EUROPEJSKI DOM SPOTKAN - FUNDACJA NOWY STAW
PRACUJEMY NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO i SOLIDARNOŚCI MIĘDZY NARODAMI
NEWSLETTER NR 42 : KWIECIEŃ 2010
Szanowni Państwo,
Przesyłamy kwietniowy numer biuletynu informacyjnego Fundacji.
Zawiera on aktualne informacje o konferencjach, programach i działaniach Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw i Instytutu Rynku Pracy. Chcemy, za Państwa zgodą, przesyłać systematycznie, co miesiąc informacje o pracy naszej Fundacji. Biuletyn Informacyjny jest jednocześnie zaproszeniem do udziału w organizowanych przez Fundację wydarzeniach, ofertą współpracy dla Państwa w ramach opisywanych przez nas działaniach i inicjatywach.

W imieniu Zespołu Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw
Tomasz Różniak - Prezes Zarządu
www.eds-fundacja.pl t.rozniak@eds-fundacja.pl

NOWOŚCI w KWIETNIU 2010Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię
poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Instytut Rynku Pracy
Trzecie i czwarte warsztaty
„Transfer know-how z doradztwa zawodowego dla młodzieży”.
W dniach 4-8 maja odbędą się w Nasutowie k/Lublina trzecie i czwarte z zaplanowanej serii warsztatów na temat transferu wiedzy z doradztwa zawodowego pomiędzy Norwegią, Ukrainą, Białorusią i Polską. W warsztatach wezmą udział doradcy zawodowi, psychologowie, pedagodzy, pracownicy młodzieżowi z Ukrainy, Białorusi i Polski - łącznie prawie 50 osób. Warsztaty będą prowadzone przez doświadczonych trenerów z Norwegii. Uczestnicy poznają strukturę doradztwa zawodowego dla młodzieży w Norwegii, odbędą się także warsztaty z doradztwa grupowego oraz coachingu i masteringu. Przewidziane są również zajęcia integracyjne i kulturoznawcze.Więcej informacji w witrynie Fundacji
Agata Gawlik: a.gawlik@irp-fundacja.pl

Europe Direct
Szkolenie z prowadzenia lekcji europejskich
W dniach 23-24 kwietnia Punkt Informacyjny Europe Direct – Lublin działający przy Fundacji zorganizował szkolenie dla osób, które chcą prowadzić lekcje europejskie w szkołach. Szkolenie skierowane było do wolontariuszy Fundacji i Europe Direct – Lublin. Obejmowało umiejętności autoprezentacji i wystąpień publicznych, a także przygotowanie merytoryczne i techniczne do prowadzenia lekcji.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Marta Jędrych: m.jedrych@eds-fundacja.pl

RCIE Lublin- Europe Direct Lublin
Symulacja Obrad Parlamentu Europejskiego
Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie, działające przy Europejskim Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw oraz Punkt Informacyjny Europe Direct – Lublin serdecznie zapraszają uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Lubelszczyzny do udziału w symulacji obrad Parlamentu Europejskiego, która odbędzie się w ramach obchodów „Dnia Europy” w dniu 7 maja 2010 r. w lubelskim Ratuszu przy Placu Łokietka 1.
Partnerami przedsięwzięcia są: Wydział Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Lublin oraz prof. Lena Kolarska-Bobińska Poseł do Parlamentu Europejskiego. Celem symulacji jest rozpowszechnienie wiedzy na temat struktur i funkcjonowania Unii Europejskiej, a zwłaszcza Parlamentu Europejskiego, a także rozwijanie u młodzieży umiejętności prowadzenia dyskusji, retoryki, argumentacji.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Andrzej Skórski: a.skorski@eds-fundacja.pl


Projekt jest współfinansowany ze środków Programu „Młodzież w Działaniu” Unii Europejskiej.
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
“Oblicze prawdy”
– międzynarodowa wymiana młodzieży w Łucku na Ukrainie

W dniach 10–17 kwietnia 2010 w Łucku na Ukrainie odbywa się międzynarodowa wymiana młodzieży w której udział biorą wolontariusze Fundacji. Tematyka wymiany dotyczy propagandy w mass-mediach.
W wymianie, oprócz wolontariuszy w Polski, udział weźmie także młodzież z Białorusi, Niemiec oraz Ukrainy. Podczas siedmiu dni wymiany młodzi ludzie będą mieli okazję podzielić się swoimi poglądami na temat wpływu manipulacji, propagandy i mediów na życie polityczne i społeczne we współczesnym świecie, jak również cofną się do czasów II wojny światowej aby odkryć podobieństwa i różnice technik propagandowych. Aby tego dokonać wezmą udział w warsztatach, podczas których zagłębią się w materiały źródłowe: plakaty z czasów II wojny światowej, archiwalne audycje radiowe oraz przedyskutują współczesne przykłady propagandy, z którą stykają się korzystając z Internetu, słuchając radia czy oglądając telewizji.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Marta Jędrych: m.jedrych@eds-fundacja.pl


Projekt jest współfinansowany ze środków Programu „Młodzież w Działaniu” Unii Europejskiej.
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
III Szkolenie Regionalne nt. programu „Młodzież w działaniu”
Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, Ośrodek Szkolący programu „Młodzież w działaniu”, zaprasza członków nieformalnych grup młodzieżowych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracowników instytucji pracujących z młodzieżą, wolontariuszy oraz młodych ludzi z województwa lubelskiego na szkolenie regionalne nt. programu Komisji Europejskiej – „Młodzież w działaniu".
Trzecie z serii szkoleń regionalnych nt. programu „Młodzież w działaniu” będzie w całości poświęcone strukturze programu „Młodzież w działaniu” i możliwościom pozyskiwania funduszy na działania tworzone i realizowane przez młodych ludzi w kraju lub we współpracy z grupą/grupami z zagranicy, jakie daje ten program.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Marta Jędrych: m.jedrych@eds-fundacja.pl

