EUROPEJSKI DOM SPOTKAN - FUNDACJA NOWY STAW
PRACUJEMY NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO i SOLIDARNOŚCI MIĘDZY NARODAMI
NEWSLETTER NR 40 : MARZEC 2010
Szanowni Państwo,
Przesyłamy marcowy numer biuletynu informacyjnego Fundacji.
Zawiera on aktualne informacje o konferencjach, programach i działaniach Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw i Instytutu Rynku Pracy. Chcemy, za Państwa zgodą, przesyłać systematycznie, co miesiąc informacje o pracy naszej Fundacji. Biuletyn Informacyjny jest jednocześnie zaproszeniem do udziału w organizowanych przez Fundację wydarzeniach, ofertą współpracy dla Państwa w ramach opisywanych przez nas działaniach i inicjatywach.

W imieniu Zespołu Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw
Tomasz Różniak - Prezes Zarządu
www.eds-fundacja.pl t.rozniak@eds-fundacja.pl

NOWOŚCI w MARCU 2010Europe Direct Lublin, RCIE w Lublinie
Fundusze europejskie dla samorządowców
Europe Direct – Lublin, Lubelski Punkt Informacji Europejskiej oraz Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie serdecznie zapraszają na szkolenie poświęcone możliwościom pozyskania funduszy strukturalnych dla przedstawicieli samorządu terytorialnego z województwa lubelskiego. Szkolenie odbędzie się w Ośrodku Szkoleniowo – Konferencyjnym Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw w Nasutowie k/Lublina, Nasutów 98A (www.nasutow.pl) w dniu 9.04.2010 r.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Andrzej Skórski: a.skorski@eds-fundacja.pl

Instytut Rynku Pracy
Seminarium projektu : „Tendencje rozwojowe przedsiębiorstw i popyt na pracę w woj. lubelskim w kontekście organizacji przez Polskę i Ukrainę Euro 2012 – diagnoza i prognoza.”
W dniu 23 marca 2010r. podczas seminarium w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II zostały zaprezentowane pierwsze wyniki badań realizowanych wśród przedsiębiorców Lubelszczyzny w ramach projektu „Tendencje rozwojowe przedsiębiorstw i popyt na pracę w woj. lubelskim w kontekście organizacji przez Polskę i Ukrainę Euro 2012 – diagnoza i prognoza.” Ponadto dr Bartosz Jóźwik przedstawił instrumenty zwiększania atrakcyjności inwestycyjnej woj. lubelskiego wraz z ich oceną w świetle badań. Seminarium zakończyło się dyskusją panelową z udziałem przedstawicieli organizacji pracodawców.

Więcej informacji w witrynie IRP
Maria Grzybała : m.grzybala@irp-fundacja.pl


Instytut Rynku Pracy
Konferencja rozpoczynającej projekt
„Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych”
Konferencja rozpoczynającej projekt „Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych”. Konferencja odbyła się w poniedziałek 29 marca w godz. 11.00 – 14.00 w sali konferencyjnej Hotelu Ambasador w Rzeszowie, Rynek 14. Konferencję poprzedziło uroczyste otwarcie i poświęcenie biura Fundacji w Rzeszowie.
Konferencja promowała projekt, którego celem jest zwiększenie szans osób niepełnosprawnych w wieku 45+ na rynku pracy m.in. poprzez umożliwienie zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych oraz praktyczne ich doskonalenie podczas staży u pracodawców.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Katarzyna Kańczugowska: k.kanczugowska@irp-fundacja.pl


Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Across the border.
W dniach 26 marca - 1 kwietnia w Jugendbildungszentrum Blossin odbędzie się pierwsza część polsko-niemieckiego szkolenia specjalistycznego dla animatorów wymian międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem polsko-niemieckich wymian młodzieży.
Uczestnicy pierwszej części szkolenia wezmą udział w warsztatach m.in. z zakresu komunikacji międzykulturowej, pracy w zespole międzynarodowym, pedagogiki przeżyć, dynamiki grupy. Ponadto dowiedzą się jak przygotować i przeprowadzić dobry warsztat krok po kroku. Druga część szkolenia odbędzie się w terminie 24.10.2010-30.10.2010 w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Anna Moskwa : a.moskwa@eds-fundacja.pl

