EUROPEJSKI DOM SPOTKAN - FUNDACJA NOWY STAW
PRACUJEMY NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO i SOLIDARNOŚCI MIĘDZY NARODAMI
NEWSLETTER NR 54 : KWIECIEŃ 2011
Szanowni Państwo,
Przesyłamy kwietniowy numer biuletynu informacyjnego Fundacji.
Zawiera on aktualne informacje o konferencjach, programach i działaniach Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw i Instytutu Rynku Pracy. Chcemy, za Państwa zgodą, przesyłać systematycznie, co miesiąc informacje o pracy naszej Fundacji. Biuletyn Informacyjny jest jednocześnie zaproszeniem do udziału w organizowanych przez Fundację wydarzeniach, ofertą współpracy dla Państwa w ramach opisywanych przez nas działaniach i inicjatywach.

W imieniu Zespołu Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw
Tomasz Różniak - Prezes Zarządu
www.eds-fundacja.pl t.rozniak@eds-fundacja.pl

NOWOŚCI w KWIETNIU 2011
RCIE w Lublinie
Konferencja pt. „Szanse i wyzwania Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej”

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję pt. „Szanse i wyzwania Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej”.
Konferencja odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2011 r. w Auli Instytutu Europeistyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w godzinach od 10.00 – 15.00.
Konferencja będzie poświęcona prawnym aspektom Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej, Partnerstwu Wschodniemu w kontekście najważniejszych priorytetów Prezydencji oraz otwarciu kulturalnemu Lublina na Wschód.

Więcej informacji
Andrzej Skórski: a.skroski@eds-fundacja.pl

Instytut Rynku Pracy
Konferencja podsumowująca projekt
„RAZEM! – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej”

13 kwietnia br. w Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego odbędzie się konferencja podsumowująca projekt „RAZEM – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej”.
Przedmiotem konferencji jest podsumowanie realizacji projektu, prezentacja jego rezultatów, a także prezentacja korzyści społecznych i ekonomicznych wynikających z powstawania podmiotów ekonomii społecznej.
Projekt „RAZEM! – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej” adresowany był do osób bezrobotnych, będących odbiorcami pomocy społecznej i zamieszkujących tereny województwa lubelskiego, a także pracowników instytucji rynku pracy oraz instytucji pomocy i integracji społecznej z terenu województwa lubelskiego.

Więcej informacji
Katarzyna Słowińska: k.slowinska@eds-fundacja.pl

Europe Direct Lublin
„Bądź przedsiębiorczy” – możliwości pozyskania funduszy unijnych na działalność gospodarczą
Punkt Informacyjny Europe Direct – Lublin zorganizował szkolenie dla studentów ostatnich lat studiów, absolwentów i osób bezrobotnych na temat tego, jak założyć działalność gospodarczą i jak pozyskać na nią środki unijne.
Początkowo planowaliśmy przeprowadzić tylko jedno szkolenie, dla grupy 25 osób, jednak ilość nadesłanych zgłoszeń pokazała nam, że szkolenie o tej tematyce jest teraz niezwykle potrzebne. Dlatego zrobiliśmy też drugą turę szkolenia i w sumie przeszkoliliśmy ponad 60 osób.

Więcej informacji
Marta Jędrych: m.jedrych@eds-fundacja.pl

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
Sytuacja gospodarcza w Polsce i w Niemczech
W dniach 03-09 kwietnia we Flecken-Zechlin odbędzie się polsko-niemieckie spotkanie młodzieży, dotyczące sytuacji gospodarczej w Polsce i w Niemczech.
Spotkanie jest wspólną inicjatywą Europejskiego Domu Spotkań-Fundacji Nowy Staw w Lublinie, jak również organizacji(DGB Jugendbildungsstaette) we Flecken-Zechlin.
Celem spotkania jest porównanie sytuacji gospodarczej zarówno w Polsce jak i w Niemczech, a także zainteresowanie młodzieży tematyką ekonomiczną. Młodzież z obu krajów będzie miała okazję pracować w międzynarodowych grupach, brać czynny udział w warsztatach tematycznych, a także przyjrzeć się pracy w przedsiębiorstwie czy też funkcjonowaniu urzędu pracy.

