EUROPEJSKI DOM SPOTKAN - FUNDACJA NOWY STAW
PRACUJEMY NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO i SOLIDARNOŚCI MIĘDZY NARODAMI
NEWSLETTER NR 70 : LIPIEC 2012
Szanowni Państwo,
Przesyłamy kolejny numer biuletynu informacyjnego Fundacji.
Zawiera on aktualne informacje o konferencjach, programach i działaniach Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw i Instytutu Rynku Pracy. Chcemy, za Państwa zgodą, przesyłać systematycznie, co miesiąc informacje o pracy naszej Fundacji. Biuletyn Informacyjny jest jednocześnie zaproszeniem do udziału w organizowanych przez Fundację wydarzeniach, ofertą współpracy dla Państwa w ramach opisywanych przez nas działaniach i inicjatywach.

W imieniu Zespołu Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw
Tomasz Różniak - Prezes Zarządu
www.eds-fundacja.pl t.rozniak@eds-fundacja.pl

NOWOŚCI w LIPCU 2012

RCIE Lublin
Szkolenie z Programu „Europa dla obywateli”

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie oraz Punkt Kontaktowy Programu "Europa dla Obywateli" serdecznie zapraszają do udziału w bezpłatnym szkoleniu pod tytułem: „Historia - przeszłość czy inspiracja. Dotacje na aktywizację społeczno-kulturalną”.
Spotkanie odbędzie się 25 lipca 2012 r. (środa) w godzinach 10:30 - 15:30 w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie koło Lublina i poświęcone będzie możliwościom pozyskiwania dotacji w ramach Programu „Europa dla Obywateli” na współpracę międzynarodową. Program finansuje projekty społeczne, kulturalne i edukacyjne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz instytucje samorządowe. Zapraszamy!

Więcej informacji
Andrzej Skorski: a.skorski@eds-fundacja.pl

RCIE Lublin, Europe Direct Lublin
Międzypokoleniowy Rajd Rowerowy "Seniorzy na Rowery

W niedzielę 8 lipca rowerzyści wzięli udział w rajdzie rowerowym i międzypokoleniowym pikniku w Nasutowie.  Około 100 rowerzystów przejechało wspólnie z Lublina do Nasutowa, aby tam wziąć udział w międzypokoleniowym pikniku zorganizowanym z okazji Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.
W Nasutowie uczestnicy rajdu i pikniku zjedli grillowane kiełbaski oraz wzięli udział w przygotowanych przez organizatorów atrakcjach: grach oraz zabawach dla małych i dużych, mierzeniu alkogogli - czyli praktycznej nauki zachowania zasad bezpieczeństwa na drodze, nauce strzelania z łuku oraz konkursach z nagrodami. Mieli też okazję przejechać się wozem konnym po urokliwych okolicach Europejskiego Domu Spotkań.

Więcej informacji
Marta Jędrych: m.jedrych@eds-fundacja.pl
NASZA STRONA NA FACEBOOK

Szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z zakresu ewaluacji i planowania strategicznego

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw zorganizowała szkolenie, na którym zostało przedstawione i przekazane do użytkowania unikalne bezpłatne narzędzie elektroniczne służące do kompleksowej ewaluacji i planowania działań organizacji pozarządowych.
Szkolenie odbyło się w 2 terminach:
1. W dniach 22-24 czerwca w Krakowie
2. W dniach 29 czerwca – 1 lipca w Gdańsku
Na dwudniowym szkoleniu dla przedstawicieli organizacji pozarządowych w z zakresu ewaluacji i planowania strategicznego organizacji pozarządowych zostało przedstawione i przekazane do użytkowania unikalne bezpłatne narzędzie elektroniczne służące do kompleksowej ewaluacji i planowania działań organizacji pozarządowych.

Więcej informacji
Marta Jędrych: m.jedrych@eds-fundacja.pl
NASZA STRONA NA FACEBOOK

Międzynarodowy kurs on-line dla działaczy związków zawodowych

Zapraszamy do udziału w międzynarodowym kursie on-line dla działaczy związków zawodowych. Kurs organizowany jest przez Europejskie Centrum ds. Pracowniczych EZA (z siedzibą w Niemczech) oraz przez Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw i Akademię Ignatianum.
Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób działających w związkach zawodowych. Zapraszamy przede wszystkim te osoby, które wzięły udział w którymś ze stacjonarnych kursów: w Madrycie w maju 2011 lub w Nasutowie/Lublinie w październiku 2011.
Kurs on-line otwarty jest też dla osób, które nie uczestniczyły w żadnym z powyższych kursów stacjonarnych.
W języku polskim dostępny jest tylko moduł dr. Jarosława Kucharskiego. Pozostałe moduły dostępne są w innych językach. Uczestnicy mogą dowolnie wybrać moduł w zależności od znajomości języków obcych.

Więcej informacji
Marta Jędrych: m.jedrych@eds-fundacja.pl
NASZA STRONA NA FACEBOOKSeminarium jest współfinansowane przez Polsko-Niemiecką Fundację Nauki.

 

Edukacja obywatelska
Polsko-niemieckie seminarium „Tworzymy idee dla Europy”

Na miesiąc przed rozpoczęciem VII Forum Ekonomicznego Młodych Liderów w Lublinie spotkają się polscy i niemieccy studenci. Będą oni uczestniczyć w warsztatach dziennikarskich, a także dyskutować na tematy ekonomiczne i polityczne oraz przygotowywać się do udziału w tegorocznym Forum.Seminarium to pierwszy tego typu projekt naszej Fundacji wspólnie z Europejskim Uniwersytetem Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Naszym celem jest stworzenie wspólnego think tanku młodych liderów. Seminarium w Lublinie to pierwszy, mały krok w tym kierunku. Dziesięć osób z Polski i Niemiec weźmie udział w warsztatach z wystąpień publicznych, metod dyskusji, podstaw erystyki, autoprezentacji oraz warsztatach dziennikarskich. Końcowym elementem będzie debata oxfordzka.

