EUROPEJSKI DOM SPOTKAN - FUNDACJA NOWY STAW
PRACUJEMY NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO i SOLIDARNOŚCI MIĘDZY NARODAMI
NEWSLETTER NR 46 : SIERPIEŃ 2010
Szanowni Państwo,
Przesyłamy sierpniowy numer biuletynu informacyjnego Fundacji.
Zawiera on aktualne informacje o konferencjach, programach i działaniach Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw i Instytutu Rynku Pracy. Chcemy, za Państwa zgodą, przesyłać systematycznie, co miesiąc informacje o pracy naszej Fundacji. Biuletyn Informacyjny jest jednocześnie zaproszeniem do udziału w organizowanych przez Fundację wydarzeniach, ofertą współpracy dla Państwa w ramach opisywanych przez nas działaniach i inicjatywach.

W imieniu Zespołu Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw
Tomasz Różniak - Prezes Zarządu
www.eds-fundacja.pl t.rozniak@eds-fundacja.pl

NOWOŚCI w SIERPNIU 2010


V Forum Ekonomiczne Młodych Liderów w Nowym Sączu
rozpocznie się już we wtorek 7 września 2010 roku.
Ponad 250 młodych liderów z 32 państw Unii Europejskiej, Europy Wschodniej i Kaukazu oraz kilkadziesiąt ważnych osobistości świata polityki i biznesu, wśród nich przewodniczący Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso, spotka się w Nowym Sączu, aby rozmawiać o przyszłości kontynentu podczas Forum Ekonomicznego Młodych Liderów. V Forum Ekonomiczne Młodych Liderów odbędzie się w dniach 7-11 września 2010 w Nowym Sączu. Tematem tegorocznego spotkania będzie „Europa – kontynent innowacji, czy regresu?”. Ideą Forum jest tworzenie miejsca spotkań dla młodych ludzi z Unii Europejskiej, Europy Wschodniej, Bałkanów oraz Kaukazu. Uczestnicy Forum wezmą udział w panelach dyskusyjnych, warsztatach, wieczorach biznesowym. Młodzi Liderzy będą uczestniczyć również w obradach XX Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Więcej informacji w witrynie Forum
Katarzyna Dudziak: k.dudziak@eds-fundacja.plChrześcijański Tydzień Społeczny
W dniach 15-17 października 2010 roku odbędzie się w Gdańsku III Chrześcijański Tydzień Społeczny pod hasłem: „Wolność i solidarność dla dobra wspólnego – polskie wyzwania.”
Tydzień poświecony będzie głównym problemom i wyzwaniom społecznym w Polsce takim jak: edukacja i wychowanie, solidarność, bieda, rozwój lokalny i regionalny, prawa pracownicze, polityka na rzecz rodziny, wartości kształtujące życie społeczne i gospodarcze w Polsce. Wierzymy, iż wspólna refleksja nad tymi zjawiskami pozwoli nam na twórcze proponowanie rozwiązań w ważnych kwestiach społecznych. Jako temat przewodni Tygodnia przyjęto zasadę pomocniczości w odniesieniu do praktyki życia społecznego i gospodarczego po 20 latach przemian ustrojowych w Polsce.
JE Ks. Arcybiskup Sławoj Leszek Głodź objął honorowy patronat nad III Chrześcijańskim Tygodniem Społecznym.
Zapraszamy przedstawicieli chrześcijańskich organizacji społecznych i stowarzyszeń oraz związków zawodowych do współpracy w przygotowaniu III Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego. Formuła organizacyjna Tygodnia jest otwarta na wszystkie środowiska, którym bliska jest idea Chrześcijańskich Tygodni Społecznych. Celem Tygodnia jest prezentacja i promocja zaangażowania społecznego chrześcijan w Polsce; bierze w nim udział ok. 250 osób z całej Polski. Uczestnicy to przedstawiciele organizacji obywatelskich, związków zawodowych, samorządów, świata nauki i biznesu.
III Chrześcijański Tydzień Społeczny, który odbędzie się w Gdańsku, będzie miejscem wspomnienia Śp. Macieja Płażyńskiego, Marszałka Sejmu RP, wybitnego Gdańszczanina, męża stanu. Będzie to czas refleksji nad Jego wizją społeczną i polityczną.

