EUROPEJSKI DOM SPOTKAN - FUNDACJA NOWY STAW
PRACUJEMY NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO i SOLIDARNOŚCI MIĘDZY NARODAMI
NEWSLETTER NR 61 : PAŹDZIERNIK 2011
Szanowni Państwo,
Przesyłamy kolejny numer biuletynu informacyjnego Fundacji.
Zawiera on aktualne informacje o konferencjach, programach i działaniach Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw i Instytutu Rynku Pracy. Chcemy, za Państwa zgodą, przesyłać systematycznie, co miesiąc informacje o pracy naszej Fundacji. Biuletyn Informacyjny jest jednocześnie zaproszeniem do udziału w organizowanych przez Fundację wydarzeniach, ofertą współpracy dla Państwa w ramach opisywanych przez nas działaniach i inicjatywach.

W imieniu Zespołu Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw
Tomasz Różniak - Prezes Zarządu
www.eds-fundacja.pl t.rozniak@eds-fundacja.pl

NOWOŚCI w PAŹDZIERNIKU 2011

Quality & Development Institute
Train the trainer

Polecamy profesjonalny kurs trenerski dla studentów i osób pracujących. Zajęcia ruszają już 5 listopada w Bydgoszczy, Gdańsku, Lublinie, Kielcach, Krakowie, Rzeszowie, Warszawie i w Toruniu. Polecamy profesjonalny kurs trenerski dla studentów i osób pracujących. Zajęcia ruszają już 5 listopada w Bydgoszczy, Gdańsku, Lublinie, Kielcach, Krakowie, Rzeszowie, Warszawie i w Toruniu. Weźmiesz udział w 81 godzin zajęć prowadzonych innowacyjnymi metodami i zdobędziesz certyfikat trenera jeszcze w tym roku. Kurs prowadzą wybitni trenerzy wyłonieni w drodze ogólnopolskiego konkursu.

Więcej informacji
Quality & Development Institute - Facebook

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw
Wartości w pracy i działalności związkowej

Fundacja Nowy Staw jest partnerem międzynarodowego cyklu szkoleń dla młodych liderów związków zawodowych z Polski, Hiszpanii, Portugalii i Włoch. Kurs organizowany przez Fundację Nowy Staw odbędzie się w dniach 9-15 października. Jego tematem będzie etyka pracy i działalności związkowej. Konflikty wartości, aksjologia pracy, liberalizm i kapitalizm wobec pracy, prawa człowieka a prawa socjalne, państwo minimalne a państwo opiekuńcze, specyfika negocjacji prowadzonych przez związki zawodowe, skuteczność a etyka w negocjacjach, aksjologia Unii Europejskiej w kontekście problematyki praw pracowniczych – te zagadnienia poruszane będą na szkoleniu. Udział w nim wezmą młodzi przedstawiciele NSZZ „Solidarność”, a także młodzi związkowcy z krajów południowej Europy: Hiszpanii, Portugalii, Włoch.

Więcej informacji
Marta Jedrych: m.jedrych@eds-fundacja.pl
Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie
Obchody Europejskiego Roku Wolontariatu w Lublinie

W związku z obchodami Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 r., w przepięknej scenerii lubelskiego Starego Miasta miał miejsce Festyn organizowany pod hasłem: "Wzbogać siebie, pomagając innym". Festyn odbył się w dniu 29 września 2011 roku. Festyn odbył się w dniu 29 września 2011 roku. Podczas festynu promowano ideę wolontariatu, zachęcano mieszkańców Lublina do angażowania wolnego czasu na rzecz innych oraz wymieniano doświadczenia na temat realizowanych działań.

Więcej informacji
Andrzej Skórski: a.skorski@eds-fundacja.pl
RCIE Lublin - Facebook

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw
Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw ośrodkiem szkolącym programu Młodzież w Działaniu w woj. mazowieckim

Od września 2011 roku Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw pełni funkcję ośrodka szkolącego programu Młodzież w Działaniu. Jest to drugi ośrodek Fundacji, obok istniejącego od 2007 roku ośrodka w Lublinie. W ramach pracy ośrodka i konsultanta regionalnego, Fundacja oferuje bezpłatne konsultacje z zakresu tworzenia, realizacji i rozliczania projektów ‘Młodzież w działaniu’, spotkania stacjonarne i wyjazdowe spotkania informacyjne, a także bezpłatne szkolenia z Programu.

