EUROPEJSKI DOM SPOTKAN - FUNDACJA NOWY STAW
PRACUJEMY NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO i SOLIDARNOŚCI MIĘDZY NARODAMI
NEWSLETTER NR 47 : WRZESIEŃ 2010
Szanowni Państwo,
Przesyłamy wrześniowy numer biuletynu informacyjnego Fundacji.
Zawiera on aktualne informacje o konferencjach, programach i działaniach Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw i Instytutu Rynku Pracy. Chcemy, za Państwa zgodą, przesyłać systematycznie, co miesiąc informacje o pracy naszej Fundacji. Biuletyn Informacyjny jest jednocześnie zaproszeniem do udziału w organizowanych przez Fundację wydarzeniach, ofertą współpracy dla Państwa w ramach opisywanych przez nas działaniach i inicjatywach.

W imieniu Zespołu Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw
Tomasz Różniak - Prezes Zarządu
www.eds-fundacja.pl t.rozniak@eds-fundacja.pl

NOWOŚCI we WRZEŚNIU 2010


V Forum Ekonomiczne Młodych Liderów w Nowym Sączu
Ponad 250 młodych liderów z 32 państw Unii Europejskiej, Europy Wschodniej i Kaukazu oraz kilkadziesiąt ważnych osobistości świata nauki, polityki i biznesu, wśród nich m.in. Richard Pipes (profesor historii, Uniwersytet Harvarda), Maros Sefcovic (Wiceprzewodniczacy Komisji Europejskiej), Janusz Lewandowski (Komisarz Unii Europejskiej), Vaira Vike-Freiberga (b. Prezydent Łotwy), Esko Aho (Wiceprezes Nokii), Luc Frieden (minister finansów Luxemburga) spotkali się w Nowym Sączu, aby rozmawiać o przyszłości kontynentu podczas Forum Ekonomicznego Młodych Liderów. V Forum Ekonomiczne Młodych Liderów odbyło się w dniach 7-11 września 2010 w Nowym Sączu. Tematem tegorocznego spotkania było „Europa – kontynent innowacji, czy regresu?”. Ideą Forum jest tworzenie miejsca spotkań dla młodych ludzi z Unii Europejskiej, Europy Wschodniej, Bałkanów oraz Kaukazu. Uczestnicy Forum wzięli udział w panelach dyskusyjnych, warsztatach, wieczorach biznesowym. Młodzi Liderzy uczestniczyli również w obradach XX Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Więcej informacji w witrynie Forum
forum@eds-fundacja.plIII Chrześcijański Tydzień Społeczny
W dniach 5-7 listopada 2010 roku odbędzie się w Gdańsku III Chrześcijański Tydzień Społeczny. Chrześcijański Tydzień Społeczny to miejsce spotkania organizacji, związku zawodowego NSZZ „Solidarność”, ruchów, inicjatyw, grup nieformalnych oraz osób budujących sprawiedliwość społeczną w swoich społecznościach. Patronat honorowy nad III Chrześcijańskim Tygodniem Społecznym objął JE Ks. Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź oraz Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.

Więcej informacji w witrynie Tygodnia
chts@tydzienspoleczny.org.plRusza VI edycja Akademii Złota 9
Ojciec Ludwik Wiśniewski OP zaprasza na spotkanie inauguracyjne VI edycji Akademii Złota 9. Sobota 25 września 2010 godz. 11.00, Klasztor O.O. Dominikanów ul. Złota 9 w Lublinie.
W sobotę 25 września o godz. 11.00 rusza kolejna edycja szkoły służby obywatelskiej Akademia Złota 9. Akademia jest wyjątkową ofertą edukacyjną dla młodzieży szkół średnich i gimnazjalnych. Pomysłodawcą szkoły jest dominikanin o. Ludwik Wiśniewski OP. Akademię prowadzą Klasztor OO Dominikanów i Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw. Akademia zapewnia kontakt z wybitnymi postaciami kultury, polityki i nauki. Pozwala zdobyć umiejętności z autoprezentacji, multimediów, samorządności. Przekazuje zasady etyki w życiu publicznym i pomaga wybrać dobrą uczelnię.
Zajęcia obejmują trzy semestry. Spotkania odbywają się w klasztorze przy ul. Złotej 9, stąd też nazwa Akademii. Udział w zajęciach jest bezpłatny.
Zapraszamy.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Sergiusz Kieruzel: s.kieruzel@eds-fundacja.pl


