EUROPEJSKI DOM SPOTKAN - FUNDACJA NOWY STAW
PRACUJEMY NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO i SOLIDARNOŚCI MIĘDZY NARODAMI
NEWSLETTER NR 60 : WRZESIEŃ 2011
Szanowni Państwo,
Przesyłamy wrześniowy numer biuletynu informacyjnego Fundacji.
Zawiera on aktualne informacje o konferencjach, programach i działaniach Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw i Instytutu Rynku Pracy. Chcemy, za Państwa zgodą, przesyłać systematycznie, co miesiąc informacje o pracy naszej Fundacji. Biuletyn Informacyjny jest jednocześnie zaproszeniem do udziału w organizowanych przez Fundację wydarzeniach, ofertą współpracy dla Państwa w ramach opisywanych przez nas działaniach i inicjatywach.

W imieniu Zespołu Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw
Tomasz Różniak - Prezes Zarządu
www.eds-fundacja.pl t.rozniak@eds-fundacja.pl

NOWOŚCI w WRZEŚNIU 2011

VI Forum Ekonomiczne Młodych Liderów

Przyjęciem memorandum na temat przyszłości polityki młodzieżowej w Europie zakończyło się VI Forum Ekonomiczne Młodych Liderów. Forum organizowane przez naszą Fundację obyło się w dniach 6-10 września br. w Nowym Sączu.
Gościem specjalnym Forum był Prezydent Gruzji Mikheil Saakashvili, który w swoim przemówieniu zachęcał młodzież do aktywności w życiu publicznym."Polityka staje się coraz młodsza i bardziej dynamiczna. Nie zwlekajcie.." - powiedział Saakashvili do ponad 250 młodych liderówz 37 państw europejskich.
W ciągu czterech dni Forum obyło się szereg wykładów i paneli dyskusyjnych. Motywem przewodnimi było pytanie: Co z Europą? Tematy dyskusji podejmowanych na Forum dotyczyły spraw przyszłości strefy Schengen i polityki migracyjnej, reform strefy euro, a także doświadczeń 20 lat transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej.
Gośćmi Forum byli m.in.: Ene Ergma - Marszałek Parlamentu Estonii, Georgi Baramidze - Wicepremier i Minister ds. Integracji Europejskiej i Atlantyckiej Gruzji, Zhelyu Zhelev - były Prezydent Bułgarii, Rosalia Arteaga -była Prezydent Ekwadoru, Vincent Van Dessel - Prezes Belgijskiej Giełdy Papierów Wartościowych, Alexander Lehmann - dyrektor Europejskiego Bank Odbudowy i Rozwoju, a także Łukasz Foltyn - założyciel Gadu Gadu.
Ostatniego dnia Forum uczestnicy przyjęli dokument popierający rozwój europejskiej polityki młodzieżowej, a w szczególności niezależność europejskiego programu dla młodzieży.

Witryna Forum
Michał Wójcik: m.wojcik@eds-fundacja.pl

Instytut Rynku Pracy
Gdzie na staż? - Zapraszamy do współpracy pracodawców!

Zapraszamy świętokrzyskich przedsiębiorców do włączenia się w realizację projektu i organizację miejsc stażowych. Na ostatnim etapie udziału w projekcie „Wracam do pracy!” uczestniczki projektu odbywają 3-miesięczny staż zawodowy, podczas którego nabyte w trakcie szkoleń wiedzę i umiejętności mogą wykorzystać w praktyce. W związku z tym, zapraszamy świętokrzyskich przedsiębiorców do włączenia się w realizację projektu i organizację miejsc stażowych.
Więcej informacji

Szkolenia zawodowe w ramach projektu „Wracam do pracy!” rozpoczęte!
Rozpoczynamy realizację szkoleń zawodowych dla uczestniczek projektu „Wracam do pracy!”. Koniec wakacji to intensywny czas dla uczestniczek II edycji projektu. Trzy grupy tematyczne szkolą się w wybranym kierunku: administracja i zarządzanie sekretariatem, podstawy księgowości z obsługą programów finansowo- księgowych, handlowiec z obsługą komputera i kasy fiskalnej.
Więcej informacji

Jak prawidłowo napisać CV i list motywacyjny?
Na te i wiele innych pytań szukają odpowiedzi uczestniczki III. sesji doradztwa zawodowego w ramach projektu „Wracam do pracy!”. Współpracujący z nami doradcy prowadzą zajęcia, które mają na celu skonstruowanie prawidłowych dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowanie do rozmów z pracodawcami. Jest to ostatnia szansa na konsultacje z ekspertami przed rozpoczęciem rekrutacji na staże zawodowe.

