EUROPEJSKI DOM SPOTKAN - FUNDACJA NOWY STAW
PRACUJEMY NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO i SOLIDARNOŚCI MIĘDZY NARODAMI
NEWSLETTER NR 27 : LUTY 2009
Szanowni Państwo,
Przesyłamy lutowy numer biuletynu informacyjnego Fundacji.
Zawiera on aktualne informacje o konferencjach, programach i działaniach Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw i Instytutu Rynku Pracy. Chcemy, za Państwa zgodą, przesyłać systematycznie, co miesiąc informacje o pracy naszej Fundacji. Biuletyn Informacyjny jest jednocześnie zaproszeniem do udziału w organizowanych przez Fundację wydarzeniach, ofertą współpracy dla Państwa w ramach opisywanych przez nas działaniach i inicjatywach.

W imieniu Zespołu Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw
Tomasz Różniak - Prezes Zarządu
www.eds-fundacja.pl t.rozniak@eds-fundacja.pl

NOWOŚCI w LUTYM 2009Polska i niemiecka młodzież wskazują drogę dla niezależnej ogólnoeuropejskiej telewizji internetowej!
Stowarzyszenie Youth4Media (Y4M) zaczęło produkcję pierwszego ogólnoeuropejskiego programu telewizyjnego diverCity w internecie produkowany przez wolontariuszy! “Jednak sięgamy dalej”, mówi Michał Wójcik, wice-prezes Y4M. “Chcemy stworzyć platformę internetową służącą jako kanał telewizyjny z różnymi transmisjami z całej Europy”, dodaje.
Z okazji uruchomienia diverCity Y4M pragnie podkreślić znaczenie mediów alternatywnych jako sposobu na wyrażanie poglądów młodych Europejczyków i budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Startowi diverCity towarzyszy zatem konferencja pod tytułem “Jesteśmy głosem Europy - Alternatywne Media”, która odbędzie się 4-ego marca 2009 w Przedstawicielstwie Kraju Związkowego Nadrenii Północnej-Westfalii do Unii Europejskiej w Brukseli.
Konferencja „Jesteśmy głosem Europy“ jest wspólnym projektem Stowarzyszenia Youth4Media, Centrum Mediów Obywatelskich Bennohaus (D) i Fundacji Nowy Staw wspieranym przez program „Europa dla Obywateli“ Komisji Europejskiej oraz Rządu Federalnego Nadrenii Północnej-Westfalii.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Michał Wójcik : m.wojcik@eds-fundcja.pl
Lokalny Lider
Akademia "Złota 9"
Akademia Złota 9 zaprasza młodzież szkół średnich do udziału w programie „Lokalny Lider”. Program obejmuje 3 semestry warsztatów, spotkań i wspólnych wyjazdów. Zajęcia prowadzić będą specjaliści komunikacji społecznej, samorządności, autoprezentacji.
Gośćmi specjalnymi będą wybitne postaci życia społecznego i politycznego. Zapraszamy młodzież na spotkanie informacyjno – programowe „Lokalny Lider” w dniach 20 – 21 marca 2009 Ośrodek „Dom Nasutów”, Nasutów/ Lublina. Zgłoszenia do 6 marca 2009r. Formularze zgłoszeniowe na stronie www.eds-fundacja.pl/akademia

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Witryna Akademii "Złota 9"
Katarzyna Kańczukowska : zlota9@eds-fundacja.pl

Projekt „Pracująca mama” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Pracująca Mama
Instytut Rynku Pracy
Zapraszamy pracodawców do współpracy w zakresie organizowania miejsc odbywania stażu dla Beneficjentek projektu „Pracująca mama”. Celem projektu jest pomoc kobietom pozostającym bez zatrudnienia ze względu na podjęcie opieki nad dziećmi w powrocie na rynek pracy.
W ramach projektu uczestniczki brały udział w warsztatach aktywizacyjnych, szkoleniu komputerowym, doradztwie zawodowym. Następnie każda osoba odbyła szkolenie zawodowe w jednym z wybranych obszarów: „Podstawy księgowości z obsługą programów finansowo-księgowych”, „Organizacja i zarządzanie sekretariatem”, „Administrowanie projektami europejskimi”, „Pracownik placówki handlowo-usługowej - sprzedawca”

