INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW


UCZESTNICY PROJEKTUProjekt skierowany jest do 144 os (72 K i 72M) w wieku 25 + z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym pracujących jak również nie posiadających zatrudnienia , zamieszkałych na terenie woj. lubelskiego.

W szczególności zapraszamy osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby w wieku 50 +


Projekt "Kompetentni"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020,
Działanie 12.3 – Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych
na podstawie umowy podpisanej z Województwem Lubelskim.


Wartość projektu wynosi 502 243,20 zł. w tym wkład Unii Europejskiej 426 906,72 zł.

www.europa.eu www.efs.gov.pl