INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW


DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTUProjektodawca zobowiązuje się do nieodpłatnego zorganizowania i przeprowadzenia na rzecz uczestników projektu:

  • szkolenia z zakresu:
    informatycznego zarządzania projektem lub informatycznego systemu zarządzania
  • możliwości uzyskania certyfikatu z wybranego szkolenia (przygotowanie i udział w certyfikowanym egzaminie)
  • przekazania materiałów szkoleniowych
  • cateringu podczas szkoleń

Projekt „AKADEMIA KWALIFIKACJI ICT”

współfinasowany przez UE w ramach RPO WM 2014-2020.

Wartość projektu: 708 750 zł. Dofinansowanie projektu z UE: 567 000 zł.

www.mapadotacji.gov.pl

www.europa.eu www.efs.gov.pl