Centrum Mediów Obywatelskich
Wolontariusze Fundacji na seminarium w Tbilisi

Wolontariusze naszej Fundacji szkolą się na reporterów telewizji internetowej w Tbilisi. Biorą udział w kursie szkoleniowym 'dziennikarstwo wideo' organizowanym przez stowarzyszenie European Youth4Media.
Trzech wolontariuszy Fundacji udało się na tygodniowe szkolenie, aby poznać specyfikę pracy telewizji internetowej, wymienić się doświadczeniem ze swoimi kolegami z Niemiec, Gruzji, Ukrainy, Armenii i Rumunii. Ponadto uczą się jak wykorzystywać nowe media dla inicjowania publicznych dyskusji na tematy dotyczące społeczeństwa obywatelskiego i demokracji.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Michał Wójcik : m.wojcik@eds-fundacja.plInstytut Rynku Pracy
Wizyta studyjna w ramach projektu
„Transfer know-how z doradztwa zawodowego dla młodzieży”

W dniach 23-27 lutego odbyła się wizyta studyjna dla doradców zawodowych z Ukrainy, Białorusi, Norwegii i Polski, podczas której uczestnicy odwiedzili instytucje zajmujące się doradztwem zawodowym w Lublinie i Zamościu.
Celem wizyty studyjnej było przedstawienie doradcom zawodowym z Ukrainy, Białorusi i Norwegii systemu doradztwa zawodowego w Polsce, poprzez zapoznanie ich z przykładowymi instytucjami zajmującymi się doradztwem zawodowym dla młodzieży.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Agata Gawlik : a.gawlik@irp-fundacja.plInstytut Rynku Pracy
Konferencja otwierająca projekt
„Transfer know-how z doradztwa zawodowego dla młodzieży”

22 lutego 2010 w Hotelu Unia w Lublinie odbyła się konferencja otwierająca projekt „Transfer know-how z doradztwa zawodowego dla młodzieży”. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji doradców zawodowych z Polski, Ukrainy i Białorusi poprzez transfer metod z zakresu doradztwa zawodowego dla młodzieży pomiędzy 4 krajami: Polską, Norwegią, Białorusią i Ukrainą.
Konferencję otworzył prezes Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw Tomasz Różniak a także Lubelski Wojewódzki Komendant OHP Tomasz Piecak. Na konferencji otwierającej obecni byli przedstawiciele wszystkich organizacji partnerskich, w sumie około 50 osób. Po otwarciu konferencji przedstawiono projekt, problemy, na jakie odpowiada, jego cele i zakładane rezultaty, a także zaplanowane w projekcie działania.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Magdalena Szymczuk : m.szymczuk@irp-fundacja.plEuropejskie Centrum Współpracy Młodzieży
"Stories not to be forgotten but to be shared"
– międzynarodowa wymiana młodzieży w Finlandii

W dniach 14 – 21 marca 2010 w Metsakartano w Finlandii odbyła się międzynarodowa wymiana komiksowa, w której wzięła udział grupa wolontariuszy Fundacji.
Wymiana odbyła się w ośrodku młodzieżowym w Metsäkartano – umiejscowionym na półwyspie, pośród lasów, rzek i jezior, znajdującym się niedaleko Parku Narodowego Tiilikkajärvi. . Podczas 6 dni wymiany uczestnicy brali udział w warsztatach poświęconych rysowaniu komiksów, pracowali nad własnymi komiksami, które następnie zostaną zaprezentowane na wystawie komiksowej, która odbędzie się jesienią tego roku w Helsinkach.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Michał Wójcik : m.wojcik@eds-fundacja.plEuropejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw
organizacją wysyłającą Wolontariatu Europejskiego

