INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI


08.11.2016

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ - II TURA

Poniżej publikujemy wyniki oceny merytorycznej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego złożonych do projektu "Start do biznesu" z dn.22. 09.2016 r.

Do pobrania: Wyniki oceny merytorycznej / PDF

20.09.2016

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ

Poniżej publikujemy wyniki oceny merytorycznej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego złożonych do projektu "Start do biznesu"

Do pobrania: Wyniki oceny merytorycznej / PDF

16.09.2016

Informujemy że w ramach uzupełniającego naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego biznesplany można składać w Biurze projektu do 20.09.2016 r. do godz. 12.00
Posiedzenie Komisji Oceny Wniosków zaplanowane jest na 22.09.2016r.

04.08.2016

WAŻNE!

Dodatkowe dyżury doradców biznesowych,
Uczestnicy potrzebujący dodatkowego wsparcia w zakresie sporządzania biznesplanów mogą zapisać się na spotkania z doradcami biznesowymi.
Prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem Projektu

04.08.2016

WNIOSKI O WSPARCIE FINANSOWE

Informujemy że Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego można składać w Biurze projektu od 08.08.2016 r. do 09.09.2016 r. do godz. 16.00.
Posiedzenie Komisji Oceny Wniosków zaplanowane jest na 13 września 2016 r.

06.06.2016

WYNIKI REKRUTACJI PO SPOTKANIACH REKRUTACYJNYCH Z DORADĄ ZAWODOWYM

Prezentujemy wyniki rekrutacji po spotkaniach rekrutacyjnych z doradcą zawodowym.
Z zakwalifikowanymi osobami będziemy się w najbliższych dniach kontaktować telefonicznie.
Do pobrania: Lista rankingowa.


01.03.2016 r.

Zaproszenie do składania ofert :

dotyczące osobistego przeprowadzenia doradztwa w ramach Indywidualnego Planu Działania w projekcie „Start do biznesu” realizowanym na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach– RPSW.10.04.01-26-0019/12-00, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Do pobrania:
dokument z treścią zapytania / MSWord
dokument z treścią zapytania / PDF


TRWA REKRUTACJA DO PROJEKTU

Zapraszamy do udziału w projekcie.
Proces rekrutacyjny rozpocznie się od 29.03.2016 r. i trwać będzie do 20.05.2016 r.
Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w zakładce: Do pobrania


OPIS PROJEKTU


Projekt „Start do biznesu” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego 10.04.01 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych, na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach

UCZESTNICY

Wsparcie kierowane jest do 60 kobiet powyżej 29 roku życia, w tym zarówno bezrobotnych jak i biernych zawodowo (niezarejestrowanych w urzędzie pracy), mieszkających na terenie powiatów województwa świętokrzyskiego: kieleckiego, koneckiego, opatowskiego, skarżyskiego, starachowickiego i ostrowieckiego.

CEL

Zwiększenie szans na rynku 60 kobiet powyżej 29 roku życia  bezrobotnych, poszukujących pracy, biernych zawodowo, poprzez kształtowanie postaw przedsiębiorczych do V 2017 r.

W projekcie nie mogą wziąć udziału osoby posiadające zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 mc-y przed przystąpieniem do projektu.

ZASADY UCZESTNICTWA

Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny!

Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie wymogów określonych w regulaminie rekrutacji.

ZAPEWNIAMY

zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkoleń oraz nabytych kwalifikacjach.
Dotację na założenie działalności gospodarczej oraz  wsparcie pomostowe dla 36 uczestników.


Projekt realizowany jest w terminie
od od 01.02.2016 r. do 31.05.2017 r.
Projekt "Start do biznesu"

realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego 10.04.01
Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych,
na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach.

Wartość projektu wynosi 1 2444 712,00, w tym wkład Unii Europejskiej 1 058 005,20.

www.europa.eu www.efs.gov.pl