EUROPEJSKI DOM SPOTKAN - FUNDACJA NOWY STAW
PRACUJEMY NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO i SOLIDARNOŚCI MIĘDZY NARODAMI
NEWSLETTER NR 39 : LUTY 2010
Szanowni Państwo,
Przesyłamy lutowy numer biuletynu informacyjnego Fundacji.
Zawiera on aktualne informacje o konferencjach, programach i działaniach Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw i Instytutu Rynku Pracy. Chcemy, za Państwa zgodą, przesyłać systematycznie, co miesiąc informacje o pracy naszej Fundacji. Biuletyn Informacyjny jest jednocześnie zaproszeniem do udziału w organizowanych przez Fundację wydarzeniach, ofertą współpracy dla Państwa w ramach opisywanych przez nas działaniach i inicjatywach.

W imieniu Zespołu Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw
Tomasz Różniak - Prezes Zarządu
www.eds-fundacja.pl t.rozniak@eds-fundacja.pl

NOWOŚCI w LUTYM 2010

Projekt jest współfinansowany ze środków Programu „Młodzież w Działaniu” Unii Europejskiej.
Wolontariat Europejski (EVS)
w Europejskim Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw
Z końcem lutego 2010 roku do Fundacji Nowy Staw przyjeżdżają dwie zagraniczne wolontariuszki, gdzie będą realizowały swój projekt wolontariatu w ramach Akcji 2 (Wolontariat Europejski / EVS – European Voluntary Service) Programu Unii Europejskiej „Młodzież w Działaniu”.
Gabrielle z Francji oraz Sanja z Macedonii przyjeżdżają do Fundacji na okres 9 miesięcy, by pomagać w realizacji jej działań, przede wszystkim w ramach Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży oraz zdobywać nowe doświadczenia, a także poznawać polską kulturę i język. Głównym zadaniem wolontariuszek europejskich będzie praca z wolontariuszami lokalnymi przy wspieranych i realizowanych przez Fundację projektach młodzieżowych

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Eliza Iwan: e.iwan@eds-fundacja.plKonferencja otwierająca projekt „Transfer know-how z zakresu doradztwa zawodowego dla młodzieży”
Instytut Rynku Pracy
22 lutego odbędzie się konferencja otwierająca projekt „Transfer know-how z doradztwa zawodowego dla młodzieży”. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji doradców zawodowych z Polski, Ukrainy i Białorusi poprzez transfer metod z zakresu doradztwa zawodowego dla młodzieży pomiędzy 4 krajami: Polską, Norwegią, Białorusią i Ukrainą. Projekt potrwa do marca 2011.
Na konferencji otwierającej obecni będą wszyscy partnerzy, zaprezentują oni swoje organizacje i systemy doradztwa zawodowego w Norwegii, na Ukrainie, Białorusi i w Polsce. Po konferencji w dniach 23-27 lutego odbędzie się wizyta studyjna, podczas której osoby zaangażowane w realizację projektu odwiedzą instytucje zajmujące się doradztwem zawodowym w Lublinie i okolicach.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Katarzyna Kańczugowska: k.kanczugowska@irp-fundacja.pl
Fundacja współogranizuje Zjazd Gnieźnieński
-zapraszamy do udziału

W imieniu Prymasa Polski, Abpa Henryka Muszyńskiego, serdecznie zapraszamy do udziału w VIII Zjeździe Gnieźnieńskim, który odbędzie się w dniach 12-14 marca 2010 r. w Gnieźnie pod hasłem "Rodzina nadzieją Europy".
Tym razem główną osią obrad zjazdu jest rodzina - podstawowe środowisko życia i kształtowania człowieka. Pragniemy pokazać, że kwestia małżeństwa i rodziny jest kluczowa dla przyszłości Europy. Patronat honorowy nad Zjazdem objął Prezydent Polski, Lech Kaczyński. Zapowiedział swoją obecnosć i swoje orędzie do uczestników Zjazdu wygłosi w piątek, 12 marca popołudniu.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Anna Moskwa : a.moskwa@eds-fundacja.pl


