INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW


ZAPYTANIA OFERTOWELublin, 10.01.2017 r.

Zaproszenie do składania ofert nr: 1/Kom/2017

wraz z opisem przedmiotu zamówienia i załącznikami na przeprowadzenie egzaminów certyfikowanych TOEIC

dla uczestników/-czek projektu "Kompetentni" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.3: Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych.

Do pobrania: dokument PDF z treścią zapytania

Do pobrania: dokument MsWord z treścią zapytaniaProjekt "Kompetentni"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020,
Działanie 12.3 – Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych
na podstawie umowy podpisanej z Województwem Lubelskim.


Wartość projektu wynosi 502 243,20 zł. w tym wkład Unii Europejskiej 426 906,72 zł.

www.europa.eu www.efs.gov.pl