EUROPEJSKI DOM SPOTKAN - FUNDACJA NOWY STAW
PRACUJEMY NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO i SOLIDARNOŚCI MIĘDZY NARODAMI
NEWSLETTER NR 56 : MAJ 2011
Szanowni Państwo,
Przesyłamy majowy numer biuletynu informacyjnego Fundacji.
Zawiera on aktualne informacje o konferencjach, programach i działaniach Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw i Instytutu Rynku Pracy. Chcemy, za Państwa zgodą, przesyłać systematycznie, co miesiąc informacje o pracy naszej Fundacji. Biuletyn Informacyjny jest jednocześnie zaproszeniem do udziału w organizowanych przez Fundację wydarzeniach, ofertą współpracy dla Państwa w ramach opisywanych przez nas działaniach i inicjatywach.

W imieniu Zespołu Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw
Tomasz Różniak - Prezes Zarządu
www.eds-fundacja.pl t.rozniak@eds-fundacja.pl

NOWOŚCI w MAJU 2011

Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Wolontariusze Europejscy (EVS)
w Europejskim Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw

Już z początkiem czerwca w Fundacji Nowy Staw pojawią się trzy zagraniczne wolontariuszki, które będą realizowały swój projekt wolontariatu w ramach Akcji 2 (Wolontariat Europejski/EVS – European Voluntary Service) Programu Unii Europejskiej „Młodzież w Działaniu”.
Trzy wolontariuszki EVS: Beline z Francji, Salome z Gruzji oraz Paula z Estonii przyjeżdżają do Lublina, gdzie w swojej organizacji goszczącej Fundacji Nowy Staw będą realizować dziewięciomiesięczny projekt Wolontariatu Europejskiego.

Więcej informacji
Eliza Iwan: e.iwan@eds-fundacja.pl

Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Szkolenie Regionalne nt. programu „Młodzież w działaniu”

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, Ośrodek Szkolący programu „Młodzież w działaniu”, zaprasza członków nieformalnych grup młodzieżowych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracowników instytucji pracujących z młodzieżą, wolontariuszy oraz młodych ludzi z województwa lubelskiego na szkolenie regionalne nt. programu Komisji Europejskiej – „Młodzież w działaniu". Pierwsze spotkanie nt. programu „Młodzież w działaniu” z serii zaplanowanych szkoleń będzie w całości poświęcone strukturze programu i możliwościom jakie daje na pozyskiwania funduszy na inicjatywy tworzone i realizowane przez młodych ludzi w kraju lub we współpracy z grupą/grupami z zagranicy. Szkolenie odbędzie się w dniach 7 - 8 czerwca 2011 r. w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie k/Lublina.

Więcej informacji
Eliza Iwan: e.iwan@eds-fundacja.pl

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie,
Europe Direct Lublin
Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich
Serdecznie zapraszamy nauczycieli, dzieci i młodzież szkół z województwa lubelskiego do udziału w spotkaniu nt. „Europejskiego Roku Wolontariatu”, które odbędzie się w dniu 24 maja 2011 r. o godz. 9.30 w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie w Sali Błękitnej.
Organizatorami Regionalnego Zjazdu Szkolnych Klubów Europejskich są Regionalne Centrum Informacji Europejskiej oraz Punkt Informacyjny Europe Direct - Lublin działające przy Europejskim Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw.
Patronat nad Zjazdem objęła Pani Henryka Strojnowska Wicewojewoda Lubelski. Na tegorocznym Zjeździe zostanie m.in. rozstrzygnięty konkurs pt. „Zjednoczona w różnorodności, czyli mój region w Unii Europejskiej”.
Do udziału w spotkaniu zapraszamy wszystkich uczniów wraz z opiekunami, którzy:
• działają w Szkolnych Klubach Europejskich,
• uczą się w klasach o profilu europejskim,
• interesują się działaniami na rzecz integracji europejskiej.

Więcej informacji
Andrzej Skórki: a.skorski@eds-fundacja.pl

Instytut Rynku Pracy
Zaproszenie na konferencję
Zbliżamy się do końca realizacji naszego projektu, w dniu 18 maja br. w godz.: 10-13.00 w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbędzie się konferencja pt.: „Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w regionie lubelskim - wnioski i rekomendacje z badań przedsiębiorców”. Jej celem jest zaprezentowanie działań służących rozwojowi regionu i wspieraniu przedsiębiorczości a także wybranych wyników z badań przeprowadzonych wśród przedsiębiorców. Dotychczas udział w konferencji potwierdziło wiele znaczących osobistości ze świata polityki, gospodarki, instytucji około-biznesowych oraz wielu innych sfer społeczno-gospodarczych Lubelszczyzny. Liczymy na to, że informacje przekazywane w jej trakcie będą stanowiły inspiracje do dalszych aktywnych działań i współpracy na rzecz rozwoju regionalnego i lokalnego dla środowisk samorządowych, biznesowych i pozarządowych. Konferencja będzie również szansą wymiany poglądów, zaprezentowania swojego stanowiska, być może również nawiązania ciekawych kontaktów.