W 2009 r. Fundacja Nowy Staw w ramach Wolontariatu Europejskiego (EVS) - Akcji 2 Programu Komisji Europejskiej „Młodzież w działaniu” wysłała 15 młodych osób do różnych krajów Europy.
Obecnie wolontariusze przebywają na długoterminowych projektach Wolontariatu Europejskiego w organizacjach partnerskich Fundacji między innymi w Anglii, Francji, Portugalii, Grecji, Hiszpanii, Włoszech, Finlandii, Niemczech, na Malcie oraz Ukrainie.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Eliza Iwan : e.iwan@eds-fundacja.pl
VIII Zjazd Gnieźnieński zakończony
„Rodzina nadzieją Europy” to hasło przewodnie VIII Zjazdu Gnieźnieńskiego, którego Fundacja była współorganizatorem. Gośćmi obrad byli m.in. prezydent RP Lech Kaczyński i prof. Władysław Bartoszewski. Ze strony Stolicy Apostolskiej udział wziął kard. Ennio Antonelli, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Rodziny.
Debaty dotyczyły tematyki rodzinnej poprzez problemy codzienności, takie jak przygotowanie do życia w rodzinie, wychowanie, ojcostwo, macierzyństwo poprzez modele rodziny w poszczególnych religiach aż do zagadnień kształtowania polityki rodzinnej na poziomie krajowym i europejskim. Podsumowaniem obrad jest Przesłanie Zjazdu.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Anna Moskwan : a.moskwa@eds-fundacja.pl

Instytut Rynku Pracy
Projekt „Pracujący absolwent”
W dniu 10 marca w sali konferencyjnej Instytutu Europy Środkowo – Wschodniej odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Pracujący absolwent”.
Celem spotkania było podsumowanie projektu, który realizowany był od 1 kwietnia 2009 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Poddziałanie 6.1.1) na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie. Projekt skierowany był do młodych osób do 25 roku życia z województwa lubelskiego.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Monika Doniek : m.doniek@irp-fundacja.plEuropejskie Centrum Współpracy Młodzieży
"Uwierz w siebie!"- międzynarodowa wymiana młodzieżowa
Wolontariusze z Fundacji Nowy Staw dzięki finansowemu wsparciu programu "Młodzież w działaniu" realizują projekt, którego głównym celem jest integracja młodzieży międzynarodowej podczas obcowania z różnymi rodzajami sztuki.
Uczestnicy „Believe in your inside power!” zajmować się będą między innymi robieniem mandali, biżuterii, malowaniem koszulek, batikiem, muzykoterapią, malowaniem na szkle, a także pantomimą. W projekcie ważne jest również wzajemne poznanie się i przełamanie barier językowych m.in. poprzez wieczory narodowe czy różnego rodzaju gry i zabawy integracyjne.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Marta Jędrych : m.jedrych@eds-fundacja.plAkademia "Złota 9"
Obóz medialny Akademii Złota 9
Debata młodzieży na temat „Czy warto studiować w Lublinie?”, transmisja programu on-line w telewizji internetowej, reportaż filmowy oraz multimedialny webblog to rezultaty pracy uczestników obozu medialnego Akademii Złota 9.
48 uczniów z całej Lubelszczyzny wzięło udział w zorganizowanych przez Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Straw warsztatach dziennikarsko-medialnych w ośrodku Dom Nasutów. W ciągu tygodniowych zajęć młodzież podzielona na grupy robocze poznawała tajniki pisania informacji i scenariuszy, pracy z kamerą i podstaw montażu, realizacji programu telewizyjnego „na żywo” oraz tworzenia webblogów. W programie obozu znalazła się również wizyta w Polskim Radiu Lublin i telewizji lubelskiej.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Sergiusz Kieruzel : s.kieruzel@eds-fundacja.pl


NASZ ADRES :
Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw
ul. Skłodowskiej-Curie 3, 20-029 Lublin

tel: +48.81.5346191 ; fax: +48.81.5346192
eds@eds-fundacja.pl ; www.eds-fundacja.pl
W PRZYPADKU REZYGNACJI Z SUBSKRYPCJI PROSIMY SKORZYSTAĆ Z FORMULARZA
EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Skłodowskiej-Curie 3, 20-029 LUBLIN, POLSKA ,

TEL. +48.81.534.61.91 , FAX +48.81.534.61.92

www.eds-fundacja.pl