EUROPEJSKI DOM SPOTKAN - FUNDACJA NOWY STAW
PRACUJEMY NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO i SOLIDARNOŚCI MIĘDZY NARODAMI
NEWSLETTER NR 45 : LIPIEC 2010
Szanowni Państwo,
Przesyłamy lipcowy numer biuletynu informacyjnego Fundacji.
Zawiera on aktualne informacje o konferencjach, programach i działaniach Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw i Instytutu Rynku Pracy. Chcemy, za Państwa zgodą, przesyłać systematycznie, co miesiąc informacje o pracy naszej Fundacji. Biuletyn Informacyjny jest jednocześnie zaproszeniem do udziału w organizowanych przez Fundację wydarzeniach, ofertą współpracy dla Państwa w ramach opisywanych przez nas działaniach i inicjatywach.

W imieniu Zespołu Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw
Tomasz Różniak - Prezes Zarządu
www.eds-fundacja.pl t.rozniak@eds-fundacja.pl

NOWOŚCI w LIPCU 2010
Forum Ekonomiczne Młodych Liderów
Młodzi Liderzy spotykają się w Polsce
Serdecznie zapraszamy do udziału w V Forum Ekonomicznym Młodych Liderów, które odbędzie się w dniach 7 – 11 września 2010 roku w Nowym Sączu. Młodzi liderzy z całej Europy spotkają się w Polsce aby tworzyć swoją wizję przyszłości i dyskutować na temat Starego Kontynentu.
Forum Ekonomiczne Młodych Liderów jest rewelacyjną okazją do spotkania przyjaciół z wielu europejskich krajów i rozmowy o nurtujących problemach współczesnego świata.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Katarzyna Dudziak: k.dudziak@eds-fundacja.pl

Projekt współfinansowany
ze środków
Fundacji Współpracy
Polsko-Niemieckiej.
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Przełamywanie stereotypów poprzez street dance
Jest to polsko-niemiecka wymiana skierowana do młodzieży w wieku od 12 do 15 lat z Lublina i Berlina. Tematem przewodnim spotkania, które będzie miało miejsce w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie w dniach od 24.07 do 30.07, będzie jedna z odmian tańca współczesnego – street dance.
Młodzi Niemcy i Polacy będą mieli okazję wziąć udział w warsztatach tanecznych prowadzonych przez trenerów tańca z Polski i z Niemiec. Oprócz tego w ramach wymiany planowane są warsztaty z pedagogiki cyrku, wieczór filmowy oraz wycieczka do Lublina.
Efektem końcowym polsko-niemieckiego spotkania młodych tancerzy będzie pokaz finałowy w Lublinie.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Agata Kołtunik: m.jedrych@eds-fundacja.plInstytut Rynku Pracy
Targi Edukacyjne w Lublinie
Sobota 24 lipca 2010r. godz. 14.00-19.00 Lublin,
Błonie pod Zamkiem

Impreza organizowana przy okazji obchodów Lubelskiego Lipca 80

Zapraszamy do udziału w drugich z cyklu 5 targów edukacyjnych promujących kształcenie ustawiczne w formach szkolnych, które odbędą się na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim.
Patronat Honorowy nad tym wydarzeniem objął Krzysztof Babisz Kurator Oświaty. Targi są skierowane do osób dorosłych w wieku 18-64 lata (w tym osób nie uczących się w wieku 18-24 lata). Podczas imprezy zaprezentują się szkoły prowadzące edukację osób dorosłych z Lublina oraz powiatu lubelskiego, pracodawcy z regionu, instytucje informacyjne i doradcze związane z kształceniem ustawicznym. Uczestnicy targów będą mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół dla dorosłych, porozmawiać z pracodawcami oraz skorzystać z porady psychologa, doradcy zawodowego w planowaniu swojej dalszej edukacji i kariery zawodowej.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Aneta Mojduszka: a.mojduszka@eds-fundacja.pl

Projekt współfinansowany
ze środków
Fundacji Współpracy
Polsko-Niemieckiej.
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Pokaż się! Zaprezentuj siebie!
Polsko-niemiecko-ukraińska wymiana młodzieży

W dniach 14.07-20.07.2010 grupa lubelskiej młodzieży wspólnie z młodzieżą z Ukrainy i Niemiec weźmie udział w wymianie zatytułowanej „Pokaż się! Zaprezentuj siebie!” w Großkayna koło Merserburga w Niemczech.
Polsko-niemiecko-ukraińskie spotkanie dotyczy szeroko pojętej tematyki reklamy. W ramach wymiany młodzi ludzie wezmą udział w warsztatach dotyczących m.in. reklamy w przeszłości i obecnie czy manipulacji w reklamie. Efektem końcowym trójnarodowego spotkania młodzieży będzie stworzenie kampanii reklamowej.
Program wymiany przewiduje ponadto wizytę w Halle i Lipsku.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Agata Kołtunik: m.jedrych@eds-fundacja.pl

