EUROPEJSKI DOM SPOTKAN - FUNDACJA NOWY STAW
PRACUJEMY NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO i SOLIDARNOŚCI MIĘDZY NARODAMI
NEWSLETTER NR 20 : CZERWIEC 2008
Szanowni Państwo,
Przesyłamy czerwcowy numer biuletynu informacyjnego Fundacji.
Zawiera on aktualne informacje o konferencjach, programach i działaniach Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw i Instytutu Rynku Pracy. Chcemy, za Państwa zgodą, przesyłać systematycznie, co miesiąc informacje o pracy naszej Fundacji. Biuletyn Informacyjny jest jednocześnie zaproszeniem do udziału w organizowanych przez Fundację wydarzeniach, ofertą współpracy dla Państwa w ramach opisywanych przez nas działaniach i inicjatywach.

W imieniu Zespołu Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw
Tomasz Różniak - Prezes Zarządu
www.eds-fundacja.pl t.rozniak@eds-fundacja.pl

NOWOŚCI w CZERWCU 2008

logo

WYSTAWA
EUROPA 
DLA MŁODYCH

16-17.06.2008
LUBLIN

Europa dla młodych
Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw ma zaszczyt zaprosić Państwa na wystawę pt. „Młodzież w działaniu”. Jest to program Unii Europejskiej wspierający uczestnictwo w kształceniu pozaszkolnym i międzynarodową mobilność młodych. Zachęca on do podejmowania różnorakich działań na rzecz społeczności lokalnej służących także indywidualnemu rozwojowi uczestników, a także promuje ideę zjednoczonej Europy poprzez wspieranie międzynarodowych spotkań młodzieży, seminariów i konferencji tematycznych.
Wystawa odbędzie się w dniach 16 -17 czerwca 2008 roku
w centrum Lublina.
W drugim dniu - 17 czerwca w godzinach 12 – 18 zapraszamy do punktu informacyjnego Fundacji towarzyszącego wystawie. Młodzi ludzie będą mogli uzyskać informacje na temat staży i praktyk międzynarodowych, wolontariatu oraz wymian międzynarodowych.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Sergiusz Kieruzel : s.kieruzel@eds-fundacja.pl

powiekszenie

9 - 12.09.2008
w Nowym Sączu


Forum Ekonomiczne Młodych Liderów
W dniach 9 - 12 września 2008 w Nowym Sączu odbędzie się Forum Ekonomiczne Młodych Liderów. Jest to największe spotkanie młodych liderów w Europie. W tym roku w Forum Ekonomicznym Młodych Liderów weźmie udział ponad 250 przedstawicieli organizacji politycznych, pozarządowych, społecznych i gospodarczych z 33 krajów Unii Europejskiej, Europy Wschodniej i Kaukazu. Forum jest programem partnerskim XVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy.
Głównym przesłaniem Forum jest „tworzenie idei dla przyszłości Europy”. Forum jest miejscem dyskusji i refleksji na temat istotnych problemów i wyzwań Europy, roli młodego pokolenia w dokonujących się przemianach gospodarczych na kontynencie euroazjatyckim. Młodzi Liderzy reprezentujący kraje Unii Europejskiej, Europy Wschodniej i Kaukazu wezmą udział w obradach XVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy. Ponadto program Forum Ekonomicznego Młodych Liderów w Nowym Sączu obejmować będzie dyskusje panelowe, warsztaty w grupach problemowych, narodowe prezentacje organizacji, wystawy oraz spotkania z polską kulturą.
Gośćmi Forum Ekonomicznego Młodych Liderów byli wybitni politycy, działacze gospodarczy, liderzy ruchów społecznych m.in. Jurij Afanasjew (Prezydent Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego), Giorgi Baramidze (Wicepremier Gruzji), Algirdas Brazauskas (b. Prezydent Litwy), Vitalino Canas (Przewodniczący Komisji Spraw Europejskich Parlamentu Portugalii), Karel Dyba (Profesor Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego Praga, Minister Gospodarki Republiki Czeskiej), Zyta Gilowska (Wicepremier, Minister, Ministerstwo Finansów RP), Hanna Gronkiewicz-Walz (Prezydent m.st. Warszawy), Dalia Grybauskaite (Komisarz UE ds. budżetu i programowania finansowego), Grigorij Jawliński (polityk, Rosja), Kluza Stanisław (Przewodniczący, Komisja Nadzoru Finansowego), Milan Kućan (b. Prezydent Słowenii), Janusz Lewandowski (Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej, Parlament Europejski), Kazimierz Marcinkiewicz (Premier RP w latach 2005-2006), Siergiej Markov (politolog, deputowany do Dumy, Doradca Prezydenta Rosji), Aleksander Milinkiewicz (lider Ruchu Za Wolność, Białoruś), Cristian Nacu (Wiceprezes i Dyrektor Enterprise Investors Rumunia), Neverovic Jaroslav (Wiceminister Spraw Zagranicznych Litwy) , Christoph Rosenberg (Przedstawiciel Miedzynarodowego Funduszy Walutowego na Europę Środk. i Państwa Bałtyckie), Jorge Sampaio (były Prezydent Portugalii) , Rudolf Schuster (b. Prezydent Slowacji) , Reinhard Selten (laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii), Robert Sutor (Wiceprezes IBM Co.), Kaha Szengelija (Rektor Uniwersytetu Kaukaskiego; Deputowany Parlamentu Gruzji), Leopold Unger (publicysta), Ludwik Wiśniewski OP (Dominikanin. Założyciel Akademii Złota 9), Maciej Zięba OP (Dyrektor, Instytutu Tertio Millennio i inni.

