INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI


Maj 2017

Koniec staży zawodowych

W maju swoje staże zawodowe kończy kolejna grupa Uczestników i Uczestniczek projektu „Aktywni i Pełnosprawni”.
Część osób odbyła IV sesję Indywidualnego Wsparcia Psychologicznego. Odbyły się również spotkania z Pośrednikiem Pracy, który poszerzył wiedzę Uczestników i Uczestniczek projektu w aspekcie poruszania się po rynku pracy, proponował rozwiązania pomocne przy poszukiwaniu pracy i przedstawiał listę ofert pracy dla uczestników. Po licznych prośbach od Uczestników i Uczestniczek projektu, wprowadziliśmy dyżur Psychologa, który w wybranych dniach będzie czekał na osoby, które nadal potrzebują wsparcia.


Kwiecień 2017

Koniec staży zawodowych

W kwietniu kolejni Uczestnicy i Uczestniczki projektu kończą swoje staże zawodowe. Nabyte doświadczenie podczas staży pozwoli w przyszłości sprawniej i w większym stopniu odnaleźć się na rynku pracy. Dzięki swoim ambicjom i sumiennej pracy podczas stażu część Uczestników i Uczestniczek projektu po ich zakończeniu dostało możliwość podjęcia zatrudnienia u Pracodawcy.
Część osób, dzięki swojemu zaangażowaniu i chęci poszerzenia umiejętności otrzymało również możliwość przedłużenia stażu.
Pod koniec kwietnia osoby, które zakończyły staż uczestniczyły w IV sesji indywidualnego Wsparcia Psychologicznego podczas, którego była możliwość porozmawiania o dotychczasowym przebiegu wsparcia podczas projektu, podsumowania stażu zawodowego i planach oraz celach na przyszłość.


Marzec 2017

Dłuższe staże - większe kompetencje

W marcu część uczestniczek i uczestników zakończyło swoje staże zawodowe. Niektórym uczestnikom i uczestniczkom projektu zostały przedłużone staże zawodowe. Dzięki temu będą mogli nabyć i rozwinąć jeszcze bardziej swoje umiejętności i kompetencje co pozwoli im w przyszłości łatwiej poruszać się po rynku pracy jak również zwiększy ich szansę na podpisanie umowy o pracę z pracodawcą.Luty 2017

Początki i zakończenia staży zawodowych

W lutym ostatni uczestnicy i uczestniczki projektu rozpoczynają staże zawodowe, które potrwają do maja. Część uczestników i uczestniczek również kończy w lutym swoje staże zawodowe. 9 lutego zakończyło się szkolenie „Księgowość Komputerowa” dla 3 uczestniczek projektu z Lublina (gr. VI).


Styczeń 2017

Kolejne staże zawodowe

Styczeń obfituje również w rozpoczęcie kolejnych staży zawodowych przez uczestników i uczestniczki projektu. Od 11 stycznia do 9 lutego potrwa szkolenie „Księgowość Komputerowa” dla 3 uczestniczek projektu z Lublina (gr. VI). 10 stycznia zakończyło się szkolenie „Kucharz małej gastronomii z elementami kuchni regionalnej” dla uczestników i uczestniczek z Lublina (gr. VI)


ARCHIWUM PROJEKTU


DYŻURY PSYCHOLOGA


DATA GODZINA MIEJSCE
26.05.2017 8.00-14.00 Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw,
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin
28.06.2017 8.00-12.00 Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw,
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin
30.06.2017 11.00-17.00 Hotel DUET
ul. Hrubieszowska 54a, 22-100 Chełm

OPIS PROJEKTU


Projekt „Aktywni i pełnosprawni” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Działanie 11.1 – Aktywne włączenie, na podstawie umowy podpisanej z WUP Lublin.

UCZESTNICY

Projekt skierowany jest do 60 osób niepełnosprawnych z terenu województwa lubelskiego, w wieku 18-64 lata, bezrobotnych jak i biernych zawodowo (niezarejestrowanych w urzędzie pracy).

CEL

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywizacji społecznej 60 zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym osób, poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji społeczno-zawodowej.

ZASADY UCZESTNICTWA

Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny!

Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie wymogów określonych w regulaminie rekrutacji.

ZAPEWNIAMY

zwrot kosztów dojazdu na zajęcia indywidualne i grupowe, wyżywienie, materiały szkoleniowe, stypendium szkoleniowe, stypendium stażowe, certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje.


Projekt realizowany jest w terminie
od 01.06.2016r. do 31.05.2017r.
Projekt "Aktywni i pełnosprawni"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020,
Działanie 11.1 – Aktywne włączenie,
na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.


Wartość projektu wynosi 947 370,00 zł. w tym wkład Unii Europejskiej 805 264,50 zł

www.europa.eu www.efs.gov.pl