EUROPEJSKI DOM SPOTKAN - FUNDACJA NOWY STAW
PRACUJEMY NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO i SOLIDARNOŚCI MIĘDZY NARODAMI
NEWSLETTER NR 57 : CZERWIEC 2011
Szanowni Państwo,
Przesyłamy czerwcowy numer biuletynu informacyjnego Fundacji.
Zawiera on aktualne informacje o konferencjach, programach i działaniach Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw i Instytutu Rynku Pracy. Chcemy, za Państwa zgodą, przesyłać systematycznie, co miesiąc informacje o pracy naszej Fundacji. Biuletyn Informacyjny jest jednocześnie zaproszeniem do udziału w organizowanych przez Fundację wydarzeniach, ofertą współpracy dla Państwa w ramach opisywanych przez nas działaniach i inicjatywach.

W imieniu Zespołu Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw
Tomasz Różniak - Prezes Zarządu
www.eds-fundacja.pl t.rozniak@eds-fundacja.pl

NOWOŚCI w CZERWCU 2011

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie
Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej.
Wakacyjne spotkania z euro i Europą.

Objęcie przez Polskę Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej stało się inspiracją tegorocznej akcji „Lato z bankiem centralnym”, organizowanej przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Lublinie we współpracy z Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie oraz z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim. W związku z tym przedsięwzięciem została przygotowana specjalna ścieżka edukacyjna. Jest ona skierowana do dzieci z województwa lubelskiego, które korzystają z oferty półkolonii organizowanych przez stowarzyszenia i placówki oświatowe. Projekt będzie realizowany w dniach od 29 czerwca do 22 lipca 2011 r. i ma na celu przekazanie wiedzy na temat zbliżającej się Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej w sposób atrakcyjny, ciekawy i dostosowany do wieku odbiorców. Działania związane z walutą euro mają na celu lepsze poznanie państw Unii Europejskiej, przybliżenie tematyki związanej z walutą euro oraz zachęcenie do poszerzania wiedzy na temat Unii Europejskiej.

Więcej informacji
Andrzej Skórski: a.skorski@eds-fundacja.plInstytut Rynku Pracy
Konferencja podsumowującą projekt "Zmiana roli - szkolenia zawodowe dla osób odchodzących z rolnictwa"
Konferencja podsumowująca projekt była już ostatnim z działań przewidzianych w projekcie „Zmiana roli – szkolenia zawodowe dla osób odchodzących z rolnictwa”. Odbyła się ona 21 czerwca 2011r, w reprezentacyjnych wnętrzach Pałacu Czartoryskich w Lublinie. W miłej atmosferze i gronie życzliwych osób spotkaliśmy się, aby wspólnie podzielić się naszymi doświadczeniami z realizacji programu wspierającego zdobywanie nowych kwalifikacji. Wśród zaproszonych gości znaleźli się uczestnicy projektu, przedsiębiorcy, pracodawcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i stowarzyszeń działających na obszarach wiejskich.

Więcej informacji
Aneta Mojduszka: a.mojduszka@eds-fundacja.pl

Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Szkolenie Regionalne nt. programu „Młodzież w działaniu”,
28 - 29 czerwca 2011 r.

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, Ośrodek Szkolący programu „Młodzież w działaniu”, zaprasza członków nieformalnych grup młodzieżowych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracowników instytucji pracujących z młodzieżą, wolontariuszy oraz młodych ludzi z województwa lubelskiego na szkolenie regionalne nt. programu Komisji Europejskiej – „Młodzież w działaniu". Pierwsze spotkanie nt. programu „Młodzież w działaniu” z serii zaplanowanych szkoleń będzie w całości poświęcone strukturze programu i możliwościom jakie daje na pozyskiwania funduszy na inicjatywy tworzone i realizowane przez młodych ludzi w kraju lub we współpracy z grupą/grupami z zagranicy.