Organizatorem głównym Forum jest Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw. Partnerami są Forum Ekonomiczne w Krynicy i Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu”.

Organisational office of the Forum:
European Meeting Centre – Nowy Staw Foundation
ul.Leszczyńskiego 14/1-3, 20-069 Lublin, Poland
Tel. +48 81 534 61 91
Fax. +48 81 534 61 92

www.forum-leaders.eu
forum@eds-fundacja.pl
Sergiusz Kieruzel : s.kieruzel@eds-fundacja.pl

logo

Noc Kultury – Lublin, 7/8 czerwca 2008
Już po raz drugi w Lublinie odbyło się prawdziwe święto kultury. W jedną noc – z 7. na 8. czerwca – Lublinianie i goście mogli doświadczyć wielu przeżyć oferowanych im przez niemal wszystkie lubelskie instytucje i ośrodki kultury, artystów i animatorów kultury.
Otwarte na oścież były teatry, kina, galerie, kluby. Ulice i place w centrum miasta zagospodarowały różnorodne grupy artystyczne. Każda dzielnica Lublina oferowała swoim mieszkańcom coś ciekawego i niebanalnego.Po raz pierwszy w tym ważnym społeczno-kulturalnym wydarzeniu wziął też udział Europejski Dom Spotkań- Fundacja Nowy Staw. Nasza oferta skupiła się na trzech działaniach:
- całodobowym punkcie informacji europejskiej w biurze Fundacji, gdzie konsultanci Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie, Europe Direct i Eurodesk udzielali wszelkich informacji na tematy związane z Unią Europejską;
- pokazie filmów na Rynku Starego Miasta – wyprodukowanych w ramach działań programowych Fundacji oraz naszych organizacji partnerskich z całej Europy;
- lotnych brygadach filmowych – rejestrujących wydarzenia Nocy Kultury i przygotowujących przekaz internetowy na portalu www.ngotv.eu.
Noc Kultury, jako manifestacja kulturalna miasta, jest ważnym krokiem Lublina w walce o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Ewa Orzeszko : e.orzeszko@eds-fundacja.pl


logo
logo
Projekt jest współfinansowany w ramach programu pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2008 r.
Akademi@ demokracji na Ukrainie
W maju ruszyła rekrutacja słuchaczy szkoły służby obywatelskiej na Ukrainie. Młodzież z obwodu rówieńskiego, wołyńskiego i zakarpackiego będzie miała możliwość nie tylko wziąć udział w warsztatach i zajęciach przygotowujących ich do pełnienia funkcji publicznych, ale także wypocząć na spływie kajakowym na Zakarpaciu, odwiedzić średniowieczny Lublin i Kraków oraz spotkać się z młodymi liderami z całej Europy w czasie Forum Ekonomicznym Młodych Liderów w Nowym Sączu.
Program akademii jest skierowany do wyróżniającej się młodzieży w wieku 17-21, która interesuje się sprawami społecznymi i politycznymi oraz przejawia zainteresowanie pracą w lokalnych organizacjach obywatelskich.
Akademi@ demokracji jest wspólnym transgranicznym projektem Lublina, Łucka i Mukaczewa. Realizują go Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw z Lublina, Centrum Obywatelskich Organizacji Wołynia 'Nasza Sprawa' z Łucka oraz Centrum Integracji Europejskiej i Współpracy Transgranicznej z Mukaczewa.