Projekt współfinansowany
ze środków
Fundacji Współpracy
Polsko-Niemieckiej.
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Polsko-niemiecko-ukraiński workcamp
„Cmentarze wojenne i historia I Wojny Światowej”

Już po raz czwarty Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw wspólnie z Towarzystwem Współpracy Europejskiej, Niemieckim Związkiem Ludowym Opieki Nad Grobami Wojennymi Oddział w Hamburgu oraz Austriackim Czarnym Krzyżem organizują w dniach 30.07-14.08.2010 workcamp dotyczący nekropolii żołnierskich z okresu I wojny światowej.
W tym roku młodzież pracować będzie na cmentarzach żołnierskich w Borowie, Opolu Lubelskim i Fajsławicach.
W programie workcampu, oprócz prac porządkowych na cmentarzach, znajdą się warsztaty historyczne i dyskusje z zakresu historii I wojny światowej.
Zaplanowano także wyjazd do Kazimierza Dolnego oraz do Lublina z wizytą na Majdanku.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Agata Kołtunik: m.jedrych@eds-fundacja.pl

Projekt współfinansowany
ze środków
Fundacji Współpracy
Polsko-Niemieckiej.
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Europa Nasza wspólna przyszłość.
Polsko-niemiecko-francuska wymiana młodzieży

Młodzież z Polski, Niemiec i Francji w dniach 17.07-30.07. weźmie udział w dwuczęściowej wymianie młodzieży dotyczącej antydyskriminacji i uprzedzeń występujących we współczesnych europejskich społeczeństwach.
W ramach dwuczęściowej wymiany młodzi Niemcy, Francuzi i Polacy będą mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach na temat szeroko pojętej problematyki antydyskriminacji. Ponadto program wymiany wzbogacony jest o kreatywne warsztaty plastyczne i muzyczne.
Pierwsza część wymiany odbędzie się Europejskim Dom Spotkań w Nasutowie, druga będzie miała miejsce w Dreźnie.
Organizatorami spotkania są: Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw, Europe Direkt e.v. i Stowarzyszenie CEFIR.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Agata Kołtunik: m.jedrych@eds-fundacja.pl

Projekt współfinansowany
ze środków
Fundacji Współpracy
Polsko-Niemieckiej.
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Zaangażowanie młodych.
Polsko-niemiecko-litewska wymiana młodzieży
W terminie 08.07-17.07.2010 roku grupa młodzieży z podlubelskich Niemiec weźmie udział w polsko-niemiecko-litewskiej wymianie młodzieży zorganizowanej w Jugendbildungszentrum Blossin koło Berlina.
Program wymiany przewiduje m.in. warsztaty tematyczne, wizytę młodych Polaków, Niemców i Litwinów w sportowym klubie młodzieżowym „Wyspa” wspierającym integrację młodych migrantów ze społeczeństwem niemieckim oraz aktywne odkrywanie Berlina w trójnarodowych grupach.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Agata Kołtunik: m.jedrych@eds-fundacja.plInstytut Rynku Pracy
Nowy projekt Instytutu Rynku Pracy: "Sukces zależy od Ciebie! - aktywizacja osób 45+ z terenu powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego."
Z dniem 1 lipca rozpoczęliśmy realizację nowego projektu w województwie podkarpackim: "Sukces zależy od Ciebie! - aktywizacja osób 45+ z terenu powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego." Biuro projektu mieści się w Brzozowie. Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie szans na powrót do pracy osób bezrobotnych w wieku powyżej 45 roku życia.
Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety i mężczyzn mieszkających na terenie powiatu leskiego, bieszczadzkiego lub brzozowskiego, którzy ukończyli 45 rok życia i nie posiadają zatrudnienia. W szczególności zapraszamy osoby długotrwale bezrobotne i mieszkające na terenach oddalonych od miasta. W ramach projektu uczestnicy otrzymają wsparcie w zakresie określenia swoich predyspozycji osobowościowych, zawodowych i planowania ścieżki kariery (wsparcie psychologiczne i indywidualne poradnictwo zawodowe), zdobędą umiejętności poruszania się po rynku pracy (grupowe poradnictwo zawodowe), podniosą swoje kwalifikacje (kursy zawodowe) oraz będą mieli możliwość praktycznego wykorzystania zdobytych umiejętności (3 miesięczny staż zawodowy).