Więcej informacji w witrynie Tygodnia
Katarzyna Kańczugowska: k.kanczugowska@eds-fundacja.plInstytut Rynku Pracy
Targi edukacyjne promujące kształcenie ustawiczne
Zamość - Sobota 21 sierpnia 2010r. godz. 13.00-18.00, Rynek Wielki
Puławy – Niedziela 29 sierpnia 2010 godz. 13.00-18.00, Puławskie Błonia

Zapraszamy do udziału w targach edukacyjnych promujących kształcenie ustawiczne w formach szkolnych, które odbędą się w Zamościu i Puławach. Są to już ostatnie z całego cyklu targów, które realizowane były w ramach projektu „Informacja – edukacja – lepsza przyszłość” współfinansowanego ze środków EFS.
Patronat Honorowy nad tym wydarzeniem objął Krzysztof Babisz Lubelski Kurator Oświaty oraz Marcin Zamoyski – Prezydent Miasta Zamość. Targi są skierowane do osób dorosłych w wieku 18-64 lata (w tym osób nie uczących się w wieku 18-24 lata).
Podczas imprezy zaprezentują się szkoły prowadzące edukację osób dorosłych, pracodawcy z regionu, instytucje informacyjne i doradcze związane z kształceniem ustawicznym. Uczestnicy targów będą mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół dla dorosłych, porozmawiać z pracodawcami oraz skorzystać z porady psychologa, doradcy zawodowego w planowaniu swojej dalszej edukacji i kariery zawodowej.

Więcej informacji w witrynie Instytutu Rynku Pracy
Aneta Mojduszka: a.mojduszka@eds-fundacja.pl

Projekt jest współfinansowany
ze środków
Programu „Młodzież w Działaniu” Unii Europejskiej.
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
„Rozmowa o historii - kluczem do sukcesu”,
22- 29 sierpnia 2010 r., Nasutów k/Lublina

W dniu 22 sierpnia rozpocznie się w Nasutowie projekt międzynarodowej wymiany młodzieżowej. Podczas projektu jego uczestnicy będą się zastanawiali nad rolą historii w relacjach współczesnej Europy z położeniem nacisku na kraje uczestniczące w projekcie. W projekcie biorą udział młodzi uczestnicy z takich krajów jak: Polska, Białoruś, Ukraina i Niemcy a jego tematem przewodnim jest historia przesiedleń na Roztoczu podczas II wojny światowej. Młodzież spotyka się na kilka dni projektu po to, by spojrzeć na wydarzenia sprzed ponad 60 lat, które są wciąż żywe w świadomości ludzi i narodów, które musiały w nich uczestniczyć. Ideą projektu jest zastanowienie się nad tym, jaką rolę odgrywa historia w integracji krajów, które reprezentują narodowe grupy młodzieży podczas wymiany.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Eliza Iwan: e.iwan@eds-fundacja.plNowy projekt Instytutu Rynku Pracy:
"Sukces zależy od Ciebie! - aktywizacja osób 45+ z terenu powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego."

Konferencja otwierająca projekt „Sukces zależy od Ciebie! – aktywizacja osób 45+ z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego” odbędzie się w piątek 27 sierpnia 2010r. w godz. 11.00 – 14.00 w sali klubowej Pensjonat „Zamek” w Lesku, ul. Piłsudskiego 7. Konferencja będzie promowała projekt, którego celem jest zwiększenie szans osób po 45 roku życia na rynku pracy m.in. poprzez umożliwienie zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych, a także praktyczne ich doskonalenie podczas odbywania stażu u pracodawców.

Więcej informacji w witrynie Instytutu Rynku Pracy
Marta Haręzga: m.harezga@eds-fundacja.pl

