INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW


BIURO PROJEKTUAdres biura projektu:

Instytut Rynku Pracy - Fundacja Nowy Staw
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin
tel. +48 81 534 61 91, fax +48 81 534 61 92

e-mail: aktywni@eds-fundacja.pl
Projekt "Aktywni i pełnosprawni"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020,
Działanie 11.1 – Aktywne włączenie,
na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.


Wartość projektu wynosi 947 370,00 zł. w tym wkład Unii Europejskiej 805 264,50 zł

www.europa.eu www.efs.gov.pl