EUROPEJSKI DOM SPOTKAN - FUNDACJA NOWY STAW
PRACUJEMY NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO i SOLIDARNOŚCI MIĘDZY NARODAMI
NEWSLETTER NR 28 : MARZEC 2009
Szanowni Państwo,
Przesyłamy marcowy numer biuletynu informacyjnego Fundacji.
Zawiera on aktualne informacje o konferencjach, programach i działaniach Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw i Instytutu Rynku Pracy. Chcemy, za Państwa zgodą, przesyłać systematycznie, co miesiąc informacje o pracy naszej Fundacji. Biuletyn Informacyjny jest jednocześnie zaproszeniem do udziału w organizowanych przez Fundację wydarzeniach, ofertą współpracy dla Państwa w ramach opisywanych przez nas działaniach i inicjatywach.

W imieniu Zespołu Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw
Tomasz Różniak - Prezes Zarządu
www.eds-fundacja.pl t.rozniak@eds-fundacja.pl

NOWOŚCI w MARCU 2009Projekt współfinansowany ze środków Programu „Młodzież w Działaniu”
Unii Europejskiej.
Wybierz Europę
szkolenie poświęcone wyborom do Parlamentu Europejskiego
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu w ramach projektu „Wybierz Europę”, które odbędzie się w dniach 15-16 kwietnia 2009 roku w Nasutowie koło Lublina. Szkolenie jest poświęcone zbliżającym się wyborom do Parlamentu Europejskiego. Uczestnicy szkolenia poznają cele i zasady funkcjonowania wspomnianej wcześniej instytucji, a także metody aktywizujące młodych ludzi do zainteresowania się problematyką europejską i zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego.
Szkolenie to będzie prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów, specjalistów ds. międzynarodowych. Jest ono skierowane do nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz lokalnych liderów z województw lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Przedsięwzięcie jest częścią ogólnopolskiego projektu pod nazwą „Wybierz Europę”. Jest ono finansowane przez program Komisji Europejskiej „Młodzież w działaniu”.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Andrzej Skórski : m.wojcik@eds-fundcja.pl
Pracujący absolwent
nowy projekt Instytutu Rynku Pracy
W kwietniu rozpoczynamy realizację projektu „Pracujący absolwent”. Zapraszamy do udziału w projekcie młodych ludzi z województwa lubelskiego w wieku do 25 roku życia: niezatrudnionych, nieuczących się w systemie dziennym, przynajmniej z wykształceniem średnim.
W ramach projektu oferujemy: warsztaty z zakresu kluczowych kompetencji społeczno – zawodowych, z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy, warsztaty kreatywności i przedsiębiorczości oraz konsultacje z doradcą zawodowym. Wszystkim uczestnikom zapewniamy szkolenie zawodowe w jednym z pięciu wybranych obszarów (szkolenie administracyjno – biurowe; finansowo – księgowe; marketingowe; grafika komputerowa i tworzenie stron www; zarządzanie projektami europejskimi) oraz staże u pracodawców.
Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają zwrot kosztów dojazdu oraz stypendium stażowe. Więcej informacji wkrótce w witrynie IRP

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Monika Doniek : m.doniek@irp-fundacja.pl
Projekt współfinansowany ze środków
Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
W poszukiwaniu dialogu.
Młodzież z niemieckiego Münster, ukraińskiego Łucka i lubelskiego spotka się w Nasutowie i Lublinie podczas wymiany młodzieżowej między 29 marca a 5 kwietnia.
Projekt „Wspólna przeszłość, wspólna przyszłość: w poszukiwaniu dialogu” ma przybliżyć młodzieży kulturę i historię swoich sąsiadów oraz ma być miejscem dla poszukiwania dialogu w dyskusji na tematy historyczne i polityczne. Będą temu służyć liczne warsztaty integracyjne, animacja językowa, debaty oraz warsztaty symulacyjne. Każda z grup narodowych zaprezentuje także swoje tradycje i zwyczaje lokalne oraz przedstawi film wyprodukowany w ich kraju, który będzie służyć dyskusji. Ważnym elementem zajęć uczestników będzie dokumentacja śladów kultury ukraińskiej i niemieckiej w Lublinie, które wpisują się w jego wielokulturową przeszłość. Rezultaty tej pracy zostaną udostępnione publicznie w ramach „ruchomej wystawy”, która przejdzie ulicami Lublina 2 kwietnia oraz podczas wystaw planowanych w Münster, Łucku i Lublinie już po zakończeniu projektu.

