EUROPEJSKI DOM SPOTKAN - FUNDACJA NOWY STAW
PRACUJEMY NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO i SOLIDARNOŚCI MIĘDZY NARODAMI
NEWSLETTER NR 59 : LIPIEC 2011
Szanowni Państwo,
Przesyłamy lipcowy numer biuletynu informacyjnego Fundacji.
Zawiera on aktualne informacje o konferencjach, programach i działaniach Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw i Instytutu Rynku Pracy. Chcemy, za Państwa zgodą, przesyłać systematycznie, co miesiąc informacje o pracy naszej Fundacji. Biuletyn Informacyjny jest jednocześnie zaproszeniem do udziału w organizowanych przez Fundację wydarzeniach, ofertą współpracy dla Państwa w ramach opisywanych przez nas działaniach i inicjatywach.

W imieniu Zespołu Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw
Tomasz Różniak - Prezes Zarządu
www.eds-fundacja.pl t.rozniak@eds-fundacja.pl

NOWOŚCI w LIPCU 2011

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie
Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej.
Wakacyjne spotkania z euro i Europą.

Zakończyliśmy cykl letnich spotkań dla dzieci i młodzieży. Objęcie przez Polskę Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej stało się inspiracją tegorocznej akcji „Lato z bankiem centralnym”, organizowanej przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Lublinie we współpracy z Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie oraz z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim w Lublinie. Łącznie zrealizowano ponad 50 spotkań w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim i Narodowym Banku Polskim.
W związku z tym przedsięwzięciem została przygotowana specjalna ścieżka edukacyjna. Była ona skierowana do dzieci z województwa lubelskiego, które korzystały z oferty półkolonii organizowanych przez stowarzyszenia i placówki oświatowe. Projekt był realizowany w dniach od 29 czerwca do 22 lipca 2011 r. i miał na celu przekazanie wiedzy na temat Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej w sposób atrakcyjny, ciekawy i dostosowany do wieku odbiorców. Działania związane z walutą euro miały na celu lepsze poznanie państw Unii Europejskiej, przybliżenie tematyki związanej z walutą euro oraz zachęcenie do poszerzania wiedzy na temat Unii Europejskiej.

Więcej informacji
Andrzej Skórski: a.skorski@eds-fundacja.pl

Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Projekt „Youth4Youth” rozpoczęty warsztatami lokalnymi w Nasutowie

Właśnie zakończyły się pierwsze warsztaty grupy polskiej odbywające się w ramach projektu „Youth4Youth” w dniach od 20 do 23 lipca. Projekt będzie realizowany dzięki finansowemu wsparciu programu Komisji Europejskiej „Młodzież w działaniu” do marca 2012 roku. Działania przewidziane w projekcie składają się między innymi z dwóch spotkań międzynarodowych, warsztatów grupy polskiej oraz warsztatów aktywizacyjnych dla młodzieży z Lubelszczyzny.
Projekt został stworzony przez nieformalną grupę młodzieży „The Chosen Ones” przy współpracy z pracownikami Fundacji Nowy Staw oraz organizacją partnerska z Włoch. Działania uczestników projektu mają na celu promowanie edukacji rówieśniczej jako narzędzia wspierającego aktywność młodych osób. Ten cel projektu zostanie zrealizowany poprzez wydanie przewodnika od młodzieży dla młodzieży, nakręcenie trzech krótkich filmów promujących projekty młodzieżówe oraz stworzenie strony internetowej projektu z międzynarodowym forum dla aktywnej młodzieży.
Pierwsze warsztaty grupy polskiej miały za zadanie pogłębienie wiedzy uczestników na temat edukacji rówieśniczej i aktywnego uczestnictwa oraz wypracowanie wspólnej koncepcji przewodnika i działań promocyjnych. Ponadto warsztaty dla grupy polskiej były przygotowaniem do pierwszego spotkania międzynarodowego, które rozpoczyna się już 9 sierpnia we Włoszech.

Więcej informacji
Eliza Iwan: e.iwan@eds-fundacja.pl

Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Międzynarodowe spotkanie młodych pasjonatów folkloru w Nasutowie zakończone spektaklem w Teatrze im. H. Ch. Andersena

Młodzi pasjonaci folkloru z pięciu krajów Europy dzięki finansowemu wsparciu programu "Młodzież w działaniu" od 2 do 10 lipca realizowali projekt w Nasutowie, którego głównym celem było poznanie siebie nawzajem i wymiana swoich doświadczeń w zakresie kultury ludowej.
Uczestnicy projektu zatytułowanego „Poprzez folklor do młodości” zajmowali się przede wszystkim prowadzeniem dla siebie nawzajem warsztatów tanecznych, muzycznych a także rękodzielniczych.
Po tygodniu intensywnych prac nad intensywnymi próbami tanecznymi, w celu podzielenia się swoją pasją do sztuki ludowej z mieszkańcami Lublina odbył się występ kończący spotkanie młodzieży w Teatrze im. H. Ch. Andersena. Podczas przedstawienia zaprezentowały swoje narodowe tańce i piosenki grupy z Turcji, Łotwy, Węgier, Polski i Bułgarii, a także została przedstawiona krótka choreografia przygotowana przez wszystkich uczestników wymiany.