Więcej informacji
Eliza Iwan: e.iwan@eds-fundacja.plInstytut Rynku Pracy
Konferencja podsumowująca projekt
„Sukces zależy od Ciebie! – aktywizacja
W dniu 17.06.2011r w Hotelu „SZELCÓW” w Lesku odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Sukces zależy od Ciebie! – aktywizacja osób 45+ z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego” Celem konferencji było podsumowanie działań w projekcie, prezentacja jego założeń i osiągniętych rezultatów ze szczególnym uwzględnieniem korzyści odniesionych przez uczestników i uczestniczki projektu. Konferencja służyła przede wszystkim wymianie doświadczeń i promocji dobrych praktyk w zakresie rozwiązywania problemów osób bezrobotnych po 45 roku życia.

Więcej informacji
IRP-FNS: instytut@irp-fundacja.plRCIE w Lublinie
Interaktywny konkurs wiedzy o Prezydencji

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w interaktywnym konkursie wiedzy na temat Prezydencji. Konkurs będzie przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego. Uczniowie wyżej wspomnianych szkół, na naszej stronie internetowej (www.prezydencja2011.org), będą mogli wziąć udział w konkursie wiedzowym o Prezydencji. Celem Konkursu jest podniesienie poziomu wiedzy uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego w zakresie polskiego członkowstwa w Unii Europejskiej, w kontekście zbliżającej się polskiej Prezydencji. Ponadto Konkurs ma na celu zapoznanie uczestników z priorytetami, jakie wyznaczyła Polska na czas sprawowania Prezydencji, oraz zwiększenie ich wiedzy na temat państw Unii Europejskiej. Każdy z uczestników konkursu wypełni test jednokrotnego wyboru składający się z 15 pytań o bardzo zbliżonym stopniu trudności. Rejestracja ucznia na stronie internetowej następuje za wiedzą i zgodą jego wychowawcy lub opiekuna Szkolnego Klubu Europejskiego. Zakres testu obejmuje tematykę: Prezydencji, Rady Unii Europejskiej, priorytetów polskiej Prezydencji, a także podstawową wiedzę na temat Unii Europejskiej oraz państw Unii Europejskiej.

Więcej informacji
Andrzej Skórski: a.skorski@eds-fundacja.pl

Instytut Rynku Pracy
Konferencja podsumowująca projekt: „Sukces zależy od Ciebie! - aktywizacja osób 45+ z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego
17 czerwca 2011 r. o godz. 11.00 w Lesku w Hotelu „Szelców” w Sali Aniołów odbyła się konferencja podsumowująca projekt: „Sukces zależy od Ciebie! – aktywizacja osób 45+ z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego”. Celem konferencji było podsumowanie działań w projekcie, prezentacja jego założeń i osiągniętych rezultatów, ze szczególnym uwzględnieniem korzyści odniesionych przez Uczestniczki i Uczestników projektu. Konferencja służyła przede wszystkim wymianie doświadczeń i promocji dobrych praktyk w zakresie rozwiązywania problemów osób bezrobotnych po 45 roku życia. W programie konferencji m.in. wystąpienia Uczestniczek i Uczestników projektu oraz przedstawicieli pracodawców. Spotkanie będzie okazją do podsumowań, wymiany doświadczeń i refleksji.

Więcej informacji
Marta Haręzga: m.haręzga@eds-fundacja.plRCIE w Lublinie , Europe Direct w Lublinie
„Fundusze europejskie na kulturę”
Szkolenie dla przedstawicieli sektora kultury

Odbyło się kolejne szkolenie z aplikowania o środki unijne. Tym razem szkolenie skierowane było do instytucji zajmujących się działalnością kulturalną. To szczególnie ważne, abyśmy wykorzystywali środki unijne na kulturę, jeśli ubiegamy się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury.
Szkolenie odbyło się 14 czerwca i obejmowało szczegółowe omówienie programów, z których można uzyskać dofinansowanie na działania kulturalne, przede wszystkim: Program Kultura 2007-2013 i Program Europa dla Obywateli, a także inne programy wspierające działania z zakresu kultury. Trener – specjalista z zakresu funduszy unijnych – omówił zasady finansowania projektów, harmonogram naboru wniosków, a także formularze aplikacyjne. Uczestnicy szkolenia mogli także osobiście skonsultować się z trenerem.

