INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW

NASI PARTNERZY


NSZZ Solidarność Region Środkowo - Wschodni

http://www.solidarnosc.org.pl/lublin/

Fundacja Rozwoju Wołyńskiego Uniwersytetu im. Lesi Ukrainki z Łucka

www.career.vdu.edu.ua

Organizacja Obywatelska Humanitarny Most z Brześcia

Zachodnio-Ukraińskie Centrum Zasobów (ZURC) z Lwowa

www.zurc.org

Papirbredden Karriersenter z Drammen w Norwegii

www.papirbredden.no

Ochotnicze Hufce Pracy w Lublinie

www.lubelska.ohp.pl

Miejski Urząd Pracy w Lublinie

www.mup.lublin.pl

Ośrodek Badań nad Migracjami UW

www.iss.uw.edu.pl/osrodki/obme/

Uniwersyteckie Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego KUL JPII

www.kul.lublin.pl/centrumsp/

Lubelski Ośrodek Samopomocy

www.los.lublin.pl

Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych

www.flop.lublin.pl

Gminne Centrum Aktywizacji Społecznej i Zawodowej

Europerspektywa, Beata Romejko

www.europerspektywa.pl

IRP

POLECAMY


IRP-FNS


IRP-FNS


IRP-FNS


IRP-FNS


OEWS