EUROPEJSKI DOM SPOTKAN - FUNDACJA NOWY STAW
PRACUJEMY NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO i SOLIDARNOŚCI MIĘDZY NARODAMI
NEWSLETTER NR 44 : CZERWIEC 2010
Szanowni Państwo,
Przesyłamy czerwcowy numer biuletynu informacyjnego Fundacji.
Zawiera on aktualne informacje o konferencjach, programach i działaniach Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw i Instytutu Rynku Pracy. Chcemy, za Państwa zgodą, przesyłać systematycznie, co miesiąc informacje o pracy naszej Fundacji. Biuletyn Informacyjny jest jednocześnie zaproszeniem do udziału w organizowanych przez Fundację wydarzeniach, ofertą współpracy dla Państwa w ramach opisywanych przez nas działaniach i inicjatywach.

W imieniu Zespołu Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw
Tomasz Różniak - Prezes Zarządu
www.eds-fundacja.pl t.rozniak@eds-fundacja.pl

NOWOŚCI w CZERWCU 2010


Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie
Szkolenie dotyczące Programu "Europa dla Obywateli"
Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu na temat Programu „Europa dla Obywateli”, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2010 r. w godzinach 10.00 – 16.00 w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym w Nasutowie koło Lublina (zapewniamy bezpłatny transport z centrum Lublina do Ośrodka i z powrotem).
Szkolenie będzie poświęcone możliwościom pozyskiwania dotacji w ramach Programu „Europa dla Obywateli”. Podczas szkolenia przedstawicielka Związku Miast Polskich, Katarzyna Paczyńska oraz pracownicy Punktu Kontaktowego zaprezentują program „Europa dla Obywateli” od strony formalnej (zasady i kryteria ubiegania się o wsparcie finansowe) oraz praktycznej (wskazówki przy wypełnianiu formularzy aplikacyjnych; planowanie, metodologia, promocja i administracja finansowa projektem). Podczas szkolenia przeprowadzone zostaną warsztaty praktyczne z zakresu projektowania działań w ramach „Tworzenia tematycznych sieci miast partnerskich”.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Andrzej Skórski: a.skorski@eds-fundacja.pl

Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
IV Szkolenie Regionalne nt. programu
„Młodzież w działaniu”, 23 – 24 czerwca 2010 r.
Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, Ośrodek Szkolący programu „Młodzież w działaniu”, zaprasza członków nieformalnych grup młodzieżowych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracowników instytucji pracujących z młodzieżą, wolontariuszy oraz młodych ludzi z województwa lubelskiego na szkolenie regionalne nt. programu Komisji Europejskiej – „Młodzież w działaniu".
Będzie to już czwarte i ostatnie spotkanie z cyklu zaplanowanych szkoleń regionalnych nt. programu „Młodzież w działaniu”. Zostanie ono już tradycyjnie w całości poświęcone strukturze programu „Młodzież w działaniu” i możliwościom jakie daje na pozyskiwania funduszy na działania tworzone i realizowane przez młodych ludzi w kraju lub we współpracy z grupą/grupami z zagranicy.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Eliza Iwan : e.iwan@irp-fundacja.pl
Projekt współfinansowany
ze środków
Fundacji Współpracy
Polsko-Niemieckiej.


Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Sytuacja gospodarcza w Polsce i w Niemczech
W terminie 6-12.06.2010r. odbyła się rewizyta polsko-niemieckiej wymiany młodzieży „Sytuacja gospodarcza w Polsce i w Niemczech” we Flecken Zechlin koło Berlina.
Podczas wymiany uczestnicy zwrócili szczególną uwagę na rynek produktów ekologicznych w Niemczech. Młodzi Niemcy i Polacy opracowali kampanię reklamową polskich i niemieckich produktów i zwiedzili gospodarstwo ekologiczne w Zempow, gdzie uzyskali m.in. informacje o ekologicznej hodowli zwierząt.
W ramach wymiany uczestnicy wspólnie przeprowadzili badania w berlińskich sklepach ze zdrową żywnością a także zwiedzili bardzo aktywnie stolice Niemiec.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Agata Kołtunikh: a.koltunik@eds-fundacja.pl

