INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW


BIURO PROJEKTUAdres biura projektu:

Instytut Rynku Pracy - Fundacja Nowy Staw
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin
tel. +48 81 534 61 91, fax +48 81 534 61 92

e-mail: kompetentni@eds-fundacja.pl
Projekt "Kompetentni"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020,
Działanie 12.3 – Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych
na podstawie umowy podpisanej z Województwem Lubelskim.


Wartość projektu wynosi 502 243,20 zł. w tym wkład Unii Europejskiej 426 906,72 zł.

www.europa.eu www.efs.gov.pl