Nowy projekt „Informacja - edukacja - lepsza przyszłość”
Działanie 9.3 POKL 9.3 „Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych” POKL
Instytut Rynku Pracy
Począwszy do dnia 1 lutego do 31 października 2010 roku w ramach Instytutu Rynku Pracy realizowany będzie projekt „Informacja-edukacja-lepsza przyszłość”. Projekt w swych głównym założeniu promował będzie ideę kształcenia ustawicznego na terenie Lubelszczyzny.
Najważniejsze działania zaplanowane w projekcie skierowane zostaną do dorosłych osób zainteresowanych podwyższeniem swojego wykształcenia w formach szkolnych. Osoby te będą mogły skorzystać z punktu informacyjno-doradczego, bazy placówek kształcenia ustawicznego, konsultacji z doradcą zawodowym, psychologiem, a także wziąć udział w targach edukacyjnych.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Aneta Mojduszka : a.mojduszka@eds-fundacja.pl
Polacy i Niemcy na drodze do wspólnej przyszłości w pokoju i wolności –konkurs dla młodzieży polskiej i niemieckiej z miast partnerskich Lublina i Münster z okazji 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej
Jury wyłoniło zwycięzców polsko-niemieckiego konkursu. Na konkurs wpłynęło 8 prac w bardzo różnej formie: gazetki, eseju, filmu, audycji radiowej, plakatu, prezentacji Power Point.
Jury nie miało wątpliwości co do pierwszego miejsca. Zwycięzcami zostali uczniowie z Gimnazjum nr 24 w Lublinie, którzy na konkurs przygotowali gazetkę Pt. „Przekroczyć symbole”. Jury doceniło nakład pracy, jaki wykonali uczniowie, a także bardzo ciekawą formę graficzną i treść gazetki. Gazetka została dopracowana ze wszystkimi szczegółami, dzięki czemu przypomina prawdziwą profesjonalną gazetę.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Marta Jędrych : m.jedrych@eds-fundacja.pl


Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
Wyróżnienie w konkursie o Polsko-Niemiecką
Nagrodę Młodzieży 2009 „Zachować pamięć”odebrane!

28 stycznia we Wrocławiu odbyło się wręczenie nagród przyznanych przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży w konkursie na najlepszy polsko-niemiecki projekt historyczny. Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw otrzymała w konkursie wyróżnienie. Nagrodę z rąk wiceministra edukacji RP i sekretarza stanu w ministerstwie ds. rodziny RFN odebrał nasz przedstawiciel Malte Koppe.
Malte Koppe (były przewodniczący DPJA i koordynator projektów w Fundacji Nowy Staw) wraz z Andriyem Paliychukiem (przedstawicielem organizacji Nasha Sprava) odebrali we Wrocławiu wyróżnienie za polsko-niemiecko-ukraiński projekt „Wspólna przeszłość, wspólna przyszłość – w poszukiwaniu dialogu” (projekt odbył się w dniach 29.03- 05.04.2009).

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Marta Jędrych : m.jedrych@eds-fundacja.plII Szkolenie Regionalne nt. programu „Młodzież w działaniu”
17 - 18 luty 2010 r.

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, Ośrodek Szkolący programu „Młodzież w działaniu”, zaprasza członków nieformalnych grup młodzieżowych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracowników instytucji pracujących z młodzieżą, wolontariuszy oraz młodych ludzi z województwa lubelskiego na szkolenie regionalne nt. programu Komisji Europejskiej – „Młodzież w działaniu".
Szkolenie odbędzie się w dniach 17 - 18 luty 2010 r. w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie k/Lublina.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Eliza Iwan: e.iwan@eds-fundacja.plProjekt współfinansowany ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
Doroczny Kongres Polsko-Niemieckiej Sieci:
Młodzież-Kultura-Wymiana

Jak każdego roku polscy oraz niemieccy partnerzy będą mieli okazję nawiązania nowych kontaktów oraz przygotowania zaplanowanych już projektów. Oprócz tego uczestnicy kongresu będą mieli okazję porozmawiania z pracownikami Federalnego Stowarzyszenia Kulturalnego Kształcenia Młodzieży i Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na temat składania wniosków oraz dofinansowania projektów.
Dodatkowo w centrum uwagi ostatniego dnia kongresu znajduje się temat: "Nie na tyle mali by wyruszyć w wielki świat"- międzynarodowe spotkania dzieci bazujące na edukacji kulturalnej- inspiracje. Zarówno w Polsce jak i w Niemczech coraz więcej organizacji w swoich krajach angażuje się w dziedzinie edukacji kulturalnej. Pytanie brzmi: jako można dobrze wykorzystać te doświadczenia edukacyjne w projektach międzynarodowych?

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Agata Kołtunik : a.koltunik@eds-fundacja.pl


NASZ ADRES :
Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw
ul. Skłodowskiej-Curie 3, 20-029 Lublin

tel: +48.81.5346191 ; fax: +48.81.5346192
eds@eds-fundacja.pl ; www.eds-fundacja.pl
W PRZYPADKU REZYGNACJI Z SUBSKRYPCJI PROSIMY SKORZYSTAĆ Z FORMULARZA
EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Skłodowskiej-Curie 3, 20-029 LUBLIN, POLSKA ,

TEL. +48.81.534.61.91 , FAX +48.81.534.61.92

www.eds-fundacja.pl