EUROPEJSKI DOM SPOTKAN - FUNDACJA NOWY STAW
PRACUJEMY NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO i SOLIDARNOŚCI MIĘDZY NARODAMI
NEWSLETTER NR 73 : MARZEC 2013

Szanowni Państwo,

Przesyłamy kolejny numer biuletynu informacyjnego Fundacji.
Zawiera on aktualne informacje o konferencjach, programach i działaniach Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw i Instytutu Rynku Pracy. Chcemy, za Państwa zgodą, przesyłać systematycznie, co miesiąc informacje o pracy naszej Fundacji. Biuletyn Informacyjny jest jednocześnie zaproszeniem do udziału w organizowanych przez Fundację wydarzeniach, ofertą współpracy dla Państwa w ramach opisywanych przez nas działaniach i inicjatywach.

W imieniu Zespołu Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw
Tomasz Różniak - Prezes Zarządu
www.eds-fundacja.pl t.rozniak@eds-fundacja.pl

NOWOŚCI w MARCU 2013

Tanzwerkstatt
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

Warsztaty taneczne, w których wzięła udział młodzież z Polski oraz grupa młodzieży z Niemiec odbyły się w Centrum Kształcenia Młodzieży w Blossin (Brandenburgia). W tygodniowym spotkaniu wzięło udział 8 Polaków oraz 9 Niemców.
Podczas warsztatów tanecznych młodzież miała możliwość poznać rówieśników z Niemiec oraz odkryć zamiłowanie do tańca. Wspólnie z nimi wypróbowali różne style taneczne oraz nauczyli się tworzyć choreografię. Poza tym dowiedzieli się wiele na temat kraju zachodniego sąsiada. Druga część projektu polsko-niemieckiego spotkania odbędzie się w wakacje w Nasutowie.

Więcej informacji
Mariola Sposób
NASZA STRONA NA FACEBOOK

Projekt „Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych – II edycja”
Zakończenie rekrutacji do II edycji projektu

Instytut Rynku Pracy

W dniu 15 lutego 2013 roku zakończyła się rekrutacja do II edycji projektu „Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych – II edycja”. W wyniku rekrutacji zostały wyłonione 3 grupy szkoleniowe.
Przeprowadzone przez doradców zawodowych rozmowy kwalifikacyjne pozwoliły zrekrutować 28 uczestników do II edycji projektu. Spośród nich zostały utworzone dwie grupy administracyjno-biurowe oraz jedna grupa grafiki komputerowej. Osoby niezakwalifikowane do projektu zostały umieszczone na liście rezerwowej. Pod koniec lutego grupa nowych uczestników odbyła pierwszą sesję w ramach indywidualnego wsparcia psychologiczno-doradczego. Uczestnicy I edycji odbywają 6-miesięczny staż zawodowy.

Więcej informacji
Beata Mroczka / Małgorzata Hadyś-Żurek
NASZA STRONA NA FACEBOOK

Spotkanie robocze w Brukseli w ramach projektu
„ImpleMentoring City-to-city support for migrant integration”

Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

W dniach 25-28 lutego odbyło się pierwsze spotkanie partnerów projektu „ImpleMentoring City-to-city support for migrant integration”, którego organizatorem jest sieć miast europejskich Eurocities. Przedstawiciele urzędów miasta i organizacji pozarządowych spotkali się w Brukseli i dyskutowali o przebiegu wspólnego projektu, którego głównym tematem jest zjawisko integracji migrantów w poszczególnych miastach.
Projekt opiera się na zasadzie mentoringu. Miasta zostały podzielone na dwie grupy: bardziej doświadczone (ich przedstawiciele są mentorami) oraz mniej doświadczone w kwestii migrantów, które będą wdrażać sprawdzone rozwiązania.

