EUROPEJSKI DOM SPOTKAN - FUNDACJA NOWY STAW
PRACUJEMY NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO i SOLIDARNOŚCI MIĘDZY NARODAMI
NEWSLETTER NR 33 : CZERWIEC 2009
Szanowni Państwo,
Przesyłamy czerwcowy numer biuletynu informacyjnego Fundacji.
Zawiera on aktualne informacje o konferencjach, programach i działaniach Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw i Instytutu Rynku Pracy. Chcemy, za Państwa zgodą, przesyłać systematycznie, co miesiąc informacje o pracy naszej Fundacji. Biuletyn Informacyjny jest jednocześnie zaproszeniem do udziału w organizowanych przez Fundację wydarzeniach, ofertą współpracy dla Państwa w ramach opisywanych przez nas działaniach i inicjatywach.

W imieniu Zespołu Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw
Tomasz Różniak - Prezes Zarządu
www.eds-fundacja.pl t.rozniak@eds-fundacja.pl

NOWOŚCI w CZERWCU 2009
II Chrześcijański Tydzień Społeczny
W dniach 22-24 maja 2009 roku na Zamku Lubelskim odbył się II Chrześcijański Tydzień Społeczny pod hasłem „Solidarność dla przyszłości”. Spotkanie przebiegało pod honorowym patronatem Bronisława Komorowskiego, Marszałka Sejmu RP, Jego Ekscelencji Ks. Abp Józefa Życińskiego, Metropolity Lubelskiego oraz Krzysztofa Grabczuka, Marszałka Województwa Lubelskiego.
Tegoroczny Tydzień Społeczny zgromadził około 200 osób - przedstawicieli NSZZ „Solidarność”, katolickich stowarzyszeń, fundacji, świata nauki, przedsiębiorców, samorządowców, ruchów, mediów, inicjatyw i grup nieformalnych z całej Polski. Wśród prelegentów znalazło się 30 czołowych przedstawicieli życia społecznego, politycznego i kulturalnego. W czasie trzy-dniowego spotkania odbyło się 9 dyskusji panelowych. Uczestnicy spotkania rozmawiali o najważniejszych wyzwaniach społecznych, o dziedzictwie „Solidarności” i o tym, jaka solidarność potrzebna jest dziś.

Więcej informacji w witrynie CHTS
Anna Natorska-Michrowska: a.michrowska@eds-fundacja.pl


Europejskia Nagroda
Obywatelska
Tomasz Różniak - Laureat Europejksiej Nagrody Obywatelskiej
Informujemy, że Kapituła Europejskiej Nagrody Obywatelskiej Parlamentu Europejskiego na wniosek Profesora Zbigniewa Zaleskiego, posła do Parlamentu Europejskiego, przyznała Europejska Nagrodę Obywatelską Panu Tomaszowi Różniakowi, Prezesowi Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw w Lublinie.
Europejska Nagroda Obywatelska przyznawana jest osobom i instytucjom, których działalność nakierowana jest na promowanie większego wzajemnego zrozumienia oraz poszerzania integracji obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, a także na współpracę ponadgraniczną w ramach Unii Europejskiej. Kandydatury mogą zgłaszać wyłącznie posłowie do Parlamentu Europejskiego.
W pierwszej edycji wręczania Europejskiej Nagrody Obywatelskiej w dniu 2 kwietnia 2009 roku Kapituła Europejskiej Nagrody Obywatelskiej pod przewodnictwem Hansa-Gerta Pötteringa - Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego wyróżniła 37 laureatów nagrody za rok 2008 z państw Unii Europejskiej. Wśród wyróżnionych przez Parlament Europejskich polskich laureatów są oprócz Tomasz Różniaka także Polska Akcja Humanitarna i Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego z Wrocławia.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Tomasz Różniak : t.rozniak@eds-fundacja.plProjekt badawczy Euro 2012
Instytut Rynku Pracy - Fundacja Nowy Staw
Rozpoczęliśmy realizację projektu, którego głównym celem jest pozyskanie i dostarczenie pełnej informacji umożliwiającej skuteczne kształtowanie polityki zatrudnienia w województwie lubelskim, adekwatnej do bieżącej sytuacji gospodarczej w regionie w kontekście organizacji EURO 2012. Aktualnie prowadzone są działania promocyjne i informacyjne projektu. Rozpoczął również pracę zespół merytoryczny, który przygotowuje metodologię badań i narzędzia badawcze.
Głównym celem projektu jest pozyskanie i dostarczenie pełnej informacji umożliwiającej skuteczne kształtowanie polityki zatrudnienia w województwie lubelskim, adekwatnej do bieżącej sytuacji gospodarczej w regionie w kontekście organizacji EURO 2012.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Renata Dąbrowska - Jagieło : r.dabrowska@irp-fundacja.pl
Maria Grzybała : m.grzybala@irp-fundacja.pl5 lat Polski w UE.- konferencja w Muenster
5 lat polskiego członkostwa w Unii Europejskiej to czas sukcesów dla Polski, powiedział Ruprecht Polenz – przewodniczący komisji spraw zagranicznych Bundestagu na konferencji zorganizowanej w Muenster przez Towarzystwo Partnerstwa Miast Muenster-Lublin, Akademię Franz-Hitze Haus i Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw. W dyskusji oprócz Ruprechta Polenza wziął udział Tomasz Różniak – prezes Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw. Oceniajac współpracę obu państw w Unii Europejskiej Polenz powiedział, że „ponad 600 partnerstw miast polskich i niemieckich, ponad 1500 partnerstw szkół z ubu państw i europejski Uniwersytet Viadrina pokazują jak na wielu płaszczyznach dobrze współpracują razem Niemcy i Polacy”.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Anna Natorska-Michrowska: a.michrowska@eds-fundacja.pl