Projekt jest współfinansowany ze środków Programu „Młodzież w Działaniu” Unii Europejskiej.
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
„Youth Drum Experience” – międzynarodowa młodzieżowa wymiana bębniarska w Nasutowie koło Lublina
W dniach 17–25 kwietnia 2010 roku odbędzie się w Nasutowie k/Lublina projekt pod tytułem „Youth Drum Experience” zorganizowany przez wolontariuszy Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw w ramach programu Komisji Europejskiej „Młodzież w działaniu”. W projekcie, którego motywem będzie gra na bębnach i rytm, weźmie udział młodzież z 6 krajów: Polski, Turcji, Litwy, Węgier, Grecji i Łotwy.
Poprzez ten projekt chcemy pokazać jak różnorodny jest nasz kontynent pod względem kulturowym i pokazać, że można nawiązać wspólny język ze wszystkimi. Czynnikiem łączącym młodzież będzie rytm – element istniejący we wszystkich kulturach. To innowacyjne podejście do tematu zwróci uwagę i zmusi do zastanowienia szersze grono ludzi, którzy zobaczą nasze występy w Lublinie – warsztaty na Placu Litewskim, paradę ulicami miasta oraz koncert na Placu Po Farze, które odbędą się 24 kwietnia 2010.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Eliza Iwan : e.iwan@eds-fundacja.pl

Instytut Rynku Pracy
Nowy projekt „Informacja – edukacja – lepsza przyszłość”
Działanie 9.3 POKL „Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych”
Zapraszamy do punktu informacyjno-doradczego uruchomionego w ramach projektu promującego idę kształcenia ustawicznego. Zapraszamy wszystkich dorosłych od 18 do 64 roku życia zainteresowanych podjęciem nauki w szkołach na terenie województwa lubelskiego..
Od 1 kwietnia w Instytucie Rynku Pracy działa punkt informacyjno-doradczy. Zapraszamy do odwiedzenia punktu i skorzystania z informacji o możliwościach kształcenia ustawicznego w naszym regionie. Każda osoba, która zgłosi się do punktu będzie miała możliwość skorzystania z internetowej wyszukiwarki placówek kształcenia dla dorosłych oraz konsultacji z psychologiem i doradcą zawodowym. Nasi specjaliści będą pełnić dyżur w godzinach 9.00-15.00 w biurze projektu w Lublinie, przy ul M. Skłodowskiej-Curie 3.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Katarzyna Kańczugowska : k.kanczugowska@irp-fundacja.pl

Instytut Rynku Pracy
"Wracam do pracy".
Projekt „Wracam do pracy! realizowany jest przez Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw od 01.03.2010 roku do 30.04.2011 roku. na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie.
Celem projektu „Wracam do pracy!” jest podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia kobiet pozostających bez pracy z terenu miasta Płock i powiatów: płockiego i sierpeckiego do 30.04.2011 roku.
Adresatkami projektu jest 80 kobiet, które nie posiadają zatrudnienia(w tym zarejestrowane w urzędach pracy i niezarejestrowane), zgłaszające chęć podjęcia pracy, mieszkające na terenie powiatów: m. Płock, płockiego, sierpeckiego. Do końca maja trwać będzie rekrutacja uczestniczek projektu. Zapraszamy do udziału.

Więcej informacji w witrynie IRP

Instytut Rynku Pracy
Pierwsze warsztaty „Transfer know-how z doradztwa zawodowego dla młodzieży” zakończone.

W dniach 22-26 marca odbyły się w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie k/Lublina pierwsze z zaplanowanej serii warsztatów na temat transferu wiedzy z W warsztatach wzięli udział doradcy zawodowi, psychologowie, pedagodzy, pracownicy młodzieżowi z Ukrainy, Białorusi i Polski - łącznie prawie 50 osób.
Warsztaty rozpoczęły się zajęciami integrującymi z zastosowaniem różnorodnych zadań i ćwiczeń. Oprócz tego tematyka poruszana na obu warsztatach obejmowała następujące zagadnienia: samopoznanie w kontekście wyboru zawodu - rozpoznawanie cech osobowości, charakteru, temperamentu, zainteresowań - narzędzia dokonywania samooceny, autoanaliza – wykorzystanie zalet, poprawa słabych stron, systemy (np. narzędzia psychometryczne) służące do podporządkowania cech osoby do określonych profili zawodowych, tendencje na rynku pracy, zawody przyszłości, analiza metod poszukiwania pracy.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Mateusz Małyska : m.malyska@irp-fundacja.pl


NASZ ADRES :
Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw
ul. Skłodowskiej-Curie 3, 20-029 Lublin

tel: +48.81.5346191 ; fax: +48.81.5346192
eds@eds-fundacja.pl ; www.eds-fundacja.pl
W PRZYPADKU REZYGNACJI Z SUBSKRYPCJI PROSIMY SKORZYSTAĆ Z FORMULARZA
EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Skłodowskiej-Curie 3, 20-029 LUBLIN, POLSKA ,

TEL. +48.81.534.61.91 , FAX +48.81.534.61.92

www.eds-fundacja.pl