Więcej informacji
Beata Arendarska: b.arendarska@eds-fundacja.pl

Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
BE ECO! – międzynarodowa wymiana młodzieży na temat ekologii w życiu codziennym, zakończona sukcesem!

31 sierpnia 2011 roku zakończyła się wymiana młodzieży na temat ekologii w życiu codziennym - BE ECO! To kolejna zakończona sukcesem wymiana organizowana przez Fundację Nowy Staw. Rezultaty wymiany przerosły nasze oczekiwania! Wszystkie główne założenia programu udało się zrealizować. Najważniejszy punkt programu czyli przedstawienie na temat ekologii w życiu codziennym odbyło się 30 sierpnia na Krakowskim Przedmieściu w Lublinie, przyciągając zdziwione spojrzenia przechodniów.
Pierwszym etapem przedstawienia był protest w formie pochodu z Placu Litewskiego pod Ratusz. Młodzież przeszła trzymając transparenty i wykrzykując hasła związane z postawą proekologiczną. Następnie pod Ratuszem odbyło się przedstawienie oraz FASHION SHOW! w którym wystąpiliśmy w kreacjach wykonanych ze ‘śmieci’.
Poza tym podczas wymiany odbyły się warsztaty z kreatywnego ponownego wykorzystania, zużytych rzeczy; warsztaty ze zdrowego odżywiania; debata na temat ekologii w naszych krajach rodzinnych oraz warsztaty teatralne, które pomogły nam lepiej przygotować się do przedstawienia.

Więcej informacji
Jacek Lis: j.lis@eds-fundacja.pl

Instytut Rynku Pracy
Rusza kolejny projekt Instytutu Rynku Pracy: „N@uczyciel przyszłości”

Wraz z początkiem września Instytut Rynku Pracy rozpoczyna realizację kolejnego projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Podczas projektu „N@uczyciel przyszłości” proponujemy szkolenia z nowych technologii i kształcenia na odległość dla nauczycieli kształcenia zawodowego w woj. łódzkim. Projekt realizowany będzie do 31.07.2012 r.
Nowoczesne technologie pozwalają na stworzenie szerokiej oferty skierowanej do ucznia, uwzględniającej jego indywidualne potrzeby edukacyjne. Na rynku są narzędzia umożliwiające uczniowi kontakt z nauczycielem na odległość w czasie rzeczywistym, tworzenie i sprawdzanie prac kontrolnych oraz monitorowanie aktywności uczniów.

Więcej informacji
Katarzyna Kańczugowska:k.kanczugowska@eds-fundacja.pl
Instytut Rynku Pracy
Nowa publikacja Instytutu Rynku Pracy

Publikacja nosi tytuł „Doradztwo zawodowe. Polska, Ukraina, Białoruś, Norwegia” i została wydana w ramach projektu „Transfer know-how z doradztwa zawodowego dla młodzieży” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Norweskiego i EOG. Na publikację składają się dwa opracowania tematyczne: zeszyty metodyczne i dobre praktyki w zakresie doradztwa zawodowego. Publikacja szczegółowo omawia system doradztwa zawodowego, a także metody i narzędzia stosowane w doradztwie zawodowym w Polsce, Ukrainie, Białorusi i Norwegii, zawiera opracowania i gotowe przykłady przydatne w pracy doradcy zawodowego. Dostępne są również przykłady dobrych praktyk (projekty, narzędzia) wykorzystywanych w doradztwie zawodowym dla młodzieży. Publikacja jest dostępna bezpłatnie w biurze Instytutu Rynku Pracy. Liczba egzemplarzy ograniczona.