Projekt współfinansowany
ze środków
Fundacji Współpracy
Polsko-Niemieckiej.
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Polsko-niemiecko-ukraińska wymiana medialna
W dniach 26.08-02.09.2010 r. w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie k. Lublina odbędzie się polsko-niemiecko-ukraińska wymiana medialna zorganizowana przez Europejski Dom Spotkań –Fundację Nowy Staw wraz z Bennohaus z Münster i Stowarzyszeniem Dialog ze Lwowa.
W ramach wymiany zostaną przeprowadzone warsztaty z obsługi kamery, filmowania oraz montażu. Efektem końcowym wymiany będzie stworzenie magazynu kulturalnego. Uczestnicy będą decydować o jego formie, rodzaju przekazywanych informacji kulturalnych, będą zwracać uwagę na aktualne problemy społeczne.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Agata Kołtunik: a.koltunik@eds-fundacja.pl
Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie
Prezydencja bez tajemnic
Zamość jest kolejnym miastem, w którym będzie realizowany projekt pt. "Prezydencja bez tajemnic". W dniu 21.08.2010 r. na stoisku informacyjnym, zorganizowanym przez Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie, w ramach targów edukacyjnych, mieszkańcy Zamościa będą mogli uzyskać informacje na temat roli, zadań oraz korzyści, jakie odniesie Polska w czasie sprawowania Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Z kolei 29.08.2010 r. nasze stoisko będą mogli odwiedzić mieszkańcy Puław. Do tej pory byliśmy w Białej Podlaskiej, Lublinie oraz Chełmie.
Co pół roku kolejne państwa Unii Europejskiej sprawują Prezydencję, czyli przewodniczą pracom Rady Unii Europejskiej. W dniu 1 lipca 2011 roku Polska stanie się gospodarzem znacznej części unijnych wydarzeń i odegra ważną rolę na wszystkich polach aktywności Unii Europejskiej.

Więcej informacji w witrynie RCIE
Andrzej Skórski: a.skorski@eds-fundacja.plInstytut Rynku Pracy
Tendencje rozwojowe przedsiębiorstw i popyt na pracę w województwie lubelskim w kontekście organizacji przez Polskę i Ukrainę Euro 2012 – diagnoza i prognoza
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw zaprasza do zapoznania się z publikacją zatytułowaną: „Przedsiębiorcy wobec wyzwań i zagrożeń. Wybrane uwarunkowania sytuacji lubelskich przedsiębiorstw i ich konsekwencje dla Lubelszczyzny i rynku pracy”.
Publikacja jest owocem pierwszej tury badań przedsiębiorców z terenu Lubelszczyzny, prowadzonych w ramach projektu „Tendencje rozwojowe przedsiębiorstw i popyt na pracę w województwie lubelskim w kontekście organizacji przez Polskę i Ukrainę Euro 2012 – diagnoza i prognoza”. Realizowane badania mają na celu zebranie wszystkich ważnych informacji pozwalających na opisanie istotnych czynników wpływających na stan lubelskich przedsiębiorstw, w obszarach dotyczących m.in. kryzysu, polityki zatrudnienia, wykorzystania funduszy europejskich, kultury organizacyjnej przedsiębiorstw.
Publikacja jest dostępna w biurze projektu oraz na stronie internetowej Fundacji.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Maria Grzybała: m.grzybala@eds-fundacja.pl

Projekt współfinansowany
ze środków
Fundacji Współpracy
Polsko-Niemieckiej.
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Polsko-niemiecko-ukraiński workcamp
„Cmentarze wojenne i historia I Wojny Światowej”

W dniach 30.07.-14.08.2010 odbył się po raz czwarty polsko-niemiecko-ukraiński workcamp dotyczący nekropolii żołnierskich z okresu I wojny światowej.
W ciągu 15 dni workcampu młodzież prowadziła prace porządkowe na cmentarzach żołnierskich w Boniewie, Opolu Lubelskim, Chodlu i Fajsławicach. Ponadto uczestnicy z Polski, Niemiec i Ukrainy mieli okazje zwiedzić Kazimierz Dolny i Zamość. Podczas wizyty w Lublinie młodzież złożyła wizytę w obozie koncentracyjnym na Majdanku.
Organizatorami workcampu są: Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, Towarzystwo Współpracy Europejskiej, Niemiecki Związek Ludowy Opieki Nad Grobami Wojennymi Oddział w Hamburgu oraz Austriacki Czarny Krzyż.

