EUROPEJSKI DOM SPOTKAN - FUNDACJA NOWY STAW
PRACUJEMY NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO i SOLIDARNOŚCI MIĘDZY NARODAMI
NEWSLETTER NR 24 : LISTOPAD 2008
Szanowni Państwo,
Przesyłamy listopadowy numer biuletynu informacyjnego Fundacji.
Zawiera on aktualne informacje o konferencjach, programach i działaniach Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw i Instytutu Rynku Pracy. Chcemy, za Państwa zgodą, przesyłać systematycznie, co miesiąc informacje o pracy naszej Fundacji. Biuletyn Informacyjny jest jednocześnie zaproszeniem do udziału w organizowanych przez Fundację wydarzeniach, ofertą współpracy dla Państwa w ramach opisywanych przez nas działaniach i inicjatywach.

W imieniu Zespołu Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw
Tomasz Różniak - Prezes Zarządu
www.eds-fundacja.pl t.rozniak@eds-fundacja.pl

NOWOŚCI w LISTOPADZIE 2008
15-lecie Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw
Konferencja: Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej - wyzwania dla współczesnej Polski, Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Domu Nasutów, Piknik rodzinny.
W ramach obchodów 15-lecia istnienia Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw, w galerii malarstwa polskiego lubelskiego Zamku odbyła się konferencja "Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej - wyzwania dla współczesnej Polski", nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Domu Nasutów a pracownicy i przyjaciele Fundacji spotkali się na rodzinnym pikniku
W trakcie uroczystości 15-lecia Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw otrzymała nagrodę konkursu obywatelskiego Pro Publico Bono w kategorii „Dyplomacja społeczna”. W imieniu Fundacji nagrodę odebrał Prezes Tomasz Różniak. Odbierając nagrodę Tomasz Różniak powiedział, że 15 lat pracy Europejskiego Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw to konkretne odpowiedzi na wyzwania współczesności w duchu wartości wolności, demokracji, dialogu i solidarności. To ponad 1200 projektów, seminariów, szkoleń, wymian, konferencji, programów badawczych. To współpraca międzynarodowa z organizacjami z 47 państw Unii Europejskiej, Europy Wschodniej, Bałkanów, Kaukazu. To wielkie zaangażowanie Pracowników, Wolontariuszy, Współpracowników i Przyjaciół Fundacji w służbę misji fundacji.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Tomasz Różniak : t.rozniak@eds-fundcja.pl
83 Sesja Francuskiego Tygodnia Społecznego
Religie - zagrożenie czy nadzieja dla naszych społeczeństw
Organizatorzy Francuskiego Tygodnia Społecznego wraz z Europejskim Domem Spotkań- Fundacją Nowy Staw zapraszają do udziału w 83 Sesji Francuskiego Tygodnia Społecznego.
W roku 2008 Tydzień odbywający się w Lyonie będzie podejmował temat “Religie - zagrożenie czy nadzieja dla naszych społeczeństw”. W czasie trzech dni obrad poruszane będą między innymi następujące zagadnienia: relacje pomiędzy Kościołami, religiami i społeczeństwami; obojętność religijna; rola religii i Kościołów w społeczeństwach; Kościoły i religie w przestrzeni publicznej; człowiek, wspólnota, społeczeństwo; pluralizm; wolność; religie w mediach; religie i społeczeństwa wobec nauki i dylematów etycznych. Poza debatami i warsztatami w programie znajdują się nabożeństwa religijne oraz przedstawienie teatralne. Drugiego dnia odbędzie się spotkanie młodych z różnych państw europejskich.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Anna Moskwa : a.moskwa@eds-fundacja.pl


logo
Akademia "Złota 9" - spotkanie z Aleksandrem Hallem
W sobotę 8 listopada zapraszamy na spotkanie Akademii „Złota 9” z Aleksandrem Hallem. Aleksander Hall wygłosi słowo wprowadzające i poprowadzi dyskusję na temat ”Pytania o przyszłość Europy. Dialog czy spór idei”.
Aleksander Hall jest znanym publicystą, politykiem, historykiem idei. Był działaczem opozycji demokratycznej, a po odzyskaniu niepodległości w 1989 roku ministrem w rządzie Premiera Tadeusza Mazowieckiego. Spotkanie w ramach Akademii „Złota 9” z Aleksandrem Hallem rozpocznie się w sobotę o godz.10.00 w klasztorze O.O. Dominikanów przy ul. Złotej 9 w Lublinie.
Zapraszamy