Instytut Rynku Pracy - Fundacja Nowy Staw
Projekt “Creative juggling against routine in your life”.
W dniach 8-14 czerwca w Nasutowie koło Lublina odbył się międzynarodowy projekt zatytułowany „Kreatywne żonglowanie sposobem na życiowa rutynę”. Projekt realizowany był w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”, akcja: warsztaty Grundviga . W projekcie wzięło udział 17 osób, w tym reprezentanci Turcji, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Hiszpanii, Austrii, Francji, Niemiec, Litwy, Łotwy i Rumuni. Podczas wymiany uczestnicy zwrócili szczególną uwagę na rynek produktów ekologicznych w Niemczech.
Młodzi Niemcy i Polacy opracowali kampanię reklamową polskich i niemieckich produktów i zwiedzili gospodarstwo ekologiczne w Zempow, gdzie uzyskali m.in. informacje o ekologicznej hodowli zwierząt. W ramach wymiany uczestnicy wspólnie przeprowadzili badania w berlińskich sklepach ze zdrową żywnością a także zwiedzili bardzo aktywnie stolice Niemiec.
Warsztaty odbywające się w Nasutowie k .Lublina łączyły elementy warsztatów rozwoju osobistego, warsztatów kreatywności, motywacji, umiejętności interpersonalnych z treningiem umiejętności żonglerskich.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Monika Doniek: m.doniek@irp-fundacja.pl

Europe Direct – Lublin
Szkolenie „Fundusze unijne dla samorządów”

Punkt Informacyjny Europe Direct – Lublin zorganizował kolejne szkolenie poświęcone możliwościom pozyskania funduszy strukturalnych dla przedstawicieli samorządu terytorialnego z województwa lubelskiego. Szkolenie odbyło się w Ośrodku Szkoleniowo-Konferencyjnym Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw w Nasutowie w dniu 10.06.2010 r.
Szkolenie obejmowało następujące tematy: programy operacyjne dla samorządów, wytyczne związane z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych – wniosek, załączniki.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Marta Jędrych: m.jedrych@eds-fundacja.pl

Projekt współfinansowany ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.
Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw
Wizyta obywatelska z miasta partnerskiego Münster
Na początku czerwca Lublin odwiedziła delegacja z miasta partnerskiego Münster. Partnerstwo miast to przede wszystkim kontakty międzyludzkie, dlatego zaprosiliśmy mieszkańców Münster do złożenia wizyty w Lublinie.
Organizatorami wizyty są Stowarzyszenie Obywatelskie Lublin-Münster i Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, a po stronie niemieckiej – Förderverein Münster-Lublin. Spotkanie miało na celu zapoznanie mieszkańców miasta partnerskiego z naszym miastem i regionem, a także ze społecznością i instytucjami Lublina. Plan wizyty obejmował liczne spotkania: z Wiceprezydentem Lublina, Włodzimierzem Wysockim, ks. Dariuszem Chwastkiem Proboszczem Parafii Ewangelickiej w Lublinie, Księdzem Arcybiskupem Ablem i Konsulem Honorowym RFN w Lublinie.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Marta Jędrych: m.jedrych@eds-fundacja.pl

Projekt jest współfinansowany ze środków Programu „Młodzież w Działaniu” Unii Europejskiej.
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
„Happy Hours” w Nasutowie koło Lublina
„Happy Hours” to tytuł wymiany międzynarodowej, która odbywa się w Nasutowie koło Lublina w dniach od 7 do 16 czerwca. W projekcie biorą udział takie kraje jak Polska, Armenia, Czechy, Gruzja, Armenia i Estonia. „Happy Hours” to projekt, który zebrał młode osoby pełne energii i chętne do zdobycia nowych umiejętności zarówno muzycznych jak i medialnych. Projekt obejmuje bloki warsztatowe dotyczące psychologii, których celem jest przełamywanie strachu scenicznego i otworzenie się na nowe sposoby ekspresji. Wynikiem warsztatów psychologicznych będą flash moby w Lublinie, czyli spontaniczne występy uliczne, które mają na celu przyciągnąć uwagę przechodniów.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Eliza Iwan : e.iwan@irp-fundacja.pl

