INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW


UCZESTNICY PROJEKTUProjekt skierowany jest do 100 osób dorosłych – 50 kobiet i 50 mężczyzn spełniających łącznie 5 warunków:

 1. Osoby zgłaszające z własnej inicjatywy chęć dokształcania, uzupełnienia kwalifikacji lub ich potwierdzenia.
 2. Zamieszkujący na terenie województwa mazowieckiego w powiatach:
  • ciechanowskim (wraz z miastem Ciechanów),
  • ostrołęckim
  • płockim
  • radomskim
  • siedleckim
 3. Osoby powyżej 18 roku życia (w dniu rozpoczęcia projektu ukończone 18 lat).
 4. Z wykształceniem minimum średnim.
 5. Osoby z wiedzą z zakresu obsługi komputera - znajomość obsługi komputera na poziomie średniozaawansowanym. Weryfikacja na podstawie testu wiedzy.

Projekt „AKADEMIA KWALIFIKACJI ICT”

współfinasowany przez UE w ramach RPO WM 2014-2020.

Wartość projektu: 708 750 zł. Dofinansowanie projektu z UE: 567 000 zł.

www.mapadotacji.gov.pl

www.europa.eu www.efs.gov.pl