Więcej informacji
Andrzej Skórski: a.skorski@eds-fundacja.pl

Instytut Rynku Pracy
Wiosenna aktywność w projekcie „RAZEM!”
W projekcie „RAZEM! – inicjatywy z obszaru rynku pracy” jak zwykle – także ostatnio - mają miejsce liczne spotkania. Trwają systematyczne sesje doradcze. Uczestnicy projektu, jeśli zechcą, mogą zadzwonić do doradców, którzy pojadą na ich wiosek na spotkania na miejscu realizacji inicjatywy. Doradcy czekają na pytania w wyznaczonym miejscu i czasie, także pod wyznaczonym numerem telefonu. W minionych tygodniach wyjeżdżaliśmy na spotkania w Zaleziance, Śniekozach i Zielonce. Byliśmy także w Iwaniskach. Działanie Stowarzyszenia Rozwoju Społecznego Zalezianka wspierane jest przez Forum Inicjatyw Oświatowych. To bardzo cenny partner wspierający dla uczestników projektu. Ostatnio przekonaliśmy się, że nie ma rzeczy, których nie da się osiągnąć dzięki wspólnej pracy; budynek szkoły w Zaleziance wciąż pozostanie w rękach stowarzyszenia, chociaż lokalny samorząd dążył do zmiany postanowień umowy.

Więcej informacji
Agata Gawlik: a.gawlik@eds-fundacja.pl

Centrum Mediów Obywatelskich
Kultura priorytetem Lublina - debata w naszym studio otwartym
Kultura jest i będzie priorytetem w wydatkach Lublina zarówno w części bieżącej jak i inwestycyjnej. Starania o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury to wielka szansa dla miasta. Przełoży się to na inwestycje, drogi i miejsca pracy. Naszym atutem jest to, iż to mieszkańcy sami napisali aplikację konkursową. Ponadto popiera nas cała Polska Wschodnia. Do 2015 roku powstanie Centrum Spotkania Kultur. Mamy ponad 100 milionów złotych zaplanowanych na ten cel oraz 20 milionów na parking wielopoziomowy na Placu Teatralnym. Tworzymy dokumentację wykonawczą. Ponadto powstaje już program dla tej instytucji. Dzięki środkom z Unii Europejskiej jest duża szansa, że teatr w budowie przestanie w końcu straszyć. Ponadto chcemy złamać stereotyp, że działalność kultury jest skierowana wyłącznie do artystów. Chcemy, aby mieszkańcy mieli szansę tworzyć tam kulturę. Jednym z wydarzeń Nocy Kultury w Lublinie była debata obywatelska z udziałem władz Lubelszczyzny. Na pytania mieszkańców i internautów odpowiadali Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Hetman, Prezydent Lublina Krzysztof Żuk, Wiceprezydent Włodzimierz Wysocki oraz Dyrektor Departamentu ds. Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Piotr Franaszek. Debata odbyła się w studio otwartym, które zorganizowała nasza Fundacja. W studio na żywo relacjonowaliśmy najważniejsze wydarzenia Nocy Kultury, ponadto odbywały się debaty, wywiady z artystami i organizatorami Nocy.

Więcej informacji
Michał Wójcik: m.wojcik@eds-fundacja.plInstytut Rynku Pracy
Konferencja podsumowująca projekt „Tendencje rozwojowe przedsiębiorstw i popyt na pracę w województwie lubelskim w kontekście organizacji przez Polskę i Ukrainę Euro 2012 – diagnoza i prognoza” – województwo lubelskie
Jest nam niezmiernie miło że, konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem z Państwa strony. W konferencji udział wzięli m.in. przedstawiciele Samorządu Województwa Lubelskiego oraz samorządów lokalnych, związków skupiających przedsiębiorców, związków zawodowych, przedsiębiorcy, przedstawiciele UP oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Dziękujemy wszystkim za poświęcenie czasu i udział w konferencji. Szczególnie dziękujemy prelegentom, którzy prezentowali tak ważne kwestie, dotyczące rozwoju naszego województwa. .