Więcej informacji
Agata Kołtunik: a.koltunik@eds-fundacja.pl

Projekt jest współfinansowany
ze środków
Programu „Młodzież w Działaniu” Unii Europejskiej.
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Bajki łączą ludzi w Nasutowie koło Lublina…

W dniach 17-26 sierpnia 2010 roku w Nasutowie koło Lublina ma miejsce międzynarodowa wymiana młodzieży zatytułowana „Bajki łączą ludzi/Cartoons connecting people”. Przez dziewięć dni wymiany młodzież z 6 państw pracuje nad wspólnym przedstawieniem teatralnym, które zostanie zaprezentowane w Domu Opieki Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie.
W wymianie bierze udział młodzież z 6 państw: Estonii, Finlandii, Grecji, Łotwy, Rumunii i Polski. Tematyka wymiany dotyczy bajek i teatru. W programie między innymi: warsztaty teatralne, które są prowadzone przez Hankę Brulińską – aktorkę Teatru Osterwy, zwiedzanie Teatru Osterwy, udział w Festiwalu Sztukmistrzów, warsztaty muzyczne i fotograficzne.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Eliza Iwan: e.iwan@eds-fundacja.pl

Projekt współfinansowany
ze środków
Fundacji Współpracy
Polsko-Niemieckiej.
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Polacy i Niemcy na drodze do wspólnej przyszłości w pokoju i wolności – II częśc wymiany młodzieży

W dniach 9-15 września odbyła się druga część polsko-niemieckiej wymiany młodzieży dla osób, które wygrały konkurs upamietniający 70-ą rocznicę wybuchu II wojny światowej. Udział w wymianie jest nagrodą w konkursie. Pierwsza częśc wymiany odbyła się w Münster, tym razem młodzież spotka się w Lublinie. Podczas wymiany odbyło się wręczenie dyplomów wszystkim zwycięzcom konkursu i nagród rzeczowych tym uczestnikom, którzy zajęli 2 i 3 miejsce.
W programie wymiany przewidziano zwiedzanie Lublina, Zamościa, a także warsztaty i rozmowy na temat wspólnej polsko-niemieckiej przeszłości, ale przede wszystkim przyszłości.
Organizatorami konkursu i wymiany są: Stowarzyszenie Obywatelskie Lublin-Münster, Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw oraz Förderverein Lublin-Münster.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Marta Jędrych: m.jedrych@irp-fundacja.pl

Projekt współfinansowany
ze środków
Fundacji Współpracy
Polsko-Niemieckiej.
i Niemiecko-Francuskiej
Współpracy Młodzieży
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Europa Nasza wspólna przyszłość.
Polsko-niemiecko-francuska wymiana młodzieży
Młodzież z Lubelszczyzny, Saksonii i Regionu Nord-Pas de Calais wzięła udział w dwuczęściowej wymianie młodzieży w Nasutowie i Dreźnie dotyczącej antydyskryminacji.
Pierwsza część spotkania odbyła się w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie. Młodzi Niemcy, Francuzi i Polacy uczestniczyli warsztatach na temat szeroko pojętej problematyki antydyskryminacji, warsztatach plastycznych i muzycznych.
W ramach warsztatów plastycznych uczestnicy mogli przedstawić za pomocą farb, kredek oraz innych materiałów plastycznych swoje skojarzenia związane z tematem antydyskryminacji.
Efektem końcowym warsztatów muzycznych jest zbudowanie instrumentu muzycznego Kazoo oraz nagranie krótkiego utworu muzycznego.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Agata Kołtunik: a.koltunik@eds-fundacja.pl

Projekt współfinansowany
ze środków
Fundacji Współpracy
Polsko-Niemieckiej.
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Przełamywanie stereotypów poprzez street dance
W dniach 24.07.-30.07.2010 w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie odbyła się polsko-niemiecka wymiana młodzieży. Tematem spotkania było „Przełamywanie stereotypów poprzez street dance”. W projekcie uczestniczyła grupa taneczna „Etezja” z Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” w Lublinie oraz uczestnicy z Arbeiterwohlfahrt (AWO) z Berlina.
Podczas codziennych warsztatów tanecznych uczestnicy mieli okazję poznać nowe techniki tańca nowoczesnego, takie jak hip-hop, popping, locking, electro boogie, tecktonik, cramping oraz freestyle. Pomogli im w tym trenerzy z Polski oraz z Niemiec. Młodzież miała też okazję spróbować swoich umiejętności podczas warsztatów z pedagogiki cyrku, gdzie uczyła się żonglowania piłkami, kręglami oraz ćwiczenia zręczności. Ponadto w ramach wymiany młodzi uczestnicy przygotowali wieczór polski i niemiecki.
Zwieńczeniem wymiany była prezentacja wspólnie wypracowanego układu tanecznego w Muszli Koncertowej w Parku Saskim.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Agata Kołtunik: m.jedrych@eds-fundacja.plInstytut Rynku Pracy
Nowy projekt Instytutu Rynku Pracy:
„OTWARTA – NIEZALEŻNA – AKTYWNA” podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia kobiet pozostających bez pracy z terenu miasta Ostrołęka i powiatu ostrołęckiego.