Więcej informacji witrynie Fundacji
Michał Wójcik : m.wojcik@eds-fundacja.pl


logo
Projekt jest współfinansowany w ramach programu pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2008 r.
Szkolenie na temat organizacji sztabu wyborczego dla członków białoruskich organizacji społecznych
W dniach 5-7 czerwca 2008 r. w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie k/Lublina odbyło się drugie spotkanie w ramach projektu „Szkolenia na temat prowadzenia kampanii wyborczej dla członków białoruskich organizacji społecznych”.
Warsztaty poświęcone były przede wszystkim metodom tworzenia sztabu wyborczego rozumianego jako zespół ludzi. Podczas zajęć uczestnicy otrzymali teoretyczną wiedzę na temat rekrutacji i motywacji wolontariuszy oraz na temat składu osobowego i podziału zadań w sztabie wyborczym. Na zakończenie uczestnicy szkolenia przygotowali schematy organizacyjne swoich sztabów wyborczych.
W szkoleniu wzięło udział 2 kandydatów do białoruskiego parlamentu oraz członkowie ich sztabów wyborczych – łącznie 11 osób.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Jacek Białas : j.bialas@eds-fundacja.pl


European Forum on Youth and Moving Images (REJI 2008), Paryż
W dniach 20 listopada - 7 grudnia 2008 r. w Paryżu odbędzie się Europejskie Forum Filmowe REJI 2008 (European Forum on Youth and Moving Images). Forum organizowane jest przez organizację Kyrnea International i jej europejskich partnerów z okazji obchodów Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego.
Program forum obejmuje między innymi:
- publiczne pokazy filmów zrealizowanych przez młodych twórców z całej Europy,
- debaty i spotkania młodych filmowców z przedstawicielami branży filmowej,
- 3-dniowe warsztaty z profesjonalnymi twórcami filmowymi.
W Forum weźmie udział ponad 150 młodych (16-21 lat) filmowców z 15 europejskich państw. Organizatorzy pokrywają wszystkie koszty uczestnictwa! (koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia).

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Ewa Orzeszko : e.orzeszko@gmail.com


logo
Projekt jest współfinansowany w ramach programu pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2008 r.
Szkolenie na temat wystąpień publicznych i komunikacji społecznej dla członków białoruskich organizacji społecznych
W dniach 19-22 czerwca w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie odbędą się kolejne warsztaty dla kandydatów do białoruskiego parlamentu oraz członków ich sztabów wyborczych.
Szkolenie poświęcone będzie wystąpieniom publicznym i komunikacji społecznej podczas kampanii wyborczej. Uczestnicy projektu przeszkoleni zostaną w zakresie wystąpień telewizyjnych, a także komunikacji z wyborcami podczas odwiedzania ich w mieszkaniach (metoda „od drzwi do drzwi”). Warsztaty odbędą się w ramach projektu „Szkolenia na temat prowadzenia kampanii wyborczej dla członków białoruskich organizacji społecznych”.
Projekt jest współfinansowany w ramach programu pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2008 r.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Jacek Białas : j.bialas@eds-fundacja.pl

logo
logo
Przedsięwzięcie jest
realizowane ze środków
Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego
oraz
Komisji Europejskiej


Warsztaty z Programu Kultura 2007-2013
Serdecznie zapraszamy na bezpłatne warsztaty dotyczące możliwości pozyskania unijnych grantów na projekty kulturalne.
Jednym z głównych celów funkcjonowania Punktu Kontaktowego ds. Kultury jest promowanie Programu Kultura (2007-2013) oraz informowanie potencjalnych beneficjentów o możliwościach pozyskiwania funduszy wspólnotowych na projekty kulturalne. Zadanie to jest realizowane m.in. poprzez organizację ogólnopolskich konferencji oraz szkoleń. W ich trakcie pracownicy i eksperci Punktu przybliżają polskim organizacjom i instytucjom kulturalnym zasady ubiegania się o granty oraz zachęcają do nawiązywania międzynarodowych kontaktów.
Szkolenie dotyczące Programu Kultura odbędzie się 24 czerwca 2008 r. w godz. 11.00- 16.00