Więcej informacji
IRP-FNS: instytut@irp-fundacja.pl


Akademia "Złota 9"
Spotkanie Akademii Złota 9
4 czerwca tradycyjnie o godz. 11.00 w Klasztorze Dominikanów odbyło się ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie Akademii Złotej 9. Gościem Akademii był Tomasz Różniak – Prezes EDS-FNS. Oprócz uczestników Akademii, przybyli także członkowie KASZY (Klub Absolwenta i Sympatyka Akademii Złotej). Gościem specjalnym Akademii był Prezes Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw. Tomasz Różniak jest współtwórcą Akademii Złotej, która od przeszło pięciu lat, przez swój program, chce pomagać młodym Lubelszczyzny w przygotowaniu się do twórczego i aktywnego udziału w życiu publicznym i społecznym. Podczas spotkania poruszane były aktualne kwestie społeczno-polityczne. Wspólnie zastanawialiśmy się nad możliwościami rozwoju Akademii jak również większej aktywności młodych w społeczeństwie. Budowa wspólnoty wartości, unikanie konfliktów, dialog społeczny, wspólne inicjatywy obywatelskie – to tylko niektóre z postawionych tematów. Nasz gość również podzielił się z nami swoimi doświadczeniami i przeżyciami związanymi z osobą Jana Pawła II, a w szczególności Jego oddziaływaniem na społeczeństwa i narody.

Więcej informacji
Łukasz Piętka: l.pietka@eds-fundacja.pl
Projekt współfinansowany
ze środków
Fundacji Współpracy
Polsko-Niemieckiej

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
Młodzi ludzie na europejskim rynku pracy
W dniach 13-19 czerwca we Flecken-Zechlin odbyło się polsko-niemieckie spotkanie młodzieży, dotyczące sytuacji na rynku pracy w Polsce i w Niemczech. Spotkanie było wspólną inicjatywą Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw w Lublinie, jak również organizacji DGB Jugendbildungsstaette z Flecken-Zechlin. Celem spotkania było porównanie możliwości zatrudnienia młodych ludzi zarówno w Polsce jak i w Niemczech. Młodzież z obu krajów miała okazję pracować w międzynarodowych grupach, brać czynny udział w warsztatach tematycznych czy też odwiedzić punkt informacyjny Eurodesk. Seminarium było skierowane do młodych ludzi, którzy planują podjąć pracę za granicą.

Więcej informacji
Sylwia Jezierska: s.jezierska@eds-fundacja.pl

Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Międzynarodowa wymiana OPEN SOUNDS już niebawem w Nasutowie!
Już za kilka dni Europejski Dom Spotkań w Nasutowie stanie się centrum muzyki rozrywkowej! W dniach 28 czerwca – 7 lipca 2011 roku rozpocznie się tu międzynarodowa wymiana muzyczna zatytułowana OPEN SOUNDS! W projekcie wezmą udział młodzi ludzie z Francji, Grecji, Hiszpanii i Polski, których życiową pasją jest muzyka i którzy posiadają już pewne doświadczenie w dziedzinie muzyki. Głównym tematem projektu jest sztuka. Oprócz zajęć muzycznych zaplanowane zostały także warsztaty aktorskie oraz plastyczne (origami, technika decoupage oraz mandala). Podczas wymiany uczestnicy stworzą swoją własną piosenkę, której tematem ma być walką z nieśmiałością i otwieranie się na świat, a także zostanie nagrany do niej teledysk. Młodzież samodzielnie przygotuje również warsztaty artystyczne dla dzieci oraz stworzy „Open Album”, czyli kolorowy e-book zawierający informacje o projekcie i uczestnikach. Finałowym momentem wymiany będą wspólne warsztaty artystyczne z wychowankami Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo

Więcej informacji
Eliza Iwan: e.iwan@eds-fundacja.pl
Projekt współfinansowany
ze środków
Fundacji Współpracy
Polsko-Niemieckiej


Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
Solidarność – most europejskich dróg wolności
W dniach 9-18 czerwca w Gdańsku i Lublinie odbyło się polsko-niemieckie spotkanie młodzieży, dotyczące historii Ruchu Solidarność. Spotkanie jest wspólną inicjatywą Europejskiego Domu Spotkań –Fundacji Nowy Staw w Lublinie, jak również Evangelische Studierenden-Gemeinde w Düsseldorfie.
Celem spotkania było przybliżenie historii Ruchu Solidarność w walce z komunizmem. Młodzież z obu krajów miała okazję zwiedzić Stocznię Gdańską, Uniwersytet Gdański, Europejskie Centrum Solidarności, Muzeum Na Majdanku, Muzeum w Kozłówce, wziąć udział w warsztatach i wykładach tematycznych.

