INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCITRWA REKRUTACJA DO PROJEKTU


Z dniem 1 czerwca 2016r. rozpoczęliśmy realizację projektu „Kompetentni”.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w witrynie projektu, w zakładce: Do pobrania


Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do zapoznania się z warunkami uczestnictwa, z oferowanymi w ramach projektu działaniami oraz z zasadami rekrutacji do projektu.


ZAPRASZAMY!!!

OPIS PROJEKTU


Projekt „Kompetentni” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Działanie 12.3 – Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych, na podstawie umowy podpisanej z Województwem Lubelskim.

UCZESTNICY

Projekt skierowany jest do 144 osób z terenu województwa lubelskiego, w wieku 25 lat i więcej, pracujących oraz bezrobotnych, posiadających maksymalnie ponadgimnazjalne wykształcenie, zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podniesienia swoich umiejętności z języka angielskiego. W szczególności zapraszamy osoby powyżej 50 roku życia oraz orzeczeniem o niepełnosprawności.

CEL

Celem projektu jest zwiększenie umiejętności językowych wśród 144 osób (72 kobiety i 72 mężczyzn) o wykształceniu maksymalnie ponadgimnazjalnym, zakończone uzyskaniem certyfikatu TOEIC na poziomie początkującym A

ZASADY UCZESTNICTWA

Koszt udziału w projekcie wynosi 280 zł. Warunkiem dodatkowym jest spełnienie wymogów określonych w regulaminie rekrutacji.

ZAPEWNIAMY

- 240 godzin kursu języka angielskiego dla początkujących (poziom A1 i A2),
- materiały szkoleniowe (podręcznik + ćwiczenia)
- poczęstunek podczas zajęć.


Projekt realizowany jest w terminie
od 01.06.2016r. do 31.05.2017r.
Projekt "Kompetentni"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020,
Działanie 12.3 – Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych
na podstawie umowy podpisanej z Województwem Lubelskim.


Wartość projektu wynosi 502 243,20 zł. w tym wkład Unii Europejskiej 426 906,72 zł.

www.europa.eu www.efs.gov.pl