Więcej informacji w witrynie Akademii "Złota 9"
Sergiusz Kieruzel : s.kieruzel@eds-fundacja.pl


Festiwal INTERCULT
Centrum Mediów Obywatelskich
Jak młodzi ludzie z różnych krajów mogą się spotkać i stworzyć bardzo ambitny produkt końcowy o wysokiej jakości i przekazie społecznym?
Już od początku 2008 r. INTERCULT wspiera nawiązywanie kontaktów pomiędzy młodymi ludźmi poprzez muzykę i media, tak aby przekraczać bariery w porozumiewaniu się. Festiwal INTERCULT jest zorganizowany przez European Youth4Media Network. Zespoły produkcyjne składające się z młodzieży z dziesięciu krajów europejskich pokazywały swoje prace, dyskutowały o nich oraz razem wypracowały serię przekazów na żywo.

Więcej w witrynie Fundacji
Michał Wójcik : wojcik@eds-fundacja.pl
Projekt jest współfinansowany w ramach programu pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2008 r.
Szkolenia na temat ewaluacji kampanii wyborczej oraz planowania strategicznego dla członków białoruskich organizacji społecznych
W dniach 6-9 listopada 2008 r. w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie odbędzie się piąte spotkanie w ramach projektu „Szkolenia na temat prowadzenia kampanii wyborczej dla członków białoruskich organizacji społecznych”.
Podczas spotkania odbędzie się ewaluacja kampanii wyborczych do białoruskiego parlamentu prowadzonych przez uczestników projektu, a następnie przeprowadzone zostanie szkolenie dotyczące ewaluacji kampanii wyborczych i innych akcji o charakterze społecznym i politycznym. Kolejne i ostatnie spotkanie w ramach projektu odbędzie się w dniach 20-23 listopada 2008. Podczas spotkania odbędzie się warsztat na temat planowania i myślenia strategicznego. Następnie uczestnicy projektu przygotują plan strategiczny dla reprezentowanych przez siebie organizacji.
W szkoleniach wezmą udział kandydaci do parlamentu białoruskiego z okręgu brzeskiego oraz członkowie ich sztabów wyborczych.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Jacek Białas : j.bialas@eds-fundacja.pl

logo
logo
Projekt finansowany przez Unię Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
„Pracująca mama”
Instytut Rynku Pracy – Fundacji Nowy Staw
Projekt skierowany jest do matek, które z powodu wychowywania dzieci przerwały lub nie podjęły pracy, nadal pozostających bez zatrudnienia, nie zarejestrowanych w PUP ani w KRUS. Chcemy pomóc im w powrocie na rynek pracy poprzez dostarczenie umiejętności poruszania się po nim, diagnozę kompetencji oraz podniesienie bądź aktualizację kwalifikacji zawodowych. W ramach projektu oferujemy: warsztaty aktywizujące, indywidualne doradztwo zawodowe, szkolenie komputerowe, szkolenia zawodowe w wybranym obszarze (administracyjno –biurowe, finansowo-księgowe, handlowe, gastronomiczne) oraz płatne staże zawodowe u pracodawców.
Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczestniczki otrzymają zwrot kosztów dojazdu oraz dofinansowanie opieki nad dzieckiem. Zapraszamy kobiety: - chcące wrócić do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem, - niezatrudnione i niezarejestrowane w urzędzie pracy oraz w KRUS - zamieszkujące w powiatach: lubelskim, kraśnickim, łęczyńskim, janowskim oraz w mieście Lublinie. Projekt będzie trwał do 30 września 2009 roku.