Pracujący Absolwent
Instytut Rynku Pracy - Fundacja Nowy Staw
Projekt „Pracujący absolwent” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Poddziałanie 6.1.1) na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie. Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Projekt skierowany jest do młodych ludzi w wieku do 25 lat, zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego, posiadających wykształceniem min. średnie, niezatrudnionych i nieuczących się w systemie dziennym.
Celem projektu jest kompleksowe wsparcie młodych osób wchodzących na rynek pracy. W ramach projektu oferujemy: warsztaty z zakresu kluczowych kompetencji społeczno – zawodowych, z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy, warsztaty kreatywności i przedsiębiorczości oraz konsultacje z doradcą zawodowym.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Witryna Instutytu Rynku Pracy - Fundacji Nowy Staw
Monika Doniek: m.doniek@irp-fundacja.pl
Szkolenie Szkolenie Regionalne
nt. programu „Młodzież w działaniu” 17-18 czerwca 2009 r.

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, ośrodek szkolący programu „Młodzież w działaniu”, zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, członków nieformalnych grup młodzieżowych, przedstawicieli samorządu lokalnego, pracowników instytucji pracujących z młodzieżą, wolontariuszy oraz młodych ludzi z województwa lubelskiego na czwarte z cyklu szkolenie regionalne nt. programu Komisji Europejskiej – „Młodzież w działaniu".
Szkolenie odbędzie się w dniach 17-18 czerwca 2009 r. w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie k/Lublina.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Anna Natorska-Michrowska: a.michrowska@eds-fundacja.pl
Lublin jest wielokulturowy.
Cudzoziemcy, dołączcie do nas! Pokażcie swoją kulturę!

Lublin ma bogatą wielokulturową przeszłość, wymaga ona tylko lepszej promocji! Nawet dziś, wiele osób obcego pochodzenia i z innych kultur mieszka w Lublinie. Czasami jednak, ich kontakt do Polaków albo do innych cudzoziemców jest ograniczony. Chcemy to zmienić!
Lublin jest wielokulturowy i tak jak kiedyś, łączy ludzi! Dlatego zapraszamy wszystkich cudzoziemców zamieszkujących w Lublinie do zaangażowania się w nasz projekt. Pokażcie swoją kulturę!

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Malte Koppe: m.koppe@irp-fundacja.pl
Wystawa 5 kolorów
Lublin ma wielokulturową przeszłość i przyszłość. Takie przekonanie leży u podstaw organizacji Wystawy „5 kolorów”, organizowanej przez Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw w Lublinie. Młodzież z Polski, Niemiec i Ukrainy wspólnie pracowała nieprzerwanie nad organizacją wystawy ponad miesiąc czasu. 29 maja br. zakończyły się prace. Uroczyste otwarcie wystawy pod nazwą “5 kolorów” odbyło się w Centrum Kultury LSM 29 maja 2009
Podczas otwarcia zabrali głos koordynator projektu, Malte Koppe, oraz uczestnicy wystawy. W świetle wielokulturowej współpracy między różnymi grupami w Lublinie, zaproszono również goście specjalnych na wystawę. Przybyły na otwarcie wystawy Pani Jolanta Szafrańska z Parafii Ewangelickiej oraz Pani Marta Jędrych z Fundacji Nowy Staw.

Wystawa została objęta patronatem projektu Lublin 2016 Europejska Stolica Kultury. Wstęp wolny. Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających do 20 czerwca 2009.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Marta Jędrych: m.jedrych@irp-fundacja.pl
Dzień Europy w Lublinie
W dniu 8 maja 2009 r. Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie oraz Europe Direct - Lublin wspólnie z Urzędem Miasta Lublin zorganizował Obchody Dnia Europy
Uroczystość rozpoczęła Symulacja Obrad do Parlamentu Europejskiego. Celem tego przedsięwzięcia było: uczczenie V rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, rozpowszechnienie wiedzy na temat struktur i funkcjonowania Unii Europejskiej, przede wszystkim instytucji Parlamentu Europejskiego, a także wyposażenie młodzieży w praktyczne umiejętności prowadzenia dyskusji, retoryki, argumentacji.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Więcej informacji w witrynie RCIE w Lublinie
Więcej informacji w witrynie ED w Lublinie
Andrzej Skórski: a.skorski@eds-fundacja.plNASZ ADRES :
Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw
ul. Leszczyńskiego 14/1-3
20-069 Lublin


tel: 081/5346191 ; fax: 081/5346192
eds@eds-fundacja.pl ; www.eds-fundacja.pl

W PRZYPADKU REZYGNACJI Z SUBSKRYPCJI PROSIMY SKORZYSTAĆ Z FORMULARZA
EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Leszczyńskiego 14/1-3 , 20-069 LUBLIN, POLSKA ,

TEL. +48.81.534.61.91 , FAX +48.81.534.61.92

www.eds-fundacja.pl