Centrum Mediów Obywatelskich
Studio otwarte Nocy Kultury
Zakończyła się Noc Kultury w Lublinie. Zespół europejskiej telewizji internetowej, wśród nich wolontariusze naszej Fundacji, przygotowali obsługę medialną wydarzenia na specjalnej stronie: nockultury.europeanweb.tv. Studio otwarte na Rynku Starego Miasta w Lublinie, raport big picture, 4 ekipy reporterskie oraz relacja na żywo w internecie to tylko niektóre z naszych działań w czasie Nocy Kultury. Studio otwarte to najnowsze działanie Fundacji Nowy Staw z Lublina. W ramach studia na bieżąco relacjonowaliśmy koncerty, spektakle, performance i inne wydarzenia Nocy Kultury, przeprowadzaliśmy wywiady (m.in. z prezydentem Lublina), pokazywaliśmy jak bawią się mieszkańcy miasta. Ponadto 4 mobilne zespoły reporterskie relacjonowały wszystkie najważniejsze wydarzenia kulturalne, które pokazywaliśmy w formacie raportu ‘big picture’ na stronie internetowej nockultury.europeanweb.tv.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Michał Wójcik : m.wojcik@irp-fundacja.pl
Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie,
Europe Direct - Lublin
Fundusze europejskie na kulturę
W dniu 05.06.2010 w Sali Unii Lubelskiej Klasztoru Oo. Dominikanów odbyło się szkolenie „Fundusze Europejskie na działania i inwestycje kulturalne”. W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele instytucji kulturalnych, bibliotek, domów kultury, organizacji pozarządowych, samorządów. Podczas szkolenia zaprezentowano możliwość pozyskiwania funduszy europejskich zarówno na projekty inwestycyjne związane z kulturą, jak również na przedsięwzięcia kulturalne. Uczestnicy zapoznali się z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego, Europejskim Funduszem Społecznym, Programem Uczenie się przez całe życie i programem Kultura 2007-2013.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Andrzej Skórski : a.skorski@irp-fundacja.pl
Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie,
Europe Direct - Lublin
X Regionalny Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich
W dniu 27 maja 2010 r. w sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbył się X Regionalny Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania była Walka z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. W spotkaniu wzięli udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego należący do Szkolnych Klubów Europejskich oraz uczęszczający do klas o profilu europejskim. Gośćmi tegorocznego Zjazdu byli m.in. Ojciec Filip Buczyński prezes Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia w Lublinie oraz Ewa Dados - dziennikarka Radia Lublin i pomysłodawczyni Akcji "Pomóż dzieciom przetrwać zimę". Ponadto swoje wystąpienie do młodych ludzi przesłał Jan Mela - ambasador „Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym”, prezes „Fundacji Poza Horyzonty”.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Andrzej Skórski : a.skorski@irp-fundacja.pl


NASZ ADRES :
Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw
ul. Skłodowskiej-Curie 3, 20-029 Lublin

tel: +48.81.5346191 ; fax: +48.81.5346192
eds@eds-fundacja.pl ; www.eds-fundacja.pl
W PRZYPADKU REZYGNACJI Z SUBSKRYPCJI PROSIMY SKORZYSTAĆ Z FORMULARZA
EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Skłodowskiej-Curie 3, 20-029 LUBLIN, POLSKA ,

TEL. +48.81.534.61.91 , FAX +48.81.534.61.92

www.eds-fundacja.pl