EUROPEJSKI DOM SPOTKAN - FUNDACJA NOWY STAW
PRACUJEMY NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO i SOLIDARNOŚCI MIĘDZY NARODAMI
NEWSLETTER NR 36 : LISTOPAD 2009
Szanowni Państwo,
Przesyłamy listopadowy numer biuletynu informacyjnego Fundacji.
Zawiera on aktualne informacje o konferencjach, programach i działaniach Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw i Instytutu Rynku Pracy. Chcemy, za Państwa zgodą, przesyłać systematycznie, co miesiąc informacje o pracy naszej Fundacji. Biuletyn Informacyjny jest jednocześnie zaproszeniem do udziału w organizowanych przez Fundację wydarzeniach, ofertą współpracy dla Państwa w ramach opisywanych przez nas działaniach i inicjatywach.

W imieniu Zespołu Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw
Tomasz Różniak - Prezes Zarządu
www.eds-fundacja.pl t.rozniak@eds-fundacja.pl

NOWOŚCI w LISTOPADZIE 2009Szkolenie współfinansowane
ze środków programu
„Młodzież w działaniu”
Szkolenie Regionalne nt. programu „Młodzież w działaniu”
Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, Ośrodek Szkolący programu „Młodzież w działaniu”, zaprasza członków nieformalnych grup młodzieżowych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracowników instytucji pracujących z młodzieżą, wolontariuszy oraz młodych ludzi z województwa lubelskiego na szkolenie regionalne nt. programu Komisji Europejskiej – „Młodzież w działaniu".
Szkolenie odbędzie się w dniach 16-17 grudnia 2009 r.
w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie k/Lublina.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Eliza Iwan: e.iwan@eds-fundacja.pl

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
Forum Młodych Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan w Lublinie wraz ze wspierającymi organizacjami studenckimi ma przyjemność zaprosić Państwa i Przedstawicieli Państwa Firmy do wyjątkowego projektu jakim jest Światowy Tydzień Przedsiębiorczości - Global Entrepreneurship Week (GEW).y, jest dokładnie dla tych, którzy są otwarci i chcą spróbować czegoś nowego.
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości na Lubelszczyźnie zainauguruje Marsz Przedsiębiorców, który wyruszy 16 listopada o godz 14.30 spod Urzędu Miasta (ul. Plac Łokietka 1), przemierzając przez Centrum miasta dotrze do Centrum Kongresowego Uniwersytetu Przyrodniczego, gdzie rozpoczniemy Speednetworking. (ul. Akademicka 15). Uwieńczeniem całego tygodnia propagującego ideę przedsiębiorczości będzie uroczyste zakończenie, które także będzie miało miejsce w Centrum Kongresowym UP (22.11.2009, godz. 14.00).

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Aneta Mojduszka : a.mojduszka@irp-fundacja.plSzkolenie dla przedstawicieli NGO’s
Europe Direct – Lublin, Lubelski Punkt Informacji Europejskiej, serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa lubelskiego na szkolenie poświęcone możliwościom pozyskiwania środków unijnych na działalność organizacji pozarządowych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Szkolenie odbędzie się w Ośrodku Szkoleniowo–Konferencyjnym Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw w Nasutowie k/Lublina, Nasutów 98A w dniu 30.11.2009 r..

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Andrzej Skórski : a.skorski@eds-fundacja.pl


Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
Zostań koordynatorem projektów młodzieżowych!
Poznaj tajniki pracy z grupami międzynarodowymi
Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw zaprasza jak co roku kilkudniowe szkolenie dla multiplikatorów w Nasutowie, podczas którego osoby chcące zostać koordynatorami młodzieżowych projektów międzynarodowych mogą zdobyć niezbędną do tego wiedzę i przede wszystkim szczyptę praktyki.
Szkolenie odbędzie się w dniach 23-26 listopada w europejskim domu spotkań w nasutowie k. lublina. tematyka szkolenia obejmie ogólną wiedzę na temat zarządzania projektem, ale także bardziej specyficzne jego aspekty jak edukacja międzykulturowa i uczestnictwo młodych ludzi. ponadto uczestnicy poznają specyfikę pracy w ramach polsko-niemieckiej współpracy młodzieży oraz programu młodzież w działaniu.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Agata Kołtunik : a.koltunik@eds-fundacja.plSzkolenie z pozyskiwania środków na działalność gospodarczą
Europe Direct – Lublin, Lubelski Punkt Informacji Europejskiej, serdecznie zaprasza na szkolenie poświęcone możliwościom pozyskania funduszy strukturalnych dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie województwa lubelskiego.
Szkolenie odbędzie się w Ośrodku Szkoleniowo–Konferencyjnym Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw w Nasutowie k/Lublina, Nasutów 98A w dniu 24.11.2009 r.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Andrzej Skórski : a.skorski@eds-fundacja.pl


Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
Integracja jako podstawa demokracji
Młodzież z miejscowości Niemce i Krasienin spotkała się ze swoimi rówieśnikami z Niemiec w ramach polsko-niemieckiej wymiany która odbyła się w dniach 17-25 października w Blossin. Podczas spotkania uczestnicy zastanawiali się nad różnicami i podobieństwami w funkcjonowaniu demokracji w Polsce i w Niemczech.
W ramach wymiany młodzi Polacy i Niemcy wzięli udział w warsztatach na temat działań kulturalnych sprzyjających integracji młodych ludzi ze społeczeństwem w Niemczech. Ponadto podczas jednodniowej wycieczki do Berlina, mieli okazję zwiedzić Bundestag, Kościół Pamięci- symbol II wojny światowej, a także zobaczyć pozostałości Muru Berlińskiego.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Agata Kołtunik : a.koltunik@eds-fundacja.pl

Projekt jest współfinansowany ze środków Programu „Młodzież w Działaniu” Unii Europejskiej.
Szkolenie dla organizacji zainteresowanych Wolontariatem Europejskim z praktycznymi elementami zarządzania projektem
Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw zaprasza na 2-dniowe bezpłatne szkolenie dla organizacji zainteresowanych Wolontariatem Europejskim – Akcji 2. Programu „Młodzież w działaniu” z praktycznymi elementami zarządzania projektem, które odbędzie się w dniach 7 – 9 grudnia 2009r. w Nasutowie koło Lublina
Program szkolenia został stworzony specjalnie na potrzeby organizacji chcących rozpocząć realizację projektów w ramach Akcji 2 – Wolontariat Europejski. Serdecznie zapraszamy organizacje, które myślą o goszczeniu zagranicznego wolontariusza bądź wysłaniu osoby w roli wolontariusza za granicę lub te, które już realizują projekt w ramach Akcji 2.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Eliza Iwan: e.iwan@eds-fundacja.pl

Projekt jest współfinansowany ze środków Programu „Młodzież w Działaniu” Unii Europejskiej.
Debata „Młodzi Kreatywni” – Zapraszamy!
Nieformalna grupa młodzieży „Akademia Złota 9” oraz Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw mają zaszczyt zaprosić młodzież z województwa lubelskiego do wzięcia udziału w debacie pod hasłem „Młodzi Kreatywni”, która odbędzie się 21 listopada 2009 roku w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.
Debatę poprzedzą dwudniowe warsztaty dla młodzieży biorącej w niej udział. Celem debaty jest zwrócenie uwagi młodzieży na problemy i wyzwania współczesnego świata, jak również zachęcenie do pogłębienia wiedzy na temat swojego regionu, Unii Europejskiej, a także możliwości, jakie posiadają media w teraźniejszym świecie.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Eliza Iwan: e.iwan@eds-fundacja.pl


Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
Fitness, ruch i zdrowe odżywianie
W dniach 14.11-24.11 młodzież z okolic Lublina odwiedzi swoich rówieśników z Berlina. W ramach rewizyty wymiany, która odbyła się w lipcu w Nasutowie, młodzi Polacy i Niemcy będą mieli okazję wykazać się swoją sprawnością fizyczną podczas zajęć z pedagogiki przeżyć, a także wymienić doświadczeniami z zastosowania reguł zdrowego odżywania.
W programie spotkania polsko-niemieckiego przewidziana jest ponadto międzykulturowa gra po Berlinie, warsztaty teatralne oraz wspólne wieczory międzynarodowe.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Agata Kołtunik : a.koltunik@eds-fundacja.pl

„Czas na kobiety”
Instytut Rynku Pracy
Nowy projekt fundacji skierowany do niepracujących kobiet z terenu woj. mazowieckiego: „Czas na kobiety”
Wraz z początkiem października rozpoczęliśmy realizację kolejnego projektu ”Czas na kobiety”. Projekt skierowany jest do niepracujących kobiet z terenu woj. mazowieckiego. W szczególności zapraszamy kobiety wracające na rynek pracy po przerwach związanych z opieką nad dzieckiem, samotne matki, kobiety z obszarów wiejskich, mieszkające na terenach oddalonych od miasta oraz długotrwale bezrobotne. W ramach projektu kobiety otrzymają wsparcie w zakresie określenia swoich predyspozycji zawodowych i zaplanowania ścieżki kariery (doradztwo zawodowe), zdobędą umiejętności poruszania się po rynku pracy (warsztaty aktywizujące), podniosą swoje kwalifikacje (szkolenie komputerowe, szkolenie zawodowe) oraz będą miały możliwość zdobyć praktyczne umiejętności wykonywania pracy na danym stanowisku poprzez staż zawodowy. Uczestniczkom zapewniamy zwrot kosztów dojazdu oraz wyżywienie podczas zajęć.

