INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW

KIM JESTEŚMY


Misją Instytutu Rynku Pracy jest udzielanie profesjonalnego wsparcia aktualnym i potencjalnym uczestnikom rynku pracy w ich rozwoju w duchu poszanowania godności człowieka jako podmiotu pracy.


Naszym mottem są słowa Jana Pawła II z encykliki Laborem Exercens:
„Pierwszą podstawą wartości pracy jest sam człowiek – jej podmiot”


 • Prowadzimy analizy i badania naukowe w zakresie zagadnień rynku pracy
 • Pomagamy bezrobotnym i poszukującym pracy w podniesieniu kwalifikacji i znalezieniu zatrudnienia
 • Promujemy ideę kształcenia ustawicznego
 • Oferujemy warsztaty, szkolenia i doradztwo dla pracowników instytucji rynku pracy z Polski i z zagranicy
 • Wspieramy rozwój poradnictwa zawodowego dla młodzieży
 • Realizujemy i rozwijamy ideę ekonomii społecznej
 • Tworzymy i uczestniczymy w lokalnych partnerstwach na rzecz rozwoju
 • Podejmujemy dyskusję nad zagadnieniami społeczno - gospodarczymi w oparciu o katolicką naukę społeczną
 • Inicjujemy debatę publiczną nad kształtem życia społecznego w Polsce i w Europie
 • Realizujemy szkolenia komercyjne dla firm i instytucji rynku pracy

Swoje cele realizujemy poprzez m.in.:


 • dyskusje, seminaria, konferencje,
 • warsztaty, szkolenia, staże
 • studia, analizy, badania
 • publikacje, raporty


W realizacji naszych działań współpracujemy z naukowcami z uczelni wyższych oraz ekspertami z wielu dziedzin związanych z rynkiem pracy.

Swoją działalność prowadzimy na terenie województwa lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.Zapraszamy do współpracy!

IRP

POLECAMY


IRP-FNS


IRP-FNS


IRP-FNS


IRP-FNS


OEWS