INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI


WRZESIEŃ 2016

Trwają zajęcia dla grup I, II i III

Uczestnicy z Hrubieszowa (gr. I) , Chełma (gr. II) i Lublina (gr. III) zakończyli Treningi z zakresu kompetencji społecznych i profilaktyki zdrowotnej oraz Warsztaty aktywizacji zawodowej. W październiku rozpoczną się szkolenia zawodowe dla wszystkich trzech grup. Uczestnicy projektu poprzez bony szkoleniowe mają możliwość zdobycia umiejętności, które pozwolą im po stażu znaleźć zatrudnienie.

WRZESIEŃ 2016

Rekrutacja prawie zakończona

Zostały już ostatnie miejsca w projekcie Aktywni i Pełnosprawni. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z działaniami projektowymi i do złożenia Formularza Zgłoszeniowego.

SIERPIEŃ 2016

Ruszają zajęcia dla grupy I, II i III

Uczestnicy grupy z Hrubieszowa (gr. I) jako pierwsi wzięli udział w spotkaniach z doradcą zawodowym a w dniu 18 sierpnia rozpoczną się 8 dniowe Treningi z zakresu kompetencji społecznych i profilaktyki zdrowotnej. Grupy z Chełma (gr. II) i Lublina (gr. III) również rozpoczęły udział w projekcie. Pierwsze zajęcia z doradcą zawodowym odbędą się 23 sierpnia i zakończą się pod koniec miesiąca.

SIERPIEŃ 2016

Trwa rekrutacja

Wciąż przyjmujemy zgłoszenia do udziału w projekcie „Aktywni i Pełnosprawni”. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z działaniami projektowymi i do złożenia Formularza Zgłoszeniowego.

LIPIEC 2016

Pierwsza grupa rozpoczyna udział w projekcie

Pod koniec lipca uczestnicy z Hrubieszowa (gr. I) rozpoczynają udział w projekcie „Aktywni i Pełnosprawni”. Uczestnicy wezmą udział w spotkaniach z doradcą zawodowym podczas, których opracowana zostanie Diagnoza potrzeb i Indywidualny plan działania. W dalszej kolejności wezmą udział w Treningach z zakresu kompetencji społecznych i profilaktyki zdrowotnej, oraz Warsztatach aktywizacji zawodowej.

CZERWIEC 2016

TRWA REKRUTACJA DO PROJEKTU

Z dniem 1 czerwca 2016r. rozpoczęliśmy realizację projektu „Aktywni i pełnosprawni”. Rekrutacja prowadzona jest do 30.09.2016r. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w witrynie projektu, w zakładce: Do pobrania

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do zapoznania się z warunkami uczestnictwa, z oferowanymi w ramach projektu działaniami oraz z zasadami rekrutacji do projektu.


ZAPRASZAMY!!!


OPIS PROJEKTU


Projekt „Aktywni i pełnosprawni” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Działanie 11.1 – Aktywne włączenie, na podstawie umowy podpisanej z WUP Lublin.

UCZESTNICY

Projekt skierowany jest do 60 osób niepełnosprawnych z terenu województwa lubelskiego, w wieku 18-64 lata, bezrobotnych jak i biernych zawodowo (niezarejestrowanych w urzędzie pracy).

CEL

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywizacji społecznej 60 zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym osób, poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji społeczno-zawodowej.

ZASADY UCZESTNICTWA

Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny!

Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie wymogów określonych w regulaminie rekrutacji.

ZAPEWNIAMY

zwrot kosztów dojazdu na zajęcia indywidualne i grupowe, wyżywienie, materiały szkoleniowe, stypendium szkoleniowe, stypendium stażowe, certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje.


Projekt realizowany jest w terminie
od 01.06.2016r. do 31.05.2017r.
Projekt "Aktywni i pełnosprawni"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020,
Działanie 11.1 – Aktywne włączenie,
na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.


Wartość projektu wynosi 947 370,00 zł. w tym wkład Unii Europejskiej 805 264,50 zł

www.europa.eu www.efs.gov.pl