INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW

MEDIA O INSTYTUCIE


„PROJEKT: CZAS NA AKTYWNOŚĆ”

Zapraszamy do zapoznania się z programem dotyczącym projektu Instytutu

WIĘCEJ INFORMACJI


PROJEKT : TRANSFER KNOW-HOW Z DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY" - PLATFORMA INTERNETOWA PROJEKTU

REPORTAŻE RADIOWE NAGRANE W RAMACH PROJEKTU "TRANSFER KNOW-HOW Z DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY"

Zapraszamy do zapoznania się z audycjami radiowymi nagranymi w ramach projektu „Transfer know-how z doradztwa zawodowego dla młodzieży”

WIĘCEJ INFORMACJI


PROJEKT : SZKOLENIA I STAŻE ZAWODOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami prasowymi dotyczącymi projektu Instytutu
WIĘCEJ INFORMACJI


PROJEKT : SUKCES ZALEŻY OD CIEBIE

aktywizacja osób 45+ z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami prasowymi dotyczącymi projektu Instytutu
WIĘCEJ INFORMACJI


„CREATIVE JUGGLING AGAINST ROUTINE IN YOUR LIFE”

14 czerwca 2010 r. w Domu opieki Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie odbył się pokaz umiejętności żonglerskich uczestników warsztatów „Kreatywne żonglowanie sposobem na życiowa rutynę” kończący 6-dniowy międzynarodowy projekt.
WIĘCEJ INFORMACJI


PROJEKT : INFORMACJA - EDUKACJA - LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami prasowymi dotyczącymi projektu Instytutu
WIĘCEJ INFORMACJI


PROJEKT : TRANSFER KNOW-HOW Z DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY" - WITRYNA INTERNETOWA PROJEKTU

REPORTAŻE RADIOWE NAGRANE W RAMACH PROJEKTU "TRANSFER KNOW-HOW Z DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY"

Zapraszamy do zapoznania się z audycjami radiowymi nagranymi w ramach projektu „Transfer know-how z doradztwa zawodowego dla młodzieży”
WIĘCEJ INFORMACJI


CHRZEŚCIJAŃSKI TYDZIEŃ SPOŁECZNY

Lublin 22-24 maja 2009
II Chrześcijański Tydzień Społeczny odbywający się w dniach 22- 24. 05. 2009 pod hasłem „Solidarność dla przyszłości” w Lublinie to płaszczyzna spotkania i dialogu inicjatyw na rzecz dobra wspólnego. W roku bieżącym chcemy nawiązać do tradycji Sierpnia sprzed 20 lat; gdzie solidarność przyniosła wolność i nadzieję. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wspólnej refleksji.

MEDIA o TYGODNIU


PROJEKT : TRANSGRANICZNE CENTRUM WSPARCIA RYNKU PRACY
PUNKT KONSULTACYJNY DLA PRACODAWCÓW i IMIGRANTÓW

Celem projektu Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy było kompleksowe wsparcie osób i instytucji działających w polsko – białorusko – ukraińskim obszarze przygranicznym.

MEDIA o PROJEKCIE i PUNKCIE KONSULTACYJNYM


CHRZEŚCIJAŃSKI TYDZIEŃ SPOŁECZNY w 2008 ROKU

Wrocław, 11- 13 kwietnia 2008

Chrześcijański Tydzień Społeczny jest spotkaniem stowarzyszeń, związków zawodowych, Kościołów, samorządów, fundacji, ruchów, mediów, inicjatyw i grup nieformalnych, przedstawicieli przedsiębiorców, świata nauki- środowisk i osób prywatnych, które działają na rzecz dobra wspólnego, budują sprawiedliwość społeczną w swoich społecznościach lokalnych, czerpiąc inspirację dla swoich działań z chrześcijańskiej nauki społecznej. Tydzień ma na celu wypracowywanie i wyartykułowanie stanowisk w stosunku do palących problemów i zjawisk społecznych. Tydzień ma ambicje udziału w debacie publicznej nad kształtem życia społecznego i gospodarczego Polski. Tydzień jest promocją i upowszechnianiem dobrych rozwiązań już istniejących w Polsce i na świecie. Chrześcijański Tydzień Społeczny chce odwoływać się do najlepszych tradycji patriotycznych, odpowiedzialności za małe ojczyzny i troski o przyszłość Polski w jednoczącej się Europie, wielkiego doświadczenia „polskiego Sierpnia” i „Solidarności”. Tydzień Społeczny nawiązuje do tradycji podobnych wydarzeń polskiego międzywojnia, niemieckich „Katolikentagów” oraz francuskich Tygodni Społecznych.

MEDIA o CHRZEŚCIJAŃSKIM TYGODNIU SPOŁECZNYM


PROJEKT : RÓWNE SZANSE w PRACY

Projekt realizowany w ramach Europejskiego Roku Równych Szans dla Wszystkich (ERRSW), miał na celu poznanie problemu nierówności w pracy i przeciwdziałanie zachowaniom dyskryminacyjnym na lubelskim rynku pracy.

MEDIA o PROJEKCIE


KONFERENCJA "Od Solidarności do wspólnej Europy"

10.09.2005 ZAMEK KRÓLEWSKI w WARSZAWIE

REALIZACJA : TELEWIZJA POLSKA S.A. - TELEEXPRESS

WIĘCEJ


KONFERENCJA "Od Solidarności do wspólnej Europy"

10.09.2005 ZAMEK KRÓLEWSKI w WARSZAWIE

REALIZACJA : TELEWIZJA POLSKA S.A. - KURIER WARSZAWSKI

WIĘCEJ


KONFERENCJA "Od Solidarności do wspólnej Europy"

10.09.2005 ZAMEK KRÓLEWSKI w WARSZAWIE

PRZEMÓWIENIE WILFRIDA MARTENSA

WIĘCEJ

IRP

POLECAMY


IRP-FNS


IRP-FNS


IRP-FNS


IRP-FNS


OEWS