Więcej informacji witrynie IRP
Katarzyna Kańczugowska : k.kanczugowska@irp-fundacja.pl
Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
Zostań koordynatorem projektów młodzieżowych!
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży – Fundacja Nowy Staw
Jak co roku, Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw zaprasza na kilkudniowe szkolenie dla multiplikatorów w Nasutowie, podczas którego osoby chcące zostać koordynatorami młodzieżowych projektów międzynarodowych mogą zdobyć niezbędną do tego wiedzę…. oraz szczyptę praktyki.
W tym roku szkolenie odbędzie się w dniach 18-21 listopada w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie k. Lublina. Tematyka szkolenia obejmie ogólną wiedzę na temat zarządzania projektem, ale także bardziej specyficzne jego aspekty jak edukacja międzykulturowa i proces grupowy.

Więcej informacji witrynie Fundacji
Marta Jędrych : m.jedrych@eds-fundacja.pl


Projekt jest wspierany ze środków Komisji Europejskiej.

Szkolenie nt. funduszy strukturalnych dla dyrektorów szkół i nauczycieli ze szkół województwa lubelskiego
Europe Direct Lublin
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Lublin serdecznie zaprasza dyrektorów szkół, nauczycieli i pedagogów zainteresowanych tematyką pozyskiwania środków europejskich na bezpłatne szkolenie dotyczące Funduszy Strukturalnych dostępnych w województwie lubelskim. Szkolenie będzie trwało jeden dzień. Odbędą się dwie sesje szkoleniowe w dniach 27 i 28 listopada 2008 (każda sesja będzie obejmować te same tematy). Szkolenie odbędzie się w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie (ok. 15 km od Lublina).
Głównym celem przedsięwzięcia jest przekazanie pracownikom placówek oświatowych wiedzy o możliwościach, jakie stwarza Polsce korzystanie z Funduszy Strukturalnych w latach 2007 – 2013, ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, w jaki sposób ich szkoły mogą ubiegać się o fundusze UE na organizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, a także na zakup pomocy dydaktycznych. Uczestnictwo w szkoleniu jest szansą dla nauczyciela i szkoły na sprawniejsze i korzystniejsze pozyskiwanie środków europejskich.

Więcej informacji witrynie Fundacji
Jacek Białas : j.bialas@eds-fundacja.pl
Podsumowanie Forum Ekonomiczne Młodych Liderów
Porozumienie o kształceniu obywatelskim młodzieży gruzińskiej zakończyło kolejną edycję Forum Ekonomicznego Młodych Liderów w Nowy Sączu.
Porozumienie między organizatorami Forum i Uniwersytetem Kaukaskim w Tbilisi podpisano w obecności wicepremiera Gruzji Giorgi Baramidze.

Wspólne wielonarodowe projekty, staże i praktyki oraz wsparcie dla organizacji pozarządowych to konkretny wymiar Forum w Nowym Sączu podsumował zawarcie porozumienia Baramidze. Sytuacja po konflikcie gruzińskim jednym z głównych tematów Forum Ekonomicznego Młodych Liderów. W czterodniowym Forum w Nowym Sączu wzięło udział ponad 300 przedstawicieli organizacji społecznych, politycznych, dziennikarzy, reprezentantów organizacji pozarządowych i gospodarczych z 42 krajów Unii Europejskiej, Europy Wschodniej i Kaukazu

Więcej informacji witrynie Fundacji
Sergiusz Kieruzel : s.kieruzel@eds-fundacja.plNASZ ADRES :
Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw
ul. Leszczyńskiego 14/1-3
20-069 Lublin


tel: 081/5346191 ; fax: 081/5346192
eds@eds-fundacja.pl ; www.eds-fundacja.pl

W PRZYPADKU REZYGNACJI Z SUBSKRYPCJI PROSIMY SKORZYSTAĆ Z FORMULARZA
EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Leszczyńskiego 14/1-3 , 20-069 LUBLIN, POLSKA ,

TEL. +48.81.534.61.91 , FAX +48.81.534.61.92

www.eds-fundacja.pl