INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW


BIURO PROJEKTUAdres biura projektu:

Instytut Rynku Pracy - Fundacja Nowy Staw
ul. Sandomierska 89  25-318 Kielce
tel. 727 400 872

e-mail: startdobiznesu@eds-fundacja.pl
Projekt "Start do biznesu"

realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego 10.04.01
Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych,
na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach.

Wartość projektu wynosi 1 2444 712,00, w tym wkład Unii Europejskiej 1 058 005,20.

www.europa.eu www.efs.gov.pl