INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW


DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTUKurs języka angielskiego dla osób początkujących na poziomie A 1 i A2 – 240 godzin szkoleniowych.

Zajęcia będą się odbywać od poniedziałku do soboty, dwa razy w tygodniu po 4 godziny dydaktyczne.

Kurs zakończy się uzyskaniem certyfikatu TOEIC.


Projekt "Kompetentni"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020,
Działanie 12.3 – Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych
na podstawie umowy podpisanej z Województwem Lubelskim.


Wartość projektu wynosi 502 243,20 zł. w tym wkład Unii Europejskiej 426 906,72 zł.

www.europa.eu www.efs.gov.pl