EUROPEJSKI DOM SPOTKAN - FUNDACJA NOWY STAW
PRACUJEMY NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO i SOLIDARNOŚCI MIĘDZY NARODAMI
NEWSLETTER NR 51 : GRUDZIEŃ 2010
Szanowni Państwo,
Przesyłamy grudniowy numer biuletynu informacyjnego Fundacji.
Zawiera on aktualne informacje o konferencjach, programach i działaniach Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw i Instytutu Rynku Pracy. Chcemy, za Państwa zgodą, przesyłać systematycznie, co miesiąc informacje o pracy naszej Fundacji. Biuletyn Informacyjny jest jednocześnie zaproszeniem do udziału w organizowanych przez Fundację wydarzeniach, ofertą współpracy dla Państwa w ramach opisywanych przez nas działaniach i inicjatywach.

W imieniu Zespołu Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw
Tomasz Różniak - Prezes Zarządu
www.eds-fundacja.pl t.rozniak@eds-fundacja.pl

NOWOŚCI w GRUDNIU 2010

Szczęśliwego 2011 roku
życzą Zarząd i Pracownicy
Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw





Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw
zaprasza na Sylwestra w międzynarodowym gronie !!!

Europejski Dom Spotkań pragnie zaprosić wszystkich zainteresowanych do udziału w projekcie sylwestrowym, zatytułowanym „Zjednoczeni w różnorodności – wielokulturowy Lublin”, który odbędzie się w dniach 27.12 – 03.01. 2011 w Lublinie i Nasutowie. Będzie to już kolejna edycja projektu sylwestrowego, organizowanego przez Fundację Nowy Staw wraz z Deutsch-Polnische Jugendakademie e.V. oraz Stowarzyszeniem Dziedzich z Brześnia. W tym roku motywem przewodnim spotkania będzie wielokulturowy Lublin. W spotkaniu weźmie udział młodzież z 3 państw: Białorusi, Niemiec oraz Polski.

Więcej informacji





Projekt jest współfinansowany ze środków Programu „Młodzież w Działaniu” Unii Europejskiej.
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Szkolenie Regionalne nt. programu „Młodzież w działaniu”,
18 -19 grudnia 2010 r.

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, Ośrodek Szkolący programu „Młodzież w działaniu”, zaprasza członków nieformalnych grup młodzieżowych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracowników instytucji pracujących z młodzieżą, wolontariuszy oraz młodych ludzi z województwa lubelskiego na szkolenie regionalne nt. programu Komisji Europejskiej – „Młodzież w działaniu".
Pierwsze spotkanie z serii zaplanowanych szkoleń nt. programu „Młodzież w działaniu” będzie w całości poświęcone strukturze programu i możliwościom pozyskiwania funduszy na inicjatywy tworzone i realizowane przez młodych ludzi w kraju lub we współpracy z grupą/grupami z zagranicy.
Szkolenie odbędzie się w dniach 18-19 grudnia 2010 r. w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie k/Lublina.

Więcej informacji
Eliza Iwan: e.iwan@eds-fundacja.pl






Instytut Rynku Pracy
Zmiana roli – szkolenia zawodowe dla osób odchodzących z rolnictwa
Projekt dla rolników, którzy chcą się przekwalifikować i zdobyć nowy zawód, cieszy się dużym zainteresowaniem. Kolejne grupy uczestników rozpoczynają swój udział w projekcie. Ostatnie wolne miejsca czekają na chętnych.
Projekt „Zmiana roli – szkolenia zawodowe dla osób odchodzących z rolnictwa” pozwoli 80 osobom zdobyć nowe kwalifikacje w zawodach: kosmetyka z elementami wizażu, krawiectwo z projektowaniem, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, kucharz małej gastronomii z organizacją usług cateringowych, sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera. Trzy grupy uczestniczą już w zajęciach, kolejne zaś są w trakcie formowania. Zapisy do projektu nadal trwają.
Każdy uczestnik otrzyma zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz wartościowe koszyki startowe. Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny.

Więcej informacji
Maria Grzybała: m.grzybala@eds-fundacja.pl









Instytut Rynku Pracy
Seminarium „Mama może wszystko”
Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, Instytut Rynku Pracy, Biuro Projektu „Otwarta – Niezależna – Aktywna” w Ostrołęce zostało zaproszone do przedstawienia dobrych praktyk na seminarium „Mama może wszystko” organizowanym przez Mazowiecką Jednostkę Programów Unijnych Oddział w Ostrołęce.
Seminarium ma na celu prezentację dobrych praktyk i możliwości, jakie daje Program Operacyjny Kapitał Ludzki kobietom powracającym na rynek pracy po urodzeniu dziecka. Seminarium odbędzie się 10.12.2010 w Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Pawła II, ul. Gen. Z. Berlinga 16 w Ostrołęce.