Więcej informacji w witrynie Instytutu
Katarzyna Kańczugowska : k.kanczugowska@irp-fundacja.pl
Biuro projektu: ul. Żeromskiego 94/115 26-600 Radom


Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
Sytuacja gospodarcza w Polsce i w Niemczech
W dniach 8-14 listopada 2009 w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie, odbędzie się wymiana polsko-niemiecka. Podczas spotkania młodzi uczestnicy z Lubelszczyzny i Brandenburgii będą mieli okazję, porównać nie tylko sytuację gospodarczą Polski i Niemiec, ale również szanse młodych ludzi na polskim i niemieckim rynku pracy..
W trakcie programu planowana jest miedzy innymi wizyta w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie, dyskusje na temat szkolnictwa zawodowego, przeciętnego budżetu rodziny polskiej i niemieckiej oraz średnich cen w polskich i niemieckich sklepach. Ważną część programu stanowią organizowane przez uczestników wieczory narodowe, a także gry i zabawy integracyjne.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Agata Kołtunik : a.koltunik@eds-fundacja.pl
„Ponad podziałami, ponad barierami”. Spotkanie europejskie
Z okazji 20. rocznicy upadku Muru Berlińskiego przedstawiciele Europejskiego Dom Spotkań- Fundacji Nowy Staw na zaproszenie “le Service Jeunes de la Communauté Mission de France” (The Youth Service of the Mission Community of France) mieli zaszczyt wziąć udział w konferencji pt. „ Ponad podziałami- upadek Muru 2009”, która miała miejsce w dniach 30.10-1.11. 2009 w Berlinie.
Spotkaniu ponad 200 młodych ludzi między innymi z Francji, Belgii, Niemiec, Czech, Słowacji, Rumunii a także Polski przyświecała idea upamiętnienia 20. rocznicy upadku Muru Berlińskiego i w świetle zbliżających się obchodów wzniesienia symbolicznej „drabiny” ponad murami i podziałami.
Patronat honorowy nad spotkaniem objął były przewodniczący Komisji Europejskiej Jacques Delors.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Agata Kołtunik : a.koltunik@eds-fundacja.plFundacja członkiem Platformy Młodych Pracobiorców EZA
Podczas drugiej już konferencji młodzieżowej Europejskiego Centrum ds. Pracowniczych (EZA), która tym razem odbyła się w Portugalii, oficjalnie powołano do życia nową strukturę w ramach EZA – Platformę Młodych Pracobiorców. Tworzą ją młodzi pracownicy organizacji zrzeszonych w EZA.
Platforma ma służyć zwiększeniu uczestnictwa i aktywności młodych ludzi na europejskim rynku pracy. Ma stanowić przestrzeń dyskusji nad problemami młodych pracobiorców, a także gwarantuje udział młodego pokolenia w pracach Europejskiego Centrum ds. Pracowniczych. Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw jest członkiem zespołu zarządzającego Platformą od samego początku prac nad utworzeniem tej struktury a także współorganizatorem konferencji młodzieżowej, która odbyła się w Portugalii.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Marta Jędrych : m.jedrych@eds-fundacja.pl

Tendencje rozwojowe przedsiębiorstw i popyt na pracę w województwie lubelskim w kontekście organizacji przez Polskę i Ukrainę Euro 2012 – diagnoza i prognoza
Instytut Rynku Pracy
Trwają badania ilościowe przedsiębiorców z regionu, w najbliższym czasie będą realizowane również badania jakościowe. Dadzą one możliwość poznania opinii przedsiębiorców na tematy związane z rynkiem pracy.
Prowadzone przez podwykonawcę kwestionariuszowe badania ilościowe przedsiębiorców z województwa lubelskiego potrwają do końca listopada br. Do udziału w wywiadach fokusowych i pogłębionych, które planujemy zrealizować w drugiej połowie listopada, zostaną zaproszeni przedstawiciele przedsiębiorców. Wypowiedzą się oni na tematy związane z podażą i popytem na terenie naszego województwa, zapotrzebowaniem na poszczególne zawody i kompetencje pracownicze, tendencjami rozwojowymi rynku pracy.
Uzyskane informacje będą szczególnie istotne z punktu widzenia celów badania, posłużą do przygotowania prognoz rozwoju rynku pracy oraz roli realizacji Euro 2012 w zachodzących zmianach gospodarczych w regionie.

Więcej informacji w witrynie Instytutu
Maria Grzybała : m.grzybala@irp-fundacja.plNASZ ADRES :
Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw
ul. Leszczyńskiego 14/1-3
20-069 Lublin


tel: 081/5346191 ; fax: 081/5346192
eds@eds-fundacja.pl ; www.eds-fundacja.pl

W PRZYPADKU REZYGNACJI Z SUBSKRYPCJI PROSIMY SKORZYSTAĆ Z FORMULARZA
EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Leszczyńskiego 14/1-3 , 20-069 LUBLIN, POLSKA ,

TEL. +48.81.534.61.91 , FAX +48.81.534.61.92

www.eds-fundacja.pl