Więcej informacji
Sylwia Jezierska: s.jezierska@eds-fundacja.pl


Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie
Interaktywny konkurs wiedzy o Prezydencji
Na początku kwietnia rusza interaktywny konkurs wiedzy na temat Prezydencji. Konkurs będzie przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego.
Uczniowie wyżej wspomnianych szkół, na naszej stronie internetowej (www.prezydencja2011.org), będą mogli wziąć udział w konkursie wiedzowym o Prezydencji. Każdy z uczestników konkursu wypełni test jednokrotnego wyboru składający się z 15 pytań o takim samym stopniu trudności. Zakres testu obejmie następującą tematykę: Prezydencja, Rada Unii Europejskiej, priorytety polskiej Prezydencji, a także bardzo ogólną wiedzę o Unii Europejskiej.
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu będzie czuwać jury, w skład którego wejdą: przedstawiciel Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie, przedstawiciel Punktu Informacyjnego Europe Direct - Lublin oraz przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Więcej informacji
Andrzej Skórski: a.skroski@eds-fundacja.pl

Instytut Rynku Pracy
Zakończenie szkoleń zawodowych
W ramach projektu Pracujący absolwent już cztery grupy ukończyły szkolenia zawodowe. Obecnie wszyscy uczestnicy projektu aktywnie poszukują miejsca odbywania 3-miesięcznego stażu zawodowego. 05.04.2011 zakończyło się ostatnie już szkolenie zawodowe dla grupy Marketing.
Uczestnicy grup: Księgowość, Zarządzanie projektami europejskimi, Grafika komputerowa i tworzenie stron www oraz Administracyjno-biurowe otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz o podniesieniu kwalifikacji zawodowych.
Do biura projektu napływają zgłoszenia pracodawców zainteresowanych przyjęciem stażystów. W ten sposób pomagamy uczestnikom projektu mającym trudności ze znalezieniem miejsca stażu.

Więcej informacji
Beata Mroczka, Olena Shnayder: b.mroczka@eds-fundacja.pl

Instytut Rynku Pracy
Zakończone szkolenia z doradztwa zawodowego oraz profilaktyki w ramach projektu „Kariera młodych w Twoich rękach”
Zgodnie z harmonogramem w marcu zakończyliśmy kolejny etap realizacji projektu „Kariera młodych w twoich rękach”. Tym samym dobiegły końca szkolenia z zakresu profilaktyki i doradztwa zawodowego na obydwóch poziomach.
Nauczyciele uczestniczący w projekcie uzupełnili wiedzę, która pomoże w ich pracy zawodowej. Wstępna ewaluacja potwierdza bardzo wysokie oceny, jakie od uczestników otrzymali trenerzy oraz kadra zarządzająca projektem.
Do realizacji pozostały jeszcze szkolenia dotyczące wykorzystania narzędzi informatycznych w nauczaniu.
Planujemy również zorganizować dla uczestników szkolenia seminarium podsumowujące, które odbędzie się 28 kwietnia 2011 w Hotelu Dall w Kielcach.

Więcej informacji
Jakub Kubiec: j.kubiec@eds-fundacja.plProjekt jest współfinansowany
ze środków
Programu „Młodzież w Działaniu” Unii Europejskiej
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Projekt budowania międzynarodowego partnerstwa
odbył się w Nasutowie!

W dniach 21-26 marca 2011 roku w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie odbył się międzynarodowy projekt dotyczący budowania partnerstwa pomiędzy organizacjami współpracującymi w ramach wolontariatu europejskiego.
Projekt budowania partnerstwa międzynarodowego jest wspólną inicjatywą dwóch organizacji z Lublina: Bramy Grodzkiej – Teatru NN oraz Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw. Dotyczył tworzenia efektywnego partnerstwa pośród organizacji współpracujących w ramach wolontariatu europejskiego – Akcja 2 programu „Młodzież w działaniu”.