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Witryna Instytutu Rynku Pracy
Maria Grzybała, Ivanna Shubina: praca@irp-fundacja.pl

Pracujący absolwent
Instytut Rynku Pracy
To najnowszy projekt Instytutu Rynku Pracy, którego realizację rozpoczniemy już niebawem.
Skierowany jest do osób, które posiadają wykształcenie min. średnie, nie pobierają nauki w trybie stacjonarnym oraz nie ukończyły 25 roku życia. Oferujemy doradztwo i szkolenia zawodowe, szkolenia komputerowe oraz 3 miesięczne staże u pracodawców za wynagrodzeniem. Więcej informacji wkrótce na stronie internetowej Instytutu

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Witryna Instytutu Rynku Pracy
Konrad Konefał: praca@irp-fundacja.pl
Obywatele Europy Głosują - EuroLOGO, EuroFILM, EuroPOCZTÓWKA
Towarzystwo AMICUS, wraz z Europejskim Domem Spotkań - Fundacją Nowy Staw, Fundacją Together Polska, Fundacja na Rzecz Wspierania Edukacji i Rozwoju Samorzadności Wśród Młodzieży VIRIBIS UNITIS, Fundacją na Rzecz Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych "Progradi", Stowarzyszeniem Instytut Zachodni zaprasza do udziału w konkursie: „Obywatele Europy Głosują EuroLOGO, EuroFILM, EuroPOCZTÓWKA”.
Konkurs "Obywatele Europy Głosują - EuroLOGO, EuroFILM, EuroPOCZTÓWKA" realizowany jest w ramach projektu "Wybierz Europę!". Ideą obu przedsięwzięć jest zmobilizowanie obywateli do udziału w Wyborach do Parlamentu Europejskiego
Konkurs podzielony jest na trzy oddzielne kategorie:
EuroLOGO - przygotowanie logo projektu wraz z dołączonym do niego hasłem.
EuroFILM - wykonany w dowolnej technice film trwający od 15 sekund do 1 minuty.
EuroPOCZTÓWKA - przygotowanie ulotki w formie pocztówki.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Projekt jest współfinansowany ze środków
Programu „Młodzież w Działaniu” Unii Europejskiej.

Fundacja Organizacją Wspierającą Wolontariat Europejski
Wolontariat Europejski (EVS)– to Akcja 2. Programu Komisji Europejskiej „Młodziez w działaniu”, który został stworzonyw celu ułatwienia młodym ludziom zdobywanie nowych i cennych na dzisiejszym rynku pracy umiejętności i kompetencji..
Wolontariat Europejski to szansa na przeżycie wspaniałej, niepowtarzalnej przygody, ale to przede wszystkim praca na rzecz innych ludzi. Młoda osoba może się sprawdzić w innej roli, zdobyć nowe umiejętności, nauczyć się nowego języka, a takze ma możliwość uzyskania certyfikatu Youthpass potwierdzającego zdobyte umiejętności za granicą.
W 2009 roku Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw będzie nadal pełniła funkcję Organizacji Wspierającej Wolontariat Europejski w regionie Lubelszczyzny.

Więcej informacji witrynie Fundacji
Eliza Iwan : eliza.iwan@gmail.com
Lekcje europejskie w szkołach
Regionalne Centrum Informacji Europejskiej
Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie serdecznie zaprasza do skorzystania z możliwości realizacji przez nas bezpłatnych lekcji europejskich. Celem projektu jest poszerzenie wiedzy uczniów na temat Unii Europejskiej, a także zaktywizowanie młodzieży i nauczycieli do debaty na temat Unii Europejskiej
W założeniu projekt polegać ma na wysyłaniu, w porozumieniu z dyrekcją szkoły, konsultantów Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Lubelszczyzny.