Więcej informacji
Magdalena Gnyp-Ścigocka
NASZA STRONA NA FACEBOOK

„Akademia logistyki”
Instytut Rynku Pracy

Trwa realizacja projektu „Akademia logistyki”, skierowanego do pracowników lubelskich przedsiębiorstw.
Projekt rozpoczął się w listopadzie 2012 r. Celem projektu jest podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności 80 osób - pracowników przedsiębiorstw do potrzeb nowoczesnej regionalnej gospodarki. Pracownicy 3 lubelskich firm uczestniczą w szkoleniach:
- Zarządzanie logistycznym łańcuchem dostaw w przedsiębiorstwie
- Zarządzanie i uczestnictwo w wewnętrznych projektach na poziomie strategicznym i operacyjnym
- MS Excel jako skuteczne narzędzie do ewidencjonowania, przetwarzania i analizy kluczowych wskaźników efektywności.
Szkolenia prowadzone są przez specjalistów z dziedziny logistyki i zarządzania, i zakończą się indywidualnym doradztwem dla każdej firmy.

Więcej informacji
Katarzyna Kańczugowska
NASZA STRONA NA FACEBOOK

Warsztaty medialne w ramach projektu „Act and Communicate”
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Centrum Mediów Obywatelskich

Rozpoczynamy działania w ramach projektu „Act and Communicate” finansowanego ze środków programu Młodzież w Działaniu”. 9 marca grupa inicjatywna projektu spotkała się na warsztatach medialnych, dzięki którym będą mogli realizować produkcje filmowe zaplanowane w projekcie.
W warsztatach medialnych wzięło udział 6 osób z grupy inicjatywnej projektu. Podczas zajęć młodzież nauczyła się podstawowych funkcji kamery, kompozycji obrazu, planowania produkcji filmowej, tworzenia sekwencji filmowej oraz przeprowadzania wywiadów.
Projekt jest międzynarodową inicjatywą lokalną w partnerstwie z organizacją z Hiszpanii. Celem projektu jest podniesienie umiejętności związanych z komunikacją u młodych ludzi. Jest to komunikacja pojmowana bardzo szeroko, odnosi się do wielu sfer życia, kładzie nacisk na komunikację międzykulturową i międzypokoleniową. Podczas projektu młodzież stworzy wspólny film o zasadach komunikacji i różnic między komunikatami niewerbalnymi w różnych krajach.

Więcej informacji
Magdalena Gnyp-Ścigocka
NASZA STRONA NA FACEBOOK

Uczestniczyliśmy w VIII Międzynarodowych Targach Pracy
Informacja Europejska

Już po raz ósmy odbyły się w Lublinie Międzynarodowe Targi Pracy. Tym razem obecna na nich była też nasza Fundacja.
Targi odbyły się 13 marca w Centrum Targowo-Wystawienniczym Targów Lublin S.A. w Lublinie. Było to największe tego typu przedsięwzięcie w Polsce Wschodniej. W imprezie udział wzięło ok. 50 wystawców, zarówno z kraju, jak i zagranicy.
Wśród wystawców znalazło się także stoisko Fundacji Nowy Staw, na którym konsultanci Eurodesk oraz Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Lublin udzielali informacji na temat warunków zatrudnienia w państwach Unii Europejskiej i EFTA, a także praw i obowiązków osób wyjeżdżających na dłuższy okres za granicę.

Więcej informacji
Andrzej Skórski
NASZA STRONA NA FACEBOOK

Wiosenne spotkanie dla wolontariuszy fundacji.
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Wiosna zbliża się wielkimi krokami. Czas obudzić się z zimowego snu i zacząć aktywnie działać. W środę 13 marca o godz. 16 w Kawiarnio-Księgarni Spółdzielnia odbyło się wiosenne spotkanie dla wolontariuszy fundacji.
Zgromadziliśmy grupę około 20 osób z głowami pełnymi pomysłów. Podczas spotkania poznaliśmy się bliżej, nowi wolontariusze mogli dowiedzieć się czym zajmuje się Fundacja i jak działa program Młodzież w Działaniu, pracowaliśmy kreatywnie nad pomysłami projektowymi dzieliliśmy się doświadczeniami.
Już niedługo kolejne spotkanie, na którym będziemy rozwijać wasze pomysły projektowe. Już wkrótce rozpoczyna się okres realizacji wielu projektów z pewności będziemy potrzebować waszego zaangażowania. Przed nami wile ciekawych wyzwań.

