EUROPEJSKI DOM SPOTKAN - FUNDACJA NOWY STAW
PRACUJEMY NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO i SOLIDARNOŚCI MIĘDZY NARODAMI
NEWSLETTER NR 23 : WRZESIEŃ 2008
Szanowni Państwo,
Przesyłamy wrześniowy numer biuletynu informacyjnego Fundacji.
Zawiera on aktualne informacje o konferencjach, programach i działaniach Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw i Instytutu Rynku Pracy. Chcemy, za Państwa zgodą, przesyłać systematycznie, co miesiąc informacje o pracy naszej Fundacji. Biuletyn Informacyjny jest jednocześnie zaproszeniem do udziału w organizowanych przez Fundację wydarzeniach, ofertą współpracy dla Państwa w ramach opisywanych przez nas działaniach i inicjatywach.

W imieniu Zespołu Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw
Tomasz Różniak - Prezes Zarządu
www.eds-fundacja.pl t.rozniak@eds-fundacja.pl

NOWOŚCI we WRZEŚNIU 2008
9-12.09.2008 r.
w Nowym Sączu
Forum Ekonomiczne Młodych Liderów
Tworzymy idee dla przyszłości Europy
Zapraszamy do serwisu internetowego Forum Ekonomicznego Młodych Liderów. Forum Ekonomiczne odbędzie się w dniach 09-13 września 2008 w Nowym Sączu. Jest to unikalne spotkanie młodych liderów społecznych, gospodarczych i politycznych z państw Unii Europejskiej, Bałkanów, Europy Wschodniej i Kaukazu.
W Forum Ekonomicznym Młodych Liderów weźmie udział ponad 350 przedstawicieli organizacji społecznych, politycznych, dziennikarzy, reprezentantów organizacji pozarządowych i gospodarczych z 41krajów.
Uczestnicy Forum nie tylko dyskutują o istotnych problemach współczesnej Europy ale też sami próbują znaleźć na nie konkretne odpowiedzi. Forum wyznacza rolę młodego pokolenia w dokonujących się przemianach społecznych i gospodarczych na kontynencie euroazjatyckim. Forum Ekonomiczne Młodych Liderów jest programem partnerskim Forum Ekonomicznego w Krynicy.
Wartość merytoryczna i sukces organizacyjny corocznych edycji pozwala na określenie Forum jako jednego z najważniejszych wydarzeń międzynarodowych młodego pokolenia. Świadczy o tym także duże zainteresowanie mediów z całej Europy i duża obecność w mediach relacji z przebiegu obrad. Dobrą rekomendacją wydarzenia są też tytuły relacji medialnych o ‘twórczym spojrzeniu’ na wyzwania Europy.

Wszystkie obrady plenarne za pośrednictwem telewizji są on-line
www.forum-leaders.eu i www.ngotv.eu.

Więcej informacji w witrynie Fundacji


logo
Seminarium jest współfinansowane przez Unię Europejską
w ramach programu
'Europa dla Obywateli' 2007-2013.

"Porozmawiajmy" w Nowym Sączu 06-13.09.2008
O tym jak politycy i mieszkańcy Unii powinni reagować na bieżące problemy oraz o sposobach wyjścia z kryzysowej sytuacji po referendum w Irlandii będą rozmawiać młodzi Europejczycy w czasie siedmiodniowego seminarium 'Porozmawiajmy', które rozpocznie się w sobotę 06 września w Nowym Sączu.
Dwudziestu pięciu młodych Europejczyków weźmie udział w specjalnych zajęciach zorganizowanych w ramach programu 'Europa dla Obywateli'. Ideą programu jest zainicjowanie dialogu na bieżące tematy pomiędzy mieszkańcami Unii. Gośćmi seminarium będą także rektor Uniwersytetu Kaukaskiego Kakha Shengelia oraz gruziński dziennikarz i publicysta George Mosidze.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Michał Wójcik : wojcik@eds-fundacja.pl