Więcej informacji
Sylwia Jezierska: s.jezierska@eds-fundacja.pl
Instytut Rynku Pracy
Ruszyły zajęcia w II edycji Projektu „Wracam do pracy!”
Z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu pierwszych zajęć realizowanych w ramach II edycji projektu „Wracam do pracy!”. Kolejne bezrobotne lub nieaktywne zawodowo panie, zamieszkałe na terenie woj. świętokrzyskiego rozpoczynają swój udział w projekcie. Na początku tej drogi, w maju i czerwcu, każda z uczestniczek odbywa indywidualne doradztwo zawodowe. Celem spotkań z doradcą jest diagnoza umiejętności i predyspozycji zawodowych, określenie kierunku rozwoju zawodowego oraz stworzenie indywidualnego planu działania. W następnym etapie zakwalifikowane do projektu panie wezmą udział w grupowym poradnictwie z elementami gender, podczas którego przejdą trening umiejętności interpersonalnych, udoskonalą umiejętności autoprezentacji i kreowania wizerunku, poznają aktywne metody poszukiwania pracy, nauczą się redagować dokumenty aplikacyjne. Przejdą też praktyczny trening przygotowujący do rozmowy kwalifikacyjnej oraz rozmów z pracodawcą.

Więcej informacji
Beata Arendarska: b.arendarska@eds-fundacja.pl

Instytut Rynku Pracy
Aktualności z projektu „Otwarta – Niezależna – Aktywna”
Projekt „Otwarta-Niezależna- Aktywna” realizowany jest na terenie powiatu ostrołęckiego. Zakończyliśmy już etap szkoleń zawodowych. Aktualnie odbywają się trzymiesięczne staże zawodowe u pracodawców. Z 78 pań, które rozpoczęły staż, 38 przebywa aktualnie na stażach w instytucjach i przedsiębiorstwach zlokalizowanych na terenie powiatu ostrołęckiego. Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem w środowisku lokalnym, mimo zakończonej rekrutacji, ciągle jeszcze dostajemy sygnały od osób zainteresowanych odbyciem szkolenia czy stażu. Zakończyliśmy już etap szkoleń zawodowych w specjalnościach: „Podstawy księgowości z obsługą programów finansowo-księgowych”, „Pracownik obsługi biurowej”, „Handlowiec z obsługą kasy fiskalnej i komputera” oraz „Kadry i płace”, które ukończyło 80 pań.

Więcej informacji
Katarzyna Koźlicka: k.kozlicka@eds-fundacja.pl

Europe Direct Lublin
Konkurs plastyczny „Zjednoczona w różnorodności czyli mój region w Unii Europejskiej” rozstrzygnięty!
Znamy już zwycięzców konkursu plastycznego ukazującego specyfikę Lubelszczyzny w Unii Europejskiej. Na konkurs wpłynęło aż 86 prac! Prace były na bardzo wysokim poziomie artystycznym, co przysporzyło sporych kłopotów jury. Mimo wszytko trzeba było z bardzo dobrych prac wybrać najlepsze. Jury przyznało nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce oraz jedno wyróżnienie ze względu na ciekawą formę artystyczną (praca wykonana w plastelinie). Lureatom wręczyliśmy nagrody na Zjeździe Szkolnych Klubów Europejskich w Lublinie 24 maja. Ponadto zwycięska praca zostanie zamieszczona w ogólnopolskim kalendarzu europejskim na 2012 rok.

