zarządzanie projektem” w powiecie ciechanowskim.

Do pobrania:
dokument PDF z treścią zapytania
w formacie WORD


Warszawa, 24.09.2016 r.

Zaproszenie do składania ofert nr:
2/AK/2016 - RPMA.10.03.04-14-1430/15

Poniższe zapytanie dotyczy oferty w zakresie wynajmu sal na potrzeby przeprowadzenia szkolenia z zakresu: "Informatycznego zarządzania projektem".

Do pobrania: dokument PDF z trescia zapytania


Warszawa, 24.09.2016 r.

Zaproszenie do składania ofert nr:
1/AK/2016 - RPMA.10.03.04-14-1430/15

Zapytanie dotyczy oferty w zakresie wyboru trenerów/trenerek prowadzących szkolenia informatyczne z zakresu: "Informatycznego zarządzania projektem."

Do pobrania: dokument PDF z trescia zapytania

Do pobrania: Załącznik nr 1; Załącznik nr 2; Załącznik nr 3; Załącznik nr 4; Załącznik nr 5; Załącznik nr 6; Załącznik nr 7Projekt „AKADEMIA KWALIFIKACJI ICT”

współfinasowany przez UE w ramach RPO WM 2014-2020.

Wartość projektu: 708 750 zł. Dofinansowanie projektu z UE: 567 000 zł.

www.mapadotacji.gov.pl

www.europa.eu www.efs.gov.pl