Więcej informacji
Mateusz Małyska:m.malyska@eds-fundacja.pl
Instytut Rynku Pracy
Zakończenie realizacji projektu
"OTWARTA-NIEZALEŻNA-AKTYWNA"

Informujemy, że 31.08.2011 r. zakończyliśmy realizację projektu "OTWARTA-NIEZALEŻNA-AKTYWNA" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie wzięło udział w sumie 88 kobiet nieposiadających zatrudnienia, mieszkanek Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego. W ramach projektu uczestniczki wzięły udział w warsztatach aktywizujących, szkoleniu komputerowym, szkoleniu zawodowym, odbyły spotkania z doradcą zawodowym oraz staż zawodowy trwający od 3 do 5 miesięcy u wybranego przez siebie pracodawcy. Projekt cieszył się dużym powodzeniem – otrzymaliśmy znacznie więcej zgłoszeń niż miejsc w projekcie. Nasze uczestniczki były bardzo zadowolone z udziału, jak też otrzymanego wsparcia, i chętnie poleciłyby udział w tego typu przedsięwzięciu swoim znajomym.

Więcej informacji
Katarzyna Koźlicka :k.kozlicka@eds-fundacja.pl


Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie
Prezydencja na wyciągnięcie ręki

Zakończył się projekt pt. „Prezydencja na wyciągnięcie ręki”.
W ramach projektu zrealizowaliśmy następujące zadania:
- Powstała specjalna strona internetowa,
- Interaktywny konkurs wiedzy o prezydencji
- Symulacja obrad Rady Unii Europejskiej
- Konferencja dotycząca prezydencji Polski w Radzie UE
pt. „Szanse i wyzwania Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej”.

Więcej informacji
Andrzej Skórski: a.skorski@eds-fundacja.pl

Instytut Rynku Pracy
„Nowe perspektywy”

Trwa rekrutacja do projektu „Nowe perspektywy” realizowanego w ramach poddziałania 8.1.2 PO KL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, obejmującego realizację szkoleń na 5 atrakcyjnych kierunkach. Projekt realizowany jest przez Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw na terenie woj. mazowieckiego. Do projektu zapraszamy rolników i ich domowników posiadających ubezpieczenie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Projekt skierowany jest do 80 osób dorosłych, w tym 40 kobiet i 40 mężczyzn, rolników i domowników zamieszkujących na obszarze gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców na terenie Subregionu Radomskiego. Projekt skierowany jest do osób, które wykonują działalność rolniczą i z własnej inicjatywy chcą zmienić kwalifikacje zawodowe i podjąć zatrudnienie w nowym zawodzie, w sferze poza rolnictwem.

Więcej informacji
Jarosław Szczepaniak: j.szczepaniak@eds-fundacja.pl
Instytut Rynku Pracy
„Czas na aktywność”

Z dniem 1 września 2011 r. rozpoczęliśmy realizację nowego projektu w województwie podlaskim: "Czas na aktywność." Biuro projektu mieści się w Białymstoku. Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na rynku pracy i w powrocie na rynek pracy.
Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety i mężczyzn mieszkających na terenie powiatu podlaskiego i nieposiadających zatrudnienia. W ramach projektu uczestnicy otrzymają wsparcie w zakresie określenia swoich predyspozycji osobowościowych, zawodowych i planowania ścieżki kariery (wsparcie psychologiczne i indywidualne poradnictwo zawodowe), zdobędą umiejętności poruszania się po rynku pracy (grupowe poradnictwo zawodowe), podniosą swoje kwalifikacje (kursy komputerowe i zawodowe) oraz będą mieli możliwość praktycznego wykorzystania zdobytych umiejętności (5-miesięczny staż zawodowy).