Instytut Rynku Pracy
Utrzymanie zatrudnienia w obliczu skutków kryzysu finansowego na realną gospodarkę
W dniach 24-26 września Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw organizuje międzynarodowe seminarium we Wrocławiu na temat wpływu kryzysu na zatrudnienie.
Podczas seminarium poruszane będą następujące tematy: kryzys finansowy - konsekwencje dla zatrudnienia; reintegracja na rynku pracy osób wykluczonych społecznie – przykłady poszczególnych krajów; społeczny i ekonomiczny wpływ kryzysu finansowego w krajach Europy Wschodniej i jak te kraje radzą sobie w kryzysie; strategia EU 2020 i zarządzanie ekonomiczne - wymiar społeczny i kwestie kluczowe; zachowanie zatrudnienia dzięki dobrym praktykom zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego – specjalne spojrzenie na sytuację młodzieży.
W programie są także warsztaty na temat „więcej i lepszych miejsc pracy” i wizytacja projektów w okolicy Wrocławia w celu poznania strategii zwalczania bezrobocia pośród młodzieży
Seminarium odbędzie się przy współpracy z Europejskim Centrum ds. Pracobiorców (EZA).
Seminarium dofinansowane jest ze środków Komisji Europejskiej.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Marta Jędrych: m.jedrych@eds-fundacja.plEuropejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
– krótkie podsumowanie ostatnich działań

Okres wakacji sprzyjał realizacji większej ilości projektów międzynarodowych głównie wymian młodzieży i szkoleń w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie koło Lublina. Młodzież zaangażowana w projekty miała możliwość zdobycia wielu cennych doświadczeń poprzez aktywny udział w międzynarodowych projektach dzięki finansowemu wsparciu swoich pomysłów przez program Unii Europejskiej „Młodzież w działaniu”. Wszystkie opisane poniżej projekty były koordynowane przez Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Eliza Iwan: e.iwan@eds-fundacja.plInstytut Rynku Pracy
Konferencja otwierająca projekt „Kariera młodych w Twoich rękach”
Instytut Rynku Pracy rozpoczyna realizację kolejnego projektu „Kariera młodych w Twoich rękach” w biurze regionalnym w Kielcach. Projekt rozpocznie się konferencją otwierająca zaplanowaną na 21.09.2010.
Konferencja odbędzie się w Hotelu Dal w Kielcach przy ul. Piotrkowskiej 12 o godzinie 10.00. W trakcie konferencji przedstawiony zostanie projekt, którego celem jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników szkół wiejskich województwa świętokrzyskiego w zakresie profilaktyki oraz doradztwa zawodowego. Do udziału zaprosiliśmy także przedstawicieli takich organizacji jak: Kuratorium Oświaty w Kielcach, Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP, Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach oraz Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Tak szerokie grono specjalistów pozwoli na nakreślenie zasadniczych problemów, które zostaną poruszone w trakcie szkoleń.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Magdalena Soprych: m.soprych@eds-fundacja.pl

Projekt współfinansowany
ze środków
Fundacji Współpracy
Polsko-Niemieckiej.
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Polsko-niemiecko-białoruska wymiana medialna „Online jurnalism”
W dniach 01.10-08.10.2010r. w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie k. Lublina odbędą się polsko-niemiecko-białoruskie warsztaty medialne pt. „Online jurnalism” zorganizowane przez Europejski Dom Spotkań-Fundacje Nowy Staw wraz z Bennohaus z Münster i Stowarzyszeniem Dzedzich z Brześcia.
Tematem przewodnim polsko-niemiecko-białoruskich warsztatów medialnych będzie edukacja. Program spotkania przewiduje m.in. warsztaty z dziennikarstwa online- nagrywania i montażu wywiadu radiowego, tworzenia webbloga, warsztaty video-jurnalism- praca z kamerą a także warsztaty z obsługi medialnej debaty. Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość obserwacji pracy dziennikarzy telewizyjnych i radiowych podczas wizyty w lubelskim oddziale TVP i w Radiu Lublin.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Agata Kołtunik: a.koltunik@eds-fundacja.pl