Więcej informacji
Magdalena Gnyp-Ścigocka
NASZA STRONA NA FACEBOOK

Pierwsze działania w projekcie „Wyjść z Cienia”
Instytut Rynku Pracy

Pierwsza grupa uczestników projektu rozpoczęła udział w projekcie. Projekt skierowany jest do 60 osób bezrobotnych w wieku aktywności zawodowej zamieszkałych w województwie podlaskim na terenie gmin: Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Poświętne, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Zabłudów, Zawady, Janów, Korycin, Szudziałowo, Sidra, Nowy Dwór, Kuźnica, Suchowola.
Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 60 osób bezrobotnych zamieszkałych na terenie w/w gmin powiatu białostockiego i sokólskiego. Pierwsza 10-osobowa grupa uczestników rozpoczęła udział w projekcie. Są to osoby, które wybrały szkolenie na kierunku operatora koparko-ładowarki. Odbyły one spotkania z doradcą zawodowym, aktualnie uczestniczą w warsztatach rozwoju kompetencji kluczowych. W kwietniu swoje uczestnictwo rozpocznie następna grupa. W ramach projektu przewidziane są min. szkolenia zawodowe oraz 4-miesięczne staże u pracodawców. Nabór uczestników do kolejnych grup trwa.

Więcej informacji
Marzena Grochowska
NASZA STRONA NA FACEBOOK

Rozpoczęcie staży zawodowych – projekt „Czas na aktywność”
Instytut Rynku Pracy

W marcu 2012 uczestnicy i uczestniczki drugiej edycji projektu „Czas na aktywność” rozpoczynają realizację 5-miesięcznych staży zawodowych.Będą one okazją do praktycznego wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas szkoleń zawodowych.
Projekt „Czas na aktywność” skierowany jest do 66 osób niepełnosprawnych i niepracujących, zamieszkałych na terenie województwa podlaskiego. W ramach projektu uczestnicy i uczestniczki wzięli udział w szkoleniach komputerowych, zawodowych, warsztatach aktywizujących i aktywnego poszukiwania pracy, spotkaniach grupy wsparcia, konsultacjach z pośrednikiem pracy i doradcą zawodowym oraz indywidualnym wsparciu psychologiczno-doradczym.

Więcej informacji
Małgorzata Jurkowicz-Kuczyńska
NASZA STRONA NA FACEBOOK

Realizacja projektu „Way to work” rozpoczęta
Instytut Rynku Pracy

W marcu 2013 r. rozpoczynamy realizację projektu „Droga do pracy”. Projekt skierowany jest do 60 osób niepełnosprawnych, niepracujących, zamieszkałych na terenie gmin powiatu białostockiego i hajnowskiego.
Uczestnikom i uczestniczkom projektu oferujemy: możliwość uczestnictwa w szkoleniach zawodowych i komputerowych, pomoc w zakresie doradztwa zawodowego, wsparcie psychologiczne, oraz płatne staże. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Więcej informacji
Małgorzata Jurkowicz-Kuczyńska
NASZA STRONA NA FACEBOOK

Projekt „Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych – II edycja”;
Staże zawodowe/Warsztaty aktywizujące i poruszania się po rynku pracy

Instytut Rynku Pracy

Wszyscy uczestnicy I edycji projektu „Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych – II edycja” rozpoczęli staże zawodowe. Uczestnicy II edycji odbywają warsztaty aktywizujące i poruszania się po rynku pracy.28 lutego 2013 roku została podpisana ostatnia umowa stażowa dla uczestników I edycji projektu. Wszyscy uczestnicy I edycji odbywają 6-miesięczny staż zawodowy.
W lutym zakończyła się również rekrutacja do II edycji projektu „Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych – II edycja”. Uczestnicy II edycji odbyli trzy sesje w ramach indywidualnego wsparcia psychologiczno-doradczego. Obecnie dla wszystkich trzech grup II edycji odbywają się warsztaty aktywizujące i poruszania się po rynku pracy.