Więcej informacji
Monika Bryk: e.bryk@eds-fundacja.pl







Instytut Rynku Pracy
Szkolenia w ramach projektu „Kariera młodych w Twoich rękach”
W listopadzie w ramach projektu „Kariera młodych w Twoich rękach” odbyły się pierwsze zajęcia dla kolejnych dwóch grup. Szkolenia z zakresu „Doradztwo zawodowe – poziom zaawansowany” oraz „Doradztwo zawodowe – poziom podstawowy” odbywały się w Hotelu Dal w Kielcach.
Uczestnicy szkoleń pod czujnym okiem trenerów ćwiczyli umiejętność prowadzenia rozmowy indywidualnej i zgłębiali tajniki specyfiki pracy szkolnego doradcy zawodowego.
Szczegółowa relacja ze szkoleń znajduje się na stronie projektu (http://www.irp-fundacja.pl/kariera_mlodych/index.php),
a zdjęcia z pierwszych dni zajęć można oglądać w galerii projektu: http://www.irp-fundacja.pl/kariera_mlodych/galeria.php

Więcej informacji
Magdalena Soprych: m.soprych@eds-fundacja.pl







Instytut Rynku Pracy
Rekrutacja do projektu zakończona!
30 listopada 2010 roku zakończyła się rekrutacja do projektu „Pracujący absolwent”. Zostały sformowane grupy szkoleniowe.
Grupy: „Grafika komputerowa i tworzenie stron www”, „Administracyjno-biurowa” oraz „Zarządzanie projektami europejskimi” skończyły warsztaty z zakresu kluczowych kompetencji społeczno-zawodowych oraz poruszania się po rynku pracy. Z początkiem grudnia indywidualne poradnictwo zawodowe odbyli pierwsi uczestnicy.
Odbywają się również spotkania organizacyjno-informacyjne grupowe i indywidualne.
Wszystkie aktualności projektowe, zdjęcia oraz dokumenty
można znaleźć na stronie www.irp-fundacja.pl/absolwentrzeszow

Więcej informacji
Olena Shnayder/Beata Mroczka: o.shnayder@eds-fundacja.pl







Europe Direct
„Fundusze unijne dla przedsiębiorców”
2 grudnia Punkt Informacyjny Europe Direct – Lublin zorganizował szkolenie poświęcone możliwościom pozyskania funduszy europejskich dla przedsiębiorców z województwa lubelskiego. Szkolenie odbyło się w Lublinie, w sali konferencyjnej NOT.
Szkolenie obejmowało przedstawienie możliwości finansowania działalności gospodarczej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.
Omówione zostały działania I i II Osi Priorytetowej przeznaczone dla przedsiębiorców, a także harmonogram naboru wniosków i ogólne zasady kwalifikowania wydatków w ramach RPO WL 2007-2013.
Uczestnicy szkolenia zapoznali się ponadto ze wzorem wniosku o dofinansowanie, a także z zasadami konstrukcji biznes planu dla I Osi RPO WL 2007-2013 i dobrymi praktykami dotyczącymi aplikowania o fundusze unijne.
Po szkoleniu uczestnicy mieli możliwość bezpośrednich konsultacji indywidualnych z trenerką, specjalistką z zakresu funduszy strukturalnych.

Więcej informacji
Maria Grzybała: m.grzybala@eds-fundacja.pl




Projekt współfinansowany
ze środków
Fundacji Współpracy
Polsko-Niemieckiej.
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Młodzi ludzie na europejskim rynku pracy
W dniach 14.11-20.11.2010 w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie młodzież z Lublina i Berlina po raz pierwszy uczestniczyła w polsko-niemieckiej wymianie młodzieży dotyczącej szans rozwoju i zatrudnienia młodych ludzi w Polsce i w Niemczech.
W ramach spotkania przeprowadzono warsztaty dotyczące sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy w Polsce i w Niemczech, a także możliwości podjęcia pracy przez uczniów. Ponadto uczestnikom przedstawione zostały programy dla młodzieży takie jak Erasmus, Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Młodzież w Działaniu oraz Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. Wzbogaceniem projektu była wizyta w Biurze Karier UMCS i Urzędzie Pracy w Lublinie oraz warsztaty z edukacji międzykulturowej przeprowadzone przez wolontariuszy europejskich z Francji, Macedonii, Niemiec i Austrii.

Więcej informacji
Agata Kołtunik: a.koltunik@eds-fundacja.pl





Projekt współfinansowany
ze środków
Fundacji Współpracy

Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Sytuacja gospodarcza w Polsce i w Niemczech.
Polsko-niemiecka wymiana młodzieży

W dniach 07.11-13.11.2010 w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie miała miejsce polsko-niemiecka wymiana młodzieży na temat sytuacji gospodarczej w Niemczech i Polsce. Podczas wymiany młodzi Polacy i Niemcy wzięli udział w warsztatach dotyczących systemu szkolnictwa zawodowego w Polsce i w Niemczech i aktualnej sytuacji gospodarczej w obu krajach w przełożeniu na standard życia przeciętnego obywatela w każdym z nich. Urozmaiceniem warsztatów były związane z tematem projektu wizyty w firmie Roto Frank w Lubartowie i w Wojewódzkim Urzędzie Pracy. Ponadto goście z Niemiec mieli możliwość poznania historii Lublina i polskiej kultury podczas dnia spędzonego w Lublinie i wieczoru polskiego.

Więcej informacji
Agata Kołtunik:a.koltunik@eds-fundacja.pl


NASZ ADRES :
Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw
ul. Skłodowskiej-Curie 3, 20-029 Lublin

tel: +48.81.5346191 ; fax: +48.81.5346192
eds@eds-fundacja.pl ; www.eds-fundacja.pl
W PRZYPADKU REZYGNACJI Z SUBSKRYPCJI PROSIMY SKORZYSTAĆ Z FORMULARZA
EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Skłodowskiej-Curie 3, 20-029 LUBLIN, POLSKA ,

TEL. +48.81.534.61.91 , FAX +48.81.534.61.92

www.eds-fundacja.pl