Instytut Rynku Pracy
Wizyta studyjna w ramach projektu „Transfer know-how z zakresu doradztwa zawodowego dla młodzieży”
W dniach 13-17 września odbyła się wizyta studyjna na Ukrainie. W wizycie wzięły udział osoby zaangażowane w realizację projektu – przedstawiciele partnerów oraz lidera projektu.
Wersja długa: Wizyta na Ukrainie rozpoczęła się od miasta Łuck. Zostaliśmy zaproszeni do Wołyńskiego Obwodowego oraz Rejonowego Urzędu Pracy, gdzie mieliśmy okazję poznać zasady funkcjonowania tego typu instytucji i porównać z ich polskimi odpowiednikami. Odbyło się również spotkanie w biurze karier Wołyńskiego Uniwersytetu im. Lesi Ukrainki, gdzie dowiedzieliśmy się, w jaki sposób starają się pomagać swoim studentom w kształtowaniu ich przyszłej kariery zawodowej.
Następnie wybraliśmy się do Lwowa, gdzie mieliśmy okazję odwiedzenia Regionalnego Funduszu Ochrony Socjalnej Osób Niepełnosprawnych. W całej Ukrainie jest 5 takich Funduszy, znajdują się w nich specjalne sale szkoleniowe przystosowane dla osób niepełnosprawnych, gdzie mogą się kształcić w kilkunastu zawodach. Są także utworzone zakłady pracy mieszczące się w owym Centrum, w którym część osób zdobywająca praktykę ma szansę pozostania. Po wizycie w Centrum byliśmy także w Mikołajewskim i Skolewskim Rejonowym Urzędzie Pracy. Cała wizyta wywarła na nas bardzo pozytywne wrażenie. Osoba bezrobotna, która przychodzi do urzędu pracy jest w stanie bardzo łatwo się w nim odnaleźć.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Magda Szymczuk: m.szymczuk@eds-fundacja.pl

Projekt współfinansowany
ze środków
Fundacji Współpracy
Polsko-Niemieckiej.
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Polacy i Niemcy
na drodze do wspólnej przyszłości w pokoju i wolności

W dniach 9-15 września 2010 r. w Domu Spotkań w Nasutowie odbyła się II część międzynarodowego spotkania młodzieży z miast partnerskich Lublina i Münster. Obie grupy są laureatami konkursu „Polacy i Niemcy na drodze do wspólnej przyszłości w pokoju i wolności”. Młodzież poznała się już na I części w Münster i teraz miała okazję umocnić swoje przyjaźnie.
W trakcie wymiany uczestnicy brali udział w bardzo różnorodnym programie, m. in. zwiedzanie Lublina i Zamościa, gdzie odbywał się Memoriał Marka Grechuty. Grupa uczestniczyła także w Europejskim Festiwalu Smaku. Kolejnym wydarzeniem była wizyta w Zespole Szkół nr. 7 w Lublinie, gdzie grupa brała udział w lekcji języka polskiego i historii. Bardzo poruszającym wydarzeniem okazała się wizyta na Majdanku.
Zwieńczeniem wymiany była uroczystość wręczenia nagród w Trybunale Koronnym. Swoją obecnością zaszczycił zebranych gości prezydent miasta Lublina – Adam Wasilewski i Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec w Lublinie- Andrzej Kidyba.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Agata Kołtunik: a.koltunik@eds-fundacja.pl

Projekt współfinansowany
ze środków
Fundacji Współpracy
Polsko-Niemieckiej.
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Teatr ponad granicami.
W terminie 17.10-25.10.2010 w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie odbędzie się polsko-niemiecka teatralno-taneczna wymiana młodzieży.
W ramach spotkania przewidziane są teatralno-taneczne warsztaty, warsztaty z komunikacji niewerbalnej, mowy ciała, ruchu na scenie, wizyta w szkole tańca a także wspólny tematyczny wieczór międzynarodowy.
Efektem końcowym polsko-niemieckiego spotkania młodych Polaków i Niemców będzie przedstawienie w jednym z domów dziecka w Lublinie.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Agata Kołtunik: a.koltunik@eds-fundacja.pl

Projekt współfinansowany
ze środków
Fundacji Współpracy
Polsko-Niemieckiej.
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Polsko-niemiecko-ukraińska wymiana medialna
W dniach 26.08- 02.09 2010 r. w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie k. Lublina odbędzie się polsko-niemiecko-ukraińska wymiana medialna zorganizowana przez Europejski Dom Spotkań-Fundacje Nowy Staw wraz z Bennohaus z Münster i Stowarzyszenie Dialog ze Lwowa.
W ramach wymiany zostaną przeprowadzone warsztaty, z obsługi kamery, filmowania oraz montażu. Efektem końcowym wymiany będzie stworzenie magazynu kulturalnego. Uczestnicy będą decydować o jego formie, rodzaju przekazywanych informacji kulturalnych, będą zwracać uwagę na aktualne problemy społeczne.
Jako wiodący temat naszego spotkania wzięliśmy pod uwagę takie zagadnienia jak: Teatroterapia - teatr osób niepełnosprawnych, wydarzenia kulturalne w poszczególnych krajach uczestniczących w projekcie, bieda jako społeczne zjawisko i jej różne rodzaje (bieda materialna, intelektualna).