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Monika Doniek: m.doniek@eds-fundacja.pl
Beata Mroczka: b.mroczka@eds-fundacja.pl
Instytut Rynku Pracy
Rusza internetowa platforma doradztwa zawodowego w ramach projektu „Transfer know-how z doradztwa zawodowego dla młodzieży”!
Pod adresem www.professional-youth.eu rusza platforma internetowa związana z doradztwem zawodowym. Platforma jest częścią projektu „Transfer know-how z doradztwa zawodowego dla młodzieży”
Na stronie www.professional-youth.eu można znaleźć między innymi informacje o systemie doradztwa zawodowego w wybranych krajach europejskich, aktualności z branży, porady dotyczące planowania edukacji i kariery zawodowej, a także wiadomości z życia projektu.
Celem funkcjonowania platformy jest umożliwienie stałej i skutecznej wymiany doświadczeń z zakresu doradztwa zawodowego dla młodzieży pomiędzy krajami partnerskimi oraz stworzenie podłoża do utrzymywania między nimi współpracy.

Platforma będzie dostępna w czterech wersjach językowych (polski, angielski, ukraiński, rosyjski).

Więcej informacji
Mateusz Małyska : m.malyska@irp-fundacja.plInstytut Rynku Pracy
Pracujący 45+
Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw rozpoczęła realizację warsztatów i szkoleń w ramach projektu „Pracujący 45+”, realizowanego przez Biuro Regionalne w Radomiu. Warsztaty z aktywizacji zawodowej, szkolenia Gender oraz szkolenia komputerowe realizowane są dla osób bezrobotnych z terenu Radomia i powiatu radomskiego, uczestniczących w projekcie „Pracujący 45+”.
Rozpoczęła się realizacja warsztatów aktywizacji zawodowej dla uczestników projektu „Pracujący 45+”. W warsztatach udział zakończyły już osoby uczestniczące w szkoleniu na kierunku „Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym”, trwają warsztaty dla osób z grupy „Pracownik administracyjno-biurowy”. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych trenerów i szkoleniowców z dziedziny psychologii i doradztwa zawodowego. Uczestnicy uczą się kształtowania umiejętności interpersonalnych, komunikacji, asertywności, radzenia sobie ze stresem, identyfikacji swoich mocnych i słabych stron. W czasie zajęć prowadzonych w drugim module uczestnicy zapoznają się ze specyfiką lokalnego rynku pracy, poznają metody aktywnego poszukiwania pracy, a także uczą się właściwego redagowania dokumentów aplikacyjnych i prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnym pracodawcą.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Jarosław Szczepaniak: j.szczepaniak@eds-fundacja.pl

Informacja Europejska
Szkolenie z Programu „Europa dla Obywateli”

W dniu 28 czerwca 2010 r., w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym w Nasutowie koło Lublina, odbyło się szkolenie poświęcone możliwościom pozyskiwania dotacji w ramach Programu „Europa dla Obywateli”. Podczas szkolenia przedstawicielka Związku Miast Polskich Katarzyna Paczyńska oraz Anna Samel reprezentująca Punkt Kontaktowy zaprezentowały program „Europa dla Obywateli” od strony formalnej (zasady i kryteria ubiegania się o wsparcie finansowe) oraz praktycznej (wskazówki przy wypełnianiu formularzy aplikacyjnych; planowanie, metodologia, promocja i administracja finansowa projektem). O swoich doświadczeniach związanych z realizacją tego typu projektów opowiadał także przedstawiciel Zespołu Szkół w Łęcznej.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Bartek Martys: b.martys@irp-fundacja.pl

Informacja Europejska
IV Szkolenie Regionalne nt. programu „Młodzież w działaniu”
W dniach 23-24 czerwca 2010 r. w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie k/Lublina odbyło się już czwarte z cyklu zaplanowanych szkoleń regionalnych nt. programu „Młodzież w działaniu”. Szkolenie zostało w całości poświęcone strukturze programu „Młodzież w działaniu” i możliwościom jakie daje młodym ludziom na pozyskiwania funduszy na własne inicjatywy. Uczestnikami szkolenia byli między innymi liderzy i pracownicy młodzieżowi, osoby pracujące w organizacjach pozarządowych lub innych instytucjach zajmujących się pracą z młodzieżą, a także młode osoby działające już lub zamierzająca działać na rzecz społeczności lokalnej.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Eliza Iwan: e.iwan@irp-fundacja.pl

