INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW


DO POBRANIAProgramy szkoleń:


1.SZKOLENIE Z SYSTEMU ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM – ERP (LOGISTYKA, FINANSE, PRODUKCJA, KSIĘGOWOŚĆ I INNE)
Program szkolenia z ERP - PDF
2.SZKOLENIE Z INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA PROJEKTEM (Np.SCRUM)
Program szkolenia z Zarządzania Projektem Informatycznym (np.SCRUM) - PDF

Dokumenty rekrutacyjne:


- Formularz zgłoszeniowy / PDF

- Formularz zgłoszeniowy / MsWord


- Regulamin rekrutacyjny / PDF


Projekt „AKADEMIA KWALIFIKACJI ICT”

współfinasowany przez UE w ramach RPO WM 2014-2020.

Wartość projektu: 708 750 zł. Dofinansowanie projektu z UE: 567 000 zł.

www.mapadotacji.gov.pl

www.europa.eu www.efs.gov.pl