Więcej informacji
Jacek Lis: j.lis@eds-fundacja.plAkademia Złota 9
Medal Świętego Jerzego 2011 dla Ojca Ludwika
26 marca w krakowskich Sukiennicach w obecności Prezydenta RP o. Ludwik Wiśniewski – założyciel Akademii Złotej 9 odebrał Medal Świętego Jerzego.
Tygodnik Powszechny co roku przyznaje Medal Świętego Jerzego za „zmagania ze złem i uparte budowanie dobra w życiu społecznym” ludziom, którzy „wykazują szczególną wrażliwość na biedę, krzywdę, niesprawiedliwość i wrażliwość tę wyrażają czynem”.

Więcej informacji
Witryna Akademii Złota 9
Łukasz Pietka: l.pietka@irp-fundacja.pl
Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie
Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej w Lubartowie
Pod hasłem „Do wspólnej Europy” w dniu 24 marca 2011 roku, w Gimnazjum nr 2 im. H. Sienkiewicza w Lubartowie, odbył się konkurs o Unii Europejskiej. Do udziału w konkursie, zostali zaproszeni uczniowie klas I–III gimnazjów powiatu lubartowskiego.
Patronat nad konkursem objęło Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie. W zmaganiach wzięło udział 29 uczniów z 5 gimnazjów powiatu lubartowskiego: Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 z Lubartowa, Firleja, Woli Żernickiej oraz Ostrowa Lubelskiego. Konkurs miał formę testu pisemnego zawierającego 40 pytań, w tym również zadania w języku angielskim.
Po rozwiązaniu zadań, w sali konferencyjnej, odbyło się spotkanie z przedstawicielem Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie. Tematem spotkania była: „Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej”.

Więcej informacji
Andrzej Skórski: a.skroski@eds-fundacja.pl

Instytut Rynku Pracy
Agroturystyka, catering? A może coś innego…
Szkolenie z zakresu ekonomii społecznej, realizowane w ramach projektu „RAZEM! – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej”, jakie odbyło się w Zaborowiu, przyczyniło się do powstania wielu nowych pomysłów na własną aktywność zawodową, która może być wykorzystana w ramach inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej. Nowe pomysły, a także weryfikacja i gruntowna ocena dotychczasowych działań, pojawiły się w trakcie szkolenia realizowanego w dniach 28.02.2011-14.03.2011 w Świetlicy w Zaborowiu.
Uczestniczki szkolenia, mieszkanki Zaborowia i okolicznych miejscowości, mogły zapoznać się z zasadami funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, możliwościami funkcjonowania na lokalnym rynku, a także z możliwościami pozyskania na swoje pomysły dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, w tym w ramach Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej.

Więcej informacji
Jarek Szczepaniak: j.szczepaniak@eds-fundacja.pl

Instytut Rynku Pracy
Ekonomia Społeczna w praktyce – jak rozpocząć własną działalność?
Kolejne szkolenie z zakresu ekonomii społecznej realizowane w ramach projektu „RAZEM! – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej” odbyło się w Rozwadach, w gminie Gielniów, w powiecie przysuskim.
Szkolenie realizowane w dniach 07.03.2011-18.03.2011 zgromadziło dziesięcioro uczestników, zarówno pań, jak i panów, zainteresowanych tematyką ekonomii społecznej W czasie szkolenia uczestnicy zapoznawali się z zasadami funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, możliwościami funkcjonowania na lokalnym rynku, a także z możliwościami pozyskania na swoje pomysły dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się tematyka wykorzystania na rozwój podmiotów ekonomii społecznej środków dostępnych w ramach Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej.

Więcej informacji
Jarek Szczepaniak: j.szczepaniak@eds-fundacja.pl


NASZ ADRES :
Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw
ul. Skłodowskiej-Curie 3, 20-029 Lublin

tel: +48.81.5346191 ; fax: +48.81.5346192
eds@eds-fundacja.pl ; www.eds-fundacja.pl
W PRZYPADKU REZYGNACJI Z SUBSKRYPCJI PROSIMY SKORZYSTAĆ Z FORMULARZA
EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Skłodowskiej-Curie 3, 20-029 LUBLIN, POLSKA ,

TEL. +48.81.534.61.91 , FAX +48.81.534.61.92

www.eds-fundacja.pl