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Agata Kołtunik: a.koltunik@eds-fundacja.plInstytut Rynku Pracy
„Wracam do pracy!”
– Nowy Projekt realizowany w województwie świętokrzyskim

Z dniem 01.09.2010 r rozpoczęła się realizacja nowego projektu Instytutu Rynku Pracy na terenie woj. świętokrzyskiego. Projekt „Wracam do pracy!” realizowany jest w ramach PO KL (Poddziałanie 6.1.1) na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach.
Celem projektu „Wracam do pracy!” jest podniesienie aktywności zawodowej kobiet nieposiadających zatrudnienia (w tym zarejestrowanych w urzędach pracy i niezarejestrowanych), zgłaszających chęć podjęcia pracy oraz mieszkających na terenie województwa świętokrzyskiego.
W ramach działań projektowych uczestniczki będą brały udział w indywidualnym oraz grupowym poradnictwie zawodowym i szkoleniu komputerowym. Kolejnym etapem są szkolenia zawodowe, które obejmują swym zakresem sześć kierunków: administracja i zarządzanie sekretariatem, podstawy księgowości z obsługą programów finansowo-księgowych, handlowiec z obsługą komputera i kasy fiskalnej, grafika komputerowa, florystyka, kucharz małej gastronomii. Ostatnim etapem udziału w projekcie jest 3-miesięczny staż zawodowy u pracodawców, którego celem jest praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Beata Arendarska: b.arendarska@eds-fundacja.plInstytut Rynku Pracy
„Razem!” w województwie Świętokrzyskim
„Razem! - inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej” to nowy projekt realizowany na terenie województwa świętokrzyskiego przez Instytut Rynku Pracy. Przy współpracy z konsultantami Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zostanie wybranych 12 gmin województwa świętokrzyskiego, które zostaną objęte wsparciem.
Pierwszego sierpnia rozpoczęła się realizacja projektu „Razem! - inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej”, a wraz z nim nastąpiło otwarcie Biura Projektu w Kielcach przy ul. Piotrkowskiej 12 oraz strony internetowej www.irp-fundacja.pl/eskielce. Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu VII - Promocja integracji społecznej i skierowany jest do osób bezrobotnych, rolników (120 os.) oraz pracowników instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji pomocy społecznej (72 os.) z terenu województwa świętokrzyskiego.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Krzysztof Kieszkowski: k.kieszkowski@eds-fundacja.pl

Projekt współfinansowany
ze środków
Fundacji Współpracy
Polsko-Niemieckiej.
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Polacy i Niemcy
na drodze do wspólnej przyszłości w pokoju i wolności
Wręczenie nagród w konkursie dla młodzieży polskiej i niemieckiej z miast partnerskich Lublina i Münster

14 września w Trybunale Koronnym odbyła się uroczystość wręczenia nagród i dyplomów laureatom polsko-niemieckiego konkursu.
Konkurs został ogłoszony 1 września 2009 roku z okazji 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Główną nagrodą w konkursie był udział w polsko-niemieckiej wymianie młodzieży, tak więc młodzież z Gimnazjum nr 24 w Lublinie, która zajęła pierwsze miejsce, wyjechała do Münster w maju b.r., natomiast młodzież z Niemiec gościła w Lublinie w dniach 9-15 września.
Drugie i trzecie miejsce zajęły uczennice z Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. Gen. Kleeberga w Lublinie, za swoje prace dostały nagrody rzeczowe.
Podczas uroczystości młodzież z Polski i z Niemiec zaprezentowała swoje prace. Głos zabrali także nauczyciele, dzieląc się swoimi refleksjami związanymi z udziałem młodzieży w konkursie.
Nagrody i dyplomy wręczył młodzieży pan prezydent Adam Wasilewski. Na uroczystości obecny był też Konsul Honorowy RFN w Lublinie prof. Andrzej Kidyba.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Marta Jędrych: m.jedrych@eds-fundacja.plInstytut Rynku Pracy
Rozpoczęcie realizacji nowego projektu Instytutu Rynku Pracy „Pracujący absolwent”
Z dniem 1 września 2010 roku rozpoczęliśmy realizację nowego projektu w województwie podkarpackim: "Pracujący absolwent". Biuro projektu mieści się w Rzeszowie. Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz kwalifikacji zawodowych młodzieży z województwa podkarpackiego.
Do udziału w projekcie zapraszamy osoby zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego w wieku 18-25 lat. W szczególności zapraszamy osoby zamieszkałe na terenach wiejskich. W ramach projektu uczestnicy otrzymają wsparcie w zakresie określenia swoich predyspozycji osobowościowych, zawodowych i planowania ścieżki kariery (wsparcie psychologiczne i indywidualne poradnictwo zawodowe), podniosą swoje kwalifikacje (szkolenia zawodowe) oraz będą mieli możliwość praktycznego wykorzystania zdobytych umiejętności (3-miesięczny staż zawodowy).

