EUROPEJSKI DOM SPOTKAN - FUNDACJA NOWY STAW
PRACUJEMY NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO i SOLIDARNOŚCI MIĘDZY NARODAMI
NEWSLETTER NR 75 : KWIECIEŃ 2013

Szanowni Państwo,

Przesyłamy kolejny numer biuletynu informacyjnego Fundacji.
Zawiera on aktualne informacje o konferencjach, programach i działaniach Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw i Instytutu Rynku Pracy. Chcemy, za Państwa zgodą, przesyłać systematycznie, co miesiąc informacje o pracy naszej Fundacji. Biuletyn Informacyjny jest jednocześnie zaproszeniem do udziału w organizowanych przez Fundację wydarzeniach, ofertą współpracy dla Państwa w ramach opisywanych przez nas działaniach i inicjatywach.

W imieniu Zespołu Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw
Tomasz Różniak - Prezes Zarządu
www.eds-fundacja.pl t.rozniak@eds-fundacja.pl

NOWOŚCI w KWIETNIU 2013

Wizyta przygotowawcza do projektu „Dokąd zmierzamy?”
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

W weekend 22-25 marca mieliśmy przyjemność gościć uczestników wizyty przygotowawczej projektu "Dokąd zmierzamy?", który realizujemy w ramach programu Młodzież w działaniu. Wizyta miała na celu przybliżenie uczestnikom idei wymiany międzynarodowej, którą będziemy realizować na przełomie kwietnia i maja w Lublinie i Nasutowie. W wizycie wzięło udział 10 osób z Czech, Polski, Portugalii, Szwecji oraz Turcji.

Podczas spotkania w Nasutowie koło Lublina młodzież miała okazję poznać uczestników projektu z innych krajów, oraz mieć swój wkład w planowanie poszczególnych działań wymiany. Budowaniu potencjału grupy sprzyjała atmosfera panująca w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie. Uczestnicy bardzo cenili sobie położenie ośrodka z dala od miasta oraz wyżywienie. Szczególnie przypadły im do gustu polskie zupy.

Wizyta przygotowawcza stworzyła również możliwość  wzięcia udziału w przykładowych warsztatach, które będą realizowane podczas projektu. Ich tematyka opierała się na nauce szybkiego czytania, pracy w grupach oraz zajęciach pobudzających wyobraźnię. Podczas ich trwania gościliśmy grupę wolontariuszy pracujących przy realizacji Festiwalu Zaangażowanego w Lublinie. 

Więcej informacji
Alicja Sagan
NASZA STRONA NA FACEBOOK

 

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Na mocy decyzji Ministerstwa Spraw Zagranicznych z dnia 29.03.2013 roku, w miejsce funkcjonującej dotychczas struktury Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej (RCIE) została powołana nowa sieć Regionalnych Ośrodków Debat Międzynarodowych (RODM). Lubelski oraz gdański punkt będą działały przy Europejskim Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw.

Zasadniczym celem tworzących się podmiotów jest promocja priorytetów komunikacyjnych polskiej polityki zagranicznej oraz wzmocnienie dialogu pomiędzy Ministerstwem Spraw Zagranicznych a samorządem i organizacjami pozarządowymi w zakresie inicjatyw międzynarodowych w regionach. W ramach prowadzonej działalności, Ośrodki będą nadal informować i edukować lokalne społeczności w zakresie kwestii związanych z integracją europejską oraz sprawami międzynarodowymi.

Regionalne Ośrodki Debaty Międzynarodowej w Lublinie oraz Gdańsku będą elementami ogólnopolskiej sieci RODM posiadającej swoje placówki w 13 miastach: (w Białystoku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu oraz w Gdańsku i w Lublinie).

Więcej informacji
Bartłomiej Martys
NASZA STRONA NA FACEBOOKProjekt „Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych – II edycja” współfinansowany jest ze środków EFS.

Projekt „Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych
– II edycja”; Szkolenia komputerowe.

Instytut Rynku Pracy

W kwietniu rozpoczęliśmy szkolenia komputerowe dla wszystkich uczestników i uczestniczek II edycji projektu. Uczestnicy I edycji odbywają 6-miesięczny staż zawodowy.

W kwietniu wszyscy uczestnicy i uczestniczki II edycji projektu rozpoczęli szkolenia komputerowe na trzech poziomach zaawansowania. O przydziale do odpowiedniej grupy decydował test ze znajomości komputera i pracy z Internetem. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych trenerów. Równolegle uczestnicy I edycji odbywają  6-miesięczny staż zawodowy.

Projekt „Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych – II edycja” skierowany jest do 60 osób (40 kobiet i 20 mężczyzn) niepełnosprawnych w wieku od 15 do 64 lat, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo z województwa podkarpackiego.
Celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy oraz podniesienie aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 60 osób niepełnosprawnych i niezatrudnionych.
Projekt realizowany jest w terminie od 01.03.2012 r. do 28.02.2014 r.