Więcej informacji
Mateusz Małyska: m.malyska@eds-fundacja.pl
Informacja europejska
Seminarium szkoleniowe „Przedsiębiorczość młodzieży”

Ponad 50 nauczycieli i uczniów ostatnich klas szkół średnich z 19 szkół Lubelszczyzny przeszkoliliśmy w ramach projektu „Przedsiębiorczość młodzieży”. Szkolenie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem szkół. Celem szkolenia było wsparcie aktywnych postaw młodzieży w kształtowaniu i planowaniu swojej przyszłości zawodowej, zwiększenie przedsiębiorczości wśród młodzieży, rozwijanie umiejętności adaptacji młodzieży do zmieniających się warunków rynku pracy, wypracowanie umiejętności autoprezentacji oraz skutecznego poszukiwania i ubiegania się o pracę, a także pokazywanie możliwych źródeł wiedzy i sposobów ich wykorzystania w celu przygotowania do funkcjonowania na otwartym rynku pracy.

Więcej informacji
Marta Jedrych: m.jedrych@eds-fundacja.pl
Europe Direct - Facebook


Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie
Zakończenie konkursu oraz wystawa prac pt. „Polska w Unii Europejskiej”

W ramach ścieżki edukacyjnej „Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej", został zrealizowany konkurs plastyczny skierowany do dzieci i młodzieży pt. „Polska w Unii Europejskiej". Organizatorami konkursu byli Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Lublinie, Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie i Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie przedstawić swoje wyobrażenie na temat Polski w Unii Europejskiej. Mogli przygotować prace dowolną techniką na papierze w formacie A2.

Więcej informacji
Andrzej Skórski: a.skorski@eds-fundacja.pl
RCIE Lublin - Facebook

Instytut Rynku Pracy
86 Francuski Tydzień Społeczny

Już po raz 86 odbędzie się Francuski Tydzień Społeczny. Tym razem w Paryżu w Parc Floral. Zapraszamy; zgłoszenia przyjmujemy do 11 października. W roku 2011 Tydzień odbywający się w Paryżu będzie podejmował temat “Demokracja- nowa idea?”. W czasie trzech dni obrad poruszane będą między innymi następujące zagadnienia: istota demokracji, kryzysy demokracji, kościół i demokracja. Poza debatami i warsztatami w programie i w przestrzeni Tygodnia znajdują się nabożeństwa Taize, targi organizacji i projektów, księgarnie oraz duża przestrzeń na zadawanie pytań i debatę.

Więcej informacji
Anna Moskwa: a.moskwa@eds-fundacja.pl
Instytut Rynku Pracy - Facebook

Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Warsztaty taneczne

W dniach 7-14 października w Blossin odbędzie się polsko-niemiecko-litewski projekt taneczny. Spotkanie jest wspólną inicjatywą Europejskiego Domu Spotkań-Fundacji Nowy Staw w Lublinie, jak również organizacji Jugendbildungszentrum Blossin e.V. Celem spotkania jest ułatwienie młodzieży komunikowania się z rówieśnikami z różnych krajów za pomocą tańca.

Więcej informacji
Sylwia Jezierska: s.jezierka@eds-fundacja.pl

Szkolenie z metod na temat „faz grupowych” i „dynamiki grup” realizowanych podczas międzynarodowych spotkań młodzieży
W dniach 28 października-1 listopada w Jugendbildungszentrum Blossin odbędzie się polsko-niemieckie szkolenie specjalistyczne dotyczące budowania grupy, faz grupowych i dynamiki grupy jak również roli trenera podczas pracy z grupą.

Więcej informacji
Sylwia Jezierska: s.jezierka@eds-fundacja.pl


Projekt jest współfinansowany
ze środków
Programu „Młodzież w Działaniu” Unii Europejskiej

Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Międzynarodowe szkolenie „Activate Youth” zakończone pomyślnie!