Projekt współfinansowany
ze środków
Fundacji Współpracy
Polsko-Niemieckiej.
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Sytuacja gospodarcza w Polsce i w Niemczech
W terminie 6-12.06.2010r. odbyła się rewizyta polsko-niemieckiej wymiany młodzieży „Sytuacja gospodarcza w Polsce i w Niemczech” we Flecken Zechlin koło Berlina. Podczas wymiany uczestnicy zwrócili szczególną uwagę na rynek produktów ekologicznych w Niemczech. Młodzi Niemcy i Polacy opracowali kampanię reklamową polskich i niemieckich produktów i zwiedzili gospodarstwo ekologiczne w Zempow, gdzie uzyskali m.in. informacje o ekologicznej hodowli zwierząt.
W ramach wymiany uczestnicy wspólnie przeprowadzili badania w berlińskich sklepach ze zdrową żywnością a także zwiedzili bardzo aktywnie stolicę Niemiec.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Agata Kołtunik : e.iwan@irp-fundacja.pl

Projekt współfinansowany
ze środków
Fundacji Współpracy
Polsko-Niemieckiej.

Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Polacy i Niemcy
na drodze do wspólnej przyszłości w pokoju i wolności

W dniach 27.05-2.06.2010 grupa lubelskiej młodzieży z Gimnazjum Nr 24 w Lublinie uczestniczyła w polsko-niemieckim spotkaniu młodzieży w Münster.
Młodzież realizująca program wymiany to laureaci polsko-niemieckiego konkursu „Polacy i Niemcy na drodze do wspólnej przyszłości w pokoju i wolności”. Konkurs skierowany był do młodych mieszkańców miast partnerskich Lublina i Münster. Za pomocą filmu, muzyki, teatru, internetu, słowa pisanego czy innej formy należało rozwinąć temat „Polacy i Niemcy na drodze do wspólnej przyszłości w pokoju i wolności”. Nagrodzone osoby przygotowały gazetkę pt. „Przekroczyć symbole”. Podczas spotkania nastąpiło uroczyste wręczenie nagród polskim i niemieckim zwycięzcom konkursu przez burmistrza miasta Münster w symbolicznej Sali Pokoju. Program wymiany przewidywał m.in. wizyte w Polskiej Misji Katolickiej przy kościele p.w. św. Antoniego w Münster, udział w oficjalnym otwarciu Międzynarodowych Dni Hanzy a także wizytę w najstarszej niemieckiej szkole Gimnazjum Paulinum.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Agata Kołtunik: m.jedrych@eds-fundacja.pl

Projekt jest współfinansowany ze środków
Programu „Młodzież w Działaniu” Unii Europejskiej.
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Dziennikarstwo szansą na równość
W dniach od 27 czerwca do 10 lipca w Nasutowie k/Lublina odbyła się międzynarodowa wymiana młodzieży, której została zrealizowana przez nieformalną grupę młodych ludzi z Lubelszczyzny "Youth Outisde The Box" przy wsparciu Europejskiego Domu Spotkań –Fundacji Nowy Staw. Głównym tematem wymiany pt. „Dziennikarstwo szansą na równość”, jak sam tytuł wskazuje, było dziennikarstwo oraz jego znaczenie w budowaniu społeczeństwa bez dyskryminacji. Poprzez zajęcia i warsztaty związane między innymi z fotografią i teatrem młodzi uczestnicy z Polski, Łotwy, Włoch, Turcji, Czech i Grecji mogli pobudzić swoją kreatywność, zwiększyć otwartość na innych ludzi oraz zdobyć nową wiedzę i umiejętności. Ponadto młodzi ludzie zapoznali się z tajnikami pracy dziennikarzy i radiowców poprzez wizyty w redakcjach i rozgłośniach lubelskich. Głównym celem wymiany był rozwój solidarności wśród młodzieży europejskiej oraz zapobieganie braku tolerancji poprzez spotkania różnych kultur. Efektem prawie dwutygodniowej pracy była multimedialna wystawa fotografii w Nasutowie.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Eliza Iwan: e.iwan@eds-fundacja.pl


NASZ ADRES :
Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw
ul. Skłodowskiej-Curie 3, 20-029 Lublin

tel: +48.81.5346191 ; fax: +48.81.5346192
eds@eds-fundacja.pl ; www.eds-fundacja.pl
W PRZYPADKU REZYGNACJI Z SUBSKRYPCJI PROSIMY SKORZYSTAĆ Z FORMULARZA
EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Skłodowskiej-Curie 3, 20-029 LUBLIN, POLSKA ,

TEL. +48.81.534.61.91 , FAX +48.81.534.61.92

www.eds-fundacja.pl