Więcej informacji witrynie Fundacji
Witryna RCIE w Lublinie
Andrzej Skórski : a.skorski@eds-fundacja.pl
Powiększa się grono międzynarodowych wolontariuszy i praktykantów Fundacji!
Od 1 marca Fundacja Nowy Staw będzie gościła Nadję, młodą Niemkę, która odbędzie w Fundacji trzymiesięczny staż w ramach Programu Leonardo. Tym samym poszerzy się grono międzynarodowych współpracowników Fundacji – gościmy już Laurę z Estonii, Malte z Niemiec i Ricardo z Portugalii, od marca będzie ich czworo.
Nadja będzie wspierać Fundację przede wszystkim w organizacji międzynarodowych wymian młodzieży, ale także będzie angażować się w inne działania Fundacji.
Organizatorem programu stażowego jest Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży Projekt współfinansowany ze środków programu Unii Europejskiej „Leonardo da Vinci”.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Lwów otwarty na świat
Otwarciem wystawy fotograficznej 'Lwów otwarty na świat' zakończyła się międzynarodowa wymiana młodzieży Eurogoal. Młodzież z naszej Fundacji wspólnie ze swoimi kolegami z sześciu państw Europy sprawdzała przygotowania Lwowa do organizacji Euro 2012.
W czasie wymiany młodzieży pracowaliśmy nad przygotowaniem krótkich filmów promocyjnych miasta oraz przewodnika dla turystów. Ponadto zbieraliśmy informacje o stanie przygotowań Lwowa do organizacji Mistrzostw Europy w 2012 roku. Dowiedzieliśmy się, że Lwów ma poważne problemy z finansowaniem dalszych prac, ponieważ nie uruchomiono jeszcze żadnych środków budżetowych na 2009 rok. Budowa stadionu jeszcze się nie rozpoczęła. Lotnisko jest w katastrofalnym stanie. Największą zaletą Lwowa są jego zabytki i unikalne w skali światowej Stare Miasto z wieloma pięknymi kamienicami, kościołami i zaułkami, w których znajdują się naprawdę wysokiej jakości restauracje, puby i kawiarnie. Młodzi ludzie nie będą mieli także problemu z zakwaterowaniem w hostelach i hotelach, których we Lwowie nie brakuje.
Projekt Eurogoal był zorganizowany przez Centrum Nasza Sprawa z Łucka i Europejskie Stowarzyszenie Youht4Media e.V., a sfinansowany ze środków Programu Młodzież w Działaniu.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Spotkanie jest wspólfinansowane ze środków programu „Młodziez w działaniu”
Spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych
programem "Młodzież w działaniu"
Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, ośrodek szkolący programu „Młodzież w działaniu”, zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, członków nieformalnych grup młodzieżowych, przedstawicieli samorządu lokalnego, pracowników instytucji pracujących z młodzieżą, wolontariuszy oraz młodych ludzi z województwa lubelskiego na spotkanie informacyjne poświęcone programowi Komisji Europejskiej – „Młodzież w działaniu".
Udział w spotkaniu jest bezpłatny, uczestnicy otrzymają materiały informacyjne oraz promocyjne programu „Młodzież w działaniu".

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Eliza Iwan : eliza.iwan@gmail.com
Nabór uczestników na wiosenne szkolenia dziennikarsko - medialne
Centrum Mediów Obywatelskich
Rozpoczynamy rekrutację uczestników szkolenia "Train the trainer" oraz seminarium Akademia Filmowa, które odbędą się wiosną br. w Niemczech i w Turcji. Szkolenie "Train the trainers" skierowane jest do liderów organizacji pozarządowych i do pracowników młodzieżowych, którzy chcą nauczyć się jak wykorzystywać cyfrowe media w ich pracy.
Szkolenie odbędzie się w Münster (Centrum Bennohaus) w dniach 31.03. - 08.04.2009. Wymagana znajomość języka angielskiego (komunikatywnie). Wiek 18 - 30.lat.
Organizatorem jest europejskie stowarzyszenie - European Youth4Media e.V. we współpracy z Fundacją Nowy Staw.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Michał Wójcik : m.wojcik@eds-fundcja.plNASZ ADRES :
Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw
ul. Leszczyńskiego 14/1-3
20-069 Lublin


tel: 081/5346191 ; fax: 081/5346192
eds@eds-fundacja.pl ; www.eds-fundacja.pl

W PRZYPADKU REZYGNACJI Z SUBSKRYPCJI PROSIMY SKORZYSTAĆ Z FORMULARZA
EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Leszczyńskiego 14/1-3 , 20-069 LUBLIN, POLSKA ,

TEL. +48.81.534.61.91 , FAX +48.81.534.61.92

www.eds-fundacja.pl