logo

EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW ORGANIZACJĄ WSPIERAJĄCĄ EUROPEJSKI WOLONTARIAT

Spotkania informacyjne dotyczące Wolontariatu Europejskiego
Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, studenckich, a także władz lokalnych i wszystkich instytucji prowadzących działalność nienastawioną na zysk na spotkania informacyjne dotyczące Wolontariatu Europejskiego.
W dniach 17 i 23 września w biurze Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw odbędą się spotkania informacyjne skierowane do organizacji i instytucji, które są zainteresowane goszczeniem i/lub wysyłaniem wolontariuszy w ramach Akcji 2 Programu „Młodzież w Działaniu” - Wolontariat Europejski.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
eds-fundacja@eds-fundacja.pl

logo
logo
logo
Przedsiębiorco - sięgnij po unijne fundusze! - szkolenie
Europe Direct Lublin
Europe Direct – Lublin, Lubelski Punkt Informacji Europejskiej w Lublinie serdecznie zaprasza przedsiębiorców z terenu województwa lubelskiego na szkolenie poświęcone możliwościom finansowania projektów realizowanych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w ramach nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej w latach 2007 – 2013.
Szkolenie odbędzie się w Ośrodku Szkoleniowo – Konferencyjnym Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw w Nasutowie k/Lublina, Nasutów 98A (www.eds-fundacja.pl) w dniu 3.10.2008 r. Po zakończonym szkoleniu będzie istniała możliwość bezpośrednich konsultacji indywidualnych z trenerem, specjalistą z zakresu Funduszy Strukturalnych dla samorządów w Polsce.

Więcej w witrynie Fundacji lub Europe Direct Lublin
Jacek Białas : j.bialas@eds-fundacja.pl
Twoja kariera w Twoich rękach
Instytut Rynku Pracy – Fundacja Nowy Staw
Wspólnie z Gminnym Centrum Aktywizacji Społecznej i Zawodowej w Nasutowie rozpoczęliśmy realizację projektu "Twoja kariera w Twoich rękach". Projekt adresowany jest do uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach.
Będą oni uczestniczyć w warsztatach planowania kariery i poruszania się po rynku pracy oraz w kursie zawodowym operator obrabiarek sterowanych numerycznie, który przeprowadzi Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej w Lublinie - partner projektu.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Konrad Konefał : k.konefal@eds-fundacja.plProjekt współfinansowany ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

Workcamp na cmentarzach żołnierskich
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży – Fundacja Nowy Staw
Już po raz drugi młodzież z Polski i Niemiec zajmuje się odnawianiem i porządkowaniem żołnierskich nekropolii z okresu I wojny światowej. Oprócz pracy, młodzież weźmie udział w licznych warsztatach, spotkaniach, a także zwiedzi Lublin i Kazimierz Dolny.
Partnerami projektu są Profesor Zbigniew Zaleski Poseł Do Parlamentu Europejskiego, Niemiecki Związek Ludowy Opieki Nad Grobami Wojennymi Oddział w Hamburgu oraz Austriacki Czarny Krzyż.

Więcej informacji witrynie Fundacji
Marta Jędrych : m.jedrych@eds-fundacja.pl

logo
Projekt jest współfinansowany ze środków Programu „Młodzież w Działaniu” Unii Europejskiej.
Europo - poznajmy się przez sztukę!
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży – Fundacja Nowy Staw
Jak wiadomo, konkurs „Pomysłowa szkoła” został rozwiązany. Spośród nadesłanych prac zostały wyłowione trzy, które zostały uznane za najbardziej pomysłowe i odpowiadały wymogom całego konkursu. Wśród nich znalazł się szkic projektu napisanego przez gimnazjalistki ze Świdnika, które postanowiły zaprosić na wymianę młodzież z Finlandii, Bułgarii i Portugalii i poznać swoich przyjaciół z różnych stron Europy poprzez sztukę.
Praca nad pisaniem wniosku została zakończona i teraz przygotowujemy się do realizacji projektu, który odbędzie się od 19.09 do 26.09 w Nasutowie. Głównym celem naszego projektu jest stworzenie przedstawienia, które będzie odzwierciedleniem i wyrazem integracji między młodzieżą z czterech różnych stron Europy.