Więcej informacji
Beata Mroczka
NASZA STRONA NA FACEBOOK

„NGO Master” - dla organizacji pozarządowych.
Instytut Rynku Pracy

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie szkoleniowym NGO Master - dla organizacji pozarządowych. Oferujemy 122 godz. szkoleniowe, w tym: 7 sesji wyjazdowych w weekendy (w okresie maj-październik), konsultacje z tutorem. Kursy startują w maju 2013 r. w okolicach: Warszawy, Wrocławia i Lublina. Więcej: http://ngomaster.pl
Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie szkoleniowym „NGO Master”- dla organizacji pozarządowych.
Projekt przeznaczony jest dla przedstawicieli zarządów, organów nadzoru i kadry zarządzającej fundacji, stowarzyszeń, jednostek organizacyjnych kościoła i związków wyznaniowych.
W ramach projektu realizowany będzie kurs, którego program został zbudowany w oparciu o zasady executive learning. Wyposaża uczestnika we wszystkie kompetencje i wiedze niezbędną do skutecznego zarządzania organizacją w oparciu o standardy.

Więcej informacji
Michał Drzewek
NASZA STRONA NA FACEBOOK

Zapraszamy na VIII edycję Forum Ekonomicznego Młodych Liderów
FORUM EKONOMICZNE MŁODYCH LIDERÓW (FEML)

Forum Ekonomiczne Młodych Liderów to największe spotkanie liderów młodego pokolenia w Unii Europejskiej na płaszczyźnie społeczno-ekonomicznej. Sukcesy Forum ostatnich lat pozwalają nam stale rozwijać i ulepszać formę tego wydarzenia. W VIII Forum uczestniczyć będzie ponad 350 uczestników z 42 państw. FEML jest oficjalnym programem partnerskim Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Już po raz ósmy w Małopolsce spotkają się przedstawiciele organizacji studenckich, młodzi przedsiębiorcy, politycy i działacze wielu organizacji pozarządowych, aby podczas debat panelowych zastanowić się nad kwestiami ważnymi dla młodego pokolenia. Uczestnicy FEML biorą udział w warsztatach, prezentacjach, wieczorach międzykulturowych i panelach dyskusyjnych z wybitnymi przedstawicielami świata nauki, biznesu, mediów, kultury i polityki. Tematyka Forum porusza kwestie gospodarcze, polityczne, zagadnienia międzynarodowe, tematy związane z przyszłością i wizją Unii Europejskiej, stosunkami Unii z jej sąsiadami, rolą młodego pokolenia we współczesnym świecie. W minionych latach gośćmi Forum byli m.in. Prezydenci: Gruzji, Portugalii, Słowenii, Słowacji, Litwy, Polski i Cypru; laureaci Nagrody Nobla; Komisarze Unii Europejskiej ds. Programowania Finansowego i Budżetu, Mediów i Społeczeństwa Informacyjnego, Młodzieży, Przedsiębiorczości; Premierzy i Wicepremierzy Rzeczpospolitej Polskiej, Hiszpanii i Gruzji; Ministrowie Finansów, Gospodarki i Spraw Zagranicznych; Prezesi Narodowych Banków; przedstawiciele instytucji międzynarodowych, prezesi zagranicznych koncernów, wybitni ekonomiści, publicyści i komentatorzy życia publicznego. W ramach programu Forum uczestnicy mają możliwość bezpłatnego uczestniczenia w Programie Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Zapraszamy do udziału w Forum
osoby w wieku 18-30 lat z krajów europejskich.

Więcej informacji
Rekrutacja online trwa, więcej szczegółów na www.forum-leaders.eu
Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres forum@forum-leaders.euNASZ ADRES :
Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw
ul. Skłodowskiej-Curie 3, 20-029 Lublin

tel: +48.81.5346191 ; fax: +48.81.5346192
eds@eds-fundacja.pl ; www.eds-fundacja.pl
NASZA STRONA NA FACEBOOKW PRZYPADKU REZYGNACJI Z SUBSKRYPCJI PROSIMY SKORZYSTAĆ Z FORMULARZA
EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Skłodowskiej-Curie 3, 20-029 LUBLIN, POLSKA ,

TEL. +48.81.534.61.91 , FAX +48.81.534.61.92

www.eds-fundacja.pl