Więcej informacji
Eliza Iwan: e.iwan@eds-fundacja.pl


Projekt współfinansowany
ze środków
Fundacji Współpracy
Polsko-Niemieckiej

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
Polsko-niemiecko-francuski workcamp ekologiczny

W dniach 16-29 lipca w CREPS de Wattignies i Nasutowie odbyło się polsko-niemiecko-francuskie spotkanie młodzieży dotyczące ekologii.
Spotkanie było wspólną inicjatywą Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw w Lublinie i organizacji Europa Direkt e.V. w Dreźnie we współpracy z CEFIR Centre d’Education et de Formation Interculturel Rencontre - Dunkerque. W dniach 16-21 lipca projekt odbywał się w CREPS de Wattignies, natomiast w dniach 22-29 lipca w Nasutowie.
Celem spotkania było uwrażliwienie uczestników na problematykę związana z ekologią i przeprowadzenie warsztatów tematycznych, tj. obejrzenie filmu o tematyce ekologicznej i praca w grupach narodowych opierająca się na filmie, prezentacja wyniku prac. Ponadto młodzież uczestniczyła w warsztatach muzycznych, pantomimicznych i akrobatycznych, jak również w grze miejskiej zarówno w Lille jak i w Lublinie, dzięki czemu młodzi ludzie poznali lepiej oba miasta. Uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia parku Mosaïc w Lille, odwiedzenia Centrum Młodzieży w Armentires, gospodarstwa ekologicznego na Lubelszczyźnie, jak również uczestniczenia w pracach porządkowych na terenie Domu Dziecka przy ul. Kilińskiego w Lublinie.

Więcej informacji
Sylwia Jezierska: s.jezierska@eds-fundacja.plRegionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie
Kampania informacyjna o Prezydencji w Biurach Obsługi Mieszkańców

Przedstawiciele Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie przez cały lipiec pełnili dyżury w Biurach Obsługi Mieszkańców (BOM).
W ten sposób chcieliśmy skuteczniej dotrzeć do mieszkańców naszego miasta. Na wspomnianych dyżurach osoby zainteresowane Unią Europejską mogły uzyskać informacje dotyczące prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej. Łącznie odbyło się siedem dyżurów we wszystkich czterech Biurach Obsługi Mieszkańców.

Więcej informacji
Bartłomiej Martys: b.martys@eds-fundacja.pl

RCIE / Europe Direct w Lublinie
Polska rozpoczęła Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej!

Z okazji tego wydarzenia Regionalne Centrum Informacji Europejskiej i Punkt Informacyjny Europe Direct – Lublin zorganizowały stoisko informacyjne na temat Prezydencji przed Ratuszem, flash mob w centrum Lublina oraz włączyły się w organizację festynu rodzinnego „Święto Europy” w ośrodku Słoneczny Wrotków.
Polską Prezydencję powitaliśmy bardzo bogatym programem, świętowaliśmy na poważnie i na wesoło.
Z okazji rozpoczęcia Prezydencji rozstawiliśmy przed Ratuszem stoisko informacyjne, na którym każdy zainteresowany mógł uzyskać informację na temat tego, czym jest Prezydencja, jakie są polskie priorytety, korzyści dla Polski wynikające z przewodnictwa oraz jak działa Rada Unii Europejskiej. Osoby odwiedzające stoisko mogły się też zaopatrzyć w materiały informacyjne.
Kolejną akcją był flash mob. Po wysłuchaniu hymnu Lublina oraz „Ody do radości” odegranej przez miejskiego trębacza, mieszkańcy Lublina i regionu ubrani na biało-czerwono lub żółto-niebiesko zebrali się w samo południe przed Ratuszem i uformowali napis UE PL. Pomimo deszczowej pogody w naszej inicjatywie wzięło udział około 80 osób. Mniej więcej w tym samym czasie w niebo „poszybowało” kilkaset niebieskich balonów wypełnionych helem.
Następnie odbyły się konkursy wiedzowe z nagrodami o Unii Europejskiej i Prezydencji.
Kulminacją obchodów objęcia Prezydencji był festyn rodzinny „Święto Europy”, który odbył się wieczorem nad Zalewem Zemborzyckim. Przedsięwzięcie miało charakter rodzinnego pikniku. Głównym organizatorem był „Dziennik Wschodni”. W programie festynu znalazły się liczne występy artystyczne (wystąpił m.in. zespół Afromental oraz kabarety), grillowanie z ViP-ami, pokaz sztucznych ogni i wiele innych atrakcji. Oprócz zabawy uczestnicy festynu mogli skorzystać z oferty stoiska informacyjnego na temat Prezydencji zorganizowanego przez Regionalne Centrum Informacji Europejskiej i Punkt Informacyjny Europe Direct – Lublin, na którym oprócz wiedzy, można było zdobyć nagrody rzeczowe. Ponadto przedstawiciel RCIE w Lublinie prowadził na scenie konkursy europejskie, które cieszyły się dużym zainteresowaniem zgromadzonych.