W dniach 24 – 30 września 2011 roku w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie odbyło się międzynarodowe szkolenie dla pracowników młodzieżowych „Activate Youth”. Było to pierwsze spotkanie realizowane w ramach projektu wielodziałaniowego „Toward active participation”. Celem międzynarodowego szkolenia nt. metod aktywizowania młodzieży była wymiana doświadczeń oraz zdobycie nowej wiedzy i poszerzenie posiadanych umiejętności pracowników młodzieżowych organizacji partnerskich z takich krajów jak Włochy, Estonia, Grecja, Portugalia, Łotwa, Rumunia, Litwa.

Więcej informacji
Jacek Lis: j.lis@eds-fundacja.pl

Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Poszukujemy dwóch osób na międzynarodowe szkolenie dla liderów młodzieżowych!

W dniach 3 – 10 listopada w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie odbędzie się międzynarodowe szkolenie dla liderów młodzieżowych zatytułowane „Acting Youth”. Jest to kolejne spotkanie realizowane w ramach projektu wielodziałaniowego. 30 września zakończyliśmy z sukcesem pierwsze szkolenie dla pracowników młodzieżowych „Activate Youth”. Nie zwalniając tempa, rozpoczynamy prace nad drugim międzynarodowym szkoleniem. „Acting Youth” to spotkanie realizowane w ramach projektu wielodziałaniowego z Akcji 4 programu „Młodzież w działaniu” i jest ono skierowane do młodych, ambitnych osób, aktywnie działających w swoich środowiskach lokalnych, posiadających już pewne doświadczenie w realizowaniu projektów lokalnych oraz międzynarodowych.

Więcej informacji
Jacek Lis: j.lis@eds-fundacja.pl

Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Wizyta studyjna w ramach projektu “Exploring mobility and volunteering possibilities for employability” już wkrótce w Nasutowie!

Wizyta studyjna, realizowana w ramach Akcji 3.1 Programu „Młodzież w działaniu” odbędzie się w dniach 15 – 20 października w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie. W spotkaniu udział weźmie 16 uczestników z takich państw jak: Mołdowa, Białoruś, Ukraina, Gruzja, Estonia, Włochy oraz Polska. Uczestnikami wizyty studyjnej będą przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji publicznych aktywnie zaangażowanych na rzecz wspierania aktywności w tym międzynarodowej młodzieży, z którą pracują.

Więcej informacji
Jacek Lis: j.lis@eds-fundacja.pl

Projekt KWADRAT
Wsparcie budownictwa rodzinnego

Projekt KWADRAT Sp. z o.o. pod patronatem Europejskiego Domu Spotkan - Fundacji Nowy Staw rozpoczyna realizację projektu wsparcia rodzin (!) zainteresowanych tanim budownictwem jednorodzinnym - alternatywą dla komercyjnego rynku mieszkaniowego.
Dajemy możliwość wybudowania własnego domu, w cenie mieszkania ale o niemal dwukrotnie większej powierzchni niż lokale oferowane przez wolny rynek (co daje 40-50% oszczędności), bez bieżącego zaangażowania osobistego rodzin.
Zajmujemy się całym procesem inwestycyjnym - od etapu zakupu działki do wybudowania domów, zapewniając pełną kontrolą kosztów, bez narzutów wolno-rynkowych.
Aktualnie trwa rekrutacja rodzin zainteresowanych przedsięwzięciem. Ilość miejsc ograniczona !

Więcej informacji w witrynie Projektu KWADRAT
Projekt KWADRAT - Facebook

NASZ ADRES :
Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw
ul. Skłodowskiej-Curie 3, 20-029 Lublin

tel: +48.81.5346191 ; fax: +48.81.5346192
eds@eds-fundacja.pl ; www.eds-fundacja.pl
NASZA STRONA NA FACEBOOKW PRZYPADKU REZYGNACJI Z SUBSKRYPCJI PROSIMY SKORZYSTAĆ Z FORMULARZA
EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Skłodowskiej-Curie 3, 20-029 LUBLIN, POLSKA ,

TEL. +48.81.534.61.91 , FAX +48.81.534.61.92

www.eds-fundacja.pl