Więcej informacji
Beata Mroczka
NASZA STRONA NA FACEBOOK

ed

Szkolenie „Fundusze europejskie dla organizacji pozarządowych”
Europe Direct – Lublin

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Lublin organizuje szkolenie poświęcone możliwościom pozyskania funduszy europejskich dla organizacji pozarządowych z województwa lubelskiego. Szkolenie odbędzie się w Ośrodku Szkoleniowo-Konferencyjnym Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw w Nasutowie k/Lublina 17 kwietnia 2013.

Szkolenie obejmować będzie przedstawienie możliwości finansowania działalności organizacji pozarządowych na Lubelszczyźnie ze źródeł UE (m.in. Program Kultura, Program Europa dla Obywateli, Norweski Mechanizm Finansowy, Program Młodzież w działaniu i inne), omówienie ogólnych zasad współfinansowania projektów ze środków unijnych i przygotowania projektów wg standardów unijnych.

Na koniec szkolenia będzie możliwość bezpośrednich konsultacji indywidualnych z trenerem, specjalistą z zakresu funduszy strukturalnych. Szkolenie cieszy się dużym zainteresowaniem organizacji pozarządowych w regionie, dlatego nie ma już wolnych miejsc na szkolenie.

Więcej informacji
Marta Jędrych
NASZA STRONA NA FACEBOOK

Projekt współfinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży

Polska - podróż przez zmienną historię:
od średniowiecza aż po czasy współczesne.

Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

12 uczestników z Polski oraz 14 z Niemiec spotka się w maju, aby wspólnie poznawać historię stosunków polsko-niemieckich. Uczestnicy wezmą udział w 8- dniowym projekcie współfinansowanym przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.

W programie znajduje się zwiedzanie Lublina, Krakowa, kopalni soli w Wieliczce oraz obozu koncentracyjnego na Majdanku, oprócz tego dyskusje, wykład na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, wiele warsztatów i oczywiście wspólne spędzanie czasu wolnego, w tym karaoke, film, gry i zabawy. Wszystko to odbędzie się w Polsce. Uczestnicy po raz kolejny będą mogli pozbyć się uprzedzeń, złamać stereotypy narodowe, poznać bliżej historię Polski oraz nawiązać nowe znajomości. Zachęcamy do udziału w projekcie.

Więcej informacji
Mariola Sposób
NASZA STRONA NA FACEBOOK

Trwa rekrutacja na VIII Forum Ekonomiczne Młodych Liderów
FORUM EKONOMICZNE MŁODYCH LIDERÓW (FEML)

Rozpoczęła się rekrutacja na VIII Forum Ekonomiczne Młodych Liderów, które organizujemy w dniach 3-6 września 2013 roku w Nowym Sączu. Po raz kolejny blisko 350 liderów organizacji pozarządowych, młodzi przedsiębiorcy i naukowcy z całej Europy spotkają się, aby rozmawiać o przyszłości Europy.

Tematyka tegorocznego Forum będzie koncertowała się na następujących obszarach tematycznych: Europa jako globalny hub dla biznesu i innowacji, Partnerstwo Wschodnie, przedsiębiorczość młodych w Europie, przyszłość modelu europejskiego i spraw publicznych, wyzwania dla edukacji oraz rola i zadania dla młodego pokolenia we współczesnym świecie.Do udziału w Forum zapraszamy szefów organizacji pozarządowych, społecznych, ekonomicznych, studenckich, młodzieżówek partii politycznych, stowarzyszeń pracodawców, a także młodych pracowników naukowych, dziennikarzy i przedsiębiorców. Limit wieku 30 lat. Rekrutacja uczestników trwa do 17 maja br.

Młodzi liderzy z 42 państw Europy spotykają się w Polsce, aby tworzyć pomysły dla jej przyszłości. Temu służą organizowane od 8 lat debaty młodego pokolenia z wybitnymi przedstawicielami życia społecznego, politycznego i biznesowego współczesnego świata. We wspólnej dyskusji i warsztatach rodzą się nowe pomysły, inspiracje i podejmowane są decyzje o wspólnych działaniach. To one mają w przyszłości generować zmianę. To tu kształcą się przyszłe elity.
Forum Ekonomiczne Młodych Liderów jest platformą wymiany poglądów na temat przyszłości Unii Europejskiej oraz całego kontynentu europejskiego. Misją Forum jest tworzenie idei dla przyszłości Europy.
Program Forum obejmuje panele dyskusyjne, wykłady i prezentacje biznesowe i warsztaty tematyczne. Formuła Forum jest otwarta. Organizatorzy zapraszają do współpracy i współtworzenia programu tego wydarzenia.

Więcej informacji
Rekrutacja online trwa, więcej szczegółów na www.forum-leaders.eu
Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres forum@forum-leaders.euNASZ ADRES :
Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw
ul. Skłodowskiej-Curie 3, 20-029 Lublin

tel: +48.81.5346191 ; fax: +48.81.5346192
eds@eds-fundacja.pl ; www.eds-fundacja.pl
NASZA STRONA NA FACEBOOKW PRZYPADKU REZYGNACJI Z SUBSKRYPCJI PROSIMY SKORZYSTAĆ Z FORMULARZA
EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Skłodowskiej-Curie 3, 20-029 LUBLIN, POLSKA ,

TEL. +48.81.534.61.91 , FAX +48.81.534.61.92

www.eds-fundacja.pl