Więcej informacji
Marta Jedrych: m.jedrych@eds-fundacja.plInstytut Rynku Pracy
Staże zawodowe trwają
W ramach projektu „Pracujący absolwent” trwają staże zawodowe. Wielu uczestników i pracodawców jest zadowolonych z nawiązanej współpracy.
Przeprowadzane są kontrole staży zawodowych, podczas których pracodawcy wyrażają podziękowanie za dobrych stażystów. Wszystkie staże przebiegają poprawnie zgodnie z umowami stażowymi.
Projekt „Pracujący absolwent” realizowany jest w ramach PO KL (Poddziałanie 6.1.1) na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie. Projekt skierowany jest do 90 osób w wieku 18-25 lat, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo z województwa podkarpackiego. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i kwalifikacji zawodowych uczestniczek/ków projektu oraz wzrost ich poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia.

Więcej informacji
Olena Shnayder/Beata Mroczka: o.shnayder@eds-fundacja.plInstytut Rynku Pracy
Konferencja podsumowująca projekt
„Zmiana roli – szkolenia zawodowe dla osób odchodzących z rolnictwa”
21 czerwca 2011 r. w Pałacu Czartoryskich w siedzibie PAN przy Placu Litewskim 2, odbyła się konferencja podsumowująca projekt, którego celem było przekwalifikowanie osób odchodzących z rolnictwa.
Konferencja podsumowująca projekt była ostatnim z działań przewidzianych w projekcie „Zmiana roli – szkolenia zawodowe dla osób odchodzących z rolnictwa”.
W miłej atmosferze i gronie życzliwych osób spotkaliśmy się, aby wspólnie podzielić się naszymi doświadczeniami z realizacji projektu wspierającego zdobywanie nowych kwalifikacji. Wśród zaproszonych gości znaleźli się uczestnicy projektu, przedsiębiorcy, pracodawcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i stowarzyszeń działających na obszarach wiejskich.

Więcej informacji
Aneta Mojduszka: a.mojduszka@eds-fundacja.pl

Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Spotkanie młodzieży polonijnej „Wolontariat przez granice”

Już po raz trzeci Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw organizuje spotkanie młodzieży polonijnej. W tym roku spotkanie odbędzie się pod hasłem „Wolontariat przez granice” – swoją tematyką nawiązywać będzie do Europejskiego Roku Wolontariatu. Odbędzie się ono w dniach 2 – 12 września 2011 w Nasutowie, Lublinie, Nowym Sączu oraz Krakowie.
Qolontariat przez granice” będzie 11 dniowym spotkaniem młodzieżowych liderów polonijnych, reprezentujących polskie instytucje, organizacje pozarządowe i młodzieżowe oraz szkoły z Białorusi, Gruzji, Litwy, Mołdowy, Rosji oraz Ukrainy. Spotkanie ma charakter warsztatów wymiany dobrych praktyk oraz doświadczeń w zakresie pracy wolontariackiej oraz umiejętności liderskich, będzie również doskonałą okazją na kontakt z historią, jej konfrontację ze współczesnością, jak również okazja na nawiązanie kontaktów z rówieśnikami z Polski i Europy.

Więcej informacji
Jacek Lis: j.lis@eds-fundacja.pl


NASZ ADRES :
Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw
ul. Skłodowskiej-Curie 3, 20-029 Lublin

tel: +48.81.5346191 ; fax: +48.81.5346192
eds@eds-fundacja.pl ; www.eds-fundacja.pl
W PRZYPADKU REZYGNACJI Z SUBSKRYPCJI PROSIMY SKORZYSTAĆ Z FORMULARZA
EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Skłodowskiej-Curie 3, 20-029 LUBLIN, POLSKA ,

TEL. +48.81.534.61.91 , FAX +48.81.534.61.92

www.eds-fundacja.pl