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Olena Shnayder/Beata Mroczka: b.mroczka@eds-fundacja.pl

Zadanie jest realizowane w ramach zlecania przez Kancelarię Senatu zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010r.
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Spotkanie młodzieży polonijnej “Młodzi aktywni”
Pierwsze cztery dni młodzież spędziła na Lubelszczyźnie. Młodzi ludzie spotkali się m.in. z panem Krzysztofem Łątką – Dyrektorem Departamentu Rozwoju Urzędu Miasta Lublin, który podzielił się z uczestnikami swoim doświadczeniem z dziedziny współpracy międzynarodowej i projektów europejskich. Ciekawym punktem było także spotkanie z panem profesorem Grzegorzem Januszem, Dziekanem Wydziału Politologii UMCS, z którym uczestnicy mieli szansę podyskutować na temat mniejszości narodowych. Szczególnie interesująca była dyskusja dotycząca statusu formalnoprawnego Związku Polaków na Białorusi. Podczas kolejnych dni uczestnicy zwiedzili Kazimierz Dolny, podczas gry miejskiej poznawali tajemnice Lublina, a także wzięli udział w szkoleniu dotyczącym programu „Młodzież w działaniu”.
7 września młodzież wyjechała do Nowego Sącza, by wziąć udział w V Forum Ekonomicznym Młodych Liderów. Wspólnie z ponad 150 uczestnikami z blisko 32 państw Unii Europejskiej, Europy Środkowowschodniej oraz Kaukazu wzięli udział w dyskusjach panelowych, konferencjach i wykładach, których gośćmi byli przedstawiciele życia politycznego i ekonomicznego z Polski i ze świata. Wśród panelistów obecni byli m.in. Janusz Lewandowski – Komisarz do spraw budżetu unijnego, Richard Pipes – były doradca prezydenta USA Ronalda Regana, Veira Vike Freiberga – była prezydent Łotwy, Luc Frieden – Minister Finansów Luksemburga, Maros Sefcovic – komisarz do spraw stosunków międzyinstytucjonalnych i administracji.
Ostatnie dwa dni projektu młodzież spędziła zwiedzając Kraków i Sandomierz.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Jacek Lis: j.lis@eds-fundacja.pl

Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Across the border. Polsko-niemieckie szkolenie dla animatorów wymian międzynarodowych
W dniach 24.10.-30.10.2010 w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie odbędzie się druga część polsko-niemieckiego szkolenia specjalistycznego dla animatorów wymian międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem polsko-niemieckich wymian młodzieży.
Uczestnicy drugiej części szkolenia wezmą udział w warsztatach m.in. z animacji językowej, rozwiązywania konfliktów w pracy z grupami międzynarodowymi, zastosowania mediów podczas wymian młodzieży. Uczestnikom zostaną przybliżone również formy i możliwości wspierania wymian przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Agata Kołtunik: a.koltunik@eds-fundacja.plInstytut Rynku Pracy
Zmiana roli
– szkolenia zawodowe dla osób odchodzących z rolnictwa

Rozpoczęliśmy realizację projektu skierowanego do osób zatrudnionych w rolnictwie, które chcą się przekwalifikować i zdobyć nowy zawód. Zapisy uczestników do projektu już trwają. Zapraszamy do biura projektu w Lublinie i na stronię internetową Fundacji!

1 września 2010 r. rozpoczęliśmy realizację projektu „Zmiana roli – szkolenia zawodowe dla osób odchodzących z rolnictwa”. Jest on skierowany do rolników i domowników (osoby zarejestrowane w KRUS) wykonujących działalność rolniczą, zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich i miastach do 25 tys. mieszkańców, które zamierzają odejść z rolnictwa i zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe.

Więcej informacji w witrynie Instytutu Rynku Pracy
Maria Grzybała: m.grzybala@eds-fundacja.pl


NASZ ADRES :
Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw
ul. Skłodowskiej-Curie 3, 20-029 Lublin

tel: +48.81.5346191 ; fax: +48.81.5346192
eds@eds-fundacja.pl ; www.eds-fundacja.pl
W PRZYPADKU REZYGNACJI Z SUBSKRYPCJI PROSIMY SKORZYSTAĆ Z FORMULARZA
EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Skłodowskiej-Curie 3, 20-029 LUBLIN, POLSKA ,

TEL. +48.81.534.61.91 , FAX +48.81.534.61.92

www.eds-fundacja.pl