Więcej informacji
Wioletta Ostrowska: w.ostrowska@eds-fundacja.pl


Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Across the border. Polsko-niemieckie szkolenie dla animatorów wymian międzynarodowych
W dniach 7-13. maja w Jugendbildungszentrum Blossin odbędzie się pierwsza część polsko-niemieckiego szkolenia specjalistycznego dla animatorów wymian międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem polsko-niemieckich wymian młodzieży. Uczestnicy pierwszej części szkolenia przedstawią swoje doświadczenia/wyobrażenia pracy jako animator wymian międzynarodowych, a także podczas pracy w międzynarodowych grupach stworzą wizerunek idealnego animatora. Wezmą udział w warsztatach m.in. z zakresu komunikacji i kompetencji międzykulturowej, pracy w zespole międzynarodowym, pedagogiki przeżyć, dynamiki grupy, sposobów rozwiązywania konfliktów. Ponadto dowiedzą się jak przygotować i przeprowadzić dobry warsztat krok po kroku.

Więcej informacji
Sylwia Jezierska: s.jezierska@eds-fundacja.pl

Instytut Rynku Pracy
Wiosenna Aktywność
4 inicjatywy, które wygrały w konkursie organizowanym w ramach projektu „RAZEM!” po kwietniowym okresie świątecznym i długim weekendzie przystępują do aktywnego urzeczywistniania swoich marzeń. Wspierają ich doradcy ds. ekonomii społecznej Agata Gawlik i Grzegorz Grządziel. Inicjatywy korzystają również z indywidualnego doradztwa prawnego, księgowego i marketingowego. Jedna inicjatywa, dzięki potrzebie chwili, posiada już zarejestrowaną osobowość prawną i funkcjonuje jako Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego „Zalezianka”. Zapraszamy do lektury artykułu, który przybliży wyzwania, jakie stają przed tworzącymi się podmiotami ekonomii społecznej http://www.irp-fundacja.pl/eskielce/017.php . Inne nagrodzone projekty walczą o swoje marzenia i tworzą statuty, rejestrują podmiotowość i poszukują funduszy, które pozwolą im na rozwój. Dzięki lokalnym liderom oraz pomocy gmin oraz doświadczeniu naszych doradców osoby uczestniczące w projekcie coraz lepiej radzą sobie z biurokratycznymi zasiekami i brakiem wiary otoczenia.

Więcej informacji
Krzysztof Kieszkowski: k.kieszkowski@eds-fundacja.pl

Instytut Rynku Pracy
Seminarium Dobrych Praktyk zamykające projekt
„Kariera młodych w twoich rękach”

28 Kwietnia 2011 roku w hotelu Dal w Kielcach odbyło się Seminarium Dobrych Praktyk będące podsumowaniem projektu „Kariera młodych w Twoich rękach”. Uczestnikami spotkania byli beneficjenci szkoleń, czyli nauczyciele i pedagodzy ze szkół w województwie świętokrzyskim oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Prelegentami na seminarium byli trenerzy, którzy zaprezentowali wybrany aspekt ze szkoleń, które prowadzili. Dzięki uprzejmości Pani Katarzyny Piwowarczyk uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z dobrymi praktykami dotyczącymi doradztwa zawodowego stosowanymi w gimnazjum w Nowinach. Ważnym elementem seminarium była dyskusja dotycząca możliwości przyszłej współpracy jaka jest możliwa dzięki współpracy Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw i lokalnych środowisk działających na rzecz edukacji.

Więcej informacji
Jakub Kubiec: j.kubiec@eds-fundacja.pl

Instytut Rynku Pracy
Szkolenia zawodowe – Staże zawodowe
W ramach projektu „Pracujący absolwent” ostatnia grupa szkoleniowa – Marketing – zakończyła szkolenie zawodowe. Są podpisywane umowy stażowe i stypendialne. 05.04.2011 r. zakończyło się ostatnie szkolenie zawodowe „Marketing”. Wszyscy uczestnicy dostali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz o podniesieniu kwalifikacji zawodowych. Trwa podpisywanie umów stażowych i stypendialnych. Zdecydowana większość uczestników projektu rozpoczęła staż w kwietniu 2011 roku. Określone zostały zakresy obowiązków, umiejętności, które stażysta nabędzie podczas stażu. Lista stażodawców, którzy chcieliby przyjąć stażystów na 3-miesięczny staż została w pełni wykorzystana.