Z dniem 1 sierpnia 2010 r. rozpoczęliśmy realizację nowego projektu w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim: "Otwarta – Niezależna – Aktywna”. Biuro projektu mieści się w Ostrołęce. Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia kobiet pozostających bez pracy z terenu m. Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego.
Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety od 18 do 60 lat, które nie posiadają zatrudnienia (w tym zarejestrowane w urzędach pracy i niezarejestrowane), zgłaszające chęć podjęcia pracy, mieszkające na terenie powiatów: m. Ostrołęka i powiatu ostrołęckiego. W szczególności zapraszamy osoby długotrwale bezrobotne i mieszkające na terenach oddalonych od miasta, osoby +45 lat, samotne matki, kobiety w trudnej sytuacji ekonomicznej. W ramach projektu uczestnicy otrzymają wsparcie w zakresie określenia swoich predyspozycji osobowościowych, zawodowych i planowania ścieżki kariery (indywidualne doradztwo zawodowe), zdobędą umiejętności poruszania się po rynku pracy (grupowe poradnictwo zawodowe), podniosą swoje kwalifikacje (kursy zawodowe) oraz będą mieli możliwość praktycznego wykorzystania zdobytych umiejętności (3 miesięczny staż zawodowy).

Więcej informacji w witrynie Instytutu Rynku Pracy
Monika Bryk: m.bryk@eds-fundacja.plInstytut Rynku Pracy
Nowy projekt Instytutu Rynku Pracy:
„Kariera młodych w Twoich rękach”

Wraz z początkiem sierpnia Instytut Rynku Pracy rozpoczął realizację kolejnego projektu w ramach europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu „Kariera młodych w Twoich rękach” wspierać będziemy pracowników szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich województwa świętokrzyskiego. Projekt realizowany będzie do 31.05.2011 r.
Rozwój kompetencji nauczycieli ma ogromne znaczenie w kontekście rozwoju uczniów. Dzięki zdobywaniu wiedzy oraz nowych umiejętności nauczyciele mogą bardziej elastycznie reagować na zamiany dyktowane przez rynek pracy czy powszechną informatyzację społeczeństwa. Jak wiadomo w przypadku młodzieży wiejskiej nauczyciele odgrywają także niezwykle ważną rolę doradców zawodowych. Poprzez odpowiednie narzędzia nauczyciele mogą pełniej wspierać uczniów w wyborze dalszej ścieżki kształcenia oraz przygotowywać ich do właściwego funkcjonowania w społeczeństwie. Takie działania niewątpliwie przyczyniają się do wyrównywania szans młodzieży na rynku pracy, a co więcej są niewątpliwym źródłem satysfakcji pracowników szkół.
Projekt jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na rozwój nauczycieli, którzy jako pracownicy placówek położonych na terenach wiejskich mają ograniczone możliwości podnoszenia wiedzy i rozwoju umiejętności. W związku z tym w ramach projektu „Kariera młodych w Twoich rękach” proponujemy pracownikom szkół udział w bezpłatnych 80 godz. szkoleniach.

Więcej informacji w witrynie Instytutu Rynku Pracy
Magdalena Soprych: m.soprych@eds-fundacja.pl


NASZ ADRES :
Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw
ul. Skłodowskiej-Curie 3, 20-029 Lublin

tel: +48.81.5346191 ; fax: +48.81.5346192
eds@eds-fundacja.pl ; www.eds-fundacja.pl
W PRZYPADKU REZYGNACJI Z SUBSKRYPCJI PROSIMY SKORZYSTAĆ Z FORMULARZA
EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Skłodowskiej-Curie 3, 20-029 LUBLIN, POLSKA ,

TEL. +48.81.534.61.91 , FAX +48.81.534.61.92

www.eds-fundacja.pl