Więcej informacji
Monika Doniek: m.doniek@eds-fundacja.pl


Projekt jest współfinansowany
ze środków
Programu „Młodzież w Działaniu” Unii Europejskiej

 

Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Międzynarodowe szkolenie nt. metod aktywizowania młodzieży w Nasutowie

Celem międzynarodowego szkolenia nt. metod aktywizowania młodzieży jest wymiana doświadczeń oraz zdobycie nowej wiedzy i poszerzenie posiadanych umiejętności pracowników młodzieżowych organizacji partnerskich z takich krajów jak Włochy, Estonia, Grecja, Portugalia, Łotwa, Rumunia, Litwa.
Podczas szkolenia osoby na co dzień pracujące z młodzieżą będą miały szansę omówienia kwestii braku aktywnego uczestnictwa młodych ludzi w ich społecznościach lokalnych oraz podzielenia się nowymi metodami z zakresu aktywizacji młodych oraz przyjrzenia się dobrym praktykom w różnych krajach w tej tematyce.

Więcej informacji
Eliza Iwan: e.iwan@eds-fundacja.pl

Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Spotkanie polonijne – „Wolontariat przez granice”
już niebawem w Nasutowie!

Już za niespełna tydzień Europejski Dom Spotkań w Nasutowie będzie gościć młodzież polonijną ze wschodu. W dniach 4 – 14 września odbędzie się tu projekt „Wolontariat przez granice”.
Spotkanie młodzieży polonijnej „Wolontariat przez granice” będzie 11 dniowym spotkaniem młodzieżowych liderów polonijnych, reprezentujących polskie instytucje, organizacje pozarządowe i młodzieżowe oraz szkoły z Białorusi, Gruzji, Litwy, Ukrainy, Rosji oraz Mołdawii. Spotkanie ma charakter warsztatów wymiany dobrych praktyk oraz doświadczeń w zakresie pracy wolontariackiej oraz umiejętności liderskich, jak również będzie doskonałą okazją na kontakt z historią, jej konfrontację ze współczesnością ,a także szansą na nawiązanie kontaktów z rówieśnikami z Polski i Europy.

Więcej informacji
Jacek Lis: j.lis@eds-fundacja.pl

Instytut Rynku Pracy
Spotkanie podsumowujące projekt „Pracujący absolwent”

W dniu 26.08.2011 r. w Sali Bankietowej w Hotelu Ambasadorskim w Rzeszowie odbyło się spotkanie podsumowujące projekt „Pracujący absolwent”.
Spotkanie podsumowujące projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego odbyło się w samym centrum Rzeszowa. Przebiegało w miłej atmosferze. Prezentację dotyczącą sytuacji ludzi młodych na podkarpackim rynku pracy przedstawił doradca zawodowy. Uczestnicy spotkania wymienili się wrażeniami po projekcie. Głos zabrali m.in. pracodawcy, którzy zorganizowali miejsca dla odbycia stażu przez uczestników projektu, uczestnicy projektu i rodzice uczestników projektu.

Więcej informacji
Olena Shnayder/Beata Mroczka: o.shnayder@eds-fundacja.pl
RCIE / Europe Direct w Lublinie
Seminarium szkoleniowe „Przedsiębiorczość młodzieży”

Punkt Informacyjny Europe Direct – Lublin zaprasza przedstawicieli szkół średnich z województwa lubelskiego do udziału w seminarium szkoleniowym „Przedsiębiorczość młodzieży”. Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli i uczniów ostatnich klas szkół średnich.
Projekt został objęty honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty Pana Krzysztofa Babisza.
Z każdej szkoły zapraszamy jednego nauczyciela i dwóch uczniów.
Zajęcia prowadzone będą w oddzielnych grupach dla nauczycieli i uczniów.
Szkolenie odbędzie się w dniach 21-22 września 2011 roku w ośrodku konferencyjno-szkoleniowym (Europejski Dom Spotkań) w Nasutowie k/Lublina. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Więcej informacji
Marta Jedrych: m.jedrych@eds-fundacja.pl


Projekt jest współfinansowany
ze środków
Programu „Młodzież w Działaniu” Unii Europejskiej

Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Youth 4 Youth – drugie spotkanie międzynarodowe w Nasutowie