Więcej informacji witrynie Fundacji
Aleksandra Franczak : eds-fundacja@eds-fundacja.plProjekt współfinansowany ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
"Film łączy ludzi"
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży – Fundacja Nowy Staw
Polsko-niemiecka wymiana młodzieży zorganizowana razem z Bennohaus Munster, na której młodzi ludzie zgłębią tajniki kinematografii polskiej, niemieckiej, europejskiej i światowej.
Ważną częścią programu będą projekcje wybitnych dzieł sztuki filmowej Polski i Niemiec. Młodzi fani kina będą też prezentować osiągnięcia kinematografii, a także dyskutować na temat różnych aspektów tej dziedziny sztuki.

Więcej informacji witrynie Fundacji
Marta Jędrych : m.jedrych@eds-fundacja.plProjekt współfinansowany ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
Warsztaty pedagogiczne
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży – Fundacja Nowy Staw
Jest to kolejne polsko-niemieckie spotkanie młodych pedagogów, którzy podczas projektu nabędą cenną wiedzę na temat pracy z różnymi grupami młodzieży i dzieci.
Podczas projektu odbędą jednodniowe staże w takich instytucjach, jak domy dziecka, świetlice wychowawcze, domy opieki społecznej, aby przyjrzeć się, jak w praktyce wygląda praca społeczna. Głównym celem projektu jest jednak przygotowanie młodych ludzi do prowadzenia i koordynacji wymian młodzieży. Partnerem projektu jest Centrum Spotkań Młodzieży w Blossin k/Berlina.

Więcej informacji witrynie Fundacji
Marta Jędrych : m.jedrych@eds-fundacja.pl
Projekt finansowany przez Unię Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Rozpoczęliśmy realizację projektu „Pracująca mama”.
Instytut Rynku Pracy - Fundacja Nowy Staw
Projekt skierowany jest do matek, które z powodu wychowywania dzieci przerwały lub nie podjęły pracy, nadal pozostających bez zatrudnienia, nie zarejestrowanych w PUP ani w KRUS. Chcemy pomóc im w powrocie na rynek pracy poprzez dostarczenie umiejętności poruszania się po nim, diagnozę kompetencji oraz podniesienie bądź aktualizację kwalifikacji zawodowych. W ramach projektu oferujemy: warsztaty aktywizujące, indywidualne doradztwo zawodowe, szkolenie komputerowe, szkolenia zawodowe w wybranym obszarze (administracyjno –biurowe, finansowo-księgowe, handlowe, gastronomiczne) oraz płatne staże zawodowe u pracodawców.
Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczestniczki otrzymają zwrot kosztów dojazdu oraz dofinansowanie opieki nad dzieckiem. Zapraszamy kobiety: - chcące wrócić do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem, - niezatrudnione i niezarejestrowane w urzędzie pracy oraz w KRUS - zameldowane w powiatach: lubelskim, kraśnickim, łęczyńskim, janowskim oraz w mieście Lublinie.

Więcej informacji witrynie Fundacji
Katarzyna Kańczugowska : k.kanczugowska@eds-fundacja.plNASZ ADRES :
Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw
ul. Leszczyńskiego 14/1-3
20-069 Lublin


tel: 081/5346191 ; fax: 081/5346192
eds@eds-fundacja.pl ; www.eds-fundacja.pl

W PRZYPADKU REZYGNACJI Z SUBSKRYPCJI PROSIMY SKORZYSTAĆ Z FORMULARZA
EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Leszczyńskiego 14/1-3 , 20-069 LUBLIN, POLSKA ,

TEL. +48.81.534.61.91 , FAX +48.81.534.61.92

www.eds-fundacja.pl