Więcej informacji
Marta Jędrych: m.jedrych@eds-fundacja.pl

Instytut Rynku Pracy
Staże zawodowe – czas na przyszłość
W ramach projektu „Pracujący absolwent” rozpoczęły się staże zawodowe. Wielu uczestników jest pewnych, iż jest to niesamowita szansa na rozpoczęcie życia zawodowego. 19 maja 2011 roku została podpisana ostatnia umowa stażowa. Uczestnicy i uczestniczki projektu rozpoczęli staż zawodowy u pracodawców, których sami sobie wybrali. Po rozmowach z uczestnikami z pewnością stwierdzamy, że staże niewątpliwie przyczyniają się do wzrostu świadomości zawodowej oraz chęci rozwoju zawodowego w określonej branży. Po części przeprowadzonych kontroli widzimy, iż pracodawcy są zadowoleni z uczestników/czek naszego projektu.

Więcej informacji
Olena Shnayder/Beata Mroczka: o.shnayder@eds-fundacja.pl

Instytut Rynku Pracy
Zakończenie projektu „Kariera młodych w Twoich rękach”
Po dziewięciu miesiącach pracy 1 czerwca zakończyły się działania w ramach projektu „Kariera młodych w Twoich rękach”. Brało w nim udział 144 nauczycieli, którzy uczestniczyli w zajęciach dotyczących doradztwa zawodowego, profilaktyki i wykorzystywania nowoczesnych narzędzi w nauczaniu. Każdy z uczestników odbył w sumie 80 godzin szkolenia. Jak wykazała ewaluacja projektu, praca trenerów, część merytoryczna oraz organizacyjna zostały bardzo wysoko ocenione przez beneficjentów. Wyniki przeprowadzonych badań jednoznacznie wskazują na osiągniecie rezultatów miękkich (określanych jako różnica wiedzy przed i po szkoleniu) we wszystkich grupach uczestniczących w projekcie. Warte podkreślenie jest to, że wskaźniki przekroczyły 40% również w grupach zaawansowanych, gdzie uczestnicy dysponowali już wysokim poziomem wiedzy i umiejętności. Świadczy to o odpowiednim dopasowaniu treści i metodologii pracy przez trenerów w stosunku do uczestników z poszczególnych grup. W niektórych przypadkach, jak na przykład w grupie 1 i 5, wzrost wiedzy mierzony kwestionariuszem umiejętności miękkich znacznie przekroczył 80%.

Więcej informacji
Jakub Kubiec: j.kubiec@eds-fundacja.pl

Europe Direct, RCIE Lublin
XI Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich zakończony
Pod hasłem Europejskiego Roku Wolontariatu w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbył się XI Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich. W tegorocznym Zjeździe udział wzięło około 250 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego. Członkowie klubów zostali powitani przez Henrykę Strojnowską, Wicewojewodę Lubelskiego oraz Krzysztofa Babisza, Lubelskiego Kuratora Oświaty, którzy objęli Zjazd honorowym patronatem. Celem spotkania w tym roku było przybliżenie uczniom idei wolontariatu. Zaproszeni goście, wśród których znaleźli się m.in. przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, a także wolontariusze z Niemiec i Ukrainy, zachęcali młodych ludzi do aktywnego zaangażowania się w wolontariat. Poza tym opowiadali o projektach, w których uczestniczą wolontariusze, a także pokazali, że praca na rzecz innych przynosi korzyści nie tylko odbiorcom pomocy, ale także samym wolontariuszom.

Więcej informacji
Andrzej Skórski: a.skorski@eds-fundacja.pl


NASZ ADRES :
Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw
ul. Skłodowskiej-Curie 3, 20-029 Lublin

tel: +48.81.5346191 ; fax: +48.81.5346192
eds@eds-fundacja.pl ; www.eds-fundacja.pl
W PRZYPADKU REZYGNACJI Z SUBSKRYPCJI PROSIMY SKORZYSTAĆ Z FORMULARZA
EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Skłodowskiej-Curie 3, 20-029 LUBLIN, POLSKA ,

TEL. +48.81.534.61.91 , FAX +48.81.534.61.92

www.eds-fundacja.pl