W dniach 14 – 21 września w Nasutowie k/Lublina odbędzie się drugie spotkanie międzynarodowe jako kontynuacja poprzedniego spotkania młodych liderów z Polski oraz Włoch. Podobnie i tym razem tematem przewodnim spotkania będzie edukacja rówieśnicza oraz aktywizacja młodych ludzi do działania w swoich społecznościach lokalnych. Spotkanie jest realizowane się w ramach projektu zatytułowanego „Youth 4 Youth” i jak wskazuje sam tytuł został zainicjowany przez nieformalną grupę młodzieży „The Chosen Ones”. Grupa realizuje projekt po to, by pokazać swoim rówieśnikom istniejące możliwościach zaangażowania się w projekty i bycia aktywnym. Podczas spotkania w Nasutowie grupa polska wraz z grupą włoską będą prowadzić wzajemnie dla siebie warsztaty między innymi nt. aktywnego uczestnictwa i koordynacji. Ponadto młodzi ludzie będą mieli możliwość wzięcia udziału w całodziennym warsztacie z psychologiem, mającym na celu określenie ich umiejętności bycia edukatorami wśród swoich rówieśników.

Więcej informacji
Eliza Iwan: e.iwan@eds-fundacja.pl


Projekt jest współfinansowany
ze środków
Programu „Młodzież w Działaniu” Unii Europejskiej

Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Pierwsze spotkanie międzynarodowe w ramach projektu „Youth 4 Youth” zakończone sukcesem!
W dniach 9 – 16 sierpnia w Pesaro we Włoszech odbyło się pierwsze spotkanie międzynarodowe. Wzięli w nim udział młodzi liderzy z Polski oraz Włoch. Tematem przewodnim spotkania była edukacja rówieśnicza oraz aktywizacja młodych ludzi do działania w swoich społecznościach lokalnych. Organizatorem spotkania był Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw.
Spotkanie odbyło się w ramach dłuższego projektu zatytułowanego „Youth 4 youth”, który został zainicjowany przez nieformalną grupę młodzieży „The Chosen Ones”, i jest realizowany przy współpracy z Europejskim Domem Spotkań – Fundacją Nowy Staw oraz partnerem z Włoch.
Było to już drugie działanie zrealizowane w ramach projektu. Podczas spotkania w Pesaro grupa polska wprowadziła do tematyki projektu swoich rówieśników z Włoch, grupy wspólnie przygotowały szereg warsztatów

Więcej informacji
Jacek Lis: j.lis@eds-fundacja.pl

RCIE / Europe Direct w Lublinie
Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej. Wakacyjne spotkania z euro i Europą.

Zakończyliśmy cykl letnich spotkań dla dzieci i młodzieży. Objęcie przez Polskę Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej stało się inspiracją tegorocznej akcji „Lato z bankiem centralnym”, organizowanej przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Lublinie we współpracy z Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie oraz z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim w Lublinie. Łącznie zrealizowano ponad 50 spotkań w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim i Narodowym Banku Polskim.
W związku z tym przedsięwzięciem została przygotowana specjalna ścieżka edukacyjna. Była ona skierowana do dzieci z województwa lubelskiego, które korzystały z oferty półkolonii organizowanych przez stowarzyszenia i placówki oświatowe. Projekt był realizowany w dniach od 29 czerwca do 22 lipca 2011 r. i miał na celu przekazanie wiedzy na temat Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej w sposób atrakcyjny, ciekawy i dostosowany do wieku odbiorców. Działania związane z walutą euro miały na celu lepsze poznanie państw Unii Europejskiej, przybliżenie tematyki związanej z walutą euro oraz zachęcenie do poszerzania wiedzy na temat Unii Europejskiej.

Więcej informacji
Andrzej Skórski: a.skorski@eds-fundacja.pl


NASZ ADRES :
Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw
ul. Skłodowskiej-Curie 3, 20-029 Lublin

tel: +48.81.5346191 ; fax: +48.81.5346192
eds@eds-fundacja.pl ; www.eds-fundacja.pl
W PRZYPADKU REZYGNACJI Z SUBSKRYPCJI PROSIMY SKORZYSTAĆ Z FORMULARZA
EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Skłodowskiej-Curie 3, 20-029 LUBLIN, POLSKA ,

TEL. +48.81.534.61.91 , FAX +48.81.534.61.92

www.eds-fundacja.pl