EUROPEJSKI DOM SPOTKAN - FUNDACJA NOWY STAW
PRACUJEMY NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO i SOLIDARNOŚCI MIĘDZY NARODAMI
NEWSLETTER NR 34 : LIPIEC 2009
Szanowni Państwo,
Przesyłamy lipcowy numer biuletynu informacyjnego Fundacji.
Zawiera on aktualne informacje o konferencjach, programach i działaniach Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw i Instytutu Rynku Pracy. Chcemy, za Państwa zgodą, przesyłać systematycznie, co miesiąc informacje o pracy naszej Fundacji. Biuletyn Informacyjny jest jednocześnie zaproszeniem do udziału w organizowanych przez Fundację wydarzeniach, ofertą współpracy dla Państwa w ramach opisywanych przez nas działaniach i inicjatywach.

W imieniu Zespołu Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw
Tomasz Różniak - Prezes Zarządu
www.eds-fundacja.pl t.rozniak@eds-fundacja.pl

NOWOŚCI w LIPCU 2009Fundacja współzałożycielem PICM
22 czerwca 2009 roku w Madrycie (Hiszpania) została utworzona Międzynarodowa Platforma Współpracy i Migracji. Powołało ją 21 chrześcijańskich organizacji pozarządowych z krajów Europy i Ameryki Łacińskiej: m.in. z Hiszpanii, Niemiec, Włoch, Portugalii, Albanii, Polski, Rumunii i Chile.
Platforma ma swoją siedzibę w Madrycie. Działa we współpracy i przy wsparciu dwóch międzynarodowych organizacji: Europejskiego Centrum ds. Pracowniczych (EZA) i Unii Ośrodków Studiów Śródziemnomorskich (UCEM).
Platforma ma być odpowiedzią na potrzebę wsparcia solidarności międzynarodowej, pokoju i sprawiedliwości społecznej, jaką odczuwają tworzące ją organizacje oraz na konieczność koordynacji prac tychże instytucji na rzecz rozwoju Północnej Afryki i Ameryki Łacińskiej.
Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw jest członkiem założycielem Platformy i jedyną polską organizacją zrzeszoną w niej. Członkiem Zarządu Platformy został wybrany Tomasz Różniak – prezes Fundacji Nowy Staw.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Marta Jędrych: m.jedrych@eds-fundacja.pl


Szkolenie dotyczące pozyskiwania funduszy w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego Departament Funduszy Europejskich we współpracy z Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie oraz Urzędem Miasta Gdańska zapraszają na szkolenie z zakresu ubiegania się o środki na realizację projektów miękkich współfinansowanych z Funduszu Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Szkolenie odbędzie się: 10 sierpnia 2009 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw w Lublinie, przy ul. Leszczyńskiego 14/1-3.
Podczas szkoleń poruszone zostaną m.in. kwestie dotyczące przygotowania wniosku aplikacyjnego do Funduszu Wymiany Kulturalnej, poszukiwania partnerów do projektów, jak również będzie możliwość skonsultowania idei projektu z pracownikami Departamentu Funduszy Europejskich. Szkolenie jest bezpłatne.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Andrzej Skórski : biuro@rcie.lublin.plRekrutacja Forum zakończona -
200 młodych liderów jedzie do Nowego Sącza!

138 zgłoszeń z Ukrainy, 302 łącznie z krajów pozaunijnych i 348 zgłoszeń z państw UE- te liczby świadczą o tym, że tegoroczne Forum Młodych Liderów będzie prawdziwym spotkaniem młodej elity ze Wschodu i z Zachodu!
Forum Ekonomiczne Młodych Liderów jest największym spotkaniem młodych liderów w Europie. W tym roku w Forum Ekonomicznym Młodych Liderów weźmie udział ponad 350 przedstawicieli organizacji politycznych, pozarządowych, społecznych i gospodarczych z 33 krajów Europy. Forum odbędzie się w dniach 8- 12 września 2009 w Nowym Sączu. Forum Ekonomiczne Młodych Liderów w Nowym Sączu jest programem partnerskim XIX Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Daniel Stelmasiewicz : forum@eds-fundacja.pl

Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
Workcamp „Cmentarze wojenne i historia I Wojny Światowej”
Od 4 do 16 sierpnia w Nasutowie odbędzie się wymiana młodzieży, podczas której młodzi ludzie z Polski, Niemiec i Węgier uporządkują cmentarze wojenne, pochodzące z okresu I Wojny Światowej. W tym roku młodzież pracować będzie na cmentarzach żołnierskich w Strzeszkowicach i Opolu Lubelskim. Uczestnicy wymiany wezmą także udział w uroczystościach poświęcenia dwóch cmentarzy żołnierskich: w Świdniku i Strzeszkowicach.
W programie workcampu, oprócz prac porządkowych na cmentarzach, znajdą się liczne warsztaty historyczne i dyskusje z zakresu historii I wojny światowej, stereotypów i praw człowieka. Zaplanowano także wycieczkę do Lublina z wizytą na Majdanku oraz do Kazimierza Dolnego i nad jezioro.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Marta Jedrych: m.jedrych@eds-fundacja.pl


Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
Za przyjaźń! Viva Polonia! Viva Germania!
W dniach 9-19 sierpnia odbędzie się polsko-niemiecka wymiana młodzieży. Pierwsze dwa dni młodzież spędzi wspólnie we Wrocławiu, gdzie zapozna się z historią miasta i odszuka niemieckie ślady w tym mieście.
Kolejne dni uczestnicy spędzą w Nasutowie i Lublinie, odkrywając nawzajem swoje tradycje, swoją historię i kulturę, podobieństwa i różnice pomiędzy oboma krajami i społeczeństwami i, co najważniejsze, zawierając polsko-niemieckie przyjaźnie.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Marta Jędrych: m.jedrych@eds-fundacja.pl

Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

Polsko-niemiecko-białoruskie warsztaty medialne
18 młodych osób z niemieckiego Münster, białoruskiego Mińska i Brześcia oraz Lubelszczyzny spotkało się w dniach 03.07.-09.07. w Nasutowie. Celem polsko-niemiecko-białoruskiej wymiany zorganizowanej przez Europejski Dom Spotkań - Fundację Nowy Staw było przeprowadzenie warsztatów medialnych.
Podczas warsztatów uczestnicy utworzyli grupy, w których codziennie uczyli się pracować z kamerą, nagrywać video, robić wywiady, emitować wydarzenia na żywo, produkować filmy, grafikę, zwiastuny, logo na promocję inicjatyw młodzieżowych oraz edukacji zawodowej. Pod koniec warsztatów odbyła się prezentacja, podsumowująca pracę w grupach, którą można zobaczyć na stronie http://europeanweb.tv/

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Marta Jędrych: m.jedrych@eds-fundacja.pl

Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
Polsko-niemiecka wymiana młodzieży -
„Ruch, fitness i zdrowe odżywianie”

W dniach 18- 25 lipca 2009 roku odbyło się polsko-niemieckie spotkanie dla młodzieży w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie koło Lublina.
Głównym celem spotkania było uświadomienie uczestnikom, jak ważne jest aktywne spędzanie wolnego czasu oraz zdrowa dieta. W ramach projektu młodzież miała okazję wziąć udział w zajęciach prowadzonych przez instruktora fitness, odwiedzić basen oraz uczestniczyć w nocnej grze po lesie. Dodatkowo uczestnicy wymiany mogli wykorzystać zdobytą wiedzę o zdrowym żywieniu podczas samodzielnego przygotowywania posiłku, zwieńczonego wspólnym piknikiem na świeżym powietrzu.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Marta Jędrych: m.jedrych@eds-fundacja.pl
Kończy się rekrutacja uczestników wymiany młodzieżowej „Komiks jako narzędzie odkrywania różnorodności kulturowej i zwiększania kreatywności”
W piątek 31 lipca upływa termin nadsyłania zgłoszeń na wymianę młodzieżową „Komiks jako narzędzie odkrywania różnorodności kulturowej i zwiększania kreatywności”. Wymiana odbędzie się w dniach 9-16 października w Berlinie i zbierze uczestników z 5. krajów: Niemiec, Grecji, Portugalii, Rumunii i Polski. Celem projektu jest stworzenie otwartej, dynamicznej przestrzeni do poznania tożsamości i różnorodności kulturowej uczestników, gdzie komiks jest narzędziem do wyrażania pomysłów i koncepcji.

Mateusz Małyska: mateusz.malyska@gmail.com

Tendencje rozwojowe przedsiębiorstw i popyt na pracę w województwie lubelskim w kontekście organizacji przez Polskę i Ukrainę Euro 2012 – diagnoza i prognoza
Zespół badawczy pod kierownictwem dr Markowskiego zakończył przygotowywanie szczegółowej metodologii badań i narzędzi badawczych. W najbliższych dniach zostanie przeprowadzone badanie pilotażowe. Badaniem zostanie objętych 30 firm z województwa lubelskiego z pięciu branż: budowlanej, hotelarsko – gastronomicznej, turystycznej, handlowej i transportowej.
Badania właściwe rozpoczną się jeszcze w sierpniu. W związku z tym zapraszamy do zapoznania się z ofertą dotyczącą przeprowadzenia badań ilościowych. Więcej na stronie internetowej projektu www.irp-fundacja.ok/euro2012

Więcej informacji w witrynie Instytutu Rynku Pracy
Renata Dąbrowska - Jagieło : r.dabrowska@irp-fundacja.plZakończył się projekt „Młodzież bez granic”.
W dniach 1-10 lipca odbyła się w Nasutowie k/Lublina wymiana młodzieżowa pod tytułem „Młodzież bez granic”. Projekt okazał się dużym sukcesem.
Wzięła w nim udział młodzież z Niemiec, Białorusi, Ukrainy, Serbii, Finlandii i Polski, która dyskutowała na temat stereotypów i cech mieszkańców krajów europejskich, poznawała ich kulturę, a także pokazała, że Europa nie kończy się wraz z Unią Europejską, a młodzi Europejczycy potrafią stworzyć prawdziwą międzykulturową wspólnotę.

Mateusz Małyska: mateusz.malyska@gmail.comNASZ ADRES :
Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw
ul. Leszczyńskiego 14/1-3
20-069 Lublin


tel: 081/5346191 ; fax: 081/5346192
eds@eds-fundacja.pl ; www.eds-fundacja.pl

W PRZYPADKU REZYGNACJI Z SUBSKRYPCJI PROSIMY SKORZYSTAĆ Z FORMULARZA
EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Leszczyńskiego 14/1-3 , 20-069 LUBLIN, POLSKA ,

TEL. +48.81.534.61.91 , FAX +48.81.534.61.92

www.eds-fundacja.pl