Wymiana młodzieżowa jest organizowana przez Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw przy wsparciu finansowym funduszy Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieżowej.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Marta Jędrych: m.jedrych@eds-fundacja.pl
Projekt współfinansowany ze środków
Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
Druga wojna światowa w relacjach świadków
W Nasutowie w Europejskim Domu Spotkań w dniach od 18 do 26 kwietnia 2009 roku odbywać się będzie polsko-niemiecka wymiana młodzieży, na której spotka się młodzież w wieku 12-15 lat z podlubelskich Niemiec i Krasienina razem z młodymi Niemcami z partnerskiej organizacji Kreissportbund Dahme-Spreewald e.V.
Uczestnicy wymiany pogłębią swoją wiedzę na temat drugiej wojny światowej i obecnych konfliktów na świecie przede wszystkim poprzez archiwalne nagrania rozmów ze świadkami historii. Młodzież weźmie też udział w warsztatach na temat praw człowieka, a także w grze symulacyjnej „sąd nad zbrodniarzami wojennymi”. Grupa odwiedzi ponadto Muzeum na Majdanku. Zaplanowane są także zajęcia sportowe i zwiedzanie Zamościa, Kozłówki i Lublina.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Marta Jędrych: m.jedrych@eds-fundacja.pl
Nowa edycja Akademii „Złota 9” rozpoczęta
W piątek 20 marca rozpoczęło się 2-dniowe spotkanie, inaugurujące nowy program realizowany przez Akademię Złota 9 - Lokalny Lider. Chętnych nie brakowało w spotkaniu udział wzięło 65 osób, z różnych zakątków Lubelszczyzny. Spotkanie odbywało się w Ośrodku szkoleniowo-konferencyjnym „Dom Nasutów” w Nasutowie k/Lublina.
Był czas na spotkanie z gościem - były wiceminister finansów, a obecnie prezes Delegatury NIK w Lublinie - Adam Pęzioł opowiedział kilka słów o sobie, o swojej służbie na rzecz kraju i regionu a także udzielił odpowiedzi na pytania zadawane przez członków Akademii – głównie dotyczące aktualnej sytuacji gospodarczej w Polsce.
O Akademii Złota 9 oraz programie Lokalny Lider opowiadali Tomasz Różniak – prezes Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw, oraz o. Ludwik Wiśniewski OP – twórca Akademii.
Był też czas na integrację, dyskusje i warsztaty. Uczestnicy rozmawiali o dylematach, z którymi często mają do czynienia młodzi ludzie, a także dyskutowali nad programem merytorycznym lokalnego lidera.
Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach programu „Lokalny lider” – 4 kwietnia 2009r godz 11:00 w Klasztorze OO. Dominikanów – ul. Złota 9.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Więcej informacji w witrynie Akademii "Złota 9"

Katarzyna Kańczugowska: k.kanczugowska@eds-fundacja.pl
Projekt współfinansowany ze środków Programu „Młodzież w Działaniu”
Unii Europejskiej.

Happy – Sad
Juz 27. marca rozpocznie się czterostronna wymiana międzynarodowa, która będzie trwać 9 dni. Będziemy gościć w Nasutowie koło Lublina uczestników z Polski, Bułgarii, Słowacji i Węgier. projekt ma za zadanie pokazanie smutnych i radosnych momentów w historii każdego z państw, a także poznanie tego co śmieszy, a czego się boją nasi europejscy przyjaciele. Głównym naszym celem jest stworzenie wspólnie kabaretu, który wystawimy w Domu Kultury LSM przy ulicy Wallenroda 4a, 3. kwietnie o godzinie 18.00.

Serdecznie zapraszamy!

Eliza Iwan : eliza.iwan@gmail.com
Zapraszamy Pracodawców do współpracy
Instytut Rynku Pracy - Fundacja Nowy Staw
Zapraszamy pracodawców do współpracy w zakresie organizowania miejsc odbywania stażu dla Beneficjentek projektu „Pracująca mama”
Celem projektu jest pomoc kobietom pozostającym bez zatrudnienia ze względu na podjęcie opieki nad dziećmi w powrocie na rynek pracy.
W ramach projektu uczestniczki brały udział w warsztatach aktywizacyjnych, szkoleniu komputerowym, doradztwie zawodowym. Następnie każda osoba odbyła szkolenie zawodowe w jednym z wybranych obszarów:
- „Podstawy księgowości z obsługą programów finansowo-księgowych”
- „Organizacja i zarządzanie sekretariatem”
- „Administrowanie projektami europejskimi”
- „Pracownik placówki handlowo-usługowej - sprzedawca”
Ostatnim etapem udziału w projekcie jest 3-miesięczny staż zawodowy u pracodawców (termin rozpoczęcia: od marca br. lub miesiące kolejne; termin zakończenia: sierpień br.)
Ze środków projektu pokrywamy koszty badań lekarskich, wynagrodzenia dla stażystki (stypendium stażowe) oraz koszty niezbędnego ubezpieczenia. Do obowiązków pracodawcy należy jedynie zorganizowanie stanowiska do odbycia stażu wraz z niezbędnym wyposażeniem, określenie zakresu obowiązków stażystki oraz przygotowaniu opinii dla uczestniczki po zakończeniu stażu.
Szczegółowe informacje : www.irp-fundacja.pl/pracujacamama

Kontakt:
Maria Grzybała, Ivanna Shubina
081 536-10-97, praca@irp-fundacja.pl

Więcej informacji witrynie Fundacji
Więcej informacji witrynie IRP
Maria Grzybała : m.grzybala@irp-fundacja.plNASZ ADRES :
Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw
ul. Leszczyńskiego 14/1-3
20-069 Lublin


tel: 081/5346191 ; fax: 081/5346192
eds@eds-fundacja.pl ; www.eds-fundacja.pl

W PRZYPADKU REZYGNACJI Z SUBSKRYPCJI PROSIMY SKORZYSTAĆ Z FORMULARZA
EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Leszczyńskiego 14/1-3 , 20-069 LUBLIN, POLSKA ,

TEL. +48.81.534.61.91 , FAX +48.81.534.61.92

www.eds-fundacja.pl