Więcej informacji
Michał Wójcik: m.wojcik@eds-fundacja.pl
NASZA STRONA NA FACEBOOK 

Instytut Rynku Pracy
Rekrutacja do II edycji projektu „Czas na aktywność” rozpoczęta

W lipcu 2012 rozpoczynamy rekrutację do II edycji projektu „Czas na aktywność”. Zapraszamy do udziału osoby niepełnosprawne, niepracujące, zamieszkałe na terenie woj. podlaskiego. Uczestnikom i uczestniczkom projektu oferujemy: możliwość uczestnictwa w szkoleniach zawodowych i komputerowych, pomoc  w zakresie doradztwa zawodowego, wsparcie psychologiczne oraz płatne staże. Udział w projekcie jest bezpłatny. Ponadto uczestnicy I edycji projektu zakończyli szkolenia zawodowe i rozpoczynają staże zawodowe.

Więcej informacji
Monika Doniek: m.doniek@eds-fundacja.pl
NASZA STRONA NA FACEBOOKRCIE Lublin
Bezpieczny złoty i bezpieczne euro
czyli „Lato z bankiem centralnym” po raz ósmy


Jak bezpiecznie posługiwać się banknotami? Jak zostać ekspertem rozpoznawania autentyczności banknotów? Jakie tajemnice skrywają banknoty polskie oraz europejskie?
Na te i inne pytania poszukają odpowiedzi uczestnicy wakacyjnej akcji „Lato z bankiem centralnym", organizowanej po raz ósmy przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Lublinie, a po raz drugi we współpracy z Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie. W dniach 2-20 lipca 2012 r. powstaną w Lublinie dwie „wyspy wiedzy" – „Bezpieczny złoty" i „Bezpieczne euro".

Więcej informacji
Andrzej Skorski: a.skorski@eds-fundacja.pl
NASZA STRONA NA FACEBOOK


Projekt jest współfinansowany ze środków
Programu „Młodzież w Działaniu” Unii Europejskiej.Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Młodzież od kuchni


W dniach 11-21 lipca w Domu Nasutów oraz Lublinie odbędzie się międzynarodowy projekt kulinarny. W projekcie wezmą udział młodzi z Grecji, Mołdawii, Polski, Łotwy, Ukrainy oraz Gruzji. Organizatorem projektu jest grupa młodzieży o nazwie WE WILL WIN.
Projekt YOUTH FROM THE KITCHEN rozpoczął się w tym roku i jego głównym celem jest zwrócenie uwagi na problem żywienia młodych Europejczyków. Pomysł utworzenia kulinarnego poradnika dla młodego człowieka zrodził się w wyniku dyskusji ludzi uczestniczących w różnych projektach międzynarodowych, którzy wyrazili chęć wymiany doświadczeń kulinarnych z innymi państwami. Głównym celem działania jest promocja zdrowego stylu życia, a co za tym idzie zdrowego, racjonalnego żywienia.
Gotowanie ma stać się pasją a prawidłowe nawyki żywieniowe - wejść w krew i płynąć w niej do końca - to nasz cel.
Przez 11 dni uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział m.in. w zajęciach relaksacyjnych - joga, aerobic; warsztatach z kelnerem, kucharzem; hepeningu zdrowego żywienia organizowanym w Lublinie; kursie tańca nowoczesnego; szkoleniu z pieczenia chleba oraz wielu debatach i warsztatach poświęconych zdrowemu stylowi życia. Uczestnicy projektu zajrzą nawet na zaplecze lubelskiej restauracji oraz wcielą się w rolę warzyw!

Więcej informacji
Iwo Jabłoński: i.jablonski@eds-fundacja.pl
NASZA STRONA NA FACEBOOK

Instytut Rynku Pracy
Zakończenie rekrutacji do projektu „Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych – II edycja”


W dniu 15 czerwca 2012 roku zakończyła się rekrutacja do projektu „Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych – II edycja”. W wyniku rekrutacji zostały wyłonione 3 grupy szkoleniowe.
Po przeprowadzeniu przez doradców zawodowych rozmów kwalifikacyjnych z 75 kandydatami do I edycji projektu zostało zrekrutowanych 32 uczestników. Spośród nich zostały utworzone 2 grupy administracyjno-biurowe liczące po 11 osób oraz 10-osobowa grupa grafiki komputerowej. Osoby niezakwalifikowane zostały umieszczone na liście rezerwowej.
Pod koniec czerwca jedna grupa odbyła I sesję w ramach indywidualnego wsparcia psychologiczno-doradczego.

Więcej informacji
Beata Mroczka: b.mroczka@eds-fundacja.pl
NASZA STRONA NA FACEBOOK


NASZ ADRES :
Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw
ul. Skłodowskiej-Curie 3, 20-029 Lublin

tel: +48.81.5346191 ; fax: +48.81.5346192
eds@eds-fundacja.pl ; www.eds-fundacja.pl
NASZA STRONA NA FACEBOOKW PRZYPADKU REZYGNACJI Z SUBSKRYPCJI PROSIMY SKORZYSTAĆ Z FORMULARZA
EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Skłodowskiej-Curie 3, 20-029 LUBLIN, POLSKA ,

TEL. +48.81.534.61.91 , FAX +48.81.534.61.92

www.eds-fundacja.pl