INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW


DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTUWsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje:

  1. Wsparcie doradcze, w tym konsultacje biznesu plany
  2. Szkolenia z ABC przedsiębiorczości
  3. Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  4. Wsparcie pomostowe – finansowe 
  5. Doradztwo specjalistyczne

Projekt "Start do biznesu"

realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego 10.04.01
Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych,
na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach.

Wartość projektu wynosi 1 2444 712,00, w tym wkład Unii Europejskiej 1 058 005,20.

www.europa.eu www.efs.gov.pl