Więcej informacji w witrynie RCIE
Andrzej Skórski : a.skorski@eds-fundacja.pl


logo
Projekt jest współfinansowany ze środków Programu „Młodzież w Działaniu” Unii Europejskiej.
Razem Lepiej…. – czyli młoda Europa znowu w akcji!
Po raz kolejny młodzież gimnazjalna postanowiła skorzystać z możliwości, jaką daje program „Młodzież w Działaniu”. Tym razem tematem europejskiego spotkania młodzieży będzie tożsamość kulturowa.
Pomiędzy 22 a 29 czerwca młodzi ludzie Polski, Włoch, Ukrainy i Białorusi będą brali udział w wymianie międzynarodowej, której głównym tematem będzie różnorodność kulturowa Europy. Podczas swojego pobytu w Europejskim Domu Spotkań Nasutowie, gdzie odbędzie się spotkanie młodzież będzie zastanawiała się co składa się na tożsamość kulturową, co łączy a co dzieli poszczególne kraje i jak możemy wykorzystać nasza różnorodność dla naszego wspólnego dobra.
Smaku całej wymianie dodadzą wieczory narodowe, gdzie uczestnicy będą prezentowali swoje kultury od strony kulinarnej i artystycznej.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Ewa Niemiałkowska : e.niemialkowska@eds-fundacja.pl


logo
Projekt jest współfinansowany ze środków Programu „Młodzież w Działaniu” Unii Europejskiej.
Wolontariat Europejski
w Europejskim Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw

Laura z Estonii, Ricardo z Portugalii i Malte z Niemiec – trójka wolontariuszy zagości w Fundacji od 1 lipca 2008.
Przez najbliższe dwanaście miesięcy będziemy gościć troje młodych wolontariuszy, którzy będą zdobywać i poszerzać swoje umiejętności w zakresie pracy z mediami. Podczas pobytu w Lublinie Laura, Ricardo i Malte nauczą się jak wykorzystywać możliwości, jakie dają media w procesie aktywizowania młodych ludzi. Poznają tajniki pracy z kamerą, nauczą się zbierać materiał filmowy, montować i przygotowywać do transmisji w sieci.
Do zadań naszych wolontariuszy będzie należało m.in. praca nad magazynem PRIORITAIRE!, dokumentowanie bieżących działań Fundacji oraz organizowanie warsztatów medialnych dla lokalnej młodzieży.
Wierzymy, że roczny wolontariat wzbogaci nie tylko naszych „podopiecznych” ale także działania naszej organizacji.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Ewa Niemiałkowska : e.niemialkowska@eds-fundacja.pl


logo
Projekt jest współfinansowany ze środków Programu „Młodzież w Działaniu” Unii Europejskiej.
Szkolenia regionalne - to już koniec!
Na początku czerwca zakończył się cykl szkoleń regionalnych nt. programu „Młodzież W Działaniu” oraz pozyskiwania środków z programu.
Wraz z dniem 6 czerwca zakończył się cykl szkoleń regionalnych dotyczący programu „Młodzież w Działaniu”. Od początku roku Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw przeprowadziła pięć dwudniowych szkoleń w Lublinie oraz dwa szkolenia pod Rzeszowem.
W sumie w siedmiu szkoleniach wzięło udział ponad 160 osób z województw lubelskiego oraz podkarpackiego zainteresowanych realizowaniem projektów w ramach programu Młodzież w Działaniu oraz pozyskaniem wiedzy na temat możliwości, jakie program daje młodzieży oraz organizacjom pracującym z i dla młodych ludzi.
Zapraszamy na kolejne szkolenia, o których na bieżąco będziemy informować na naszej stronie internetowej.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Ewa Niemiałkowska : e.niemialkowska@eds-fundacja.plNASZ ADRES :
Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw
ul. Leszczyńskiego 14/1-3
20-069 Lublin


tel: 081/5346191 ; fax: 081/5346192
eds@eds-fundacja.pl ; www.eds-fundacja.pl

W PRZYPADKU REZYGNACJI Z SUBSKRYPCJI PROSIMY SKORZYSTAĆ Z FORMULARZA
EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Leszczyńskiego 14/1-3 , 20-069 LUBLIN, POLSKA ,

TEL. +48.81.534.61.91 , FAX +48.81.534.61.92

www.eds-fundacja.pl