Więcej informacji
Olena Shnayder/Beata Mroczka: o.shnayder@eds-fundacja.pl
Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie
Europejskie festiwale piosenki
Coraz więcej dzieci i młodzieży uczestniczy w różnego rodzaju festiwalach i konkursach śpiewu. Tegoroczny Koncert Laureatów VIII Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Europejskiej urósł do rangi lokalnego wydarzenia. W dniu 28 kwietnia br., w Filharmonii Lubelskiej im. Henryka Wieniawskiego, odbył się uroczysty koncert finałowy VIII Festiwalu Piosenki Europejskiej uczniów szkół podstawowych z województwa lubelskiego. Na widowni zasiadło około trzystu młodych miłośników piosenki. W finale wystąpiło ponad 20 wykonawców, wśród nich Magda Welc oraz Krzysztof Cugowski junior. Głównym Organizatorem koncertu była Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie. Konkurs odbył się pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty. Kurator Krzysztof Babisz, wspólnie z przedstawicielem Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie, podczas Koncertu Galowego, mieli zaszczyt i honor wręczyć nagrody młodym wykonawcom. Z kolei Gimnazjum w Łucce koło Lubartowa zamieniło się w lokalną stolicę Europy. Stało się tak za sprawą Festiwalu Piosenki Europejskiej. W wydarzeniu wzięli udział gimnazjaliści z Woli Sernickiej, Skrobowa, Kamionki oraz Łucki.

Więcej informacji
Andrzej Skóski: a.skorski@eds-fundacja.pl
Projekt współfinansowany
ze środków
Fundacji Współpracy
Polsko-Niemieckiej

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
Art & Media-sposoby wyjścia z biedy
W dniach 14-21 kwietnia w Nasutowie odbyły się polsko-niemiecko-ukraińskie warsztaty medialne, których tematyką były sposoby wyjścia z biedy. Spotkanie jest wspólną inicjatywą Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw w Lublinie i Domu Kultury Bennohaus we współpracy ze Stowarzyszeniem Dialog Europejski ze Lwowa. Podczas warsztatów uczestnicy mieli możliwość nauczyć się tworzenia filmu artystycznego, foto kolażu, filmu dokumentarnego jak również pisania sprawozdania czy też artykułów na stronę internetową. Przy użyciu cyfrowych mediów uczestnicy opracowali materiały, które poruszały takie tematy jak integracja, włączenie, edukacja i zaangażowanie społeczne.

Więcej informacji
Sylwia Jezierska: s.jezierska@eds-fundacja.pl
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Międzynarodowe seminarium „Student – be active!” w Nasutowie!
Projekt międzynarodowego seminarium studenckiego będzie odbywał się w Nasutowie oraz Lublinie w dniach 6 - 11 maja 2011 roku. Głównym wydarzeniem projektu jest konferencja „Student – be active” w dniu 9 maja 2011 roku w Sali Rady Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie, na którą serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Seminarium oprócz polskich studentów skupi także studentów z Łotwy, Turcji, Grecji, Rumunii oraz Włoch aktywnie angażujących się w działalność wolontariacką. Myślą przewodnią seminarium jest przedyskutowanie w międzynarodowym gronie kwestii dotyczących aktywnego angażowania się studentów w działalność pozauczelnianą. W dyskusji warsztatowej chcemy się skupić na obszarach tematycznych takich jak: • Aktywność studencka w XXI wieku • Wolontariat szansą na rozwój • Mobilność studencka w Unii Europejskiej • Polityka informacyjna w polityce młodzieżowej Unii Europejskiej • Praca i studia

Więcej informacji
Eliza Iwan: e.iwan@eds-fundacja.pl


NASZ ADRES :
Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw
ul. Skłodowskiej-Curie 3, 20-029 Lublin

tel: +48.81.5346191 ; fax: +48.81.5346192
eds@eds-fundacja.pl ; www.eds-fundacja.pl
W PRZYPADKU REZYGNACJI Z SUBSKRYPCJI PROSIMY SKORZYSTAĆ Z FORMULARZA
EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Skłodowskiej-Curie 3, 20-029 LUBLIN, POLSKA ,

TEL. +48.81.534.61.91 , FAX +48.81.534.61.92

www.eds-fundacja.pl